7417 SAYILI AF KANUNU DUYURU

Başlama Tarihi :   27.07.2022 Bitiş Tarihi :   30.11.2022

7417 SAYILI AF KANUNU DUYURU

5 Temmuz 2022 tarih ve 31887 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7417 Sayılı Kanun’un 35 Maddesi ile 2547 Sayılı Kanuna Eklenen Geçici 83 üncü maddeden yararlanmak isteyen (öğrenci affı) 5 Temmuz 2022 tarihinden önce ilişiği kesilen üniversitemiz öğrencileri  05.07.2022 tarihinden itibaren 4 ay içinde  (07 Kasım 2022 tarihine kadar), kayıtlarının silindiği veya kayıt hakkı kazandıkları Enstitü/ Fakülte/ Yüksekokul veya Meslek Yüksekokuluna aşağıdaki başvuru formu ve istenen belgeler ile başvurmaları gerekmektedir.  

                         
Af kanunundan her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenlerden aşağıda belirtilenler yararlanamayacaklardır.

 • Terör suçu ile kasten öldürme suçlarından (madde 81, 82 ve 83),
 • İşkence suçundan (madde 94 ve 95),
 • Eziyet suçundan (madde 96),
 • Cinsel saldırı (madde 102),
 • Çocukların cinsel istismarı (madde 103),
 • Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan (madde 188) mahkûm olanlar ile sahte belge sebebiyle kaydı iptal edilenler ile kayıt sırasında sahte belge verenler ile 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 71 inci maddesinde yazılı suçlar ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler.

Başvurular ilgili Enstitü/ Fakülte/ Yüksekokul veya Meslek Yüksekokuluna şahsen,  posta veya  kargo yoluyla yapılabilecektir. Belirtilen tarihten sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.  Posta ile yapılacak başvurularda gecikmeli başvurular ile eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecek ve değerlendirilmeyecektir.
 
Başvuru İçin Gerekli Belgeler:
Ön Lisans ve Lisans Öğrencisiyken İlişiği Kesilenlerden İstenecek Belgeler

 1. Lise Diploması Fotokopisi (Dikey Geçiş Öğrencileri için Ön Lisans Diploması)
 2. Adli Sicil Kaydı (e-devlet üzerinden alınabilir)
 3. Nüfus Cüzdanı fotokopisi
 4. ÖSYS Yerleştirme Belgesi (Ön Lisans ve Lisans programlarına yerleştiği halde daha önce kayıt yaptırmayan öğrenciler için)
 5. Transkript
 6. Ön Lisans ve Lisans başvuru formu için tıklayınız.

 Yüksek Lisans ve Doktora öğrencisiyken İlişiği Kesilenlerden İstenecek Belgeler

 1. Adli Sicil Kaydı (e-devlet üzerinden alınabilir)
 2. Nüfus Cüzdanı fotokopisi
 3. Diploma Fotokopisi  (Lisans, Doktora için Yüksek Lisans)
 4. Transkript
 5. Lisansüstü başvuru formu için tıklayınız.

 

7417 SAYILI KANUN İLE 2547 SAYILI KANUNA EKLENEN GEÇİÇİ MADDE 83  UYGULAMA İLKELERİ

 

 

Yukarı