Dr.Öğr. Üyesi BERNA SARAÇOĞLU KAYA


MAKALELER 1 - Determination of mechanical properties of polymeric microspheres used in controlled drug delivery systems by nanoindentation Küçükoflaz Merve,SARAÇOĞLU KAYA BERNA,ÇAĞLAYAN MUSTAFA OĞUZHAN, Yayın Yeri: Polymer-Plastics Technology and Engineering, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 2 - Design of Reversed Phase Chromatography (RPC) Column Packing Material for Protein Separation: Part 1- Synthesis and Characterization SARAÇOĞLU KAYA BERNA,SAĞ EBRU, Yayın Yeri: Cumhuriyet Science Journal, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 3 - Click-chemistry for surface modification of monodisperse-macroporous particles ÇAVUNT BAYRAKTAR ASLIHAN,SARAÇOĞLU KAYA BERNA,KİP FATOŞ ÇİĞDEM,TUNCEL SÜLEYMAN ALİ, Yayın Yeri: Journal of Colloid and Interface Science, Yıl: 2012 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 4 - Synthesis of Monodisperse Glycerol Dimethacrylate-Based Microgel Particles by Precipitation Polymerization SARAÇOĞLU KAYA BERNA,UĞUZDOĞAN ERDAL,KİP FATOŞ ÇİĞDEM,TUNCEL SÜLEYMAN ALİ, Yayın Yeri: Industrial Engineering Chemistry Research, Yıl: 2009 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 5 - CEC with new monolithic stationary phase based on a fluorinated monomer, trifluoroethyl methacrylate YURTSEVER HÜSNÜ ARDA,SARAÇOĞLU KAYA BERNA,TUNCEL SÜLEYMAN ALİ, Yayın Yeri: ELECTROPHORESIS, Yıl: 2009 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 6 - Preparation of an Ion-Exchange Chromatographic Support by A "Grafting From" Strategy Based on Atom Transfer Radical Polymerization ünsal ender,Elmas Begum,SARAÇOĞLU KAYA BERNA,Tuncel Mürvet,Patır Süleyman,TUNCEL SÜLEYMAN ALİ, Yayın Yeri: Analytical Chemistry, Yıl: 2006 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 7 - Monodisperse porous poly(vinyl acetate-co-divinylbenzene) particles by single-stage seeded polymerization: A packing material for reversed phase HPLC SARAÇOĞLU KAYA BERNA,Ender Unsal,ÇAMLI ŞEVKET TOLGA,Tuncel Murvet,TUNCEL SÜLEYMAN ALİ, Yayın Yeri: Journal of Separation Science, Yıl: 2006 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale
BİLDİRİLER 1 - The Importance of The Robotic In Occupational Health And Safety SARAÇOĞLU KAYA BERNA,Arslan Zeynep (06.05.2018-09.05.2018), Yayın Yeri: 9th International Occupational Health and Safety Conference Uluslararası Özet bildiri ISBN: 2 - Fire and Explosion Risk Assessment with Fine Kinney and L Type Matrix Methods SARAÇOĞLU KAYA BERNA,Korkmaz Bekir,Küçükoflaz Merve (06.05.2018-09.05.2018), Yayın Yeri: 9th International Occupational Health and Safety Conference Uluslararası Özet bildiri ISBN: 3 - Investigation of Emergency Management Systems in Occupational Health and Safety SARAÇOĞLU KAYA BERNA,Küçükoflaz Merve (06.05.2018-09.05.2018), Yayın Yeri: 9th International Occupational Health and Safety Conference Uluslararası Özet bildiri ISBN: 4 - Chromatographic Performance of Weak Cation Exchanger Carrying Molecular Brushes Synthesized by Atom Transfer Radical Polymerization SARAÇOĞLU KAYA BERNA,TUNCEL SÜLEYMAN ALİ (02.11.2017-04.12.2017), Yayın Yeri: International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 