MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ WEB SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

 

 

Makine Mühendisliği Bölümü Vizyonu, 

Bilim ve teknoloji alanında öncü araştırma çalışmaları yapmak, uluslararası alanda kabul görmüş eğitim ve araştırma çalışmaları ile toplumun yaşam standartlarının gelişimine ve ekonomik refahına önemli katkılar sağlamak, konumunu sürekli gelişim anlayışı içinde ilerletmektir. 

Makine Mühendisliği Bölümü Misyonu,  

Makine Mühendisliği alanındaki bilgileri üniversitenin, sanayinin, Devletin ve Dünyanın gereksinimleri doğrultusunda kullanacak, ülkenin ekonomik gelişimine, toplumun yaşam standartlarının yükseltilmesine katkı yapabilecek ve günümüz ve geleceğin teknolojilerinin gelişimine yardımcı olabilecek lider mühendisleri, endüstri ve hizmet kuruluşlarında araştırmalar ve projeler yapabilecek, farklı alanlarda çalışabilme, takım çalışması yapabilme ve iletişim kurabilme becerilerine sahip araştırmacı mühendisleri yetiştirmek; endüstri ve hizmet kuruluşları ile ortak projeler yürüterek, bu kuruluşları yönlendirmek ve ileri teknoloji alanında çalışmalar yapmalarına yardımcı olmak, toplumun gereksinimlerine en iyi şekilde cevap verebilecek teknolojilerin geliştirilmesi ve orijinal araştırma çalışmalarının yapılması, mühendislik alanında araştırma çalışmaları yapmak toplumun gelişimine katkıda bulunmaktır.

 

 

 

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

1984 yılında kurulan Makine Mühendisliği Bölümü 1985-1986 eğitim-öğretim yılında 30 öğrenci ile öğretime başlamıştır. Bölümün amacı, öğrencilere teknolojik gelişmelere uygun olarak Makine Mühendisliğine ait temel bilgileri, genel model ve yöntemleri, mühendislik kültürünü vererek onların bu meslek dalında yetişmelerini sağlamaktır.

Makine Mühendisliği bölümünde, şu anda 3 profesör, 2 doçent, 8 yardımcı doçent ve 5 araştırma görevlisi ile toplam 18 öğretim elemanı bulunmaktadır. Bölümün halen 922 öğrencisi vardır. Bölümümüz ilk mezunlarını 1988-1989 eğitim-öğretim yılında vermiştir. Bölüm, Konstrüksiyon ve İmalat, Termodinamik, Enerji, Makine Teorisi ve Dinamiği, Mekanik Anabilim dallarından oluşmuştur.

Bölümün eğitim felsefesi, günümüz teknolojik gelişimlerine cevap verebilecek, temel bilgilere sahip, sadece analiz değil sentez de yapabilen, araştırma becerisine sahip mühendisler yetiştirmektir. Bu çerçevede bölüm eğitim programı tekrar gözden geçirilerek değiştirilmiştir. Uzmanlaşma dalları içeren yeni ders planları 2006-2007 eğitim-öğretim yılından başlayarak uygulamaya konulmuştur. Uzmanlaşma dalı olarak zorunlu seçmeli iki kol belirlenmiş olup son sınıfta öğrenciler bu kollardan birini seçmek durumundadır. Bu kollar Enerji, Konstrüksiyon ve İmalattır.     

 Programın Eğitim Amaçları

C.Ü. Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Lisans Programı, kurumun öz görevlerinin belirlediği hedeflere ulaşmak için, bu hedeflere uyumlu ve kesin çizgilerle ifade edilmiş Eğitim Amaçları (EA) belirlemiştir. Programın Eğitim Amaçlarının belirlenmesi aşamasında,

· Bölüm akademik Kurulu toplantılarında oluşan görüşler,

· Öğrencilerden gelen öneriler ve görüşler,

· Öğrenciler, mezunlar tarafından doldurulan anketlerden çıkan sonuçlar,

· MÜDEK Danışma Kurulu tarafından yapılan öneriler,

göz önünde tutulmuştur.

Yapılan çalışmalar sonunda, Makine Mühendisliği Lisans Programının Eğitim Amaçları aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

EA1: Öğrencilere başarılı bir mühendislik kariyeri hazırlamak amacıyla, mühendislik eğitiminde aldığı temel bilgiler ile mühendislik problemlerini belirleme, modelleme, deney tasarlama, analiz etme ve çözme becerisi kazandırmak,

EA2: İleri teknoloji konularını araştırabilen, kullanabilen, bireysel ve takım çalışması yapabilen makine mühendisleri yetiştirmek,

EA3: Yazılı ve sözlü teknik iletişim yapmakta yetkin, bilişim teknolojilerini ve araçlarını kullanabilen makine mühendisleri yetiştirmek,

EA4: Çevre, sağlık, etik ve sosyal sorumluluk, çağın sorunları hakkında bilincinde olan makine mühendisleri yetiştirmek,

EA5: Öğrencileri çalışmak istedikleri alanlarda uzmanlaşmak amacıyla lisansüstü eğitim alt yapısını oluşturmak, sürekli öğrenme ve girişimciliğin önemini bilen makine mühendisleri yetiştirmek, 

EA6: Öğrencileri ilgi duyduğu ve çalışmak istediği alanda kısmen uzmanlaştırarak mesleğe başlangıç için hazırlamak.

Makine Mühendisliği Bölümü Vizyonu 

Bilim ve teknoloji alanında öncü araştırma çalışmaları yapan, sunduğu en iyi eğitim ve araştırma çalışmaları ile ulusal bazda toplumun yaşam standartlarının gelişimine ve ekonomik refahına önemli katkılar sağlayan, uluslararası alanda kabul görmüş, konumunu sürekli gelişim anlayışı içinde ilerleten Makine Mühendisliği Bölümü olmak. 

Makine Mühendisliği Bölümü Misyonu 

Makine Mühendisliği alanındaki bilgilerini Üniversitenin, Sanayinin, Devletin ve Dünyanın gereksinimleri doğrultusunda kullanacak, ülkenin ekonomik gelişimine, toplumun yaşam standartlarının yükseltilmesine katkı yapabilecek, günümüz ve geleceğin teknolojilerinin gelişimine yardımcı olabilecek, lider mühendislerin yetiştirilmesi, Endüstri ve hizmet kuruluşlarında, araştırmalar ve projeler yapabilecek, farklı alanlarda çalışabilme, takım çalışması yapabilme ve iletişim kurabilme becerilerine sahip araştırmacı mühendislerin yetiştirilmesi, Endüstri ve hizmet kuruluşları ile ortak projeler yürütmek, bu kuruluşları yönlendirmek ve ileri teknoloji alanında çalışmalar yapmalarına yardımcı olmak, Toplumun gereksinimlerine en iyi şekilde hizmet verebilecek teknolojilerin geliştirilmesi ve orijinal araştırma çalışmalarının yapılması, Mühendislik alanında yaptığı araştırma çalışmalarının sonuçlarının sosyal ve etik açıdan topluma etkilerinin farkında olan, sürekli gelişime inanmış araştırmacı mühendislerin yetiştirilmesi.

Makine Mühendisliği Bölümü Hedefleri

Sürekli gelişimi yansıtmaya olanak sağlayan, temel mühendislik bilgilerini kullanabilen, analiz ve sentez yapabilen, araştırmacı makine mühendislerinin yetiştirilmesine yönelik, lisans ders programların oluşturulması, Araştırma odaklı en iyi eğitimin verilebilmesine olanak sağlayacak donanım ve organizasyona sahip Laboratuvar ve Derslik birimlerinin oluşturulması, Öğretim elemanlarının, yüksek standartlarda araştırmalar yapabilmeleri, eğitim-öğretimde yardımcı olacak ileri teknoloji araçlarını kullanabilmeleri için gerekli donanım ve organizasyonun sağlanması, Öğretim elemanlarının alanlarında ulusal bazda öncü, uluslararası alanda kabul görmüş bilim kişileri olmasına yönelik eğitim ve araştırma çalışmalarına finansal destek sağlanması, Endüstri ve hizmet kuruluşları ile ilişkiler içinde bulunup, bu kuruluşlarla ortak projeler yürütmek, Farklı alanlarda çalışabilen, ileri teknoloji alanlarında araştırma yapabilen, mühendislik alanında problemlere çözüm getirebilme tecrübe ve becerisine sahip araştırmacı, sosyal ve etik açıdan sorumluluklarının bilincinde olan, sürekli gelişime inanmış araştırmacı mühendislerin yetiştirilmesi.