Doç.Dr. EYÜP ATMACA


MAKALELER 1 - Erzincan ili Kemaliye ilçesi sınırları içinde kalan ve Elhes Elektrik Üretim Ltd Şti tarafından yapımı planlanan Gökçeköy Regülatörü Hidroelektrik santrali Kırma Eleme Tesisi ve Hazır Beton Üretim Tesisine İlişkin davalı idarece verilen 18 11 2015 tari GÖKCE AHMET,DEĞİRMENCİ MUSTAFA,ATMACA EYÜP,DÖNMEZ EROL,ŞENOL AHMET, Yayın Yeri: Sivas İdare Mahkemesi, Yıl: 2016 Ulusal Hakemsiz Endeks: Bilirkişi Raporu vb. 2 - Sivas İli Suşehri İlçesi Çataloluk Beldesi sınırları içerisinde Özen Deresi üzerinde Tufan Enerji ve Petrol Ürünleri San Tic A Ş tarafından planlanan Fahrettin Özen Regülatörleri ve Hidroelektrik Santralleri Projesine dair verilen 02 06 2011 tarihli Ç GÖKCE AHMET,DEĞİRMENCİ MUSTAFA,KARAÖZ MUSTAFA ÖMER,ATMACA EYÜP,ŞENOL AHMET, Yayın Yeri: Sivas İdare Mahkemesi, Yıl: 2016 Ulusal Hakemsiz Endeks: Bilirkişi Raporu vb. 3 - Sivas İli Ulaş İlçesi Demircilik Köyü Mevkiinde müdahil şirketçe yapılması planlanan Kalker Ocağı ve Kırma Eleme Tesisi Projesi için verilen 24 09 2013 tarihli ve 3173 sayılı Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu kararının iptali istemiyle ÇEVRE VE Ş GÖKCE AHMET,ÜNVER BÜLENT,ATMACA EYÜP,KARAGÖZOĞLU MUSTAFA BÜNYAMİN,DURAN ZEKERİYA, Yayın Yeri: Sivas İdare Mahkeme, Yıl: 2016 Ulusal Hakemsiz Endeks: Bilirkişi Raporu vb. 4 - Sivas ili Kangal ilçesi Eğricek köyü sınırları içerisinde yer alan Bakırtepe mevkiinde yapılması planlanan altın madeni açık ocak işletmesi kırma eleme tesisi ve yığın liç revize projesine üretim miktarı artırılmaksızın patlayıcı madde miktarı artırımını GÖKCE AHMET,DEĞİRMENCİ MUSTAFA,CEBECİ YAKUP,ERDEM BÜLENT,ATMACA EYÜP,DÖNMEZ EROL,DURAN ZEKERİYA, Yayın Yeri: Sivas İdare Mahkemesi, Yıl: 2016 Ulusal Hakemsiz Endeks: Bilirkişi Raporu vb. 5 - Erzincan ili Kemaliye ilçesi sınırları içinde kalan ve Elhes Elektrik Üretim Ltd Şti tarafından yapımı planlanan Gökçeköy Regülatörü Hidroelektrik santrali Kırma Eleme Tesisi ve Hazır Beton Üretim Tesisine İlişkin davalı idarece verilen 18 11 2015 tari GÖKCE AHMET,DEĞİRMENCİ MUSTAFA,ATMACA EYÜP,DÖNMEZ EROL,ŞENOL AHMET, Yayın Yeri: Sivas İdare Mahkemesi, Yıl: 2016 Ulusal Hakemsiz Endeks: Bilirkişi Raporu vb. 6 - Hydrogeological Properties of the Drinking Water Aquifers in Kayseri City DEĞİRMENCİ MUSTAFA,YAZICI MUSTAFA,TEZCAN LEVENT,EKMEKÇİ MEHMET,SÖZÜDOĞRU ONUR,ATMACA EYÜP,NAMKHAİ OTGONBAYER, Yayın Yeri: International Refereed Academic Social Sciences Journal, Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: copernicus, Özgün Makale 7 - DOSYA NO 2015 146Sivas İli Kangal İlçesi Eğricek Köyü sınırları içerisinde yer alan Bakırtepe Mevkii nde faaliyet göstermesi planlanan altın madeni projesine ilişkin verilen 31 12 2014 tarih ve 3758 sayılı Çevresel Etki Değerlendirmesi ÇED Olumlu GÖKÇE AHMET,DEĞİRMENCİ MUSTAFA,CEBECİ YAKUP,ATMACA EYÜP,DÖNMEZ EROL, Yayın Yeri: T.C. SİVAS İDARE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ, Yıl: 2015 Ulusal Hakemsiz Endeks: Bilirkişi Raporu vb. 8 - Kayseri Kenti Yer Altı Sularının Arsenik Kirliliği Açısından Değerlendirilmesi YAZICI MUSTAFA,DEĞİRMENCİ MUSTAFA,SÖZÜDOĞRU ONUR,EKMEKÇİ MEHMET,ATMACA EYÜP,TEZCAN LEVENT,NAMKHAİ OTGON BAYER, Yayın Yeri: Karaelmas Science and Engineering Journal, Yıl: 2015 Ulusal Hakemli Endeks: EBSCOhost, ISRA, DOAJ and Arastirmax Scientific Publication Index. Özgün Makale 9 - DOSYA NO 2013 1529 