Doç.Dr. FERDA SARI


MAKALELER 1 - The Copigmentation Effect of Different Phenolic Acids on Berberis crataegina Anthocyanins SARI FERDA, Yayın Yeri: Journal of Food Processing and Preservation, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 2 - Changes in theanine and caffeine contents of black tea with different rolling methods and processing stages SARI FERDA,VELİOĞLU YAKUP SEDAT, Yayın Yeri: European Food Research and Technology, Yıl: 2013 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 3 - Effects of particle size extraction time and temperature and derivatization time on determination of theanine in tea SARI FERDA,VELİOĞLU YAKUP SEDAT, Yayın Yeri: Journal of Food Composition and Analysis., Yıl: 2011 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 4 - Çay ve sağlık SARI FERDA,VELİOĞLU YAKUP SEDAT, Yayın Yeri: Gıda Teknolojisi, Yıl: 2010 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 5 - Polyphenols alkaloids and antioxidant activity of different grades Turkish black tea TÜRKMEN EROL NİHAL,SARI FERDA,VELİOĞLU YAKUP SEDAT, Yayın Yeri: Gıda, Yıl: 2010 Ulusal Hakemli Endeks: EBSCO, DOAJ, Index Copernicus Özgün Makale 6 - Antioxidant and antibacterial activities of various extracts and fractions of fresh tea leaves and green tea TÜRKMEN EROL NİHAL,SARI FERDA,POLAT YEMİŞ GÖKÇE,VELİOĞLU YAKUP SEDAT, Yayın Yeri: Tarım Bilimleri Dergisi, Yıl: 2009 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 7 - Green and roasted mate phenolic profile and antioxidant activity TÜRKMEN EROL NİHAL,SARI FERDA,ÇALIKOĞLU EDA,VELİOĞLU YAKUP SEDAT, Yayın Yeri: Turkish Journal of Agriculture and Forestry, Yıl: 2009 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 8 - Factors affecting polyphenol content and composition of fresh and processed tea leaves TÜRKMEN EROL NİHAL,SARI FERDA,VELİOĞLU YAKUP SEDAT, Yayın Yeri: Akademik Gıda, Yıl: 2009 Ulusal Hakemli Endeks: CAB Abstracts, Index Copernicus Özgün Makale 9 - Effect of extraction conditions on measured total polyphenol contents and antioxidant and antibacterial activities of black tea TÜRKMEN EROL NİHAL,VELİOĞLU YAKUP SEDAT,SARI FERDA,POLAT YEMİŞ GÖKÇE, Yayın Yeri: Molecules, Yıl: 2007 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 10 - Total polyphenol antioxidant and antibacterial activities of black mate tea SARI FERDA,TÜRKMEN EROL NİHAL,POLAT YEMİŞ GÖKÇE,VELİOĞLU YAKUP SEDAT, Yayın Yeri: Food Science and Technology Research, Yıl: 2007 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 11 - Effects of extraction solvents on concentration and antioxidant activity of black and mate tea polyphenols determined by ferrous tartrate and Folin Ciocalteu methods TÜRKMEN EROL NİHAL,SARI FERDA,VELİOĞLU YAKUP SEDAT, Yayın Yeri: Food Chemistry, Yıl: 2006 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 12 - Effects of prolonged heating on antioxidant activity and colour of honey TÜRKMEN EROL NİHAL,SARI FERDA,POYRAZOĞLU ENDER SİNAN,VELİOĞLU YAKUP SEDAT, Yayın Yeri: Food Chemistry, Yıl: 2006 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 13 - Effects of cooking methods on chlorophylls pheophytins and colour of selected green vegetables TÜRKMEN EROL NİHAL,POYRAZOĞLU ENDER SİNAN,SARI FERDA,VELİOĞLU YAKUP SEDAT, Yayın Yeri: International Journal of Food Science and Technology, Yıl: 