Dekanın Mesajı


 

"Mühendislik Fakülteleri, diğer Yükseköğretim Kurumları içerisinde; gerek bilgi aktarımı ve danışmanlıklar gerekse üstlendikleri bilimsel araştırma projeleri ve sanayi odaklı projeler ile hemen tüm ölçeklerdeki endüstriyel kuruluşlarla etkileşim halinde olan ve böylece ülkemizin kalkınması ve eriştiği kalkınma düzeyinin yükseltilerek sürdürülebilir biçimde korunabilmesi için önemli role sahip kurumlar arasındadır.

Bundan ötürü Mühendislik Fakültelerinde görev alan biz akademisyenler, bir yandan mezunlarımızı mesleklerinde sahip olmaları gereken bilimsel ve teknik bilgi ve beceri ile donatmaya diğer yandan ise onları hayat boyu öğrenim ilkesine uygun biçimde sorgulayan ve araştıran mühendisler olarak ta yetiştirmeye çabalıyor ve eğitim/öğretim müfredatımızı bu amaca yönelik olarak en uygun biçimde harmanlamayı hedefliyoruz.

Bizler, Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde; karmaşık mühendislik problemlerini çözebilen, yenilikçi, değişkenliğe açık, üretken, girişimci ve meslek ahlakı değerleri ile donanmış mühendisler yetiştirme kararlılığındayız."

 

Yukarı