VİZYON

Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümü, nanoölçekli malzemelerin bilim ve mühendisliğini geliştiren bilimsel araştırmalara devam eden öğrenciler ve araştırmacılar için tercih edilen bir bölüm olacaktır. Bu bölüm, yenilikçi araştırma ve eğitim için canlı bir ortam yaratarak, nanoteknoloji mühendisliğinde mükemmel eğitim ve araştırma imkanı sağlayacak bir bölüm olmayı hedeflemektedir. Bölüm Vizyonu, öğrencilerin nanoölçekli malzemelerinin iç konfigürasyonunu kontrol eden faktörleri öğrenmek ve bu tür ileri teknoloji malzeme özelliklerini arzu edilen uygulamalara göre değiştirme yöntemlerini belirlemek ve bunları laboratuvar ölçeğinden üretim ölçeğine taşımayı kapsar. 

MİSYON

Nanoteknoloji Mühendisliği bölümünün misyonu, nanobilim ve nanoteknoloji konusunda istihdam edilecek nanoteknoloji mühendislerinin eğitiminde multidisipliner bir yaklaşım sunarak, gelecekte, ileri malzemeler konusunda kendisini geliştirecek öğrencileri yetiştirmektir. Bölümümüz temel hedefleri şunlardır:

  • Öğrencilerimizin, nanoölçekli bilim ve mühendislik alanlarında multidisipliner çalışmalarda, nanoteknoloji üzerine kariyer yapmaları için hazırlamak.
  • Malzemelerin özellikleri ile boyutları arasında ilişkinin öğrenilmesi ile atomik ve nanometre ölçeklerinde malzemeyi ve bu malzemelerin özelliklerini istenilen şekilde manipüle etme konusunda öğrencilerin bilgisini artırmak.
  • Nanomühendislik ve nanobilim konusunda deneyim kazanan öğrencilerin, mezun oldukları zaman geleneksel bilimsel araştırma, geliştirme ve üretim firmalarının yanı sıra, konu ile ilgili kamu araştırma ve üretim sektörleri ve üniversitelere ait araştırma laboratuvarı ve enstitülerde uygun ve nitelikli iş imkanlarına sahip olmalarını sağlamak.
  • Nanoteknoloji mühendisliğinde değerli öğrenciler yetiştirmek üzere iyi bir araştırma ve eğitim temeli sağlamak.
  • Nanoteknoloji altyapısı kullanan yeni teknoloji firmalarına dahil olacak veya onları kurabilecek yeni nesil mühendisler yetiştirmek.
  • Öğrencilerin nanoteknoloji ile ilgili bilimsel, profesyonel yargı ve hesaplama kabiliyetlerini geliştirmek.
  • Etkin iletişim becerileri ile birlikte modern bilimler ve mühendislik becerilerine sahip olan yetenekli öğrenciler yetiştirmek ve öğrencilerin çok disiplinli ekiplere yapıcı katkıda bulunmasını sağlayacak esneklikte yetiştirmek.

 

 

Nanoteknoloji Mühendisliği çok disiplinli bir alan olup malzemelerin atomik ve moleküler düzeyde sentezlenmesi, karakterize edilmesi ve mühendislik uygulamalarında kullanılmasını amaçlamaktadır. Nanobilim ve nanoteknoloji, oldukça küçük boyutlara (metrenin milyarda biri) sahip nesneleri Fizik, Kimya, Biyoloji, Elektronik ve Malzeme Bilimleri gibi diğer bilim alanlarına entegre etmeye ve uygulamaya çalışmaktadır.

 

Tarihçe

Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümü 2014 yılında kurulmuş olup 2014-2015 eğitim öğretim yılında ilk öğrencilerini alarak lisans eğitimine başlayacaktır. Bölüm akademik kadrosunda 1 Profesör, 1 Doçent, 1 Yardımcı Doçent ve 2 Araştırma Görevlisi görev almaktadır. Bölümün eğitim dili İngilizce olup ilk yıl İngilizce hazırlık eğitimi verilmektedir. Bölüme alınacak olan öğretim üyelerinde minimum 80 YDS alma şartı vardır. Bölüm derslerinin en az %30’u ingilizce verilecektir. Bu bağlamada Cumhuriyet Üniversitesinde yabancı dil ile eğitim yapan ilk bölümdür.

Bölüm Elemanları Tarafından Yürütülmüş Projeler

Prof.Dr.Sezai ELAGÖZ

TÜBİTAK Araştırma Projesi : III-N Tabanlı Malzemelerin Mocvd ile Yetiştirilmesi Ve Yapısal Karekterizasyonları, 2008-2011, Yürütücü.