5 - Chromatographic Performance of Weak Cation Exchanger Synthesized by a Simple Method SARAÇOĞLU KAYA BERNA,TUNCEL SÜLEYMAN ALİ (02.11.2017-04.11.2017), Yayın Yeri: International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 6 - Chromatographic Performance of Weak Cation Exchanger Carrying Molecular Brushes Synthesized by Reversible Addition Fragmentation Chain Transfer Polymerization SARAÇOĞLU KAYA BERNA,TUNCEL SÜLEYMAN ALİ (02.11.2017-04.11.2017), Yayın Yeri: International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 7 - A NEW COLUMN FOR PROTEIN SEPARATION IN REVERSE PHASE CHROMATOGRAPHY (RPC) AND POLYMER ANALYSIS IN SIZE EXCLUSION CHROMATOGRAPHY (SEC) SARAÇOĞLU KAYA BERNA (15.05.2017-17.05.2017), Yayın Yeri: The International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies Uluslararası Özet bildiri ISBN: 8 - İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN BELİRLENMESİ SARAÇOĞLU KAYA BERNA,ERTİKE SERDAR (12.05.2017-13.05.2017), Yayın Yeri: 2. ULUSLARARASI MÜHENDİSLİKMİMARLIK VE TASARIM KONGRESİ Uluslararası Özet bildiri ISBN: 9 - İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE RİSK ANALİZİ YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI SARAÇOĞLU KAYA BERNA,ERTİKE SERDAR (12.05.2017-13.05.2017), Yayın Yeri: 2. ULUSLARARASI MÜHENDİSLİKMİMARLIK VE TASARIM KONGRESİ Uluslararası Özet bildiri ISBN: 10 - DNA adsorption characteristics of uniform crosslinked microgel with double responsive polycationic molecular brushes SARAÇOĞLU KAYA BERNA (10.06.2016-12.06.2016), Yayın Yeri: ICBBT 2016 Uluslararası Sözlü Bildiri ISBN: 11 - Ters faz kromatografisinde protein ayrılması için yeni bir polimerik kolon SARAÇOĞLU KAYA BERNA,SAĞ EBRU (03.06.2016-05.06.2016), Yayın Yeri: NANOTR12 Uluslararası Poster ISBN: 12 - Çift duyarlı polikatyonik moleküler fırçalar ile üniforma çapraz bağlı mikro jelin adsorpsiyon özellikleri SARAÇOĞLU KAYA BERNA (03.06.2016-05.06.2016), Yayın Yeri: NANOTR12 Ulusal Sözlü Bildiri ISBN: 13 - Synthesis and Characterization of Magnetic Polyacrylate Microspheres with Reactive Character TUNCEL SÜLEYMAN ALİ,SARAÇOĞLU KAYA BERNA,ÇAVUNT BAYRAKTAR ASLIHAN,KİP FATOŞ ÇİĞDEM,HAMALOĞLU KADRİYE ÖZLEM,sağ ebru (11.05.2014-15.05.2014), Yayın Yeri: hplc 2014 Uluslararası Özet bildiri ISBN: 14 - Yeni Bir Polimerik Adsorban İle Sulu Ortamdan Bakır Iı İyonu Adsorpsiyonunun Sıcaklık İle Değişiminin İncelenmesi Berna Çağlayan, Yasemin Işık, Gamze Yılmaz, Hülya Güler (17.02.2003-21.02.2003), Yayın Yeri: Mbgak''2003 Mühendislik Bilimleri Genç Araştırmacılar I. Kongresi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 15 - Eşboyutlu Gözenekli Vinilasetat Divinilbenzen Bazlı Kolon Dolgu Materyali Sentez Koşullarının Ters Faz Sıvı Kromatografisinde Kolon Performansına Etkisi Monomer Çapraz Bağlayıcı Oranı B. Çağlayan, E.