Değerli Öğretim Elemanı,

Mühendislik Fakültesi Baskı Merkezi, fakültemizde yapılan araştırma çalışmalarında eksikliğini duyduğumuz kaliteli baskı ve çoğaltma işlemlerinde sizlere hizmet vermektedir. Bu amaçla; fakültemizde yapılan lisansüstü tezlerin çoğaltımı, bilimsel araştırma projelerinin ara ve sonuç raporlarının çoğaltımı, bilimsel sempozyum ve kongrelerde sunumu kabul edilmiş posterlerin basımı, sınav sorularının ve ders notlarının baskı makinasında çoğaltımı yapılmaktadır.

Mühendislik Fakültesi Baskı Merkezinde

  • 1 adet tarayıcılı çizici
  • 1 adet renkli fotokopi makinesi
  • 1 adet siyah beyaz fotokopi makinesi
  • 2 adet baskı makinesi
  • 1 adet kağıt imha makinesi
  • 1 adet PVC kaplama makinesi bulunmaktadır.

Öğretim elemanlarımızın ulusal ve uluslararası toplantılarda sunuma kabul edilmiş posterlerinin basımı için aşağıdaki ücret tarifesi uygulanmaktadır.

Kağıt tipi / Renk düzeyi Normal renkli Yoğun renkli
Mat kağıt 15 TL/m 20 TL/m
Parlak kağıt 20 TL/m 25 TL/m

Öğretim elemanlarımızın ulusal ve uluslararası akademik çalışmaları için gereksinim duydukları fotokopi işlemleri için aşağıdaki ücret tarifesi uygulanmaktadır.

Renk / Kağıt boyutu A4 A3
Siyah 3 krş/sayfa 5 krş/sayfa
Renkli 50 krş/sayfa 75 krş/sayfa


Mühendislik Fakültesi Baskı Merkezi Sorumluları:
Baskı Merkezi (Tel: 1587)
E-posta : baskimerkezi@cumhuriyet.edu.tr

Plotter için :
Ahmet Göçer (Tel: 1586)

Fotokopi ve teksir için :

Harun Ungan (Tel: 2400''dan 3180)
Erol Karadağ (Tel: 2965)
Hüseyin Yücer (2844)


Baskı İstek Formu, Kullanılan Cihazlar ve Özellikleri