Dr.Öğr. Üyesi YAVUZ GÜL


MAKALELER 1 - Vibration measurements for the prediction of ground bearing capacity CEYLANOĞLU ATİLLA,GÜL YAVUZ, Yayın Yeri: Acta Montanistica Slovaca, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 2 - Evaluation of plate loading tests on some rock formations for assessing the ground bearing capacity GÜL YAVUZ,CEYLANOĞLU ATİLLA, Yayın Yeri: Bulletin of Engineering Geology and the Environment, Yıl: 2013 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 3 - Energy saving by prediction of the optimum cutting rate in stone cutting process An industrial scale study KARAKUŞ ASKERİ,CEYLANOĞLU ATİLLA,GÜL YAVUZ, Yayın Yeri: Energy Education Science and Technology Part A: Energy Science and Research, Yıl: 2012 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 4 - Bazı Kaya Birimlerinin Nokta Yükleme Dayanımları ve Diğer Malzeme Özellikleri İle İlişkileri GÜL YAVUZ,CEYLANOĞLU ATİLLA, Yayın Yeri: Yerbilimleri/Geosound, Yıl: 2008 Ulusal Hakemli Endeks: ULAKBİM Ulusal Veri Tabanları (UVT) Özgün Makale 5 - Kazılabilirlik ve Riperlenebilirlik Sınıflama Sistemlerinin İncelenmesi ve Yeni Bir Sınıflama Sisteminin Önerilmesi CEYLANOĞLU ATİLLA,GÜL YAVUZ,AKIN AYDA, Yayın Yeri: Madencilik, Yıl: 2007 Ulusal Hakemli Endeks: IMM Abstracts, GeoRef, Aluminium Industry Abstracts, Cambridge Scientific Abstracts, PASCAL, Chemical Abstracts, ENCOMPLIT, ENCOMPLIT2, Compendex Özgün Makale 6 - Eskişehir Karaburhan Krom Açık Ocağı Kaya Birimlerinin Kazılabilirlik Sınıflaması ve Örtükazı Birim Maliyet Analizi CEYLANOĞLU ATİLLA,KAHRİMAN ALİ,DURUTÜRK YAVUZ SELİM,UYSAL ÖNDER,GÜL YAVUZ, Yayın Yeri: Madencilik, Yıl: 1996 Ulusal Hakemli Endeks: IMM Abstracts, GeoRef, Aluminium Industry Abstracts, Cambridge Scientific Abstracts, PASCAL, Chemical Abstracts, ENCOMPLIT, ENCOMPLIT2, Compendex Özgün Makale
BİLDİRİLER 1 - Afşin-Elbistan Kömür Havzası Hidrolojik Bütçe Hesaplamaları DEĞİRMENCİ MUSTAFA,TEZCAN LEVENT,YÜKSEK SALİH,GÜL YAVUZ,DEMİRCİ AHMET,DURUTÜRK YAVUZ SELİM,ŞENGÜN BAHADIR (27.09.2018-29.09.2018), Yayın Yeri: Ulusal Hidrojeoloji ve Su Kaynakları Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 2 - Investigation of topographic effect in ground control point selection in UAV photogrammetry: Gaziantep/ Nizip KAPICIOĞLU HACER ŞURA,HASTAOĞLU KEMAL ÖZGÜR,POYRAZ FATİH,GÜL YAVUZ (20.09.2018-22.09.2018), Yayın Yeri: International Conference On Innovative Engineering Applications (CIEA 2018) Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 1174-1178 3 - İnsansız Hava Aracı İle Açık Maden İşletmelerinde Haritacılık Faaliyetleri HASTAOĞLU KEMAL ÖZGÜR,POYRAZ FATİH,GÜL YAVUZ (16.11.2017-17.11.2017), Yayın Yeri: 3. Maden Kenti Sivas Zirvesi Ulusal ISBN: 4 - GÜL YAVUZ (16.11.2017-17.11.2017), Yayın