TÜBİTAK Araştırma Projesi :Düşük Boyutlu Yarıiletken Sistemlerin Elektronik Özellikleri, 1997-1998, Araştırmacı.

TÜBİTAK Araştırma Projesi :Optik-Pompalamalı Seyreltik Azotlu Yarıiletken Lazer, 2010-2013, Araştırmacı,

DPT (Devlet Planlama Teşkilatı) Projesi :III-V Yarıiletken Dedektörler, 2007-2009, Araştırmacı.

CÜBAP Araştırma Projesi (F-238): GaN/GaAIN Heteroyapılarının Safir Alt Taşlar Üzerinde Büyütülmesi ve Karakterizasyonu,  Yürütücü

CÜBAP Araştırma Projesi (F-312): Co/Cr Epitaksiyel Tek Kristal İnce Filmlerin XRD Yöntemi İle İncelenmesi, Yürütücü

CÜBAP Araştırma Projesi (F-252): Epitaksiyel Tek Kristal İnce Filmlerin XRD Yöntemleri ile İncelenmesi-, Yürütücü

CÜBAP Araştırma Projesi (F-341): Safır Alttaşı Üzerine Büyütülen GaN Epitaksiyel Tek Kristal İnce Filimlerin XRD Yöntemi İle İncelenmesi, Yürütücü.

CÜBAP Araştırma Projesi (F-342): GaAs/GaxAl1-xAs Heteroyapılarının X-Ray Kırınım Yöntemi İle Yapısal Karakterizasyonu, Yürütücü.

CÜBAP Araştırma Projesi (F-342): GaN/GaxA1-xN Heteroyapılarının Hall Sistemi İle Elektriksel Karekterizasyonu, Yürütücü

Doç.Dr.Kerim YAPICI

CÜBAP Araştırma Projesi (M448): İki-boyutlu düzgün dörtgen geometrilerde doğal ve zorlanmış taşınım ile ısı geçişlerinin dördüncü dereceden sonlu hacimler yöntemi kullanılarak sayısal incelenmesi, 2011-2012, Yürütücü

Volkswagen Araştırma Projesi: Karıştırma tankı konfigürasyonunun sayısal optimizasyonu, 2002-2005, Araştırmacı.

TÜBİTAK Hızlı Destek Araştırma Projesi (105M087): Viskoelastik akışkanların sayısal incelenmesi, 2005-2006, Araştırmacı.

TÜBİTAK Hızlı Destek Araştırma Projesi (109M012): Yüksek Reynolds sayılarında kaydırılmış ve kaydırılmamış ızgara yapılarının sonlu hacimler metodu kullanılarak sayısal karşılaştırılması, 2009-2010, Yürütücü.

CÜBAP Araştırma Projesi (M386): Yüksek dereceli ve sınırlandırılmış şemaların viskoelastik akışkanlar için karşılaştırılması, 2009-2010, Yürütücü.

TÜBİTAK Kariyer Araştırma Projesi (110M601): Brownian özellik göstermeyen küresel partiküllerin derişik süspansiyonları için iki-boyutlu partikül göçü model eşitliklerinin geliştirilmesi ve bu süspansiyon partiküllerin karmaşık geometrilerdeki hidrodinamik davranışlarının incelenmesine yönelik sonlu hacimler temelli akış çözer inşası, 2011-2013, Yürütücü.

CÜBAP Araştırma Projesi (M446): Newton kuralına uymayan akışkanların mikrokanal ısı değiştiricisindeki performanslarının deneysel olarak incelenmesi, 2011-2014, Yürütücü.

TUBİTAK Hızlı Destek Araştırma Projesi (212M041): Newton kuralına uymayan taban akışkanları içerisinde dağıtılan nanoparçacıkların reolojisi ve ısı iletkenlikleri, 2013-2014  Yürütücü.

CÜBAP Araştırma Projesi (M490): Nanoparçacık boyutunun nanoakışkan reolojisine olan etkisinin deneysel incelenmesi, 2013-2014, Yürütücü

Yrd.Doç.Dr.Mustafa Oğuzhan ÇAĞLAYAN

CÜBAP Araştırma Projesi () : Newton Kuralına Uymayan Akışkanların Mikrokanal Isı Değiştiricisindeki Performanslarının Deneysel Olarak İncelenmesi, 2012-2013, Araştırmacı.

TÜBİTAK Araştırma Projesi (105T509):Biyomedikal Teknolojide Doku Mühendisliği, 2006-2008, Araştırmacı.