Erzincan ili Kemaliye ilçesi Avcı Buğdaypınarı ve Şahinler köyleri sınırları içerisinde Elhes Elektrik Üretim Ltd Şti tarafından kurulması planlanan Gökçeköy Regülatörü HES ve Beton Santrali projesine dair 16 03 2009 tarihinde E YILMAZ Ali,DEĞİRMENCİ MUSTAFA,ATMACA EYÜP,DÖNMEZ EROL,ŞENOL AHMET, Yayın Yeri: T.C. SİVAS İDARE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ, Yıl: 2014 Ulusal Hakemsiz Endeks: Bilirkişi Raporu vb. 10 - DOSYA NO 2013 963 Sivas İli Kangal İlçesi Eğricek köyü sınırları içinde Bakırtepe Mevkii nde yapılması planlanan Bakırtepe Altın Madeni Projesi ile ilgili davalı idarece verilen 13 03 2013 tarihli Çevresel Etki Değerlendirmesi ÇED Olumlu kararını YILMAZ Ali,CEBECİ YAKUP,DEĞİRMENCİ MUSTAFA,ATMACA EYÜP,DÖNMEZ EROL, Yayın Yeri: T.C. SİVAS İDARE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ, Yıl: 2014 Ulusal Hakemsiz Endeks: Bilirkişi Raporu vb. 11 - DOSYA NO 2014 715 Kemah Barajı ve Hidroelektrik Santrali HES I ve HES II Projesi için Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında verilen 13 02 2014 tarih ve 3353 sayılı Çevresel Etki Değerlendirmesi ÇED Olumlu kararının iptali istemiyle Çevre DEĞİRMENCİ MUSTAFA,ÜNVER BÜLENT,ŞENOL AHMET,ATMACA EYÜP,GÜL YAVUZ, Yayın Yeri: T.C. SİVAS İDARE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ, Yıl: 2014 Ulusal Hakemsiz Endeks: Bilirkişi Raporu vb. 12 - DOSYA NO 744 Sivas İli Ulaş İlçesi Demircilik Köyü Mevkiinde işletilmesi planlanan 234 000 ton yıl kapasiteli Kalker Ocağı ve Kırma Tesisi Projesi ne ilişkin olarak Sivas Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü nün Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli YILMAZ Ali,ATMACA EYÜP,MALATYA BAHATTİN, Yayın Yeri: T.C. SİVAS İDARE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ, Yıl: 2012 Ulusal Hakemsiz Endeks: Bilirkişi Raporu vb. 13 - DOSYA NO 745 Sivas İli Ulaş İlçesi Demircilik Köyü Mevkiinde işletilmesi planlanan 234 000 ton yıl kapasiteli Kalker Ocağı ve Kırma Tesisi Projesi ne ilişkin olarak Sivas Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü nün Çevresel Etki Değerlendirmesi Gere YILMAZ Ali,ATMACA EYÜP,MALATYA BAHATTİN, Yayın Yeri: T.C. SİVAS İDARE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ, Yıl: 2012 Ulusal Hakemsiz Endeks: Bilirkişi Raporu vb. 14 - Dosya No 2011 743 Sivas İli Ulaş İlçesi Demircilik Köyü Mevkiinde işletilmesi planlanan 234 000 ton yıl kapasiteli Kalker Ocağı ve Kırma Tesisi Projesi ne ilişkin olarak Sivas Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü nün Çevresel Etki Değerlendirmesi G YILMAZ Ali,ATMACA EYÜP,MALATYA BAHATTİN, Yayın Yeri: T.C. Sivas İdare Mahkemesi Hakimliği, Yıl: 2012 Ulusal Hakemsiz Endeks: Bilirkişi Raporu vb. 15 - İçme Suyundan Elektrokoagülasyon Prosesi ile Doğal Organik Madde Giderimi ÖZYONAR FUAT,KARAGÖZOĞLU MUSTAFA BÜNYAMİN,ATMACA EYÜP, Yayın Yeri: Erciyes üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Yıl: 2011 Ulusal Hakemli Endeks: Endeksli Özgün Makale 16 - Sızıntı Sularının UV H2O Elektro Koagülasyon Elektro Fenton ve Fotoelekro Fenton Yöntemleriyle Arıtılabilirliği ALTIN SÜREYYA,ATMACA EYÜP,ALTIN AHMET, Yayın Yeri: Katı Atık ve Çevre, Yıl: 2010 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 17 - Treatment of Landfill Leachate by Using Electro Fenton Method ATMACA EYÜP, Yayın Yeri: Journal of Hazardous Materials, Yıl: 2009 