Ünsal, Ş.T. Çamlı, A. Tuncel (-), Yayın Yeri: Ukmk-6 Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 16 - Sulu Ortamlardaki Reaktif Tekstil Boyalarının Kullanılmış Modifiye Ağartma Toprağı İle Adsorpsiyonu M. O. Çağlayan, B. Çağlayan (-), Yayın Yeri: Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 17 - Yeni Bir Polimerik Adsorban İle Sulu Ortamdan Bakır Iı İyonu Adsorpsiyonunun Ph İle Değişiminin İncelenmesi Berna Çağlayan, Gamze Yılmaz, Yasemin Işık, Hülya Güler (-), Yayın Yeri: Mühendislik Bilimleri Genç Araştırmacılar I. Kongresi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 18 - Yeni Bir Polimerik Adsorban ile Sulu Ortamlardaki Nikel II İyonunun Adsorpsiyon Kinetiğinin İncelenmesi B. Çağlayan, H. Güler (-), Yayın Yeri: V. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 19 - A Nanotechnologic Approach for The Preparation of An Ion Exchange Stationary Phase for HPLC Surface Initiated Atom Transfer Radical Polymerization Berna Çağlayan, Arda Yurtsever, Süleyman Patır, Ali Tuncel (-), Yayın Yeri: NanoTR-III Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 20 - Comparison of Chromatographic Performances of Weak Cation Exchangers Carrying Molecular Brushes Synthesized by ATRP and RAFT Berna Çağlayan, Süleyman Patır, Ali Tuncel (-), Yayın Yeri: hplc 2007 Uluslararası Poster ISBN: 21 - A Simple Hydrolysis Protocol For Synthesis of a Carboxyl Functionalized Hydrophilic Stationary Phase For Ion Exchange Chromatography Berna Çağlayan, Ali Tuncel (-), Yayın Yeri: hplc2007 Uluslararası Poster ISBN: 22 - Click chemistry for surface modification of monodisperse macroporous particles Aslıhan Bayraktar, Çiğdem Gölgelioğlu, Tuğba Arabacı, Arda Yurtsever, Berna Saraçoğlu, Ali Tuncel (-), Yayın Yeri: EMCC 2008 Uluslararası Poster ISBN: 23 - Preparation Of An Ion Exchange Stationary Phase For HPLC By A New Grafting From Strategy Based On Atom Transfer Radical Polymerization Berna Çağlayan, Süleyman Patır, Ali Tuncel (-), Yayın Yeri: 2007 SOMER Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 24 - New monolithic separation media in electrochromatography Çiğdem Gölgelioğlu, Arda Yurtsever, Berna Saraçoğlu, Aslıhan Bayraktar, Tuğba Arabacı, Ali Tuncel (-), Yayın Yeri: Separation and Recovery of metals and Biomolecules Workshop Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 25 - Oligonucleotide and RNA adsorption characteristics of monodisperse microgel functionalized with boronic acid moiety Tuğba Arabacı, Çiğdem Gölgelioğlu, Aslıhan Bayraktar, Berna Saraçoğlu, Arda Yurtsever, Ali Tuncel (-), Yayın Yeri: EMCC 2008 Uluslararası Poster ISBN: 26 - Heavy metal adsorption characteristics of macroporous polymer particles carrying molecular brushes generated by ATRP Çiğdem Gölgelioğlu, Aslıhan Bayraktar, Berna Saraçoğlu, Ali Tuncel (-), Yayın Yeri: EMCC 2008 Uluslararası Poster ISBN: 27 - An HPLC IMER by click chemistry Tuğba Arabacı, Bekir Çelebi, Çiğdem Gölgelioğlu, Berna Saraçoğlu, Ali Tuncel (-), Yayın Yeri: EMCC 2008 Uluslararası Poster ISBN: 28 - DNA adsorption onto a new microgel functionalized with polycationic molecular brushes generated by RAFT Begüm Elmas, Çiğdem Gölgelioğlu, Berna Saraçoğlu, Serap Şenel, Ali Tuncel (-), Yayın Yeri: EMCC 2008 Uluslararası Poster ISBN: 29 - Double responsive uniform fluorescent microgel by dispersion polymerization Yalaz Yalçın, Çiğdem Gölgelioğlu, Aslıhan Bayraktar, Ender Ünsal, Berna Saraçoğlu, Ali Tuncel (-), Yayın Yeri: EMCC 2008 Uluslararası Poster ISBN: 30 - Affinity HPLC of proteins by new dye attached stationary phases based on