0 346 219 1163
0 346 219 1165
 Üniversite Alandışı Ortak Seçmeli Ders Listesi

Duyuru Başlangıç Tarihi : 26.09.2019 - Duyuru Bitiş Tarihi : 31.01.2020

 

Üniversite Alandışı Ortak Seçmeli Ders Listesi

 

 

S.No

Ders Kodu

Ders Adı

Fakültesi

Dersliği

1

102001

Bitkisel Çaylar

ECZACILIK FAKÜLTESİ

ECZACILIK  FAKÜLTESİ

2

106001

Çevre Toksikolojisi

VETERİNER FAKÜLTESİ

VETERİNER FAKÜLTESİ

3

106002

Hayvan Hakları

VETERİNER FAKÜLTESİ

VETERİNER FAKÜLTESİ

4

111001

Doğal Miras Unsurları ve Jeoturizm

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ

5

115001

Küresel Çevre Sorunları ve İklim Değişikliği

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ

6

115002

Kalite Güvencesi ve Standartları

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ

7

115003

Çevre ve Enerji

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ

8

121001

Gıda Hijyeni

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

GIDA MÜHENDİSLİĞİ

9

121002

Gıdalarda Doğru Bilinen Yanlışlar

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

GIDA MÜHENDİSLİĞİ

10

121003

Gıda Kaynaklı Tehlikeler

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

GIDA MÜHENDİSLİĞİ

11

154001

Matematik Tarihi

FEN FAKÜLTESİ

MATEMATİK BÖLÜMÜ

12

154002

Temel Geometri

FEN FAKÜLTESİ

MATEMATİK BÖLÜMÜ

13

170001

Aile İçi Şiddet

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ

14

170002

Duygular Sosyolojisi

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ

15

172001

Eski Yunan ve Roma Mitolojisi

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

16

172002

Seçme İngilizce Metinler

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

17

172003

İngilizce Kadın Edebiyatı

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

18

173001

Engellilerin Dünyası

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

19

173002

Günümüz Türk Edebiyatı

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

20

173003

Modern Türk Edebiyatında Edebiyat Toplulukları

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

21

173004

Türk Edebiyatının Klasikleri

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

22

173005

Osmanlı Türkçesi

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

23

173006

Arapça

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

24

174001

İslam ve Bilim Tarihi

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TARİH BÖLÜMÜ

25

175001

Antrolopojiye Giriş

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

ANTROPOLOJİ BÖLÜMÜ

26

176001

Felsefeye Giriş

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

FELSEFE BÖLÜMÜ

27

176002

Bilim Tarihi

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

FELSEFE BÖLÜMÜ

28

176003

Etik

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

FELSEFE BÖLÜMÜ

29

176004

Bilim Felsefesi

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

FELSEFE BÖLÜMÜ

30

176005

Siyaset Felsefesi

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

FELSEFE BÖLÜMÜ

31

176006

Hukuk Felsefesi

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

FELSEFE BÖLÜMÜ

32

176007

Ahlak Felsefesi

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

FELSEFE BÖLÜMÜ

33

176008

İnsan ve Değerleri

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

FELSEFE BÖLÜMÜ

34

176009

Eleştirel Düşünme

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

FELSEFE BÖLÜMÜ

35

177001

Başlangıcından Günümüze Alman Edebiyat Tarihi

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

36

177002

Çağdaş Eleştiri Yöntemleri

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

37

179001

Dini - Tasavvufi Türk Edebiyatı

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TÜRK HALK BİLİMİ BÖLÜMÜ

38

179002

Karşılaştırmalı Mitoloji

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TÜRK HALK BİLİMİ BÖLÜMÜ

39

179003

Türk Halk İnanışları

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TÜRK HALK BİLİMİ BÖLÜMÜ

40

179004

Kültürel Miras ve Turizm

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TÜRK HALK BİLİMİ BÖLÜMÜ

41

179005

Gelenek, Görenek ve Halk İnançları

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TÜRK HALK BİLİMİ BÖLÜMÜ

42

180001

Psikolojiye Giriş

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ

43

181001

Temel Osmanlı Türkçesi

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ

44

181002

Türk Kültür Tarihine Genel Bakış

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ

45

201001

Prof. Dr. Fuat SEZGİN, İslam ve Bilim Tarihi

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

İLAHİYAT

46

201002

Hadis Okumaları

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

İLAHİYAT

47

201003

Hadis Eksenli Tartışmalar

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

İLAHİYAT

48

201004

İslam Hukuk Tarihi

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

İLAHİYAT

49

201005

Mukayeseli İslam Hukuku

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

İLAHİYAT

50

201006

Günümüz İslam Dünyasında Dini Akımlar

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

İLAHİYAT

51

201007

Türkiyede Dini Akımlar

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

İLAHİYAT

52

201008

Kuranda Ana Konular

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

İLAHİYAT

53

201009

Kuran Tercümesi Yöntemleri

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

İLAHİYAT

54

201010

Günümüz Kelam Problemleri

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

İLAHİYAT

55

201011

Türk Kelamcıları

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

İLAHİYAT

56

201012

Tasavvuf Literatürü

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

İLAHİYAT

57

201013

Mesnevi Terapi

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

İLAHİYAT

58

201014

Arapça Sözlü Anlatım (Muhadese)