TÜBİTAK Araştırma Projesi (112M563): Yüzey Plazmon Rezonansı Ve İçten Tam Yansimali Elipsometri İle Sulu Ortamda Cıva(II) İyon Tayini İçin Oligonükleotid Tanı Elemanı Kullanan Biyosensörler, 2013-2014, Yürütücü,

CÜBAP Araştırma Projesi ():Yüzey Plazmon Rezonans (Spr)Esaslı Biyosensör Sistemlerinde Kırınım Eşitlikleri ÇÖzümleri ile Farklı Taban Malzemelerde Model- Deneysel Sonuç Karşılaştırmaları, 2012-2013, Yürütücü.

Teknogirişim Sermayesi Projesi - Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ():Biyolojik Amaçlı Kullanım İçin Elipsometre Cihazının Geliştirilmesi, 2012-2013, Yürütücü.

CÜBAP Araştırma Projesi () : Cıva (II) iyonlarının sulu ortamda seçimli tayini için ultra hassas SPRe-TIRE biyosensör sisteminin geliştirilmesi, 2012-2013, Yürütücü.

TÜBİTAK Araştırma Projesi (110M017): SPRE-TIRE Esaslı Biyosensör Yongası İçin Çok Basamaklı Mikrodesenleme Ve İmmobilizasyon Yönteminin Geliştirilmesi Ve Oligonükleotid Ve Protein Sensör Performansının Belirlenmesi, 2010-2011, Yürütücü.

CÜBAP Araştırma Projesi : Çapraz Bağlı Polimer Taşıyıcı Üzerine Nano-tanecik İmmobilizasyonunun Süper-Kritik Karbon Dioksit Ortamında İncelenmesi, 2010-2011, Yürütücü.

CÜBAP Araştırma Projesi : Influenza A (H1N1) Virüsünün Yüzey Plazmon Rezonansı ile Güçlendirilmiş Elipsometri Esaslı Oligonükleotid Prob Taşıyan Biyosensör ile Tanısı, 2010-2011,Yürütücü

 

Bölüm Elemanları Tarafından Yürütülen Projeler

Prof.Dr.Sezai ELAGÖZ

TÜBİTAK Araştırma Projesi ():Yüksek Verimli Ardışık GaxIn1-xP/GaxIn1-xAs Güneş Pillerinin Üretimi Ve Alttaş Etkisinin Araştırılması 2010-, Araştırmacı.

DPT (Devlet Planlama Teşkilatı) Projesi :Yenilenebilir Enerji Kaynakları, 2011-, Yürütücü

ASELSAN Araştırma Projesi: SWIR Dedektör, 2012-, Yürütücü

TÜBİTAK (KAMAG): Led projesi (Araştırmacı-Yerel Proje Yürütücüsü), 2014

SANTEZ-ASELSAN:         Kuantum Çağlayan Laser Projesi (Yerel Yürütücü-Araştırmacı), 2014

Doç.Dr.Kerim YAPICI

ASELSAN Araştırma Projesi (IA-2012-105): Mikrokanal ısı değiştiricisinde ısı aktarımının nanoakışkanlar kullanılarak arttırılması, 2012-, Yürütücü.

TÜBİTAK Araştırma Projesi (ASELSAN ile ortak işbirliği) (114M183): Mikrokanal ısı plaka tasarımı, üretimi ve ısı aktarımının nanoakışkanlar kullanılarak arttırılması, 2014-, incelemede, Yürütücü

ASELSAN Araştırma Projesi((IA-2014-010): Faz Değişken Malzemelerin Karbon Nanotüp Parçacıklar İle Katkılanarak Isıl Performanslarının İyileştirilmesi, 2014-, Yürütücü

Yrd.Doç.Dr.Mustafa Oğuzhan ÇAĞLAYAN

TÜBİTAK Araştırma Projesi (113Z264): Grafen Esaslı Nanomalzemelerin Geliştirilmesi Ve Elektrokataliz Etkisiyle Metanol Oksidasyonun Performanslarının Artırılması, 2013-, Araştırmacı

ASELSAN Araştırma Projesi: SWIR Dedektör, 2012-, Araştırmacı.

TÜBİTAK Araştırma Projesi (113M302): Baz Yağların Yağlayıcılık Özelliklerinin Grafen Oksit Nanolevha Kullanılarak Artırılması : Mikromekanik Yöntemler Ile Reolojik Ve Tribolojik Karakterizasyon Için Faz Kontrast Mikroskobisi Tekniği, 2014-, Yürütücü

CÜBAP Araştırma Projesi (): Oligonükleotid (ODN) Prop içeren Biyosensörlerde immobilizasyon ve Spotlama Tekniklerinin Geliştirilmesi, 2013-, Yürütücü.

