CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
2011–2012 AKADEMİK YILI GÜZ YARIYILI
 
YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABUL LİSTESİ
 
 

Adı, Soyadı
Uyruğu
Kabul Edildiği Bölüm ve Program
MUSTAFA REZAEE
AFGANİSTAN
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (1.Eğitim)
EMİNE KARAHAN
ALMANYA
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (1.Eğitim)
TURAL İSMAYILLI
AZERBAYCAN
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (1.Eğitim)
MAMMAD MAMMADLI
AZERBAYCAN
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (1.Eğitim)

 ÖNEMLİ NOTLAR:
 1. Başvurusu kabul edilen adayların kayıt için (05-09) Eylül 2011 tarihleri arasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na başvurmaları gerekmektedir.
 2. Yukarıdaki listede bulunmayan adayların başvuruları, CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2011–2012 AKADEMİK YILI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABUL KOŞULLARI’na uygun olmadığı için değerlendirmeye alınmamıştır.
T.C.
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
2011–2012 AKADEMİK YILI
YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABUL KOŞULLARI
 
A.     BAŞVURU KOŞULLARI:
 1. Yabancı uyruklu adaylar arasından Türkiye Cumhuriyeti ortaöğretim sisteminde lise ve dengi okullara karşılık gelen okullardan mezun olan ya da bunların son sınıfında bulunanların başvuruları kabul edilir.
 2. Aşağıda verilen durumlardaki adayların başvuruları kabul edilmeyecektir:
a.      T.C. uyruklu olanlar,
b.      K.K.T.C. uyruklu olanların (orta öğreniminin tamamını K.K.T.C liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar hariç),
c.      Uyruğundan birisi T.C. olan çift uyruklular,
d.      Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyruklular (orta öğreniminin tamamını K.K.T.C liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar hariç),
e.      Çift uyruklu iken T.C. vatandaşlığından çıkanlardan lise öğrenimlerinin tamamını Türkiye’de veya K.K.T.C’de tamamlayanlar,
f.        Çift uyruklu iken K.K.T.C. vatandaşlığından çıkanlardan lise öğrenimlerinin tamamını Türkiye’de veya K.K.T.C’de tamamlayanlar (orta öğreniminin tamamını K.K.T.C liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar hariç),
g.      T.C. uyruklu olup lise öğrenimini K.K.T.C’de tamamlayanlar,
h.      Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçu nedeniyle çıkarma cezası alanlar
 1. Adayların başvuracakları programla ilgili bir alandan mezun olması ve kendi sistemlerinde ortaöğretim mezuniyet puanına sahip olmaları gereklidir.
 2. Adayların 2010 Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) ya da aşağıdaki çizelgede yer alan uluslararası ve ulusal geçerliliğe sahip lise bitirme ve/veya üniversiteye giriş sınavları statüsündeki eşdeğer sınavlardan birine girmiş olması ve asgari başarı koşulunu sağlamış olmaları gereklidir.
 

SINAV VEYA DİPLOMA TÜRÜ
BAŞARI ŞARTI
YÖS Temel Becerileri Testi
En az 40 standart puan almak
SAT I sınavı
En az 1000 toplam puan ve en az 500 matematik puanı almak
GCE (A level) sınav
En az biri başvurulan programla ilgili olmak üzere en az 3 konuda A seviyesine sahip olmak
Ürdün ve Filistin’de yapılan Tawjihi sınavları
Fen dalında (Scientific Stream) tüm derslerden alman sınav not ortalaması en az 80 olmak
Uluslararası Bakalorya diploması
Diploma notu en az 28 olmak
 
ABITUR sınavı
En az 4 puan almak
ACT (American College Test) sınavı
Fen (science reasoning), matematik (math) ve toplam puan olarak en az 21 puan almak
Lübnan'da yapılan Bakalorya (Baccalaureat Libanais) sınavı
Fen dalında (Scientific Stream) diploma notu 100 üzerinden en az 65 olmak
Çin Halk Cumhuriyeti'nde yapılan Üniversite giriş sınavı (Gaokao)
Başvurulan programın puan türünde 750 üzerinden en az 500 puan almak
Libya ve Suriye'de yapılan Al-Shahada-Al Thanawiyya (Baccalaureate) sınavı
Fen dalında (Scientific Stream) 240 üzerinden, Mühendislik Fakültesi Bölümleri için en az 185, diğer bölümler için en az 170 puan almak.
TÜBİTAK'ın tanıdığı ve katıldığı uluslararasıbilim olimpiyatları
Altın, gümüş veya bronz madalya almış olmak
Bu listede yer almayan ve üniversite tarafından kabul edilecek diğer sınavlar
Üniversite tarafından başarılı olarak değerlendirilmek
Orta öğretim puanı ile gelen adaylar
Tam notun en az %60’ına sahip olmak

