0 346 219 1163
0 346 219 1165
 Hıfzıssıhha Kurulunun 22.03.2020 gün ve 2020/05 sayılı kararı

Duyuru Başlangıç Tarihi : 25.03.2020 - Duyuru Bitiş Tarihi : 30.06.2020

İl Hıfzıssıhha Kurulunun almış olduğu 22.03.2020 gün ve 2020/05 sayılı kararı;