2006 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 14 - The effect of cooking methods on total phenolics and antioxidant activity of selected green vegetables TÜRKMEN EROL NİHAL,SARI FERDA,VELİOĞLU YAKUP SEDAT, Yayın Yeri: Food Chemistry, Yıl: 2005 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 15 - Selenyumun İnsan Beslenmesi ve Sağlığı Açısından Önemi ŞİMŞEK ATİLLA,SARI FERDA,ARTIK NEVZAT, Yayın Yeri: Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, Yıl: 2004 Ulusal Hakemli Endeks: EBSCO, DOAJ Özgün Makale 16 - Minimal işlem görmüş meyve ve sebze üretimi ve gıda güvenliği açısından değerlendirilmesi TÜRKMEN EROL NİHAL,SARI FERDA, Yayın Yeri: Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, Yıl: 2004 Ulusal Hakemli Endeks: EBSCO, DOAJ Özgün Makale 17 - Bazı Fenolik Asitlerin Vişne ve Üzüm Sularında Renk Üzerine Etkileri KIRIŞ SEVİLAY,SARI FERDA,VELİOĞLU YAKUP SEDAT, Yayın Yeri: Hasad Gıda, Yıl: 2004 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 18 - Çöven Ekstraktı Üretimi Üzerine Bir araştırma BATTAL HAKAN,SARI FERDA,VELİOĞLU YAKUP SEDAT, Yayın Yeri: Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, Yıl: 2003 Ulusal Hakemli Endeks: EBSCO, DOAJ Özgün Makale
BİLDİRİLER 1 - Maydanozun petroselinum crispum mikrodalga enerjisi ile kurutulmasının bazı kalite parametreleri üzerine etkisi UĞUR ELİF,TUĞÇE BİRLİK,SARI FERDA (11.11.2015-14.11.2015), Yayın Yeri: 9 Gıda Mühendisliği Kongresi Ulusal Poster ISBN: 2 - Antosiyaninlerin kopigmentasyonu ŞAHİN ESRA,SARI FERDA (12.11.2015-14.11.2015), Yayın Yeri: 9. Gıda Mühendisliği Kongresi Ulusal Poster ISBN: 3 - Pektin Yapısı özellikleri ve ekstraksiyonu TUĞÇE BİRLİK,UĞUR ELİF,SARI FERDA (12.11.2015-14.11.2015), Yayın Yeri: 9. Gıda Mühendisliği Kongresi Ulusal Poster ISBN: 4 - Karamuk berberis crataegina suyu antosiyaninlerinin ısıl stabilitesinin belirlenmesi SARI FERDA,IŞIKLI DEVELİ NURSEL,AKPULAT HÜSEYİN AŞKIN (07.11.2013-09.11.2013), Yayın Yeri: 8. Gıda Mühendisliği Kongresi Ulusal Poster ISBN: 5 - Asma Yaprağı Konservesinde Isıl İşlemin Klorofil ve Renk Üzerine Etkisi SARI FERDA,ARTIK NEVZAT (10.10.2012-12.10.2012), Yayın Yeri: Türkiye 11. Gıda Kongresi Ulusal Poster ISBN: 6 - Asma yaprağında ısıl işlemin renk üzerine etkisi SARI FERDA,ARTIK NEVZAT (10.05.2012-12.05.2012), Yayın Yeri: III. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu Ulusal Poster ISBN: 7 - Farklı çay klonlarının teanin ve kafein miktarları SARI FERDA,VELİOĞLU YAKUP SEDAT (24.11.2011-26.11.2011), Yayın Yeri: 7. Gıda Mühendisliği kongresi Ulusal Poster ISBN: 8 - Effect of tea grades on the content of polyphenols alkaloids and antioxidant activity of Turkish black teas TÜRKMEN EROL NİHAL,SARI FERDA,VELİOĞLU YAKUP SEDAT (24.10.2007-26.10.2007), Yayın Yeri: 2nd International Congress on Food and Nutrition. Uluslararası Özet bildiri ISBN: 9 - Various extracts and their fractions obtained from fresh tea leaves and green tea antioxidant and antibacterial activities TÜRKMEN EROL NİHAL,SARI FERDA,POLAT YEMİŞ GÖKÇE,VELİOĞLU YAKUP SEDAT (11.06.2006-), Yayın Yeri: The SAFE Consortium International Congress on Food Safety Uluslararası Özet bildiri ISBN:
