ÇEVRE HÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

 

 MİSYON

                Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nün özgörevi, Çevre Bilimleri ve Mühendisliği alanında verdiği yüksek kalitede, kendini sürekli geliştiren ve güncelleyen eğitim-öğretim hizmetleri ile öncelikle; çevre problemlerini tanımlayabilen, bu problemlere mühendislik çözümleri üretebilen ve uygulayabilen çalışmalar yürütüp elde ettiği sonuçları değerlendirebilen, çevre sorunlarının çözümüne ve/veya çevrenin korunması ve iyileştirilmesine yönelik tesisler tasarlayabilen, kurabilen ve işletebilen, kamu ve sanayi kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçlarına cevap verebilecek donanıma, ayrıca, çalışmalarına akademik olarak devam etmek isteyenler için yeterli altyapıya sahip, analitik düşünebilen, yaratıcı, araştıran ve sorgulayan, kendini sürekli geliştiren, ulusal ve uluslararası düzeyde sorumluluk alabilen ve farklı disiplinlerden insanlarla takım çalışması yapabilen, rekabet edebilen ve liderlik yapabilecek, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edenve katkıda bulunabilen, mevcut bilgi ve teknolojileri kullanabilen, kendine güvenen, mesleki sorumluluk sahibi ve etik değerlere bağlı, çağdaş, çevreye duyarlı çevre mühendislerinin yetişmesini sağlamaktır.

 

VİZYON

Uluslararası düzeyde kabul gören bir çevre mühendisliği eğitimi veren ve yetiştirdiği çevre mühendislerinin dünyanın her yerinde mesleğini başarıyla icra edebildiği, gelişmiş laboratuvarları, geniş araştırma olanakları, mevcut nitelikli öğretim elemanı ve araştırmacı kadrosuyla verdiği yüksek kalitede eğitim ile yetiştirdiği mühendislerin, eğitim, sanayi ve kamu kurum ve kuruluşlarında kendi alanlarında liderlik yaptığı, yürüttüğü bilimsel araştırma çalışmaları sonucunda ürettiği bilgi ve teknolojilerin uluslararası düzeyde kabul ve takdir gördüğü, uluslararası düzeyde saygın, bölgesel, yerel ve küresel çevre sorunlarına çözüm üretmede öncülük eden bir bölüm olmaktır. 

 

       ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ

Dünya'da ve ülkemizde nüfus artışı, sanayileşme, kentleşme, turizm ve doğal ya da denetlenmeyen afetler nedeniyle çevremiz giderek daha çok kirlenmektedir. Günümüzde çevre sorunları, insanı kendi kendisiyle hesaplaşma noktasına getiren bir boyuta ulaşmıştır. Bu sorunlara acilen çözüm getirilmezse çok yakın bir zamanda dünyamız büyük bir çöplüğe dönüşecektir. İşte bu gerçeklerden yola çıkarak, diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de çevre sorunlarının araştırılması, tanımlanması ve bu sorunlara ilişkin çözümlerin üretilmesine yönelik olarak bir altyapı oluşumuna gereksinim duyulmuştur. Bu doğrultuda da Mühendislik Fakülteleri çatısı altında eğitim ve öğretim veren Çevre Mühendisliği Bölümleri açılmıştır.

C.Ü. Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü de 1988 yılında çevre sorunları ile ilgili büyüyen endişelere yanıt verebilmek su, hava ve toprak kaynaklarının en iyi şekilde değerlendirilmesi için gereksinim duyulan, profesyonel sorumlulukları üstlenebilecek nitelikli mühendisler yetiştirmek üzere kurulmuştur. 1989-1990 öğretim yılında ilk öğrencilerini alarak eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Halen örgün öğretimde 251, II. öğretimde 112 öğrenci bulunmakta olup; 2017-2018 öğretim yılı başı itibari ile Örgün öğretimden 872, II. Öğretimden 517 öğrenci mezun olmuştur.

Bölüm akademik kadrosunda, 4 Profesör, 1 Doçent, 6 Dr. Öğretim Üyesi ve 3 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 14 öğretim elemanı görev yapmaktadır. Toplam öğrenci sayısına göre örgün öğretimde öğretim üyesi başına 22,8; II. öğretimde ise 10,2 öğrenci düşmektedir.

