Özgörev (Misyon), 

Gıdaların işlenmesinde, gıda üretim ve dağıtım sistemlerini tasarlama ve geliştirmede, gıda güvenliğinin ve güvencesinin sağlanmasında gerekli bilim, teknoloji ve mühendislik bilgi ve becerileriyle donatılmış, bilimi insanlık yararına kullanma bilincini taşıyan gıda mühendisleri yetiştirmektir.

 

Özgörüş (Vizyon), 

Öğrencilerimize kazandırdığımız teknik bilgi, becerinin yanı sıra sorgulama ve araştırma alışkanlığı sayesinde gıda bilimi ve teknolojisindeki gelişmeleri algılayıp, endüstriyel ve toplumsal beklentileri karşılayabilen, ülke ve dünya ölçeğinde tanınan eğitim ve araştırma kurumu olmaktır.

 

Gıda Mühendisliği, gıdaların nitelik ve niceliklerini en az yitirecekleri biçimde işlenmesi, korunması ve dağıtımında çağdaş bilimsel yöntemleri uygulayan bir mühendislik dalıdır.

Gıda endüstrisindeki ham maddeden başlayan ve tüketiciye kadar uzanan süreçteki tüm teorik ve pratik uygulamalar Gıda Mühendislerinin ilgi alanı içerisindedir. Gıda mühendisliği meslek alanı olarak kimya ve biyokimya, mikrobiyoloji, temel mühendislik, beslenme ve toplum sağlığı, ekonomi gibi çeşitli disiplinleri içerir.

 

Tarihçe,

Gıda Mühendisliği Bölümü, Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde 2000 yılında açılmış,  2009-2010 Eğitim-Öğretim yılında yüksek lisans eğitimine,  2010-2011 Eğitim-Öğretim yılında  lisans eğitimine başlamıştır.

Bölüm laboratuar uygulamaları ve araştırma çalışmaları,  gıda kimyası ve teknolojisi, gıda mikrobiyolojisi, gıda ürün geliştirme, sayısal görüntü işleme, mikrobiyal inaktivasyon ve nanogıda teknolojileri laboratuarı olmak üzere 6 laboratuarda gerçekleştirilmektedir.  

Gıda Mühendisliği Lisans Programında 2015-2016 Eğitim Öğretim yılından itibaren İsteğe bağlı hazırlık sınıfı bulunmaktadır.

 

Eğitim Amaçları,

1.   Gıda mühendisliği eğitiminde edindikleri mühendislik bilgi birikimi ve becerilerini gıda ile ilgili alanlarda etkin ve verimli kullanabilen,

2.   Gıda mühendisliği ile ilgili ulusal ve uluslararası AR-GE projelerini hazırlayıp, yürütebilen ve bu projelerde bireysel veya takım içinde çalışabilen,

3.  Gıda Mühendisliği, Kimya mühendisliği, Biyomühendislik, Beslenme ve Diyetetik gibi disiplinlerinde lisansüstü çalışmalar yapabilen,

4.   Gıda alanındaki kamu kurumları ve özel kuruluşlarda veya girişimci olarak mühendislik gereksinimlerini yerine getirebilen,