 
 1. Adayların başvuru sırasında aşağıdaki belgeleri sağlaması gerekmektedir:
a.      Başvuru formu
b.      YÖS ve YÖS’e eşdeğer Uluslararası sınav sonuç belgesinin aslı ve onaylı fotokopisi
c.      Lise diploması veya resmi not çizelgesi (transkript): Lise diplomasının aslının noter onaylı Türkçeye çevrili sureti. Adayların liseden aldıkları dersleri ve notları gösteren, Lise Müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi not durum belgesi
d.      Pasaport fotokopisi ile pasaportun Türkçeye çevrili noterden onaylı örneği
e.      Üzerinde başvuru yapan adayın alıcı adresi yazılı zarf
  
B.     BAŞVURU TARİHLERİ, YERLEŞTİRME ve KESİN KAYITLAR:
 1. Başvurular, 18 Temmuz 2011 – 01 Ağustos 2011 tarihleri arasında ilgili Fakülte Dekanlıkları/Yüksekokul Müdürlüklerine şahsen ya da posta yoluyla yapılacaktır. Başvuru son tarihinden sonra teslim edilen evraklar değerlendirmeye alınmayacaktır.
 2. Başvuruların değerlendirilmesi ve adayların yerleştirilmesi, ilgili Dekanlık/Müdürlük Yönetim Kurulları tarafından atanan komisyonlarca, başarı puanı ve kontenjan ölçütleri temelinde yapılacaktır.
 3. Değerlendirme sonuçları 05 Ağustos 2011 tarihinde Cumhuriyet Üniversitesi WEB sayfasında (http://www.cumhuriyet.edu.tr) duyurulacaktır.
 4. Yabancı uyruklu öğrencilerin kesin kayıtları, yeni öğrenci kayıt döneminde (05-09 Eylül 2011) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca yapılacaktır.
 5. Kayıt hakkı kazanan öğrencilerden kayıt sırasında, kabul mektubu ile birlikte ülkelerindeki T.C. Büyükelçiliğine başvurarak öğrenim vizesi almaları ve adayların lise diplomalarının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığından ya da ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliğinden alınabilecek “DENKLİK BELGESİ” istenecektir.
 
C.     ÖNEMLİ BİLGİLER:
 1. Öğretim dili Türkçe olan birimlere kabul edilen adayların kaydolduktan sonra öğrenimlerine başlama zamanları Cumhuriyet Üniversitesi tarafından yapılacak olan veya eşdeğerliliği kabul edilen Türkçe testinden alınan sonuçlara bağlıdır. Bu adaylardan;
a.      Türkçesi yeterli olanlar (A Düzeyi) birimlerinde öğrenimlerine hemen başlayabileceklerdir.
b.      Türkçesi kısa zamanda yeterli duruma gelebilecek olan adaylar (B Düzeyi) birimlerinde öğrenimlerine devam ederken, Türkçelerini ilerletmeleriyle ilgili Üniversitede açılacak olan kurslara/derslere devam etmekle yükümlü tutulacaklardır.
c.      Türkçesi yetersiz olarak değerlendirilen adaylar (C Düzeyi) ise izinli sayılacakları bir akademik yıl sonrasına kadar Türkçe öğrenmekle yükümlü tutulacaklar ve Türkçe öğrendiklerini kanıtladıktan sonra birimlerinde öğretime devam edeceklerdir. Belirlenen süreler içerisinde Türkçesini en az B seviyesine çıkaramayan öğrencilerin, kayıt oldukları birimle ilişkileri kesilir.
 1. Eğitim dili Türkçe olmayan birimlere kayıt hakkı kazanan öğrenciler için Türkçe sınavı yapılmaz. Bu birimlere kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler, o dile ait ulusal ve/veya uluslararası yeterlilik belgesini ilgili birime vermek zorundadırlar. Yabancı dil seviyesi yeterli görülmeyenler için Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından sınav yapılır. Başarılı olanlar eğitimlerine kayıt oldukları akademik yıl başında başlar, başarılı olamayanlar ise yabancı dil hazırlık sınıfına devam ederler.