uniform macroporous hydrogel particles Berna Saraçoğlu, Arda Yurtsever, Tuğba Arabacı, Ali Tuncel (-), Yayın Yeri: EMCC 2008 Uluslararası Poster ISBN: 31 - Poly ethylene glycol Based Monoliths for Capillary Electrochromatography Arda Yurtsever, Çiğdem Gölgelioğlu, Aslıhan Bayraktar, Berna Saraçoğlu, Ali Tuncel (-), Yayın Yeri: HPLC 2008 Uluslararası Poster ISBN: 32 - Alkyl Methacrylate Based Monolithic Stationary Phases For Capillary Electrochromatography Ali Tuncel, Arda Yurtsever, Berna Saraçoğlu, Çiğdem Gölgelioğlu, Aslıhan Bayraktar (-), Yayın Yeri: BIOMED 2008 Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 33 - Surface Controlled Polymerization Techniques For Modification of Polymeric Particles Ali Tuncel, Berna Saraçoğlu, Çiğdem Gölgelioğlu, Aslıhan Bayraktar (-), Yayın Yeri: BIOMED 2008 Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 34 - Preliminary Studies On A New Monolith Type High Internal Phase Dispersion Monoliths Berna Çağlayan, Arda Yurtsever, Tuğba Arabacı, Ali Tuncel (-), Yayın Yeri: hplc2007 Uluslararası Poster ISBN: 35 - DNA Isolation By Uniform Microgel Particles With Double Responsive Polycationic Molecular Brushes Berna Çağlayan, Begüm Elmas, Arda Yurtsever, Tuğba Arabacı, Ali Tuncel (-), Yayın Yeri: hplc2007 Uluslararası Poster ISBN: 36 - Hydrophilic Liquid Chromatography of Nucleotides On Stationary Phases with Zwiterionic Molecular Brushes Generated by ATRP Berna Çağlayan, Arda Yurtsever, Tuğba Arabacı, Ali Tuncel (-), Yayın Yeri: hplc 2007 Uluslararası Poster ISBN: 37 - Boronic Acid Functionalized Stationary Phases For Affinity HPLC of Oligonucleotides and RNA Tuğba Arabacı, Arda Yurtsever, Berna Çağlayan, Ali Tuncel (-), Yayın Yeri: hplc 2007 Uluslararası Poster ISBN: 38 - Boronic Acid Functionalized Stationary Phases For Affinity HPLC of Oligonucleotides and RNA Tuğba Arabacı, Arda Yurtsever, Berna Çağlayan, Ali Tuncel (-), Yayın Yeri: hplc 2007 Uluslararası Poster ISBN: 39 - Ion Exchange Separation of Proteins by a New Stationary Phase Carrying Polyanionic Molecular Brushes Grafting From Particles by RAFT Ender Unsal, Berna Çağlayan, Süleyman Patır, Ali Tuncel- (-), Yayın Yeri: hplc 2007 Uluslararası Poster ISBN: 40 - New Polar Stationary Phases For Size Exclusion Chromatography In Aqueous Media Berna Çağlayan, Arda Yurtsever, Tuğba Arabacı, Ali Tuncel (-), Yayın Yeri: hplc 2007 Uluslararası Poster ISBN: 41 - Selective RNA Isoation by Boronic Acid Functionalized Thermosensitive Nanojel Begüm Elmas, Mürvet Tuncel, Berna Çağlayan, Ali Tuncel, (-), Yayın Yeri: NanoTR-III Uluslararası Poster ISBN: 42 - A DNA Superadsorbent Based On A Polar Microgel Carrying Double Responsive Polycationic Moleculer Brushes Berna Çağlayan, Arda Yurtsever, Tuğba Arabacı, Begüm Elmas, Ali Tuncel, (-), Yayın Yeri: NanoTR-III Uluslararası Poster ISBN: 43 - Determination of Crosslinking Density In Thermoresponsive Nanogels A New Method Based On Confocal Laser Scanning Microscopy Begüm Elmas, Mürvet Tuncel, Berna Çağlayan and Ali Tuncel (-), Yayın Yeri: NanoTR-III Uluslararası Poster ISBN: 44 - Fast Hydrophilic Interacton Chromatograpy On A Porous Stationary Phase Functionalized With Zwitterionic Molecular