İÇ KONTROL

 

    Mühendislik Fakültesi'nin temel misyonu; İnsanı temel alan bir eğitim anlayışı dairesinde, beynelmilel faydalı bilgiye ulaşmayı ve üretmeyi ilke edinen, çevresel, toplumsal ve tarihsel milli ve manevi değerlere sahip ve saygılı, bölgenin ve ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sunan, ulusal ve uluslararası rekabet koşullarında işbirliği ve araştırmalara açık, araştıran, çözümleyen evrensel mühendisler yetiştirmektir.

      

     Mühendislik Fakültesi'nin temel vizyonu, İlimiz ölçeğinde temel görevler üstlenerek bilim ve eğitim merkezi olmak, bu sayede bölgemizin, ülkemizin ve dünyanın geleceği ve kalkınmasına katkı sağlayan bir fakülte olmak.

Yukarı