Telefon : 0 346 219 1163
Belgegeçer : 0 346 219 1165
 Staj Taahhütnamesi ve Puantaj Cetveli

Başlama Tarihi : 15.02.2021 - Bitiş Tarihi : 31.08.2021

 

Staj Yapan Öğrencilerimizin Dikkatine 

Öğrencilerimizin bu belgeleri, ilgili staj döneminde başlama-bitiş tarihlerinde değişiklik olması durumunda, mücbir sebeple ara verilmesi veya hastalık nedeni rapor alınması halinde beş (5) iş günü içinde ilgili işyerine onaylatıp Fakültemizin 03462191165 nolu faksına göndermesi veya elden teslim etmesi gerekmektedir. Göndermediği takdirde staj yapmaktan vazgeçmiş sayılacağı ve şahsı ile ilgili Fakültenin uğrayacağı her türlü maddi zararı yasal gecikme faizleri ile birlikte ödemeyi kabul ve taahhüt edecektir.

Staj Taahhütnamesi (Word Belgesi)

Öğrenci Staj Puantaj Cetveli (Word Belgesi)

Not: Bu dökümanlara Web Sayfamızın "Bağlantılar" altında ki "Formlar ve Dilekçeler" kısmından da ulaşılabilir.