2021 Yılı Yönetim Kurulu Kararı

Fakülte Yönetim Kurulu 06 Nisan 2021’de toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. (Toplantı Sayısı : 7)

YKK2021-07