VİZYON

 

Ulusal ve uluslararası düzeyde saygın, nitelikli eğitim-öğretim ve araştırma yapabilen, sürekli kendini geliştiren akademik kadro ve altyapıya sahip bir Jeofizik Mühendisliği bölümü olmak.

 

MİSYON

 

Jeofizik Mühendisliği dalında evrensel ölçekte donanımlı, katılımcı, araştırmacı, mesleki etiğe saygılı, toplumsal sorunlara duyarlı, ulusal ve uluslararası alanda projeler yürütebilecek yetkinliğe ulaşmış mühendisler ve bilim insanları yetiştirmek.

 

JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ 

 

2001 yılında kurulan bölümüz 2001-2002’de Örgün Öğretim başlamıştır. 2002-2003’de Yüksek Lisans Programı ve 2004-2005’de İkinci Öğretim Programı açılmıştır. 2007-2008’de ilk olarak Jeoloji mühendisliği bölümü ile başlayan Çift Anadal Programı daha sonraki yıllarda diğer mühendislik bölümleri ile (İnşaat, Çevre, Maden ve Metalurji-Malzeme mühendisliği bölümleri) daha da yaygınlaşmıştır.

 

2005’de başlayan ERASMUS Programı (Slovakya Comenius Üniversitesi ile öğrenci değişimi yapmaktadır, 1 yıl) ve 2009’da başlayan FARABİ Programı (Kocaeli, KTÜ ve Sakarya Üniversiteleri ile öğrenci değişimi yapmaktadır,  1 yıl)  hala devam etmektedir. Bölümümüzde 4 yıllık mesleki eğitim süresince, bu mesleğin eğitim programında, Matematik, Fizik, Kimya, Dinamik, Statik, Mukavemet, Jeodezi ve Topografya gibi temel derslerin yanı sıra Jeoloji ve Jeofiziğe ait meslek dersleri okutulmaktadır.

 

Jeolojiye ait meslek derslerismiz ağırlıklı olarak genel jeoloji, maden jeolojisi ve hidrojeoloji konularındaki derslerde oluşur. Jeofiziğe ait meslek dersleri ise Veri işlem, Sayısal analiz ve programlama, Sismoloji, Sismik prospeksiyon, Gravite ve manyetik prospeksiyon, Elektrik prospeksiyon, Elektromagnetik prospeksiyon, Jeomanyetizma ve paleomanyetizma, Kuyu logları, Jeofizikte yorumlama, Yer fiziği, Mühendislik jeofiziği gibi jeofizik mühendisliği derslerinden oluşur.

 

Meslek dersleri teorik ve uygulamalıdır. Ayrıca bilgisayar programlama dersleri ilk 2 sene yoğun bir şekilde verilir. Bölümümüzde Uygulamalı Jeofizik, Sismoloji Anabilim Dalı ve Yerfiziği Anabilim Dalı. Olmak üzere üç anabilim dalı bulunmaktadır. 

 

Jeofizik Mühendisliği bölümümüz, yeryuvarının sığ ve derin yapısının fiziksel özelliklerinin matematik ve fizik temelleri ışığında, bilimsel ve ekonomik amaçlarla araştırılması, deney ve uygulama yolu ile kazanılmış bilgilerin insanlığın yararına kullanılması konularında yeraltında bulunan derin hammadde yatakları ve enerji kaynaklarının yerlerini, kayaların birbirlerine göre konumlarını ve daha pek çok konudaki araştırmaları, fiziksel yöntemler yardımıyla inceleyen çeşitli bilimsel yöntemler geliştiren bu konuda uzmanlaşmış kişiler yetiştirmeyi hedefler.