• Teşkilat Şeması

 •  

      Mühendislik Fakültesi'nin temel misyonu; İnsanı temel alan bir eğitim anlayışı dairesinde, beynelmilel faydalı bilgiye ulaşmayı ve üretmeyi ilke edinen, çevresel, toplumsal ve tarihsel milli ve manevi değerlere sahip ve saygılı, bölgenin ve ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sunan, ulusal ve uluslararası rekabet koşullarında işbirliği ve araştırmalara açık, araştıran, çözümleyen evrensel mühendisler yetiştirmektir.

        

       Mühendislik Fakültesi'nin temel vizyonu, İlimiz ölçeğinde temel görevler üstlenerek bilim ve eğitim merkezi olmak, bu sayede bölgemizin, ülkemizin ve dünyanın geleceği ve kalkınmasına katkı sağlayan bir fakülte olmak.

  İç Kontrol Görev Tanımları
    1 Prof.Dr.Bülent ERDEM (Dekan)
    2 Dr. Öğretim Üyesi Yavuz TÜRKAY (Dekan Yardımcısı)
    3 Dr. Öğretim Üyesi Evren GÖLGE (Dekan Yardımcısı)
    4 Asalet İĞDİR ÇATALYÜREK (Fakülte Sekreteri)
    5 Fakülte Kurulu
    6 Fakülte Yönetim Kurulu
    7 Prof. Dr. M. Levent KOÇ (İnşaat Müh. Bölüm Başkanı)
    8 Dr Öğretim Üyesi Ahmet Gürkan YÜKSEK (Bilgisayar Müh. Bölüm Başkanı)
    9 Dr. Öğretim Üyesi Yavuz TÜRKAY (Elektrik-Elektronik Müh. Bölüm Başkanı)
    10 Prof. Dr. Burhan SELÇUK (Makine Müh Bölüm_Başkanı)
    11 Doç. Dr. Fatih POYRAZ (Geomaitk Müh. Bölüm Başkanı)
    12 Prof. Dr. Nursel DEVELİ IŞIKLI (Gıda Müh. Bölüm Başkanı)
    13 Doç. Dr. Mustafa Oğuzhan ÇAĞLAYAN (Nanoteknoloji Müh. Bölüm Başkanı)
    14 Prof. Dr. Meltem SARIOĞLU CEBECİ (Çevre Müh. Bölüm Başkanı)
    15 Prof. Dr. Mehmet KUL (Metalurji ve Malzeme Müh. Bölüm Başkanı)
    16 Prof. Dr. Ünsal AÇIKEL (Kimya Müh. Bölüm Başkanı)
    17 Prof. Dr. Nevzat ASLAN (Maden Müh. Bölüm Başkanı)
    18 Prof. Dr. Hüseyin YALÇIN (Jeoloji Müh. Bölüm Başkanı)
    19 Doç. Dr. Özcan BEKTAŞ (Jeofizik Müh. Bölüm Başkanı)
    20 Dr. Öğretim Üyesi Ahmet AKKUŞ (Endüstri Müh. Bölüm Başkanı)
    21 Cevdet CESUR (Şef)
    22 Ali Memet KIRMIT (Yazı İşleri Sorumlusu ve Memuru)
    23 Nihal ÇATALTEPE (Dekan Sekreteri)
    24 M.Akif DUMLU (Bilgisayar İşletmeni-Satın Alma)
    25 Murat YILDIZ (Bilgisayar İşletmeni-Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi)
    26 Sedat GÖÇER (Bilgisayar İşletmeni-Döner Sermaye)
    27 Şerife KELEŞ (Programcı)
    28 Ahmet GÖÇER (Bilgisayar Teknikeri)
    29 Harun UNGAN (Elektrik Teknikeri)
    30 Erol KARADAĞ (Endüstriyel Otomasyon Teknikeri)
    31 Fahri EROL (Makina Teknikeri)
    32 Ufuk KUŞ (Makine Teknikeri)
    33 Ersal PAK (Ağaç İşleri Teknisyen )
    34 Mustafa YILDIRIM (Teknisyen)
    35 Gamze AYDIN (Fakülte Öğrenci İşleri)
    36 İsa ERDEMLİ (Bilgisayar İşletmeni-Fakülte Öğrenci İşleri)
    37 Serdar KARATEPE (Bilgisayar İşletmeni-Maaş Tahakkuk)
    38 Ahmet YILMAZ (Bilgisayar İşletmeni-Bölüm Sekreteri ve Öğrenci İşleri)
    39 Osman KARAHAN (Bilgisayar İşletmeni-Bölüm Sekreteri ve Öğrenci İşleri)
    40 Onur TAÇ (Bilgisayar İşletmeni-Bölüm Sekreteri ve Öğrenci İşleri)
    41 Özgür KÜRÇER (Bilgisayar İşletmeni - Bölüm Sekreteri ve Öğrenci İşleri)
    42 Ertuğrul ÖREN (Bilgisayar İşletmeni-Bölüm Sekreteri ve Öğrenci İşleri)
    43 Filiz TEMEL (Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni - Bölüm Sekreteri ve Öğrenci İşleri)
    44 İbrahim DOKGÖZ (Bilgisayar İşletmeni-Bölüm Sekreteri ve Öğrenci İşleri)
    45 Emel TERZİ (Bilgisayar İşletmeni-Bölüm Sekreteri ve Öğrenci İşleri)
    46 Ali ÖCAL (Bilgisayar İşletmeni-Bölüm Sekreteri ve Öğrenci İşleri)
    47 Adem POLAT (Bilgisayar İşletmeni-Bölüm Sekreteri ve Öğrenci İşleri)
    48 Dursun YILDIZ (Bilgisayar İşletmeni-Bölüm Sekreteri ve Öğrenci İşleri)
    49 Bedrettin TOPCU (Bilgisayar İşletmeni-Bölüm Sekreteri ve Öğrenci İşleri)
    50 Ayşenur BATAL (Bilgisayar İşletmeni-Fakülte Öğrenci İşleri)
    51 Emel Berna YILMAZ (Bilgisayar İşletmeni)
    52 Nurettin BAŞ (Bölüm Hizmetlisi)
    53 Süleyman KELEŞ (Bölüm Hizmetlisi)
    54 İlhan ÇELİK (Bölüm Hizmetlisi)
    55 Turan DURUKAN (Bölüm Hizmetlisi)
    56 Erdoğan YILMAZ (Bölüm Hizmetlisi)
    57 Haldun ESEN (Bölüm Hizmetlisi)
  İç Kontrol İş Akış Şemaları