Brushes Berna Çağlayan, Tuğba Arabacı, Arda Yurtsever, Ali Tuncel (-), Yayın Yeri: NanoTR-III Uluslararası Poster ISBN: 45 - A Superhydrophilic Microporous Gel As A Novel Stationary Medim In Size Exclusion Chromatography Arda Yurtsever, Berna Çağlayan, Tuğba Arabacı, Ayşe Fırat, Tuğba Balim, Oktay Erbatur and Ali Tuncel (-), Yayın Yeri: NanoTR-III Uluslararası Poster ISBN: 46 - Microgel Particles With Ph And Temperature Responsive Polycationic Brushes On Crosslinked Hydrogel Core Synthesis By Atrp And DNA Adsorptıon Characteristics Berna Çağlayan, Begüm Elmas, Ali Tuncel (-), Yayın Yeri: 2007 SOMER Uluslararası Poster ISBN: 47 - Uniform latex particles carrying polycationic ligand chains for DNA isolation B. Çağlayan, Y. Durak, B. Elmas, E. Ünsal, T. Durusoy, A. Tuncel (-), Yayın Yeri: IEW Uluslararası Poster ISBN: 48 - Ion exchange separation of proteins by weak cation exchangers obtained by surface initiated atom transfer radical polymerization B. Çağlayan, E. Ünsal, A. Tuncel (-), Yayın Yeri: IEW Uluslararası Poster ISBN: 49 - A nanotechnologic approach Ion exchange supports synthesized by new polymerization strategies E. Unsal, B. Elmas, B.Çağlayan, M. Tuncel, A.Tuncel (-), Yayın Yeri: IEW Uluslararası Poster ISBN: 50 - A New Thermosensitive Fluorescent Probe For Sensing Of Diol Carrying Biomolecules Begüm Elmas, Berna Çağlayan, Serap Şenel, Ali Tuncel (-), Yayın Yeri: Bıomed-İzmir Uluslararası Poster ISBN: 51 - Syntesis And Chromatographic Performance Of Hydrophilic Support Materials For High Performance Liquid Chromatography Ender Ünsal, Evrim Tomruk, Berna Çağlayan, Ali Tuncel (-), Yayın Yeri: Biomed-İzmir Uluslararası Poster ISBN: 52 - A High Capacity Affinity HPLC Packing For Protein Separation Cibacron Blue Carrying Monodisperse Porous Poly Hema Co Edm Beads Ender Ünsal, Aysun Durdu, Begüm Elmas, Berna Çağlayan, Mürvet Tuncel, Ali Tuncel (-), Yayın Yeri: Bıomed-İzmir Uluslararası Poster ISBN: 53 - Reversed Phase Separatıon Of Proteins By Monodisperse Porous Poly Vinyl Acetate Divinyl Benzene Particles Berna Çağlayan, Ender Ünsal, Tolga Çamli, Mürvet Tuncel, Ali Tuncel (-), Yayın Yeri: Biomed-İzmir Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 54 - A New Synthesis Protocol For Weakly Catıon Exchange Wce HPLC Column Material And Its Performance In Ion Exchange Chromatography Of Proteins Berna Çağlayan, Ender Ünsal, Ali Tuncel (-), Yayın Yeri: Bıomed-İzmir Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 55 - Uniform Mikrojel Polikatyonik Partiküller İle Dna İzolasyonu Berna Çağlayan, Begum Elmas, Arda Yurtsever, Tuğba Arabacı ve Ali Tuncel, (-), Yayın Yeri: 7. Ulusal Kromatografi Kongresi Ulusal Poster ISBN: 56 - Uniform Mikrojel Polikatyonik Partiküller İle Dna İzolasyonu Berna Çağlayan, Begum Elmas, Arda Yurtsever, Tuğba Arabacı ve Ali Tuncel, (-), Yayın Yeri: 7. Ulusal Kromatografi Kongresi Ulusal Poster ISBN: 57 - Zwittriyonik Moleküler Fırçalar ile Hidrofilik Etkileşim Kromatografisi için Bir Sabit Faz Berna Çağlayan, Arda Yurtsever, Tuğba Arabacı ve Ali Tuncel (-), Yayın Yeri: 7. Ulusal Kromatografi Kongresi Ulusal Poster ISBN: 58 - Sulu Ortamda Büyüklükçe Ayırma Kromatografisi İçin Mikrojel Formunda Sabit Fazlar Berna Çağlayan, Arda Yurtsever, Tuğba Arabacı, Ayşe Fırat, Tuğba Balin, Oktay Erbatur ve Ali Tuncel (-), Yayın Yeri: 7. Ulusal Kromatografi Kongresi Ulusal Poster ISBN: 59 - İyon Değişim Kromatografisinde Esnek Polianyonik Zincirlerle Yeni Bir Sabit Faz Ender Ünsal, Berna Çağlayan, Süleyman Patır ve Ali Tuncel (-), Yayın Yeri: 7. Ulusal Kromatografi Kongresi Ulusal Poster ISBN: 60 - Atom Transfer Radikal Polimrizasyonu ile HPLC için Moleküler Fırça Formunda İyon Değiştirici Sabit Faz Sentezi Berna Çağlayan, Süleyman Patır ve Ali Tuncel (-), Yayın Yeri: 7. Ulusal Kromatografi Kongresi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 61 - Gliserol Dimetakrilat Gdma Lateks Partiküllerin Dispersiyon Polimerizasyonu İle Sentezi Ve Karakterizasyonu Berna Çağlayan, Begüm Elmas ve Ali Tuncel (-), Yayın Yeri: UKMK 7 Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 62 - Yeni Bir Monolitik Materyal Çift Gözenek Dağılımlı Monolitler Berna Çağlayan Ve Ali Tuncel (-), Yayın Yeri: UKMK 7 Ulusal Özet bildiri ISBN: 63 - Zayıf Katyon Değiştirici Wce Hplc Kolon Materyallerinin Sentezi Ve İyon Değişim Sıvı Kromatografisi Uygulamaları Berna Çağlayan, Süleyman Patır, Ali Tuncel (-), Yayın Yeri: UKMK 7 Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 64 - Ters Faz Sıvı Kromatografisi İle Protein Ayırımı Monodispers Gözenekli Vinilasetat Divinilbenzen Bazlı Partiküller B. Çağlayan, E. Ünsal, Ş. T. Çamlı ve A. Tuncel (-), Yayın Yeri: Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 65 - İyon Değişim Sivi Kromatografisi İçin Zayif Katyon Değiştirici Wce Dolgu Materyallerin Sentezi Ve Kromatografik Uygulamalari Berna Çağlayan, Ender Ünsal, Ali Tuncel (-), Yayın Yeri: Ulusal Affinite Teknikleri Kongresi-I Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 66 - Hplc İçin Hidroksil Gruplu Kolon Materyallerinin Sentezi Ve Kromatografik Testleri E. Ünsal, T. Çamlı, B. Elmas, T. Irmak, B. Çağlayan, A. Tuncel (-), Yayın Yeri: Ukmk-6 Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 67 - Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi İçin Uniform Partikül Bazlı Polar Kolon Üretimi Ve Kromatografik Karakterizasyonu E. Ünsal, T. Çamlı, B. Elmas, T. Irmak, B. Çağlayan, A. Tuncel (-), Yayın Yeri: Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 68 - Hplc İçin Monodispers Formda Küçük Boyutlu Dolgu Materyali Tasarımı E. Ünsal, B. Elmas, T. Çamlı, T. Irmak, B. Çağlayan, A. Tuncel (-), Yayın Yeri: Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 69 - Ters Faz Sıvı Kromatografisi İle Protein Ayırımı 5 m Monodispers Gözenekli Partiküller T. Irmak, E. Ünsal, T. Çamlı, B. Elmas, B. Çağlayan, A. Tuncel (-), Yayın Yeri: Ulusal Tam metin bildiri ISBN:
DERSLER Lisans 2018-2019 BİTİRME ÖDEVİ Türkçe 2 Lisans 2018-2019 BİYOTEKNOLOJİ Türkçe 2 Lisans 2018-2019 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Türkçe 2 Lisans 2018-2019 KİMYASAL TEKNOLOJİLER LAB. Türkçe 2 Lisans 2017-2018 BİTİRME ÖDEVİ Türkçe 2 Lisans 2017-2018 BİYOTEKNOLOJİ Türkçe 2 Lisans 2017-2018 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Türkçe 2 Lisans 2017-2018 MÜHENDİSLİK PROJELERİ Türkçe 6 Lisans 2016-2017 Bitirme Ödevi Türkçe 2 Lisans 2016-2017 BİYOTEKNOLOJİ Türkçe 2 Lisans 2016-2017 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Türkçe 2 Lisans 2016-2017 Mühendislik Projeleri Türkçe 3 Lisans 2015-2016 Bitirme Ödevi Türkçe 2 Lisans 2015-2016 BİYOTEKNOLOJİ Türkçe 2 Lisans 2015-2016 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Türkçe 2 Lisans 2015-2016 KİMYASAL TEKNOLOJİLER LAB. Türkçe 2 Lisans 2015-2016 Mühendislik Projesi Türkçe 3 Lisans 2014-2015 BİYOTEKNOLOJİ Türkçe 2 Lisans 2014-2015 İŞ GÜVENLİĞİ Türkçe 2 Lisans 2014-2015 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LAB. Türkçe 2 Lisans 2014-2015 KİMYASAL TEKNOLOJİLER LAB. Türkçe 2 Lisans 2013-2014 BİYOTEKNOLOJİ Türkçe 2 Lisans 2013-2014 Enstrümantal Analiz Laboratuvarı Türkçe 2 Lisans 2013-2014 İŞ GÜVENLİĞİ Türkçe 2 Lisans 2013-2014 KİMYASAL TEKNOLOJİLER LAB. Türkçe 2 Lisans 2013-2014 POLİMER Türkçe 2 Lisans 2012-2013 Enstrümantal Analiz Laboratuvarı Türkçe 2 Lisans 2012-2013 İŞ GÜVENLİĞİ Türkçe 2 Lisans 2011-2012 ANALİTİK KİMYA Türkçe 3 Lisans 2011-2012 BİYOTEKNOLOJİ Türkçe 2 Lisans 2011-2012 İŞ GÜVENLİĞİ Türkçe 2 Lisans 2011-2012 KİMYASAL TEKNOLOJİLER LAB. Türkçe 2 Lisans 2011-2012 ORGANİK KİMYA Türkçe 3 Lisans 2011-2012 ORGANİK KİMYA Türkçe 3 Lisans 2010-2011 BİYOTEKNOLOJİ Türkçe 2 Lisans 2010-2011 İŞ GÜVENLİĞİ Türkçe 2 Lisans 2010-2011 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LAB. Türkçe 2 Lisans 2010-2011 KİMYASAL TEKNOLOJİLER LAB. Türkçe 2 Lisans 2010-2011 Kütle ve Enerji Denklikleri-I Türkçe 3 Lisans 2010-2011 MUKAVEMET Türkçe 2 Lisans 2010-2011 ORGANİK KİMYA Türkçe 3 Lisans 2010-2011 ORGANİK KİMYA Türkçe 3 Lisans 2010-2011 POLİMER Türkçe 3 Lisans 2010-2011 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı Türkçe 4 Yüksek Lisans 2018-2019 DOKU MÜHENDİSLİĞİ VE UYGULAMALARI Türkçe 3 Yüksek Lisans 2018-2019 DÖNEM PROJESİ Türkçe 1 Yüksek Lisans 2018-2019 İŞ HİJYENİ Türkçe 2 Yüksek Lisans 2018-2019 KİMYA MÜHENDİSLİĞİNDE POLİMERİK MİKRO VE NANO KÜRELERİN SENTEZİ, MODİFİKASYONU VE UYGULAMALARI Türkçe 3 Yüksek Lisans 2018-2019 MOLEKÜLER BASKILAMA TEKNOLOJİLERİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2018-2019 SEMİNER Türkçe 2 Yüksek Lisans 2018-2019 YÜKSEK LİSANS DERS DANIŞMANLIĞI Türkçe 1 Yüksek Lisans 2017-2018 BİYOENERJİ ÜRETİM SİSTEMLERİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2017-2018 DOKU MÜHENDİSLİĞİ VE UYGULAMALARI Türkçe 3 Yüksek Lisans 2017-2018 DÖNEM PROJESİ Türkçe 1 Yüksek Lisans 2017-2018 İŞ HİJYENİ Türkçe 2 Yüksek Lisans 2017-2018 KİMYA MÜHENDİSLİĞİNDE POLİMERİK MİKRO VE NANO KÜRELERİN SENTEZİ, MODİFİKASYONU VE UYGULAMALARI Türkçe 3 Yüksek Lisans 2017-2018 MOLEKÜLER BASKILAMA TEKNOLOJİLERİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2017-2018 PARTİKÜL TEKNOLOJİSİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2017-2018 SEMİNER Türkçe 2 Yüksek Lisans 2017-2018 TEZ ÇALIŞMASI Türkçe 1 Yüksek Lisans 2017-2018 UZMANLIK ALAN Türkçe 5 Yüksek Lisans 2017-2018 YÜKSEK LİSANS DERS DANIŞMANLIĞI Türkçe 1 Yüksek Lisans 2017-2018 YÜKSEK LİSANS TEZ DANIŞMANLIĞI Türkçe 1 Yüksek Lisans 2016-2017 AKILLI POLİMERLER Türkçe 3 Yüksek Lisans 2016-2017 BİYOENERJİ ÜRETİM SİSTEMLERİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2016-2017 