PROJELER 1 - Farklı patates çeşitlerinde Solanum tuberosum l geleneksel ve tavuk gübresi kullanımının tohumluk yumrularda verim kalite ve besin içeriği üzerine etkileri Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 17.07.2013 - 20.03.2015 120000 TÜRK LİRASI 2 - Sivas Koşullarında Kurt Üzümü Lycium barbarum Yetiştiriciliği ve Farklı Kurutma Yöntemleriyle Kuruma Kinetiğinin İncelenmesi Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 07.02.2012 - 07.11.2014 200 000 TÜRK LİRASI 3 - Karamuk Berberies crataegina antosiyaninlerinin tanımlanması ve kopigmentasyonu Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 02.08.2011 - 18.02.2014 20.000 TÜRK LİRASI 4 - Çay İşlemede Teanin Miktarının Değişimi Araştırmacı TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı 01.01.2008 - 01.01.2009 25000 TÜRK LİRASI 5 - Farklı Çay Ekstraktlarının Antioksidan Antibakteriyel Etkileri ve Fenolik Madde Dağılımının HPLC ile Belirlenmesi Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 01.06.2006 - 01.06.2007 5000 TÜRK LİRASI 6 - Ekstraksiyon Koşullarının Siyah Çayın Polifenolik Madde Dağılımı ve Antioksidan Aktivitesi Üzerine Etkileri Araştırmacı TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı 01.01.2006 - 01.01.2007 14277 TÜRK LİRASI 7 - Ekstraksiyon Koşullarının Siyah Çayda ve Mate Çayında Polifenol Antioksidan ve Antimikrobiyal Aktivitesi Üzerine Etkileri Araştırmacı TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı 01.04.2005 - 01.04.2006 4990.1 TÜRK LİRASI
DERSLER Lisans 2017-2018 GIDA AMBALAJLAMA TEKNOLOJİSİ Türkçe 1 Lisans 2017-2018 HUBUBAT TEKNOLOJİSİ Türkçe 1 Lisans 2017-2018 KÜTLE VE ENERJİ DENKLİKLERİ Türkçe 1 Lisans 2017-2018 MEYVE VE SEBZE İŞLEME TEKNOLOJİSİ Türkçe 1 Lisans 2016-2017 GIDA AMBALAJLAMA TEKNOLOJİSİ Türkçe 1 Lisans 2016-2017 HUBUBAT TEKNOLOJİSİ Türkçe 1 Lisans 2016-2017 KÜTLE VE ENERJİ DENKLİKLERİ Türkçe 1 Lisans 2016-2017 MEYVE VE SEBZE İŞLEME TEKNOLOJİSİ Türkçe 1 Lisans 2015-2016 Gıda Ambalajlama Teknolojisi Türkçe 2 Lisans 2015-2016 Hububat Teknolojisi Türkçe 3 Lisans 2015-2016 Kütle ve Enerji Denklikleri Türkçe 3 Lisans 2015-2016 Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi Türkçe 3 Lisans 2014-2015 Gıda Ambalajlama Teknolojisi Türkçe 2 Lisans 2014-2015 Hububat Teknolojisi Türkçe 3 Lisans 2014-2015 Kütle ve Enerji Denklikleri Türkçe 3 Lisans 2014-2015 Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi Türkçe 3 Lisans 2013-2014 Gıda Ambalajlama Teknolojisi Türkçe 2 Lisans 2013-2014 Hububat Teknolojisi Türkçe 3 Lisans 2013-2014 Kütle ve Enerji Denklikleri Türkçe 3 Lisans 2013-2014 Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2017-2018 FONKSİYONEL GIDALAR Türkçe 1 Yüksek Lisans 2017-2018 GIDALARDA RENK MADDELERİ VE ÜRETİM SÜRESİNCE DEĞİŞİMİ Türkçe 1 Yüksek Lisans 2017-2018 MİNİMAL İŞLENMİŞ GIDALAR Türkçe 1 Yüksek Lisans 2016-2017 FONKSİYONEL GIDALAR Türkçe 1 Yüksek Lisans 2016-2017 GIDALARDA RENK MADDELERİ VE ÜRETİM SÜRESİNCE DEĞİŞİMİ Türkçe 1 Yüksek Lisans 2016-2017 MİNİMAL İŞLENMİŞ GIDALAR Türkçe 1 Yüksek Lisans 2015-2016 Fonksiyonel Gıdalar Türkçe 3 Yüksek Lisans 2015-2016 Gıdalarda Renk Maddeleri ve Üretim Süresince Değişimi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2015-2016 Minimal İşlenmiş Gıdalar Türkçe 3 Yüksek Lisans 2014-2015 Fonksiyonel Gıdalar Türkçe 3 Yüksek Lisans 2014-2015 Gıdalarda Renk Maddeleri ve Üretim Süresince Değişimi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2014-2015 Minimal İşlenmiş Gıdalar Türkçe 3