CÜBAP Araştırma Projesi ():Heterojen Foto-kataliz Sistemleri İçin Nano-tanecik İmmobilize Edilmiş Polimerik Taşıyıcıların Üretilmesi ve Reaktif Tekstil Boyalarının Sulu Ortamdan Uzaklaştırılmasında Performansının Belirlenmesi, 2011-, Yürütücü.

 

Bölümün Gelecek Planlaması

Bölüm her biri kendi alanında uzman öğretim üyeleri tarafıından oluşturulmuştur. Ekibimize katılacak yeni öğretim üyelerinde de benzer nitelikler aranmaktadır. Alanı itibari ile disiplinler arası çalışmalar içerdiği için üniversitemiz kapsamında ve diğer üniversitelerde çeşitli disiplinlerden öğretim üyeleri ile sıkı ilişkiler içerisinde olan bölümümüzde dersler sadece bölüm öğretim üyeleri tarafından değil konularında uzman olan bu öğretim üyeleri tarafından da verilecektir.  Bölümdeki öğretim üyeleri Nanofotonik Uygulama ve Araştırma Merkezi, İleri Teknoloji Araştırma ve Geliştirme Merkezi kapsamında görev almakta ve bu merkezlerde yürütülen bir çok projede bulunmaktadırlar. Bu bağlamda üçüncü sınıftan başlamak üzere bölüm öğrencileri bu merkez imkanlarını kullanma ve projelerde çalışma imkanına da sahiptirler. Endüstri ile yapmış olduğumuz projelerden dolayı başta ASELSAN olmak üzere bir çok saygın kuruluşta öğrencilerimize staj yaptırma, böylelikle mesleklerinde gerekli olan tecrübeyi edinme imkanı sağlamaktayız.

Bölüm Öğrencileri İçin Muhtemel İmkânlar

·        Laboratuvar İmkânları

Sadece bölüm kapsamında değil aynı zamanda Nanofotonik Merkezinde bulunan altyapı imkanlarını da kullanabilecek olan öğrencilerimiz aşağıda listesi verilen ve sürekli sayısı artan güncel sistemlerde deney yapma imkanına sahiptir.

MOCVD, XRD, HALL, SPEKTROFOTOMETRE, AFM, ELİPSOMETRE, PROFİLOMETRE, IV-CV, REOMETRE, ISIL İLETKENLİK ÖLÇER, PARÇACIK GÖRÜNTÜLEMELİ HIZ ÖLÇER, ZETA POTANSİYEL ÖLÇER, DİFERANSİYEL TARAMALI KALORİMETRE, YOĞUNLUK ÖLÇER, (Alınma aşamasında olan, I-V ölçüm sistemi, Fotolüminesans Ölçüm Sistemi)

·        Öğrencilere İş İmkânları

Bölüm öğretim üyelerinin yürüttükleri bir çok projede başarılı 4. Sınıf öğrencilerine iş imkanı sağlayabileceğiz. Özellikle TÜBİTAK projelerinde 4. Sınıf öğrencileri gerekli başarı kriterlerini sağladıklarında bursiyer olarak görev alabilecekleri gibi, yaptığımız özel antlaşmalar sayesinde mezuniyet aşamasındaki öğrencilerimizden alttan dersi olmayan ve yüksek not ortalamasına sahip olanları özel sektörde iş imkanları teklifleri ile hızlı bir başlangıc yaptırabileceğiz. Çok yakında bu antlaşmalar ile ilgili detay bilgileri web sitemizde bulacaksınız. Mezuniyet sonrasında ise , Nanoteknoloji Mühendisliği dünyada ve ülkemizde yeni gelişen bir alan olduğundan her geçen gün bu alanda yetişmiş insan gücüne olan ihtiyaç artmaktadır. Mezunların çalışabileceği kurumlar arasında TÜBİTAK-MAM, TÜBİTAK-SAGE Aselsan, Havelsan, TAİ ve Savunma Sanayi şirketleri, Ülkemizde sayıları hızla artan araştırma merkezleri ve bu alanlara giriş yapan özel şirketler bulunmaktadır. Ayrıca nanoteknoloji alanında yüksek lisans ve doktora yaparak akademik kariyer yapmak da mezunların çalışma alanları arasında gösterilebilir.

·        Lisanüstü Programları

Bölümümüz yüksek lisans programı başvurusu tamamlanmış olup, Yüksek Öğretim Kurumundan onay aşamasındadır. Yüksek lisans programımız açılır açılmaz disiplinler arası doktora programı başvurusu da yapılarak açılacaktır. Bu sayede öğrencilerimiz proje kapsamlı destekli olarak, araştırma görevlisi olarak veya çalıştıkları kurumda devam ederken kariyerlerini istedikleri yönde geliştirme imkanına da sahip olacaklardır.