KİMYA MÜHENDİSLİĞİ

Cumhuriyet Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü 09.02.1993 tarih 93/5 sayılı Fakülte Kurulu ve 20.03.1993 tarih ve 93/11 sayılı Senato kararı ile kurulmuş ve 1994-1995 Eğitim-Öğretim yılında 30 öğrenci ile örgün öğretime ve 2002-2003 Eğitim-Öğretim yılında 40 öğrenci ile ikinci öğretime başlanmıştır.

Bölümümüzde şu anda 1 profesör, 1 doçent, biri Azerbeycan' lı olan 4 yardımcı doçent ve 10 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 16 öğretim elemanı, 2 Kimyager uzman ve 1 Elektrik-Elektronik teknikeri bulunmaktadır. Bölümün halen 194 öğrencisi vardır. Bölümümüz ilk mezunlarını 1997-1998 eğitim-öğretim yılında vermiştir.

 

Yukarıda belirtilen 10 araştırma görevlisinden 8’i, YÖK kararları gereğince 2547 sayılı yasanın 35. Maddesine göre Ankara Üniversitesi(3), Hacettepe Üniversitesi(4) ve ODTÜ(1) Kimya Mühendisliği Bölümlerinde Doktora(7) ve Yüksek Lisans(1) yapmaktadır. Bu elemanlardan 3' ünün 2003 yılı içerisinde doktoralarını bitirip Cumhuriyet Üniversitesi' ne dönmeleri beklenmektedir. Bölümümüzde bulunan 1 araştırma görevlisi ve dışarıdan devam eden 6 Yüksek Lisans öğrencisi ile toplam 7 Yüksek Lisans öğrencimiz bulunmaktadır. Bölümümüzde henüz Doktora programı açılmamıştır.

 

1997 Mali yılında sağlanan Ek Ödenek ile bölümümüzün tüm öğrenci laboratuvarları yeterli düzeyde deney setleri ile donatılmış ve bunun yanında çok iyi donanımlı bir Kimya Mühendisliği Bölümü Merkezi Araştırma Laboratuvarı (KİMAL) kurulmuştur. Kimya Mühendisliği Bölümü şu anda 4 yıllık eğitim-öğretim programını öğretim üyesi, derslik ve laboratuvar eksiği olmadan yürütebilmektedir.

 

Bölümümüzün Lisans Programının ilk 2 yılında yer alan Temel Fen Bilimleri kapsamındaki derslerin ve laboratuvarların büyük bir kısmı Kimya Bölümü' nden olmak üzere Fen-Edebiyat Fakültesi' nin öğretim elemanları tarafından, Mühendislik Bilimleri kapsamındaki dersler ise Fakültemizin İnşaat ve Makine Mühendisliği Bölümlerinin öğretim elemanları tarafından yürütülmektedir. Ağırlıklı olarak son iki yılda yer alan Kimya Mühendisliği kapsamındaki meslek dersleri için ise Bölümümüzün şu andaki öğretim elemanı kadrosu yeterlidir. Ayrıca Ankara' da doktora yapmakta olan araştırma görevlilerimizden üçünün 2003 yılı içerisinde doktoralarını bitirip dönmeleri beklenilmektedir.