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 18 - Kılıcaören köyü ile Davalı Göndüren Köyü Tüzel Kişiliği arasında görülmekte olan Elatmanın önlenmesi ŞENOL AHMET,NUR NAİM,ATMACA EYÜP, Yayın Yeri: T.C. Divriği Sulh Hukuk Mahkemesi Sivas, Yıl: 2008 Ulusal Hakemsiz Endeks: Bilirkişi Raporu vb. 19 - Environmental Geological Assessment of a Solid Waste Disposal Site A Case Study in Sivas Turkey YILMAZ ALİ,ATMACA EYÜP, Yayın Yeri: Environmental Geology, Yıl: 2006 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 20 - Sivas ta Hava Kirliliği ATMACA EYÜP,BEYAZIT NEVZAT, Yayın Yeri: Sivas Çevre ve Hayat, Yıl: 2006 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Derleme Makale 21 - Toprak Kirliliği ALTIN AHMET,ATMACA EYÜP, Yayın Yeri: Sivas Çevre ve Hayat, Yıl: 2006 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Derleme Makale 22 - Industrial Noise and its Effect on Human Beings Pol J of Environmental Studies ATMACA EYÜP,PEKER İBRAHİM,ALTIN AHMET, Yayın Yeri: Pol. J. of Environmental Studies, Yıl: 2005 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 23 - Lead II Removal from Natural Sandy Soils by Enhanced Electrokinetic Remediation ALTIN AHMET,ALTIN SÜREYYA,ATMACA EYÜP,DEĞİRMENCİ MUSTAFA, Yayın Yeri: Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, Yıl: 2004 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 24 - Çevre Olgusu Gürültü Kirliliği ve Denetimi ATMACA EYÜP, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma Merkezi, Yıl: 2002 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Derleme Makale 25 - Entegre Et Süt Ürünleri ve Hayvancılık Tesisi Nihai ÇED Raopru YILMAZ ALİ,SARIOĞLU CEBECİ MELTEM,DEĞİRMENCİ MUSTAFA,KARAGÖZOĞLU MUSTAFA BÜNYAMİN,COŞKUNER GÜLNUR,ALTIN AHMET,BEYAZIT NEVZAT,ÜNVER BÜLENT,ATMACA EYÜP, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi Çevre Mühendsiliği Bölümü, Yıl: 2002 Ulusal Hakemsiz Endeks: Araştırma Notu 26 - Sivas İli Çevre Durum Raporu Sağlık ve Çevre Bölümü GÖKALP YÜCEL,KAMA KENAN,ATMACA EYÜP,AKTÜRK FİLİZ, Yayın Yeri: T.C. Sivas Valiliği Sivas İli Çevre Durum Raporu, Yıl: 2002 Ulusal Hakemsiz Endeks: Araştırma Notu 27 - Sivas İli Çevre Durum Raporu Gürültü ve Titreşim Bölümü ATMACA EYÜP, Yayın Yeri: T.C. Sivas Valiliği Sivas İli Çevre Durum Raporu, Yıl: 2002 Ulusal Hakemsiz Endeks: Araştırma Notu 28 - Bentonitin Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Kontrolündeki Önemi ATMACA EYÜP,BEYAZIT NEVZAT,YILMAZ ALİ, Yayın Yeri: Katı Atık ve Çevre, Yıl: 2001 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 29 - Sivas ın Gürültü Kirliliği ATMACA EYÜP, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma Merkezi, Yıl: 2000 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Derleme Makale 30 - Sivas ta Hava ve Gürültü Kirliliği BEYAZIT NEVZAT,ATMACA EYÜP,PEKER İBRAHİM, Yayın Yeri: Katı Atık ve Çevre, Yıl: 1999 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 31 - Akar LPG Dolum Tesisi Tic San A Ş LPG Dolum Tesisi ÇED Raporu SARIOĞLU CEBECİ MELTEM,ALTIN AHMET,BEYAZIT NEVZAT,ATMACA EYÜP, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Yıl: 1999 Ulusal Hakemsiz Endeks: Araştırma Notu 32 - Sivas ta Trafik Gürültüsü ATMACA EYÜP,PEKER İBRAHİM, Yayın Yeri: Ekoloji Çevre Dergisi, Yıl: 1999 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale
BİLDİRİLER 1 - Kayseri Kent İçme Suyu Akiferlerinin Özellikleri Kirlenme Riskleri ve Havza Koruma Alanlarının Belirlenmesi DEĞİRMENCİ MUSTAFA,EKMEKÇİ MEHMET,TEZCAN LEVENT,ATMACA EYÜP,YAZICI MUSTAFA,Namkhai Otgonbayar (07.10.2013-09.10.2013), Yayın Yeri: Baki Canik Su Menedeniyeti Sempozyumu Ulusal Özet bildiri ISBN: 2 - Kayseri Kenti Yeraltısuyu Sisteminde PAH ve Arsenik Varlığı Paleocoğrafya ve Hidrojeolojik Yapı Açısından Bir Değerlendirme EKMEKÇİ MEHMET,DEĞİRMENCİ MUSTAFA,Namkhai Otgonbayar,TEZCAN LEVENT,YAZICI MUSTAFA,ATMACA EYÜP (04.12.2013-06.10.2013), Yayın Yeri: 2. Tıbbi Jeoloji Çalıştayı Sağlıklı Bir Çevre İçin Jeoloji ve Tıp Bilimi Bildiriler Kitabı Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 3 - Planning of Water Supply Infrastructure on the Basis of Sustainable Water Resources Management in Kayseri Metropolitan City Central Turkey A plan for the year 2050 DEĞİRMENCİ MUSTAFA,TEZCAN LEVENT,EKMEKÇİ MEHMET,ATMACA EYÜP,ALTIN AHMET,YAZICI MUSTAFA,Namkhail Otgonbayar,Batukan Ender (03.04.2011-08.04.2011), Yayın Yeri: EGU General Assembly 2011 Uluslararası Özet bildiri ISBN: 4 - Sivas ta Eski ve Yeni Katı atık Yönetiminin Karşılaştırılması ATMACA EYÜP,KARAGÖZOĞLU MUSTAFA BÜNYAMİN,ÖZYONAR FUAT (15.06.2009-17.06.2009), Yayın Yeri: Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 5 - Katı Atıkların Yeniden Kazanımı ve Önemi KARAGÖZOĞLU MUSTAFA BÜNYAMİN,ÖZYONAR FUAT,YILMAZ Ali,ATMACA EYÜP (15.06.2009-17.06.2009), Yayın Yeri: Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 6 - Kayseri Kenti İçme Suyu Havzasındaki Akiferlerin Özelliklerinin İzotop Teknikleri Kullanılarak Belirlenmesi DEĞİRMENCİ MUSTAFA,EKMEKÇİ MEHMET,ATMACA EYÜP,ALTIN AHMET (13.10.2008-17.10.2008), Yayın Yeri: III. Hidrolojide İzotop Etkinlikleri Sempozyomu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 7 - Effects of pH and H2O2 Concentrations on Treatment of Leachate by Using Electro Fenton Method ALTIN AHMET,ATMACA EYÜP,ALTIN SÜREYYA (04.06.2006-07.06.2006), Yayın Yeri: IV International Conference Interfaces Against Pollution Book of Abstracts Uluslararası Poster ISBN: 8 - Comparative Cost Analysis of the Electro Fenton and the Photoelectro Fenton Processes ALTIN AHMET,ATMACA EYÜP,ALTIN SÜREYYA (04.06.2006-07.06.2006), Yayın Yeri: Book of Abstracts 6th Symposium on Electrokinetic Remediation Uluslararası Poster ISBN: 9 - Kayseri Kenti İçme Suyu Havzasının Mevcut Durumunun Su Kullanımı Açısından İrdelenmesi DEĞİRMENCİ Mustafa, ALTIN Ahmet, ATMACA Eyüp (20.03.2006-24.03.2006), Yayın Yeri: 59. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri Kitabı Ulusal Özet bildiri ISBN: 10 - Sivas Kenti Katı Atık Deponi Alanının Çevre Jeolojisi YILMAZ ALİ,ATMACA EYÜP (13.10.2004-15.10.2004), Yayın Yeri: Çevre 2004 Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 11 - Sivas Kenti Katı Atık Deponi Alanının Çevre Sorunları ATMACA EYÜP,YILMAZ ALİ (13.10.2004-15.10.2004), Yayın Yeri: Çevre 2004 Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 12 - Effect of Conditioning and Treatment of Clinoptilolite Rich Rock on Metal Removal BEYAZIT NEVZAT,SARIOĞLU CEBECİ MELTEM,ATMACA EYÜP,PEKER İbrahim (16.11.2001-18.11.2001), Yayın Yeri: Fifth International Symposium on Waste Management Problems in Agro-Industries Uluslararası Poster ISBN: 13 - Endüstride Gürültü ATMACA EYÜP,PEKER İBRAHİM (18.09.1995-20.09.1995), Yayın Yeri: Çevre Sempozyumu, Ulusal Tam metin bildiri ISBN: