Tanıtım

 

Misyon

Eğitim-öğretim, araştırma ve toplum hizmetleri etkinliklerini evrensel standartlarda yürüterek, toplumumuzun ve insanlığın sosyal, kültürel, ekonomik, bilimsel ve teknolojik gelişimi için bilgiye ulaşmayı, üretmeyi, bilgiyi uygulamayı, yaymayı ve bu bilgilerle donatılmış girişimci ruha sahip bireyler yetiştirmeyi misyon edinmiştir.

Vizyon

Ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim-öğretim ile araştırma ve mesleki alanda tanınırlık.

Geleceğin liderleri olabilecek pozisyonda mühendisler yetiştiren, disiplinler arası sinerji oluşturabilen, araştırıcı ve inovatif yetenekli bireylerin topluma kazandırılması.

Toplumsal gelişme sürecinde önderlik: Sivil Toplum Kuruluşlarının faaliyetlerine kurumsal katılım/katkı, doğal ve tarihi çevresinin korunması ve geliştirilmesi, topluma açık bilgilendirme ve kültür faaliyetleri, mensuplarının toplumsal hizmete yönelik bireysel faaliyetleri.

Paydaşlar ile etkili iletişim ve ilişki altyapısı: Ulusal/uluslararası eğitim ve araştırma kurumları ile iletişim ve işbirliği, endüstri ile iletişim ve işbirliği, öğrencilerle iletişim ve ilişkiler, mezunlarla iletişim ve ilişkiler, diğer kurumlarla iletişim ve işbirliği.

MADEN MÜHENDİSLİĞİ

Günümüz insanına "müreffeh" bir yaşam sürdürebilmek için her halükarda yılda %40'ı yakıt hammaddelerinden oluşan 20 ton maden hammaddesini tükettirmek gerekmektedir. Bu ülkemiz ölçeğinde 1.3 milyar ton/yıl mertebesinde bir maden hammaddesi üretimine işaret etmektedir. Bu işaretin içeriği 15000 maden mühendisi olmakla beraber, ülkemizdeki birkaç bin maden mühendisinin yarısı işsiz ve küskün dolaşmaktadır.

Mevcut ve vazgeçmeyi düşünmediğimiz değer yargılarını muhafaza ederek Ulusumuzu kalkındırmanın yegane yolu, yukarıda ifade bulan maden hammaddesi miktarını üretmek ve yine yukarıda işaret edilen maden mühendisi kütlesini istihdam etmekten geçmektedir. Bununla beraber iki büyük etmen bu hedeflere ulaşılmayı engelleyici rol oynamaktadır. Bunlardan biri, madencilik sektöründe devlet mülkiyetinin aşılamaması, diğeri ise madencilerin etkili olması gereken çimento sanayisinin, kireç sanayisinin, seramik sanayisinin, tuğla sanayisinin, cam sanayisinin, alçı sanayisinin, kırmataş sanayisinin, karayolu ve baraj faaliyetlerinin ve çevre teknolojisi uygulamalarının başka disiplinler tarafından kontrol altına alınmasıdır. Özellikle ikinci husus, birinci hususun maden mühendislerini pasif hale getirmesinden kaynaklanmaktadır.

Bu şartlar içerisinde meslektaşlarımızın makul bir aşama yapması, Maden Mühendisleri Odası'nın koordinatörlüğünde Maden Mühendisliği Bölümleri arası işbirliği ile aşılabilecektir.

Maden Mühendisleri İçin İş Olanakları

Maden mühendisleri aşağıdaki kurum ve kuruluşlarda iş bulma imkanına sahiptir:

 • Eti Holding, Karadeniz Bakır İşletmeleri, Türkiye Demir-Çelik İşletmeleri gibi metal madenleri işleten devlet kurumları ve bunlara bağlı müesseseler.
 • Türkiye Kömür İşletmeleri ve Türkiye Taşkömürü Kurumu gibi kömür madenleri işleten resmi kurumlar ve bunlara bağlı müesseseler.
 • Arama, sondaj ve değerlendirme faaliyetlerinin yapıldığı Maden Tetkik Arama Enstitüsü ve benzeri kuruluşlar.
 • Metal ve kömür madenlerini işleten özel sektöre ait çok sayıda şirketler.
 • Mermer ve yapı taşı üreten özel sektör şirketleri.
 • Endüstriyel mineralleri işleten devlet ve özel sektör kurumları.
 • Çimento sektörüne hammadde sağlayan devlet ve özel sektör kurumları.
 • Kireç sektörüne hammadde sağlayan devlet ve özel sektör kurumları.
 • Kırmataş ve taş üreten devlet ve özel sektör kurumları.
 • Delme ve patlatma yoluyla yarmalar, karayolu yapımı, sualtı sıkıştırmaları, barajlar, kıyı doldurma vb. faaliyetlerde bulunan kurum ve kuruluşlar.
 • Tünel ve metro gibi yeraltı yapılarını yapan kurum ve kuruluşlar.
 • Maden hammaddeleri ithalat, ihracat ve pazarlama şirketleri.
 • Maden makinalarını pazarlama şirketleri ve temsilcilikleri.
 • Maden işletmelerine malzeme ve yedek parça temin eden şirketler.
 • Devlet Planlama Teşkilatı gibi planlamacı kuruluşlar.

Bunlara ek olarak özellikle yönetim faaliyetlerinde ağırlıklı olarak maden mühendislerinin çalıştırıldığı ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar mevcuttur.

BÖLÜM HAKKINDA

19.02.1987 tarihinde Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesine bağlı olarak kurulan Bölümümüzde bugüne kadar Bölüm Başkanlığı görevini yürütenler:

Tarih

Bölüm Başkanı

1987-1989

Ahmet GÖKÇE

1989-1992

Mehmet CANBAZOĞLU

1992-1993

Atilla CEYLANOĞLU

1993-1999

Ahmet DEMİRCİ

1999- 2002

Mehmet CANBAZOĞLU

2002 -2005

Atilla CEYLANOĞLU

2005-2008

Yakup CEBECİ

2008-2011

Atilla CEYLANOĞLU

2011-2014

Yakup CEBECİ

2014-2016

Bülent ERDEM

2016-2017

Ünal AKDEMİR

2017-

Nevzat ASLAN

 

Bölümümüzden 26.05.2009 tarihi itibariyle mezun olan öğrenci sayısı : 

 

Mezun Sayısı

Lisans (I. Öğretim)

788

Lisans (II. Öğretim)

668

Yüksek Lisans

83

Doktora

24

 

Bölümümüzde 26.05.2009 tarihi itibariyle halen eğitim gören öğrenci sayısı : 

 

Öğrenci Sayısı

Lisans (I. Öğretim)

235

Lisans (II. Öğretim)

219

Yüksek Lisans

22

Doktora

4

 

 Bölümümüz tarafından düzenlenen toplantılar :

Tarih

Toplantının Adı

20-22 Haziran 1996

21. Yüzyıla Girerken Türkiye Madenciliği, Bilimsel ve Teknik Toplantı, Sivas

24-26 Eylül 1996

6. Uluslararası Cevher Hazırlama Sempozyumu, Kuşadası

10 Temmuz 1997

Madencilik ve Çevre Toplantısı, Sivas

21-22 Ekim 2004

7. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu, Sivas

06-07 Ekim 2011

6. Ulusal Kırma Taş Sempozyumu

 

Bölümümüz A. Hamdi BOZBAĞ Kütüphanesine bağışta bulunan kişi ve kuruluşlar :

Sayın A.Hamdi BOZBAĞ
Sayın Muammer ÖCAL
Sayın Ziver ÖNCEL
Sayın Dr. Ruhi ÖZDOĞAN
Sayın Prof. Dr. Meftuni YEKELER
Sayın Prof. Dr. Mehmet CANBAZOĞLU
Sayın Prof. Dr. Atilla CEYLANOĞLU
TMMOB Maden Mühendisleri Odası
TKİ Genel Müdürlüğü
MTA Genel Müdürlüğü
TTK Genel Müdürlüğü
Yurt Madenciliği Geliştirme Vakfı
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası
TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası
DEÜ Mühendislik Fakültesi Dekanlığı
İÜ Mühendislik Fakültesi Dekanlığı
T.C. İş Bankası 

 

 

Bölüm Başkanı

Ana Bilim Dalı Başkanları

Akademik Kadro

Araştırma

İletişim

Adres :C.Ü. Müh.Fak. Maden Müh. Böl. 58140, Kampüs/Sivas
Tel. : (0346) 487 12 85
Fax : (0346) 219 11 73
E-mail : muhmaden@cumhuriyet.edu.tr

Yukarı