İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ WEB SAYFASI İÇİN

 

İnşaat Mühendisliği Bölümünün Misyonu

Fen bilimleri ve mühendislik bilimlerinin sentezi ile ülkemizin, insanımızın ve insanlığın ihtiyaçları doğrultusunda bilgi ve özgüveni ile inşaat mühendisliği sistemlerini tasarlayan, çözümleyen ve uygulayabilen, sonuçları değerlendirip yorumlayan, sorumluluk alabilen, mesleki ve etik değerlere saygılı, çevre bilincine sahip, öğrenmeyi, araştırmayı ve paylaşmayı ilke edinip sürdüren mühendisler yetiştiren, kendisi ve çevresi ile barışık sosyal yönü güçlü, sanayi ile bütünleşmiş, toplum yararına bilgi üretebilecek düzeyde öğrenci yetiştiren bir bölüm olmaktır.

İnşaat Mühendisliği Bölümünün Vizyonu

Bilim ve tekniği ülkemiz ve insanlık yararına dönüştürmeyi hedefleyen, düşünmeyi, öğrenmeyi, araştırmayı, sorgulamayı bilen, uluslararası alanda yarışabilecek nitelikte, çağdaş bilgilerle donanımlı, ulusal ve evrensel kültüre ve liderlik özelliğine sahip İnşaat Mühendisi yetiştiren ve aynı zamanda üst düzeyde araştırma yapabilen ve bilime katkıda bulunan bir bölüm olmaktır.

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

İnşaat Mühendisliği Bölümü; her türlü bina, baraj, havaalanı, köprü, yol, liman, su arıtma yapıları, atık su arıtma tesisleri, su dağıtım şebekesi  vb. hizmet ve endüstri yapılarının planlanması, projelendirilmesi yapımı ve denetim konuları ile ilgili eğitim ve araştırma yapar. Öğrencilerin, mezuniyetlerinde pratiğe uymalarını sağlamak için bazı derslerde de proje çalışmaları yapılmaktadır. İnşaat Mühendisliği bölümü sayısal puan ile öğrenci almaktadır. Lisans eğitimini tamamlayan öğrencilere İnşaat Mühendisi unvanı verilir.

Cumhuriyet Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde 5 Anabilim Dalı mevcut olup bu Anabilim Dallarında 1 Profesör Doktor, 3 Doktor Öğretim Üyesi, 1 Öğretim Görevlisi ve 6 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır. Bölümümüzde halen 800 lisans öğrencisi öğrenimlerine devam etmektedir.