DOKU MÜHENDİSLİĞİ VE UYGULAMALARI Türkçe 3 Yüksek Lisans 2016-2017 Dönem Projesi Türkçe 1 Yüksek Lisans 2016-2017 İŞ HİJYENİ Türkçe 2 Yüksek Lisans 2016-2017 KİMYA MÜHENDİSLİĞİNDE POLİMERİK MİKRO VE NANO KÜRELERİN SENTEZİ, MODİFİKASYONU VE UYGULAMALARI Türkçe 3 Yüksek Lisans 2016-2017 MOLEKÜLER BASKILAMA TEKNOLOJİLERİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2016-2017 PARTİKÜL TEKNOLOJİSİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2016-2017 Seminer Türkçe 2 Yüksek Lisans 2016-2017 Uzmanlık Alan Türkçe 5 Yüksek Lisans 2016-2017 Yüksek Lisans Ders Danışmanlığı Türkçe 1 Yüksek Lisans 2016-2017 Yüksek Lisans Tez Danışmanlığı Türkçe 1 Yüksek Lisans 2015-2016 AKILLI POLİMERLER Türkçe 3 Yüksek Lisans 2015-2016 BİYOENERJİ ÜRETİM SİSTEMLERİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2015-2016 Ders Danışmanlığı Türkçe 1 Yüksek Lisans 2015-2016 DOKU MÜHENDİSLİĞİ VE UYGULAMALARI Türkçe 3 Yüksek Lisans 2015-2016 KİMYA MÜHENDİSLİĞİNDE POLİMERİK MİKRO VE NANO KÜRELERİN SENTEZİ, MODİFİKASYONU VE UYGULAMALARI Türkçe 3 Yüksek Lisans 2015-2016 MOLEKÜLER BASKILAMA TEKNOLOJİLERİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2015-2016 PARTİKÜL TEKNOLOJİSİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2015-2016 Tez Danışmanlığı Türkçe 1 Yüksek Lisans 2015-2016 Uzmanlık Alan Türkçe 5 Yüksek Lisans 2014-2015 AKILLI POLİMERLER Türkçe 3 Yüksek Lisans 2014-2015 BİYOENERJİ ÜRETİM SİSTEMLERİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2014-2015 DOKU MÜHENDİSLİĞİ VE UYGULAMALARI Türkçe 3 Yüksek Lisans 2014-2015 İş Hijyeni Türkçe 2 Yüksek Lisans 2014-2015 KİMYA MÜHENDİSLİĞİNDE POLİMERİK MİKRO VE NANO KÜRELERİN SENTEZİ, MODİFİKASYONU VE UYGULAMALARI Türkçe 3 Yüksek Lisans 2014-2015 MOLEKÜLER BASKILAMA TEKNOLOJİLERİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2014-2015 PARTİKÜL TEKNOLOJİSİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2013-2014 Akıllı Polimerler Türkçe 3 Yüksek Lisans 2013-2014 Biyoenerji Üretim Sistemleri Türkçe 3 Yüksek Lisans 2013-2014 Doku Mühendisliği ve Uygulamaları Türkçe 3 Yüksek Lisans 2013-2014 Kimya Mühendisliğinde Polimerik Mikro ve Nano Kürelerin Sentezi, Modifikasyonu ve Uygulamaları Türkçe 3 Yüksek Lisans 2013-2014 Moleküler Baskılama Teknolojileri Türkçe 3 Yüksek Lisans 2013-2014 Partikül Teknolojisi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2012-2013 Biyoenerji Üretim Sistemleri Türkçe 3 Yüksek Lisans 2012-2013 Partikül Teknolojisi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2011-2012 Doku Mühendisliği ve Uygulamaları Türkçe 3 Yüksek Lisans 2011-2012 Kimya Mühendisliğinde Polimerik Mikro ve Nano Kürelerin Sentezi, Modifikasyonu ve Uygulamaları Türkçe 3 Yüksek Lisans 2011-2012 Moleküler Baskılama Teknolojileri Türkçe 3 Yüksek Lisans 2011-2012 Partikül Teknolojisi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2011-2012 Proses Optimizasyonu Türkçe 3 Doktora 2018-2019 TEZ DANIŞMANLIĞI Türkçe 1 Doktora 2018-2019 UZMANLIK ALAN Türkçe 5 Doktora 2017-2018 TEZ DANIŞMANLIĞI Türkçe 1 Doktora 2017-2018 UZMANLIK ALAN Türkçe 5 Doktora 2016-2017 Uzmanlık Alan Türkçe 5 Doktora 2015-2016 Ders Danışmanlığı Türkçe 1 Doktora 2015-2016 Seminer Türkçe 2