Dr.Öğr. Üyesi YAVUZ SELİM DURUTÜRK


MAKALELER 1 - Influences of Uniaxial Stress and Moisture Content on The Thermal Conductivity of Rocks DURUTÜRK YAVUZ SELİM, Yayın Yeri: Int. Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, Yıl: 2008 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 2 - Thermal Conductivity of Rocks and Its Variation with Uniaxial and Triaxial Stress DURUTÜRK YAVUZ SELİM, Yayın Yeri: Int. Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, Yıl: 2004 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 3 - Halat Tipi Kaya Saplamaları ve Teknolojik Uygulamaları UYSAL ÖNDER,DURUTÜRK YAVUZ SELİM,DEMİRCİ AHMET, Yayın Yeri: Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, Yıl: 2003 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 4 - Variation of Thermal Conductvity of Rock With Pressure DURUTÜRK YAVUZ SELİM,DEMİRCİ AHMET,KEÇECİLER ABDULLAH, Yayın Yeri: CIM Bulletin, Yıl: 2002 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 5 - Divriği Demir Açık Ocağı A Kafa Kaya Birimlerinin Kazılabilirlik Açısından Değerlendirilmesi CEYLANOĞLU ATİLLA,DURUTÜRK YAVUZ SELİM, Yayın Yeri: Yerbilimleri Geosound, Yıl: 1996 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 6 - Sivas İli Yatırım Potansiyeli Araştırması Strateji Planı Raporunun Değerlendirilmesi DEMİRCİ AHMET,KAHRİMAN ALİ,CEYLANOĞLU ATİLLA,DURUTÜRK YAVUZ SELİM, Yayın Yeri: C.Ü. Müh.Fak. Madencilik Bilim ve Teknolojisi Dergisi, Yıl: 1996 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 7 - Eskişehir Karaburhan Krom Açık Ocağı Kaya Birimlerinin Kazılabilirlik Sınıflaması ve Örtü Kazı Birim Maliyet Analizi CEYLANOĞLU ATİLLA,KAHRİMAN ALİ,DURUTÜRK YAVUZ SELİM,UYSAL ÖNDER,GÜL YAVUZ, Yayın Yeri: Madencilik, Yıl: 1996 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 8 - Sivas Kangal Eymir Krom Sahası Kaya Birimlerinin Sınıflandırılması ve Projelendirme Çalışmaları KAHRİMAN ALİ,CEYLANOĞLU ATİLLA,ARPAZ ERCAN,GÖRGÜLÜ KAZIM,DURUTÜRK YAVUZ SELİM, Yayın Yeri: C.Ü. Müh. Fak. Madencilik Bilim ve Teknolojisi Dergisi, Yıl: 1996 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale
BİLDİRİLER 1 - Sivas İlinde Faaliyet Gösteren Mermer Fabrikasında Risk Analizi ve Değerlendirilmesi SADE ZÜLKÜF,DURUTÜRK YAVUZ SELİM (02.11.2017-03.11.2017), Yayın Yeri: Uluslararası Maden İşletmelerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-605-01-1087-6 2 - Assessment of Blast Induced Ground Vibrations in Kangal Coal Mine Of EÜAS DURUTÜRK YAVUZ SELİM (28.11.2012-30.11.2012), Yayın Yeri: 21st International Symposium on Mine Planning & Equipment Selection Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 3 - Comparison Of Blast Induced Ground Vibration Predictors In Case Of Tulu Plain Open Pit Colemanite Mine Of Eti Mine DURUTÜRK YAVUZ SELİM (28.11.2012-30.11.2012), Yayın Yeri: 21st International Symposium on Mine Planning & Equipment Selection Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 4 - Değişik Mermer Birimlerinin Sürekli Aşındırma ve Cilalama Aşamalarında Pürüzlülük ve Parlaklıklarının İncelenmesi DURUTÜRK YAVUZ SELİM (26.06.2008-27.06.2008), Yayın Yeri: Türkiye VI. Mermer ve Doğaltaş Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 5 - Kayaçların Isı İletkenliklerini Etkileyen Faktörler DURUTÜRK YAVUZ SELİM (21.10.2004-22.10.2004), Yayın Yeri: VII. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 6 - Bazı İş Makinalarının (Elektrikli ve Hidrolik Ekskavatörler) Performans Ölçümü ve Değerlendirilmesi CEYLANOĞLU ATİLLA,DURUTÜRK YAVUZ SELİM (25.10.1999-27.10.1999), Yayın Yeri: Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı, Makina-Ekipman Seçimi ve Teknolojisi Eğitim Semineri Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 7 - Kazılabilirlik ve Riperlenebilirlik Sınıflama Sistemleri CEYLANOĞLU ATİLLA,DURUTÜRK YAVUZ SELİM (25.10.1999-27.10.1999), Yayın Yeri: Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı, Makina-Ekipman Seçimi ve Teknolojisi Eğitim Semineri Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 8 - Kazılabilirlik ve Riperlenebilirlik CEYLANOĞLU ATİLLA,DURUTÜRK YAVUZ SELİM (25.10.1999-27.10.1999), Yayın Yeri: Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı, Makina-Ekipman Seçimi ve Teknolojisi Eğitim Semineri Ulusal Tam metin bildiri ISBN:
PROJELER 1 - Afşin-Elbistan Kömür Havzası E-Sektörü Şev Tasarımı Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı 12.01.2015 - 27.12.2017 420000 TÜRK LİRASI 2 - Göynük Kapıormanı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Ekosistem Değerlendirme Raporu Kaşıkçışeyhler Göleti Madencilik Değerlendirmesi Yürütücü Özel Kuruluşlar Tamamlandı 03.07.2017 - 19.07.2017 1000 TÜRK LİRASI 3 - Göynük Kapıormanı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Ekosistem Değerlendirme Raporu Değirmenözü Göleti Madencilik Değerlendirmesi Yürütücü Özel Kuruluşlar Tamamlandı 03.07.2017 - 19.07.2017 1000 TÜRK LİRASI 4 - Afşin-Elbistan Kömür Havzası E-Sektörü Akifer Katmanlarının Hidrojeolojik Parametrelerinin Belirlenmesi, Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü, Maden Sahaları Dairesi Başkanlığı Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı 23.03.2016 - 07.06.2017 486000 TÜRK LİRASI 5 - Basınca Bağlı Olarak Kayaçlarda Isıl Geçirgenlik Katsayılarının Değişimi ve Bu Değişimin Maden Ocaklarına Yönelik Etkilerinin İncelenmesi Yürütücü ARAŞTIRMA PROJESİ Tamamlandı 15.07.2014 - 20.12.2016 20000 TÜRK LİRASI 6 - Kaya Kütle ve Madde Özelliklerinin Patlatma Kaynaklı Yersarsıntıları Oluşumu ve Gelişimi Üzerine Etkilerinin Araştırılması Araştırmacı TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı 01.01.2013 - 31.12.2013 7 - Göynük Kapıormanı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Ekosistem Değerlendirme Raporu Gökçesaray Göleti Malzeme Ocakları İçin Madencilik Değerlendirmesi Yürütücü Özel Kuruluşlar Tamamlandı 20.11.2013 - 10.12.2013 8 - Çilingöz Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Ekosistem Değerlendirme Raporu Kiraztepe Kuvarsit Ocağı ve Yalıköy Kuvars Kumu Hazırlama Tesisi Madencilik Değerlendirmesi Yürütücü Özel Kuruluşlar Tamamlandı 27.08.2013 - 18.11.2013 500 TÜRK LİRASI 9 - Bazı Mermer Birimleri İçin Optimum Aşındırma Cilalama Koşullarını Belirleme Çalışmaları Araştırmacı TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı 01.01.1999 - 31.12.1999 10 - Divriği YNK 3 No lu İstihsal Kuyusunda Karşılaşılacak Kayaçların Mekanik ve Fiziksel Özelliklerinin Belirlenmesi ve Mühendislik Sınıflaması Çalışmaları Araştırmacı Özel Kuruluşlar Tamamlandı 01.01.1998 - 31.12.1998 11 - Sihalı A Ş Halı Üretim Tesisi Ön Porjesi ve Fizibilitesi Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı 01.01.1995 - 31.12.1995 12 - Ege Metal Eskişehir Krom İşletmesinde Optimum Üretim Yönteminin Belirlenmesi ve Projelendirilmesi Çalışmaları Araştırmacı Özel Kuruluşlar Tamamlandı 01.01.1995 - 31.12.1995 13 - Tüstaş Tarafından Hazırlanan Sivas İli Yatırım Potansiyeli Araştırması Strateji Planı Raporu Kapsamında Ortaya Konulan Yatırım Alternatiflerinin Değerlendirilmesi ve Kritik Yaklaşımlar Araştırmacı Özel Kuruluşlar Tamamlandı 01.01.1994 - 31.12.1994 14 - Sivas Ulaş Sölestit İşletmesi Cevher ve Yankayaçlarının Bazı Mekanik ve Fiziksel Özelliklerinin Belirlenmesi ve Mühendislik Sınıflaması Çalışmaları Araştırmacı Özel Kuruluşlar Tamamlandı 01.01.1994 - 31.12.1994 15 - Kayseri Pınarbaşı Pulpınar Krom Yeraltı Maden İşletmesinde 4 No lu Kuyu Optimum Üretim Yönteminin Belirlenmesi ve Projelendirilmesi Çalışmaları Araştırmacı Özel Kuruluşlar Tamamlandı 01.01.1994 - 31.12.1994 16 - Kangal Sivas Yöresinde Yeralan Krom Cevherleşmelerinin Jeolojisi İşletme Projeleri ve Teknolojik Sınıflandırılması Araştırmacı TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı 01.01.1994 - 31.12.1994 17 - Çakıl ve Kırma Taş Bazalt Kullanarak Değişik Doz ve Agrega Oranlarında Beton Numuneleri Hazırlanması ve Bazı Fiziksel ve Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi Çalışmaları Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı 01.01.1993 - 31.12.1993 18 - Etibank Ergani Bakır İşletmesi Müessesesinde Bakır Üretimi Yönteminin Geliştirilmesi Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı 01.01.1991 - 31.12.1991
DERSLER Lisans 2017-2018 MAD2283 TERMODİNAMİK Türkçe 2 Lisans 2017-2018 MAD3350 MADENCİLİKTE ÇEVRESEL ETKİLER Türkçe 2 Lisans 2017-2018 MAD4420 TESİS YÖNETİMİ VE İŞLETME Türkçe 2 Lisans 2017-2018 MAD4433 MADENLERDE HAVALANDIRMA Türkçe 3 Lisans 2017-2018 MAD4497 MÜHENDİSLİK PROJELERİ Türkçe 3 Lisans 2017-2018 MAD4499 BİTİRME ÖDEVİ Türkçe 1 Lisans 2013-2014 BİTİRME ÖDEVİ Türkçe 2 Lisans 2013-2014 MADENCİLİKTE ÇEVRESEL ETKİLER Türkçe 2 Lisans 2013-2014 MADENLERDE HAVALANDIRMA Türkçe 3 Lisans 2013-2014 MÜHENDİSLİK PROJELERİ Türkçe 3 Lisans 2013-2014 TERMODİNAMİK Türkçe 2 Lisans 2013-2014 TESİS YÖNETİMİ VE İŞLETME Türkçe 2 Lisans 2012-2013 MUKAVEMET Türkçe 2 Yüksek Lisans 2017-2018 İSG5005 YANGIN Türkçe 2 Yüksek Lisans 2017-2018 MAD5000 UZMANLIK ALAN DERSİ Türkçe 5 Yüksek Lisans 2017-2018 MAD5002 İSG YÖNETİM SİSTEMLERİ, İŞ KAZALARI-GÜVENLİK Türkçe 2 Yüksek Lisans 2017-2018 MAD5040 DERİN YERALTI MADEN İŞLETMELERİNDE OCAK İKLİMİ AÇISINDAN KARŞILAŞILAN PROBLEMLER Türkçe 3 Yüksek Lisans 2017-2018 MAD5042 YERALTI BOŞLUKLARINA ISI AKIŞI Türkçe 3 Yüksek Lisans 2017-2018 MAD5044 İLERİ HAVALANDIRMA HESAPLAMALARI Türkçe 3 Yüksek Lisans 2017-2018 MAD5051 METAN GAZI VE MÜCADELE YÖNTEMLERİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2017-2018 MAD5053 OCAK YANGINLARI VE MÜCADELE YÖNTEMLERİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2017-2018 MAD5999 SEMİNER DERSİ Türkçe 2 Yüksek Lisans 2013-2014 DERİN YERALTI MADEN İŞLETMELERİNDE OCAK İKLİMİ AÇISINDAN KARŞILAŞILAN PROBLEMLER Türkçe 3 Yüksek Lisans 2013-2014 İLERİ HAVALANDIRMA HESAPLAMALARI Türkçe 3 Yüksek Lisans 2013-2014 METAN GAZI VE MÜCADELE YÖNTEMLERİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2013-2014 OCAK YANGINLARI VE MÜCADELE YÖNTEMLERİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2013-2014 YERALTI BOŞLUKLARINA ISI AKIŞI Türkçe 3 Doktora 2017-2018 MAD6000 UZMANLIK ALAN DERSİ Türkçe 5