Misyon - Vizyon

 

 Misyon

Mühendislik Fakültesi'nin temel misyonu; İnsanı temel alan bir eğitim anlayışı dairesinde, beynelmilel faydalı bilgiye ulaşmayı ve üretmeyi ilke edinen, çevresel, toplumsal ve tarihsel milli ve manevi değerlere sahip ve saygılı, bölgenin ve ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sunan, ulusal ve uluslararası rekabet koşullarında işbirliği ve araştırmalara açık, araştıran, çözümleyen evrensel mühendisler yetiştirmektir.

Vizyon

Mühendislik Fakültesi'nin temel vizyonu, İlimiz ölçeğinde temel görevler üstlenerek bilim ve eğitim merkezi olmak, bu sayede bölgemizin, ülkemizin ve dünyanın geleceği ve kalkınmasına katkı sağlayan bir fakülte olmak.

Cumhuriyet Üniversitesi Merkez Kampüsü
Mühendislik Fakültesi 58140 SİVAS
Telefon: 0 346 219 1163
Belgegeçer: 0 346 219 1165