Yeri: 3. Maden Kenti Sivas Zirvesi Ulusal ISBN: 5 - Evaluation of Ground Bearing Capacity Estimation Methods Based On Plate Loading Tests GÜL YAVUZ,CEYLANOĞLU ATİLLA (05.09.2016-09.09.2016), Yayın Yeri: World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium (WMESS 2016), IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 6 - Donma Çözülme Süreçlerinin Sivas Travertenlerinin Dayanımına Etkisi YÜKSEK SALİH,GÜL YAVUZ,ŞENGÜN BAHADIR,DOĞAN TUĞBA (13.12.2012-15.12.2012), Yayın Yeri: 8. Uluslararası Mermer ve Doğaltaş Kongresi - MERSEM 2012 Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-605-01-0433-2 7 - Sivas ta Alçıtaşı Jips Madenciliği ve Ürün Çeşitliliğindeki Gelişmeler DURAN ZEKERİYA,KURŞUN HÜLYA,GÜL YAVUZ (18.03.2012-20.03.2012), Yayın Yeri: Maden Kenti Sivas Zirvesi-II Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 8 - Sivas Şifahiye Medresesinde Kullanılan Kireçtaşlarının Jeomekanik Özellikleri YÜKSEK SALİH,GÜL YAVUZ,DEMİRCİ AHMET (08.12.2011-09.12.2011), Yayın Yeri: X. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 9 - Sivas Ulaş Akkaya Jips Açık Ocağında Ateşleme Sistemlerinin Patlatma Maliyetine Etkilerinin İncelenmesi DURAN ZEKERİYA,GÜL YAVUZ (06.10.2011-07.10.2011), Yayın Yeri: 6. Ulusal Kırmataş Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 978-605-01-0166-9 10 - Tarihi Yapılarda Kayaç Ayrışmasının Belirlenmesi ve Haritalanması Sivas Şifahiye Medresesi YÜKSEK SALİH,GÜL YAVUZ,ERCİNS SERDAR (25.03.2011-29.03.2011), Yayın Yeri: 64. Türkiye Jeoloji Kurultayı Ulusal Sözlü Bildiri ISBN: 11 - Bazı Kaya Birimlerinin Schmidt Sertlikleri ve Diğer Malzeme Özellikleri İle İlişkileri CEYLANOĞLU ATİLLA,GÜL YAVUZ (30.10.2008-31.10.2008), Yayın Yeri: IX. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 12 - Bazı Açık İşletmelerde Değişik Kaya Birimlerinin Taşıma Kapasitelerinin Belirlenmesi GÜL YAVUZ,CEYLANOĞLU ATİLLA (06.06.2007-08.06.2007), Yayın Yeri: Türkiye 20. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi - TUMKS 2007 Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-9944-89-287-2 13 - Değişik Kaya Birimlerinin Sismik Hızlarının P Dalga Belirlenmesi ve Taşıma Kapasitesi İle İlişkilendirilmesi GÜL YAVUZ,CEYLANOĞLU ATİLLA (02.11.2006-03.11.2006), Yayın Yeri: VIII. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 975-93675-3-X 14 - Plaka Yükleme Deney Düzeneğinin Oluşturulması ve Denenmesi Çalışmaları CEYLANOĞLU ATİLLA,GÜL YAVUZ (21.10.2004-22.10.2004), Yayın Yeri: VII. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 975-93675-2-1 15 - Mekanize Üretim Yöntemlerinde Kullanılan Ekipmanların İşletme Maliyeti Hesabı Modeli GÜL YAVUZ,ELEVLİ BİROL (10.06.2003-13.06.2003), Yayın Yeri: Türkiye 18. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi - IMCET 2003 Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 975-395-606-1 16 - Türkiye deki Bazı Yeraltı Ocaklarında Yükle Taşı Boşalt YTB Makinalarının Performans Ölçüm Sonuçları CEYLANOĞLU ATİLLA,GÜL YAVUZ (15.06.1999-18.06.1999), Yayın Yeri: Türkiye 16. Madencilik Kongresi ve Sergisi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 975-395-310-0 17 - Pınarbaşı Pulpınar Yeraltı Krom İşletmesinde Patlatma Koşullarının İyileştirilmesi Çalışmaları CEYLANOĞLU ATİLLA,GÜL YAVUZ (25.02.1998-27.02.1998), Yayın Yeri: 3. Delme ve Patlatma Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 975-395-265-1
PROJELER 1 - Yürütücü Özel Kuruluşlar Tamamlandı 09.10.2018 - 25.10.2018 1500 TÜRK LİRASI 2 - Yürütücü Özel Kuruluşlar Tamamlandı 09.10.2018 - 25.10.2018 13500 TÜRK LİRASI 3 - Yürütücü Özel Kuruluşlar Tamamlandı 03.07.2018 - 18.10.2018 50000 TÜRK LİRASI 4 - Yürütücü Özel Kuruluşlar Tamamlandı 14.09.2018 - 19.09.2018 9250 TÜRK LİRASI 5 - Yürütücü Özel Kuruluşlar Tamamlandı 04.09.2018 - 19.09.2018 750 TÜRK LİRASI 6 - Afşin-Elbistan Kömür Havzası E-Sektörü Susuzlaştırma Planı, Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü, Maden Proje Tesis Daire Başkanlığı Yürütücü Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı 12.01.2015 - 23.07.2018 420000 TÜRK LİRASI 7 - Yürütücü Özel Kuruluşlar Tamamlandı 19.03.2018 - 02.04.2018 13000 TÜRK LİRASI 8 - Yürütücü Özel Kuruluşlar Tamamlandı 19.03.2018 - 02.04.2018 2000 TÜRK LİRASI 9 - Araştırmacı Özel Kuruluşlar Tamamlandı 02.01.2018 - 09.03.2018 40000 TÜRK LİRASI 10 - Afşin-Elbistan Kömür Havzası E-Sektörü Şev Tasarımı, Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü, Maden Proje Tesis Daire Başkanlığı Yürütücü Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı 12.01.2015 - 27.12.2017 420000 TÜRK LİRASI 11 - Yürütücü Özel Kuruluşlar Tamamlandı 08.06.2017 - 21.06.2017 9250 TÜRK LİRASI 12 - Yürütücü Özel Kuruluşlar Tamamlandı 08.06.2017 - 21.06.2017 750 TÜRK LİRASI 13 - Afşin-Elbistan Kömür Havzası E-Sektörü Akifer Katmanlarının Hidrojeolojik Parametrelerinin Belirlenmesi, Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü, Maden Sahaları Dairesi Başkanlığı Yürütücü Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı 23.03.2016 - 07.06.2017 486000 TÜRK LİRASI 14 - Uzaktan Algılama ve Yersel Spektral Ölçme Verileri İle Kayaç ve Minerallerin Haritalanması ve Cumhuriyet Üniversitesi Spektral Kütüphanesinin Oluşturulması, Sivas İli Kangal Bölgesi, CÜBAP Projesi M523 Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 06.12.2015 - 06.12.2016 103000 TÜRK LİRASI 15 - Yer Sarsıntısı ve Hava Şoku Ölçümü ve Değerlendirilmesi, TC Kara Kuvvetleri Komutanlığı 3 üncü Mühimmat Bölge Komutanlığı