ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMLARINA BAŞVURU HAKKINDA ÖNEMLİ HUSUSLAR

 

Ayrıntılı Bilgi  (mevzuat.gov.tr)  bağlantısından alınabilir. 

Ayrıntılı Bilgi (CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ) bağlantısından alınabilir.

 

1.       PROGRAMLAR İLE İLGİLİ GENEL BİLGİ

a.       ÇİFT ANADAL PROGRAMI

i.  Aynı anda birden fazla ikinci anadal diploma programına kayıt yapılamaz. Ancak, aynı anda ikinci anadal diploma ile yandal programına kayıt yapılabilir.

ii. İkinci anadal diploma programındaki öğrenci, anadal diploma programında kurum içi geçiş hükümlerine uygun koşulları sağladığında ikinci anadal diploma programına yatay geçiş yapabilir.

iii.  Öğrenci ikinci anadal diploma programına, anadal diploma programının en erken üçüncü, en geç beşinci yarıyılın başında başvurabilir.

iv.  Başvuru anında anadal diploma programındaki genel not ortalaması en az 100 üzerinden 70 olan ve anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst yüzde yirmisinde bulunan öğrenciler ikinci anadal diploma programına başvurabilirler.

v.  Çift anadal diploma programına başvurabilmesi için öğrencinin başvurduğu yarıyıla kadar anadal diploma programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlaması gerekir.

vi.  Öğrencinin çift anadal programından mezun olabilmesi için genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 70 olması gerekir. Tüm çift anadal öğrenimi süresince öğrencinin anadal programında genel not ortalaması bir defaya mahsus olmak üzere 100 üzerinden 65’e kadar düşebilir. Genel not ortalaması ikinci kez 100 üzerinden 65’in altına düşen öğrencinin ikinci anadal diploma programından kaydı silinir.

vii.  İkinci anadal lisans programına devam eden öğrenciye mezuniyet diploması ancak devam ettiği birinci anadal diploma programından mezun olması halinde verilebilir.

viii. Çift anadal ikinci diploma programında öğrenim gören öğrencinin anadal programında almış olduğu ve eşdeğerlikleri kabul edilen dersler, not çizelgesinde gösterilir.

ix.  (Değişik:RG-18/3/2016-29657) Anadal diploma programından mezuniyet hakkını elde eden ancak ikinci anadal diploma programını bitiremeyen öğrencilerin öğrenim süresi ikinci anadal diploma programına kayıt yaptırdığı eğitim öğretim yılından itibaren 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (c) fıkrasında belirtilen azami süredir.

x.   Çift anadal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin ikinci anadal diploma programından kaydı silinir.

 

b.  YANDAL PROGRAMI

i.  Yandal programlarını tamamlayanlara eğitim aldıkları alanda sadece başarı belgesi (yandal sertifikası) düzenlenir. Bu belgeler diploma yerine geçmez.

ii.  Öğrenci, yandal programına, anadal lisans programının en erken üçüncü, en geç altıncı yarıyılın başında başvurabilir.

iii. Yandal programına, başvurduğu yarıyıla kadar aldığı lisans programındaki tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olan öğrenciler başvurabilir.

iv.  Öğrencinin başvuru sırasında anadal programındaki genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 65 olması gerekir.

v.  Yandal programına devam edebilmesi için öğrencinin anadal programındaki not ortalamasının en az 100 üzerinden 60 olması şarttır. Bu şartı sağlayamayan öğrencinin yandal programından kaydı silinir.

vi. (Değişik:RG-18/3/2016-29657) Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ancak yandal programını bitiremeyen öğrencilere ilgili yönetim kurullarının kararı ile en fazla iki yarıyıl ek süre tanınır.

vii.  Öğrencinin yandal programındaki başarı durumu, anadal programındaki mezuniyetini etkilemez.

viii. Yandal öğrencisi, öğrenim sürecinin herhangi bir yarıyılında programı kendi isteğiyle bırakabilir. Yandal programından kayıt sildiren öğrenci, aynı yandal programına tekrar kayıt yaptıramaz.

ix.   Yandal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin bu programdan kaydı silinir.   

 

2.    KONTENJANLAR 

 a.   ÇİFT ANADAL PROGRAMI (1. ve 2. öğretim birlikte)

BÖLÜMLER

Toplam

Bilgisayar Mühendisliği

5

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

5

İnşaat Mühendisliği

5

Makine Mühendisliği

5

 

b.  YANDAL PROGRAMI (1. ve 2. öğretim birlikte)

BÖLÜMLER

Toplam

Bilgisayar Mühendisliği

4

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

4

İnşaat Mühendisliği

4

Makine Mühendisliği

4

   

  Başvuru Formu >

  

3.   BAŞVURU TARİHLERİ

Başvurular

07-09 Eylül 2020

Değerlendirme Tarihi

10-11 Eylül 2020

İlan Tarihi

14 Eylül 2020

Kayıt Tarihi

14-18 Eylül 2020

 

En Fazla 5 Tercih Yapılabilir.
Kayıtlar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında Yapılacaktır.

 

 

Son Güncelleme : 25.06.2020