Dr.Öğr. Üyesi AHMET ŞENOL


BİLDİRİLER 1 - İyi derecelenmiş zeminlerin silis dumanı ve fosfojips ile stabilizasyonu Şenol AHMET, Günaydın MURAT (01.12.2011-02.12.2011), Yayın Yeri: 4. Geoteknik Sempozyumu, Adana Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 2 - Effect of Fly Ash and Polypropylene Fibers Content on the Soft Soils Şenol AHMET (27.09.2010-30.09.2010), Yayın Yeri: 9th International Congress on Advances in Civil Engineering Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 3 - A Numerical study of waste tire shreds backfill used with retaining wall in expansive soils Şenol AHMET (27.09.2010-30.09.2010), Yayın Yeri: 9th International Congress on Advances in Civil Engineering Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 4 - Uçucu kül ve polipropilen elyafların zayıf zeminlerin kıvam limitleri kompaksiyon ve serbest basınç dayanımına etkisi Şenol AHMET, Gümüşer CELİL (03.12.2009-04.12.2009), Yayın Yeri: 3. Geoteknik Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 5 - Kaplamalı Yollarda Geogrid Kullanılması Durumunda Agrega Kazanımı ve Maliyet t8 2 Yöntemleri ile Fayda Maliyet İlişkisinin İncelenmesi Şenol AHMET, Gümüşer CELİL, Bostancıoğlu MURAT (13.11.2008-14.11.2008), Yayın Yeri: Üçüncü Ulusal Geosentetikler Konferansı Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 6 - Demiryolu Alt Yapısının Geosentetik Malzemeler ile Güçlendirmesi ve Uygulama Örnekleri Şenol AHMET, Gümüşer CELİL, Bostancıoğlı MURAT (16.10.2008-17.10.2008), Yayın Yeri: Zemin mekaniği ve temel mühendisliği 12. ulusal kongresi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 7 - Sivas ili yerleşim alanlarında yapılmış zemin etütlerinin değerlendirilmesi Yüksel SALİH, Şenol AHMET (22.11.2007-23.11.2007), Yayın Yeri: 2. Geoteknik Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 8 - Eps Geofoam Malzeme Arayüzey Direncinin Belirlenmesi ŞENOL AHMET (16.09.2004-17.09.2004), Yayın Yeri: Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Onuncu Ulusal Kongresi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 9 - Zemin EPS Geofoam Temas Yüzeyinin Sonlu Elemanlarla Modellemesi Şenol AHMET, Aytekin MUSTAFA (14.04.2004-17.04.2004), Yayın Yeri: 17. İnşaat Mühendisliği Teknik Kongresi ve Sergisi 2004 Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 10 - Finite Element Modeling of Swelling Behaviour of Soil Advances in Civil Engineering Aytekin MUSTAFA, Şenol AHMET (01.11.2000-03.11.2000), Yayın Yeri: Advances in Civil Engineering, IV.International Congress , Eastern Mediterranean University Gazimagusa, North Cyprus Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 11 - Zeminlerde Su Muhtevası Emme Gerilmesi İlişkisi Aytekin MUSTAFA, Şenol AHMET (22.10.1998-23.10.1998), Yayın Yeri: Yıldız Teknik Üniversitesi 7. Ulusal Kongresi Ulusal Tam metin bildiri ISBN:
DERSLER Lisans 2017-2018 ÇEVRE GEOTEKNİĞİ Türkçe 2 Lisans 2017-2018 TEMEL İNŞAATI Türkçe 3 Lisans 2017-2018 ZEMİN MEKANİĞİ 1 Türkçe 4 Lisans 2017-2018 ZEMİN MEKANİĞİ 2 Türkçe 3 Lisans 2017-2018 ZEMİNLERİN İYİLEŞTİRİLMESİ Türkçe 2 Lisans 2016-2017 ÇEVRE GEOTEKNİĞİ Türkçe 2 Lisans 2016-2017 TEMEL İNŞAATI Türkçe 3 Lisans 2016-2017 ZEMİN MEKANİĞİ 1 Türkçe 4 Lisans 2016-2017 ZEMİN MEKANİĞİ 2 Türkçe 3 Lisans 2016-2017 ZEMİNLERİN İYİLEŞTİRİLMESİ Türkçe 2 Lisans 2015-2016 ÇEVRE GEOTEKNİĞİ Türkçe 2 Lisans 2015-2016 TEMEL İNŞAATI Türkçe 3 Lisans 2015-2016 ZEMİN MEKANİĞİ 1 Türkçe 4 Lisans 2015-2016 ZEMİN MEKANİĞİ 2 Türkçe 3 Lisans 2015-2016 ZEMİNLERİN İYİLEŞTİRİLMESİ Türkçe 2 Lisans 2014-2015 ÇEVRE GEOTEKNİĞİ Türkçe 2 Lisans 2014-2015 TEMEL İNŞAATI Türkçe 3 Lisans 2014-2015 ZEMİN MEKANİĞİ 1 Türkçe 4 Lisans 2014-2015 ZEMİN MEKANİĞİ 2 Türkçe 3 Lisans 2014-2015 ZEMİNLERİN İYİLEŞTİRİLMESİ Türkçe 2 Lisans 2013-2014 Çevre Geotekniği Türkçe 4 Lisans 2013-2014 Temel İnşaatı Türkçe 6 Lisans 2013-2014 Zemin Mekaniği 1 Türkçe 8 Lisans 2013-2014 Zemin Mekaniği 2 Türkçe 8 Lisans 2012-2013 Çevre Geotekniği Türkçe 4 Lisans 2012-2013 Temel İnşaatı Türkçe 6 Lisans 2012-2013 Zemin Mekaniği 1 Türkçe 8 Lisans 2012-2013 Zemin Mekaniği 2 Türkçe 8 Lisans 2011-2012 Çevre Geotekniği Türkçe 4 Lisans 2011-2012 Demiryolu Türkçe 4 Lisans 2011-2012 Temel İnşaatı Türkçe 6 Lisans 2011-2012 Yol İnşaatı Türkçe 8 Lisans 2011-2012 Zemin Mekaniği 1 Türkçe 8 Lisans 2011-2012 Zemin Mekaniği 2 Türkçe 8 Lisans 2010-2011 Demiryolu Türkçe 4 Lisans 2010-2011 Temel İnşaatı Türkçe 6 Lisans 2010-2011 Yol İnşaatı Türkçe 8 Lisans 2010-2011 Zemin Mekaniği 1 Türkçe 8 Lisans 2010-2011 Zemin Mekaniği 2 Türkçe 8 Lisans 2009-2010 Demiryolu Türkçe 4 Lisans 2009-2010 Temel İnşaatı Türkçe 6 Lisans 2009-2010 Yol İnşaatı Türkçe 8 Lisans 2009-2010 Zemin Mekaniği 1 Türkçe 8 Lisans 2009-2010 Zemin Mekaniği 2 Türkçe 8 Lisans 2008-2009 Demiryolu Türkçe 4 Lisans 2008-2009 Temel İnşaatı Türkçe 6 Lisans 2008-2009 Yol İnşaatı Türkçe 8 Lisans 2008-2009 Zemin Mekaniği 1 Türkçe 8 Lisans 2008-2009 Zemin Mekaniği 2 Türkçe 8 Lisans 2007-2008 Demiryolu Türkçe 4 Lisans 2007-2008 Temel İnşaatı Türkçe 6 Lisans 2007-2008 Yol İnşaatı Türkçe 8 Lisans 2007-2008 Zemin Mekaniği 1 Türkçe 8 Lisans 2007-2008 Zemin Mekaniği 2 Türkçe 8 Lisans 2006-2007 Demiryolu Türkçe 4 Lisans 2006-2007 Temel İnşaatı Türkçe 6 Lisans 2006-2007 Yol İnşaatı Türkçe 8 Lisans 2006-2007 Zemin Mekaniği 1 Türkçe 8 Lisans 2006-2007 Zemin Mekaniği 2 Türkçe 8 Lisans 2005-2006 Demiryolu Türkçe 4 Lisans 2005-2006 Temel İnşaatı Türkçe 6 Lisans 2005-2006 Yol İnşaatı Türkçe 8 Lisans 2005-2006 Zemin Mekaniği 1 Türkçe 8 Lisans 2005-2006 Zemin Mekaniği 2 Türkçe 8 Lisans 2004-2005 Demiryolu Türkçe 4 Lisans 2004-2005 Temel İnşaatı Türkçe 6 