Yürütücü Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı 07.11.2014 - 28.11.2014 16 - Çankırı İli Ilgaz İlçesi Hacıhasan ve Musaköy Mevkiinde Bulunan 3077914 Erişim Numaralı Saha İle Bu Sahayı Çevreleyen 3149903 Erişim Numaralı Sahada Blok Mermer Üretimi İle İlgili Değerlendirme Raporu, T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kar Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı 14.06.2013 - 10.07.2013 17 - Değişik Zeminlerde Kaliforniya Taşıma Oranı Değerlerinin Belirlenmesi ve Zemin Özellikleri İle İlişkilendirilmesi, CÜBAP Projesi M432 Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 29.11.2010 - 14.03.2013 18 - 81535 Ruhsat Numaralı Kalker Ocağında Yapılacak Patlatmalı Kazı Çalışmalarının Bölgedeki Su Kaynağı Üzerindeki Olası Etkilerinin Değerlendirilmesi, Sivas Belediyesi Özbelsan A.Ş. Yürütücü Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı 02.01.2013 - 05.02.2013 19 - Yerköy Yozgat Sivas Arası Hızlı Tren Projesi Alt Yapı İnşaatı Kazısında Yer Sarsıntısı ve Hava Şoku Ölçümü ve Değerlendirilmesi, CMBE CENGİZ LİMAK MAPA KOLİN İş Ortaklığı Araştırmacı Özel Kuruluşlar Tamamlandı 21.05.2012 - 01.06.2012 20 - Yerköy Yozgat Sivas Arası Hızlı Tren Projesi Alt Yapı İnşaatı Kazısında Yer Sarsıntısı ve Hava Şoku Ölçümü ve Değerlendirilmesi, CMBE CENGİZ LİMAK MAPA KOLİN İş Ortaklığı Araştırmacı Özel Kuruluşlar Tamamlandı 21.12.2011 - 26.12.2011 21 - Sivas İli Yıldızeli İlçesi Güneykaya Beldesi Güneykaya Barajı İnşaatı Alanı Plaka Yükleme Deney Sonuçları, T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 19. Bölge Müdürlüğü Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı 11.04.2011 - 25.04.2011 22 - Kahramanmaraş İli Elbistan İlçesi Zerdekeş Köyü Tuğla Kiremit Kili Ocağı Patlatma Tasarımı, Hekimhan Kılıç Tuğla Toprak Nak. İnş. ve Hafr. Maden ve Mermer San. Tic. Ltd. Şti. Araştırmacı Özel Kuruluşlar Tamamlandı 20.12.2010 - 14.01.2011 23 - Sivas İli Gültepe Mahallesi Fuar Merkezi Pansiyon İnşaatı Alanı Plaka Yükleme Deney Sonuçları, As İnşaat Müh Salim Arslan ve Elbistan Yıldırımlar İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı Araştırmacı Özel Kuruluşlar Tamamlandı 13.12.2010 - 20.12.2010 24 - Tünel Patlatmalarından Kaynaklanan Yer Sarsıntısı Ölçümlerinin Değerlendirilmesi, ARMAHES Elektrik Üretim A.Ş. Araştırmacı Özel Kuruluşlar Tamamlandı 19.03.2010 - 02.04.2010 25 - Yer Sarsıntısı ve Hava Şoku Ölçümü ve Değerlendirilmesi, ARMAHES Elektrik Üretim A.