Bölüm elemanlarının birçok yurt içi ve yurt dışı dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. Bunun yanı sıra gerek kendi üniversitemiz bünyesinde yapılan ve gerekse diğer üniversiteler ya da kuruluşlar tarafından düzenlenen bir çok sempozyum ve kongrede başarıyla sunulmuş bir çok bildirileri mevcuttur.  13-15 Ekim 2004 tarihinde ulusal düzeyde bir Çevre Kongresi, bölümümüz öncülüğünde gerçekleştirilmiştir.

Çevre Mühendisliği Bölümü; Çevre Teknolojisi ve Çevre Bilimleri olmak üzere 2 ana bilim dalından oluşmaktadır. Ana bilim dallarındaki uzman akademik kadrosu ile Lisans eğitiminin yanı sıra Lisansüstü (Yüksek Lisans ve Doktora) eğitimi de vermektedir. Bugüne kadar 81 yüksek lisans, 15 doktora derecesi veren bölümümüzde, halen 43 yüksek lisans ve 8 doktora öğrencisi eğitim-öğretim görmektedir.

Bölümümüzde hepsi aynı koridorda bulunan ikisi 90, biri 110 ve bir diğeri de 126 kişilik olmak üzere dört derslik mevcuttur. Bu dersliklerden tamamı görsel eğitim için tam donanımlıdır.

1999 yılında Çevre Mühendisliği öğrencileri tarafından kurulan Çevre Kulübü, bölümümüz öğrencilerinin boş zamanlarını değerlendirmeleri için değişik sosyal, kültürel ve sportif alanlarda faaliyetlerde bulunmaktadır. Ayrıca yıl içinde Sivas çevresinde ve Türkiye genelinde çeşitli geziler kulüp öncülüğünde düzenlenmektedir.   

 

Bölümümüzde bugüne kadar Bölüm Başkanlığı görevini yürüten  öğretim üyeleri

  Tarih              Bölüm Başkanı

1989-1990   Yrd. Doç. Dr. Orhan ÖZÇELİK

1990-1995   Yrd. Doç. Dr. Orhan CERİT

1995-1998   Prof. Dr. İbrahim PEKER

1998-2007  Prof. Dr. Ali YILMAZ

2007-2013  Prof. Dr. Mustafa DEĞİRMENCİ

2013-           Prof.Dr. Meltem SARIOĞLU CEBECİ

 

Bölümümüzde 2017-2018 yılı itibariyle mezun olan öğrenci sayısı

 Lisans (Örgün Öğretim)           872

Lisans (II. Öğretim)                    517

Yüksek Lisans                             81

Doktora                                        15

 

2017-2018 Öğretim yılı öğrenci sayısı

 Lisans (Örgün Öğretim)           251

 Lisans (II. Öğretim)                   112

Yüksek Lisans                            43

Doktora                                        8   

Çevre Mühendisleri ülkemizde aşağıdaki projelerde çeşitli kurum ve kuruluşlarda iş olanaklarına imkanına sahiptirler:

 

Çevre Bakanlığı ve buna bağlı il müdürlükleri ve teşkilatları,

İller Bankası altyapı sistemleri,

 Büyükşehir Belediyelerine bağlı su ve kanalizasyon idareleri,

Proses mühendisliği işini yürüten arıtma tesisleri,

Arıtma tesisi projelendirilmesi, ekipman temini ve işletme işlerini yüklenen firmalar,

Turizm Bakanlığına bağlı tatil köylerinde atık su arıtma tesisleri ve çevre projelerinin kontrolünde işletme mühendisi olarak,

Katı atıklar için yer seçimi ve bu atıkların uzaklaştırılması, atık su arıtma, deniz deşarj sistemlerin işletme ve kontrol mühendisi olarak,

Halk sağlığı ile ilgili laboratuarlar,

Arıtma tesislerine malzeme ve yedek parça temin eden şirketler,

Arıtma tesisi kuran ve işleten özel sektör şirketleri,

Ç.E.D hazırlayan özel sektör şirketleri,

Bunlara ilaveten özellikle yönetim faaliyetlerinde ağırlıklı olarak çevre mühendislerinin çalıştırıldığı ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar mevcuttur.