Lisans 2004-2005 Yol İnşaatı Türkçe 8 Lisans 2004-2005 Zemin Mekaniği 1 Türkçe 8 Lisans 2004-2005 Zemin Mekaniği 2 Türkçe 8 Lisans 2003-2004 Demiryolu Türkçe 4 Lisans 2003-2004 Temel İnşaatı Türkçe 6 Lisans 2003-2004 Yol İnşaatı Türkçe 8 Lisans 2003-2004 Zemin Mekaniği 1 Türkçe 8 Lisans 2003-2004 Zemin Mekaniği 2 Türkçe 8 Lisans 2002-2003 Demiryolu Türkçe 4 Lisans 2002-2003 Temel İnşaatı Türkçe 6 Lisans 2002-2003 Yol İnşaatı Türkçe 8 Lisans 2002-2003 Zemin Mekaniği 1 Türkçe 8 Lisans 2002-2003 Zemin Mekaniği 2 Türkçe 8 Lisans 2001-2002 Zemin Mekaniği 1 Türkçe 8 Lisans 2000-2001 Zemin Mekaniği 1 Türkçe 8 Yüksek Lisans 2013-2014 Deneysel Zemin Mekaniği Türkçe 5 Yüksek Lisans 2012-2013 Deneysel Zemin Mekaniği Türkçe 5 Yüksek Lisans 2011-2012 Deneysel Zemin Mekaniği Türkçe 5 Yüksek Lisans 2010-2011 Deneysel Zemin Mekaniği Türkçe 5 Yüksek Lisans 2010-2011 Derin Temeller Türkçe 4 Yüksek Lisans 2009-2010 Deneysel Zemin Mekaniği Türkçe 5 Yüksek Lisans 2009-2010 Derin Temeller Türkçe 4 Yüksek Lisans 2009-2010 Yapı Zemin Etkileşimi Türkçe 4 Yüksek Lisans 2009-2010 Zeminlerin İyileştirilmesi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2008-2009 Deneysel Zemin Mekaniği Türkçe 5 Yüksek Lisans 2008-2009 Derin Temeller Türkçe 4 Yüksek Lisans 2008-2009 Yapı Zemin Etkileşimi Türkçe 4 Yüksek Lisans 2008-2009 Zeminlerin İyileştirilmesi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2007-2008 Deneysel Zemin Mekaniği Türkçe 5 Yüksek Lisans 2007-2008 Derin Temeller Türkçe 4 Yüksek Lisans 2007-2008 Yapı Zemin Etkileşimi Türkçe 4 Yüksek Lisans 2007-2008 Zeminlerin İyileştirilmesi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2006-2007 Deneysel Zemin Mekaniği Türkçe 5 Yüksek Lisans 2006-2007 Derin Temeller Türkçe 4 Yüksek Lisans 2006-2007 Yapı Zemin Etkileşimi Türkçe 4 Yüksek Lisans 2006-2007 Zeminlerin İyileştirilmesi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2005-2006 Deneysel Zemin Mekaniği Türkçe 5 Yüksek Lisans 2005-2006 Derin Temeller Türkçe 4 Yüksek Lisans 2005-2006 Yapı Zemin Etkileşimi Türkçe 4 Yüksek Lisans 2005-2006 Zeminlerin İyileştirilmesi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2004-2005 Deneysel Zemin Mekaniği Türkçe 5 Yüksek Lisans 2004-2005 Derin Temeller Türkçe 4 Yüksek Lisans 2004-2005 Yapı Zemin Etkileşimi Türkçe 4 Yüksek Lisans 2004-2005 Zeminlerin İyileştirilmesi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2003-2004 Deneysel Zemin Mekaniği Türkçe 5 Yüksek Lisans 2003-2004 Derin Temeller Türkçe 4 Yüksek Lisans 2003-2004 Yapı Zemin Etkileşimi Türkçe 4 Yüksek Lisans 2003-2004 Zeminlerin İyileştirilmesi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2002-2003 Deneysel Zemin Mekaniği Türkçe 5 Yüksek Lisans 2002-2003 Derin Temeller Türkçe 4 Yüksek Lisans 2002-2003 Yapı Zemin Etkileşimi Türkçe 4