Ş. Araştırmacı Özel Kuruluşlar Tamamlandı 13.01.2010 - 20.01.2010 26 - Sivas Hava Meydanı Pist Sonu Emniyet Sahalarında California Taşıma Oranı CBR Deney Sonuçları, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Sivas Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı 09.05.2009 - 12.06.2009 27 - Yer Sarsıntısı ve Hava Şoku Ölçümü ve Değerlendirilmesi, Çimpor Yibitaş Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Araştırmacı Özel Kuruluşlar Tamamlandı 19.12.2008 - 24.12.2008 28 - Sivas Kongre Fuar ve Kültür Merkezi İnşaat Alanı Plaka Yükleme Deney Sonuçları, Yıldız Doğan İnşaat Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti. Araştırmacı Özel Kuruluşlar Tamamlandı 09.05.2006 - 23.05.2006 29 - Bazı Açık İşletmelerdeki Değişik Kaya Birimlerinin Taşıma Kapasitelerinin Araştırılması ve Kayaç Özellikleri ile İlişkilendirilmesi, CÜBAP Projesi M216 Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 31.03.2003 - 04.05.2006 30 - Mekanize Üretim Yöntemlerinde Kullanılan Ekipmanların İşletme Maliyeti Hesabı Modeli, CÜBAP Projesi M124 Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 15.07.2001 - 10.07.2002 31 - Bazı Yeraltı Ocaklarında Yükle Taşı Boşalt Makinalarının Performans Ölçümleri ve Değerlendirilmesi, CÜBAP Projesi M104 Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 15.10.1996 - 02.11.1998 32 - Divriği YNK 3 No lu İstihsal Kuyusunda Karşılaşılacak Kayaçların Mekanik ve Fiziksel Özelliklerinin Belirlenmesi ve Mühendislik Sınıflaması Çalışmaları, Yertaş Özdoğan Ortak Girişimi Araştırmacı Özel Kuruluşlar Tamamlandı 25.12.1997 - 10.02.1998 33 - Ege Metal Eskişehir Krom İşletmesinde Optimum Üretim Yönteminin Belirlenmesi ve Projelendirilmesi Çalışmaları, Ege Metal Endüstri A.Ş. Araştırmacı Özel Kuruluşlar Tamamlandı 01.03.1995 - 20.07.1995
DERSLER Lisans 2013-2014 MAD-3305 KAYA MEKANİĞİ LABORATUVARI Türkçe 2 Lisans 2013-2014 MAD-3352 TASMAN VE ZEMİN MEKANİĞİ Türkçe 2 Lisans 2013-2014 MAD-4419 MEKANİZASYON Türkçe 2 Lisans 2013-2014 MAD-4497 MÜHENDİSLİK PROJELERİ Türkçe 3 Lisans 2013-2014 MAD-4499 BİTİRME ÖDEVİ Türkçe 2 Lisans 2013-2014 MAD-4601 MADENCİLİK BİLGİSİ Türkçe 2 Lisans 2013-2014 TMB-4002 İŞ GÜVENLİĞİ VE SAĞLIĞI Türkçe 2 Lisans 2012-2013 MAD-3305 KAYA MEKANİĞİ LABORATUVARI Türkçe 2 Lisans 2012-2013 MAD-3352 TASMAN VE ZEMİN MEKANİĞİ Türkçe 2 Lisans 2012-2013 MAD-4419 MEKANİZASYON Türkçe 2 Lisans 2012-2013 MAD-4427 MADENCİLİKTE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI Türkçe 1 Lisans 2012-2013 MAD-4497 MÜHENDİSLİK PROJELERİ Türkçe 3 Lisans 2012-2013 MAD-4499 BİTİRME ÖDEVİ Türkçe 2 Lisans 2012-2013 MAD-4601 MADENCİLİK BİLGİSİ Türkçe 2 Lisans 2012-2013 TMB-4002 İŞ GÜVENLİĞİ VE SAĞLIĞI Türkçe 2 Lisans 2012-2013 TMB-4002 İŞ GÜVENLİĞİ VE SAĞLIĞI Türkçe 2 Lisans 2011-2012 MAD-3305 KAYA MEKANİĞİ LABORATUVARI Türkçe 2 Lisans 2011-2012 MAD-3352 TASMAN VE ZEMİN MEKANİĞİ Türkçe 1 Lisans 2011-2012 MAD-4419 MEKANİZASYON Türkçe 2 Lisans 2011-2012 MAD-4427 MADENCİLİKTE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI Türkçe 1 Lisans 2011-2012 MAD-4432 