Gıda Mühendisliği, gıdaların nitelik ve niceliklerini en az yitirecekleri biçimde işlenmesi, korunması ve dağıtımında çağdaş bilimsel yöntemleri uygulayan bir mühendislik dalıdır.

Gıda endüstrisindeki ham maddeden başlayan ve tüketiciye kadar uzanan süreçteki tüm teorik ve pratik uygulamalar Gıda Mühendislerinin ilgi alanı içerisindedir. Gıda mühendisliği meslek alanı olarak kimya ve biyokimya, mikrobiyoloji, temel mühendislik, beslenme, toplum sağlığı ve ekonomi gibi çeşitli disiplinleri içerir.

Tarihçe,

Cumhuriyet Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Fakültesi bünyesinde 2000 yılında açılmış,  2009-2010 Eğitim-Öğretim yılında yüksek lisans eğitimine,  2010-2011 Eğitim-Öğretim yılında ise  lisans eğitimine başlamıştır.

Bölüm laboratuvar uygulamaları ve araştırma çalışmaları,  gıda kimyası ve teknolojisi, gıda mikrobiyolojisi, ürün geliştirme, mikrobiyal inaktivasyon ve nanogıda teknolojileri laboratuvarı olmak üzere 5 farklı laboratuvarda gerçekleştirilmektedir.  

Gıda Mühendisliği Lisans Programında 2015-2016 Eğitim Öğretim yılından itibaren isteğe bağlı hazırlık sınıfı bulunmaktadır.

Cumhuriyet Üniversitesi,  Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Lisans Eğitiminin Normal ve İkinci Öğretim Programları, 01 Mayıs 2017-30 Eylül 2019 tarihleri arasında geçerli olmak üzere MÜDEK tarafından akredite edilmiş ve akreditasyon süreleri boyunca geçerli olmak üzere "Avrupa Etiketi" - EURopean ACcredited Engineer Label (EUR-ACE) verilmiştir.

Özgörev , 

Gıdaların işlenmesinde, gıda üretim ve dağıtım sistemlerini tasarlama ve geliştirmede, gıda güvenliğinin ve güvencesinin sağlanmasında gerekli bilim, teknoloji ve mühendislik bilgi ve becerileriyle donatılmış, bilimi insanlık yararına kullanma bilincini taşıyan gıda mühendisleri yetiştirmektir.

Özgörüş, 

Öğrencilerimize kazandırdığımız teknik bilgi, becerinin yanı sıra sorgulama ve araştırma alışkanlığı sayesinde gıda bilimi ve teknolojisindeki gelişmeleri algılayıp, endüstriyel ve toplumsal beklentileri karşılayabilen, ülke ve dünya ölçeğinde tanınan eğitim ve araştırma kurumu olmaktır.

Eğitim Amaçları,

1.     Gıda mühendisliği eğitiminde edindikleri mühendislik bilgi birikimi ve becerilerini gıda ile ilgili alanlarda etkin ve verimli kullanabilen,

2.    Gıda mühendisliği ile ilgili ulusal ve uluslararası AR-GE projelerini hazırlayıp, yürütebilen ve bu projelerde bireysel veya takım çalışabilen,

3.    Gıda Mühendisliği, Kimya mühendisliği, Biyo-mühendislik, Beslenme ve Diyetetik gibi disiplinlerinde lisansüstü çalışmalar yapabilen,

4.    Gıda alanındaki kamu kurumları ve özel kuruluşlarda veya girişimci olarak mühendislik gereksinimlerini yerine getirebilen,

5.    Güvenli gıda üretimini benimsemiş, meslek etiğine saygılı, çevre ve toplumsal sorunlara duyarlı, iletişim becerisi gelişmiş ve kendini sürekli yenileme gereğini kavramış bireyler olarak yer aldıkları her çalışma ortamında öncelikli olarak tercih edilen, mezun yetiştirmektir.