Elektrik Elektronik Mühendisliğinin temel misyonu; İnsanı temel alan bir eğitim anlayışı dairesinde, beynelmilel faydalı bilgiye ulaşmayı ve üretmeyi ilke edinen, çevresel, toplumsal ve tarihsel milli ve manevi değerlere sahip ve saygılı, bölgenin ve ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sunan, ulusal ve uluslararası rekabet koşullarında işbirliği ve araştırmalara açık, araştıran, çözümleyen evrensel Elektrik Elektronik Mühendisleri yetiştirmektir.

 

 

Elektrik Elektronik Mühendisliğinin temel vizyonu; İlimiz ölçeğinde temel görevler üstlenerek bilim ve eğitim merkezi olmak, bu sayede bölgenin ve ülkemizin geleceği ve kalkınmasına katkı sağlayacak bir bölüm olmak. Gereğini arz ederim.

 

 

 

ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

 

Cumhuriyet Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 1988 yılında kurulmuş olup, 1999-2000 öğretim yılında ilk defa öğrenci alarak lisans eğitimine başlamıştır. Bölümde 97 öğrenci öğrenim görmekte, 2 Doçent, 1 Yardımcı Doçent, 4 Öğretim Görevlisi ve 6 Araştırma Görevlisi görev yapmakta olup, lisans ve lisansüstü eğitim verilmektedir. Eğitim dili Türkçe’dir. Bölüm, ilk mezunlarını 2002-2003 öğretim yılı sonunda vermiştir.

 

Elektrik Elektronik Mühendisliği Nedir?

 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği 100 yılı aşkın bir süredir hayatımızın her alanına girmiş ve birçok yeni alanın doğmasına neden olmuş bir mühendislik disiplinidir. Elektrik-Elektronik mühendisliği bölümünün ilgi alanına elektrik enerjisi üretme, iletme, dağıtma sistemleri ile her türlü elektronik alet ve iletişim sistemlerinin projelerinin yapılması, geliştirilmesi, kullanılması ve denetimi gibi konular girmektedir.

Elektrik-Elektronik Mühendisliğinin kapsadığı alan iki genel grup altında toplanabilir. İlki enerji ve güç sistemlerini içerir ve genelde Elektrik Mühendisliği adı altında anılır. Elektrik enerjisinin üretimi, iletimi, dağıtımı ve işlenmesi ile ilgilenir. İkincisi ise elektronik ve iletişim alanlarını içerir ve genelde Elektronik Mühendisliği olarak adlandırılır.

 

Elektrik Elektronik Mühendislerinin Çalışma Alanları

 

Elektrik-Elektronik mühendisleri bilişim, haberleşme, otomasyon ve enerji gibi sektörlerin yanında endüstride birçok alanda iş bulma olanağına sahiptir.

Elektrik-Elektronik Mühendisliğinin uygulama alanları her geçen gün artmakta ve buna paralel olarak piyasada nitelikli mühendislere olan ihtiyaç da hızla artmaktadır

Elektrik-Elektronik mühendisleri şu alanlarda çalışabilirler : Savunma sanayi, Kablolu veya mobil haberleşme sistemleri, Kontrol ve kumanda sistemleri, Robotik, otomasyon, Modelleme ve prototip geliştirme, Yazılım sektörü, Gömülü sistem tasarımı, Donanım tasarımı, ARGE birimleri, Elektrik tesisatı, Elektrik tesisleri, enerjinin üretimi, iletimi ve dağıtımı, AG/OG ve Yüksek gerilim, Akademisyenlik

 

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler

 

Elektrik-Elektronik mühendisi olmak isteyenlerin;


-Üst düzeyde akademik yetenek ve analitik düşünme yeteneğine sahip,
-Fen bilimlerine (özellikle Fizik konularına) ilgili,
-Planlama kabiliyeti yüksek,
-Sorumluluk duygusu gelişmiş, risk alabilen,

-Yaratıcı fikirler ve tasarımlar geliştirebilen,
-Yönergeleri izleyebilen,

-Kendi alanındaki ve teknolojideki gelişmeleri takip eden,
-Ekip çalışmasına yatkın,
-İleriyi görebilme ve koşulları değerlendirme yeteneğine sahip,
-Yöneticiliğe ve ekip çalışmasına yatkın kişiler olmaları gerekir.