İŞ GÜVENLİĞİ VE SAĞLIĞI Türkçe 2 Lisans 2011-2012 MAD-4497 MÜHENDİSLİK PROJELERİ Türkçe 3 Lisans 2011-2012 MAD-4499 BİTİRME ÖDEVİ Türkçe 2 Lisans 2011-2012 MAD-4601 MADENCİLİK BİLGİSİ Türkçe 2 Lisans 2011-2012 TMB-4002 İş Güvenliği ve Sağlığı Türkçe 2 Lisans 2010-2011 MAD-1105 MADEN MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Türkçe 1 Lisans 2010-2011 MAD-3305 KAYA MEKANİĞİ LABORATUVARI Türkçe 1 Lisans 2010-2011 MAD-3352 TASMAN VE ZEMİN MEKANİĞİ Türkçe 2 Lisans 2010-2011 MAD-4427 Madencilikte Bilgisayar Uygulamaları Türkçe 1 Lisans 2010-2011 MAD-4432 İş Güvenliği ve Sağlığı Türkçe 2 Lisans 2010-2011 MAD-4497 MÜHENDİSLİK PROJELERİ Türkçe 3 Lisans 2010-2011 MAD-4499 BİTİRME ÖDEVİ Türkçe 2 Lisans 2010-2011 MAD-4601 Madencilik Bilgisi Türkçe 2 Lisans 2010-2011 TMB-2278 MUKAVEMET Türkçe 1 Lisans 2009-2010 MAD-1105 Maden Mühendisliğine Giriş Türkçe 1 Lisans 2009-2010 MAD-3305 Kaya Mekaniği Laboratuvarı Türkçe 2 Lisans 2009-2010 MAD-3352 Tasman ve Zemin Mekaniği Türkçe 2 Lisans 2009-2010 MAD-3621 Kaya Mekaniği Türkçe 3 Lisans 2009-2010 MAD-4419 Mekanizasyon Türkçe 2 Lisans 2009-2010 MAD-4497 Mühendislik Projeleri Türkçe 3 Lisans 2009-2010 MAD-4499 Bitirme Ödevi Türkçe 2 Lisans 2009-2010 TMB-2278 Mukavemet Türkçe 1 Lisans 2009-2010 TMB-2280 Mukavemet Türkçe 1 Yüksek Lisans 2013-2014 MAD-5630 KAYA VE ZEMİN TAŞIMA KAPASİTESİ BELİRLEME YÖNTEMLERİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2013-2014 MAD-5632 YERALTI VE YERÜSTÜ MADEN İŞLETMELERİNDE GÜVENLİK VE SAĞLIK Türkçe 3 Yüksek Lisans 2013-2014 MAD-5633 KAYA MALZEME VE KÜTLE SINIFLAMA SİSTEMLERİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2013-2014 MAD-5635 TÜNEL AÇMA YÖNTEMLERİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2012-2013 MAD-5630 KAYA VE ZEMİN TAŞIMA KAPASİTESİ BELİRLEME YÖNTEMLERİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2012-2013 MAD-5632 YERALTI VE YERÜSTÜ MADEN İŞLETMELERİNDE GÜVENLİK VE SAĞLIK Türkçe 3 Yüksek Lisans 2012-2013 MAD-5633 KAYA MALZEME VE KÜTLE SINIFLAMA SİSTEMLERİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2012-2013 MAD-5635 TÜNEL AÇMA YÖNTEMLERİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2011-2012 MAD-5630 KAYA VE ZEMİN TAŞIMA KAPASİTESİ BELİRLEME YÖNTEMLERİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2011-2012 MAD-5632 Yeraltı ve Yerüstü Maden İşletmelerinde Güvenlik ve Sağlık Türkçe 3 Yüksek Lisans 2011-2012 MAD-5633 KAYA MALZEME VE KÜTLE SINIFLAMA SİSTEMLERİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2011-2012 MAD-5635 Tünel Açma Yöntemleri Türkçe 3 Yüksek Lisans 2010-2011 MAD-5630 Kaya ve Zemin Taşıma Kapasitesi Belirleme Yöntemleri Türkçe 3 Yüksek Lisans 2010-2011 MAD-5633 Kaya Malzeme ve Kütle Sınıflama Sistemleri Türkçe 3