Cumhuriyet Üniversitesi  Mühendislik Fakültesi Staj Yönergesi'ne ulaşmak için tıklayın

Staj Başvuru Formu (Word Belgesi)

Staj Gizli Sicil Belgesi (Word Belgesi)

Staj Ücretlerine İşsizlik Fonu Katkısı Bilgi Formu (Word Belgesi) , (PDF )

Staj Defteri (Word Belgesi) (PDF 

COVİD-19 Staj Dilekçesi  (Word Belgesi) , (PDF )

Staj Taahhütnamesi (Word Belgesi)

Öğrenci Staj Puantaj Cetveli (Word Belgesi)