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

İLAHİYAT

59

201015

Medya Arapçası

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

İLAHİYAT

60

201016

Arapça Dini Metinler

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

İLAHİYAT

61

201017

Din ve Sanat

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

İLAHİYAT

62

201018

Ahlak ve Değerler Eğitimi

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

İLAHİYAT

63

201019

Din, Toplum ve Kültür

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

İLAHİYAT

64

201020

İslam Eğitim Tarihi

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

İLAHİYAT

65

201021

Din Felsefesi

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

İLAHİYAT

66

201022

Din Eğitimi

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

İLAHİYAT

67

201023

Modernite ve Post Modernite

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

İLAHİYAT

68

201024

Siyer ve Kaynakları

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

İLAHİYAT

69

201025

Farsça

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

İLAHİYAT

70

207001

Ekonomi Okuryazarlığı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK

İKTİSAT BÖLÜMÜ

71

208001

Endüstriyel Pazarlama

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK

İŞLETME BÖLÜMÜ

72

210001

Sendikacılık

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ

73

210002

Çalışma Sosyolojisi

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ

74

210003

Sosyal Güvenlik

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ

75

210004

Çalışma Psikolojisine Giriş

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ

76

210005

Sosyal Politika

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ

77

210006

Endüstri Sosyolojisi

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ

78

211001

Güncel Mali Konular

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK

MALİYE BÖLÜMÜ

79

211002

Maliye' ye Giriş

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK

MALİYE BÖLÜMÜ

80

211003

Türkiye' de Vergi Türleri

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK

MALİYE BÖLÜMÜ

81

211004

Kamu Maliyesi ve Politik Ekonomi

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK

MALİYE BÖLÜMÜ

82

211005

Para Banka

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK

MALİYE BÖLÜMÜ

83

211006

Vergi Teorisi ve Politika

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK

MALİYE BÖLÜMÜ

84

211007

Politik Ekonomi

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK

MALİYE BÖLÜMÜ

85

211008

Güncel Ekonomik Konular

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK

MALİYE BÖLÜMÜ

86

211009

Seçim Ekonomisi

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK

MALİYE BÖLÜMÜ

87

211010

Uluslararası Vergileme

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK

MALİYE BÖLÜMÜ

88

212001

Programlamaya Giriş

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ

89

212002

Yönetim Bilişim Sistemlerine Giriş

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ

90

213001

SPSS ile İstatistik

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK

EKONOMETRİ BÖLÜMÜ

91

213002

Çok Kriterli Karar Alma Yöntemleri

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK

EKONOMETRİ BÖLÜMÜ

92

213003

Genel Ekonomi

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK

EKONOMETRİ BÖLÜMÜ

93

214001

E-Ticaret Lojistiği

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK

94

214002

Uluslararası Ticarette Pazarlama

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK

95

214003

Bulanık Mantık

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK

96

214004

Uluslararası Ticaret Süreçleri

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK

97

215001

Temel Bankacılık Bilgileri

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK

BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ

98

215002

Finansal Okuryazarlık

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK

BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ

99

215003

Temel Muhasebe Bilgileri

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK

BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ

100

231001

Sivas Coğrafyası

EĞİTİM FAKÜLTESİ

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ

101

252001

Sağlık Okur-Yazarlığı

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

HEMŞİRELİK

102

252002

Kendini Tanıma ve İletişim

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

HEMŞİRELİK

103

252003

Toplu Yaşam Alanlarında Bulaşıcı Hastalıkların Kont

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

HEMŞİRELİK

104

252004

Cinsellik ve Cinsel Sağlık

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

HEMŞİRELİK

105

252005

Sağlıklı Yaşam Biçimi, Davranışları ve Hijyen

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

HEMŞİRELİK

106

253001

Üreme Sağlığı

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

EBELİK BÖLÜMÜ

107

253002

Transkültürel Yaklaşım

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

EBELİK BÖLÜMÜ

108

253003

Jinekolojik Kanserler ve Koruma

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

EBELİK BÖLÜMÜ

109

253004

Girişkenlik Eğitimi

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

EBELİK BÖLÜMÜ

110

253005

Projesyonel İletişim

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

EBELİK BÖLÜMÜ

111

253006

Evlilik Öncesi Danışmanlık

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

EBELİK BÖLÜMÜ

112

253007

Prekonsepsiyonel Danışmanlık

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

EBELİK BÖLÜMÜ

113

253008

İlkyardım

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

EBELİK BÖLÜMÜ

114

254001

Üniversite Yaşamına Uyum

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

SAĞLIK YÖNETİMİ

115

254002

Finansal Okuryazarlık

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

SAĞLIK YÖNETİMİ

116

254003

Sağlık Okuryazarlığı

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

SAĞLIK YÖNETİMİ

117

260001

Mekan ve Kültür

MİMARLIK FAKÜLTESİ

MİMARLIK BÖLÜMÜ

118

261001

Kent Ekolojisi

MİMARLIK FAKÜLTESİ

ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ

119

261002

Kentsel Teknik Altyapı Sistemleri

MİMARLIK FAKÜLTESİ

ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ

120

261003

Kentsel Çevre Sorunları

MİMARLIK FAKÜLTESİ

ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ

121

636001

Kültürlerarası İletişim

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM

122

636002

Popüler Kültür

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM

123

638001

Türk Basın Tarihi

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

GAZETECİLİK

124

640001

Medya Okuryazarlığı

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

RADYO-TELEVİZYON VE SİNEMA

125

640002

Film Çözümlemeleri

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

RADYO-TELEVİZYON VE SİNEMA