Prof.Dr. BURHAN SELÇUK


MAKALELER 1 - Investigating the effect of testing parameters on adhesive wear using Taguchi method ŞİMŞİR MEHMET,SELÇUK BURHAN,ASLAN NEVZAT, Yayın Yeri: Advances in Materials and Processing Technologies, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 2 - The effects of different ceramics size and volume fraction on wear behavior of Al matrix composites for automobile cam material KARAMIŞ MEHMET BAKİ,CERİT AFŞIN ALPER,SELÇUK BURHAN,NAİR FEHMİ, Yayın Yeri: Wear, Yıl: 2012 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 3 - Feasibility of utilizing response surface methodology for predicting wear of steels SELÇUK BURHAN, Yayın Yeri: Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part J: Journal of Engineering Tribology, Yıl: 2011 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 4 - Wear behavior of different surface treated cam spindles SERT HASAN,CAN AHMET,ARIKAN HÜSEYİN,SELÇUK BURHAN, Yayın Yeri: Wear, Yıl: 2006 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 5 - The dry wear profile of cam shaft İPEK RASİM,SELÇUK BURHAN, Yayın Yeri: Journal of Materials Processing Technology, Yıl: 2005 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 6 - A study on friction and wear behaviour of carburized carbonitrided and borided AISI 1020 and 5115 steels SELÇUK BURHAN,İPEK RASİM,KARAMIŞ MEHMET BAKİ, Yayın Yeri: Journal of Materials Processing Technology, Yıl: 2003 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 7 - Study of friction and wear of carburized, carbonitrided, and borided steels AISI 1020 and AISI 5115 İPEK RASİM,SELÇUK BURHAN,KARAMIŞ MEHMET BAKİ, Yayın Yeri: Metallovedenie Termicheskaya Obrabotka Metallov, Yıl: 2001 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 8 - An evaluation of the possibilities of using borided GG25 cast iron instead of chilled GG25 cast iron surface properties İPEK RASİM,SELÇUK BURHAN,KARAMIŞ MEHMET BAKİ,KUZUCU VEYSEL,YÜCEL AHMET, Yayın Yeri: Journal of Materials Processing Technology, Yıl: 2000 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 9 - An investigation on surface properties of treated low carbon and alloyed steels boriding and carburizing SELÇUK BURHAN,İPEK RASİM,KARAMIŞ MEHMET BAKİ,KUZUCU VEYSEL, Yayın Yeri: Journal of Materials Processing Technology, Yıl: 2000 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 10 - Yeni Bir Sürtünme ve Aşınma Deney Düzeneği SELÇUK BURHAN, Yayın Yeri: Makina Tek Dergisi, Yıl: 1997 Ulusal Hakemli Endeks: Özgün Makale 11 - AISI 1040 Çeliğinin Krom Kaplamasının Mekanik Özellikler Üzerindeki Etkisinin Deneysel Araştırılması Rasim İpek, Ali Osman Kurban, Burhan Selçuk, Yayın Yeri: Makina Tek Dergisi, Yıl: 1997 Ulusal Hakemli Endeks: Özgün Makale 12 - Borlanmış ve Borlanmamış AISI 1020 ve AISI 5115 Çeliklerinin Korozyon Direncinin Belirlenmesi Burhan Selçuk, Ahmet Yücel, Mehmet Baki Karamış, Yayın Yeri: Metal Makina Dergisi, Yıl: 1997 Ulusal Hakemli Endeks: Özgün Makale 13 - Analysis of the friction behaviour of bolted joints KARAMIŞ MEHMET BAKİ,SELÇUK BURHAN, Yayın Yeri: Wear, Yıl: 1993 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale
BİLDİRİLER 1 - T M Yöntemi ile Üretilen Kamın Kimyasal Yapısının İrdelenmesi SELÇUK BURHAN,ÜNLÜ TAHSİN,YÜCEL AHMET (22.10.2014-24.10.2015), Yayın Yeri: Mühndislikte Yeni Tknolojiler Sempozyumu MYT 2015 Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 2 - Wear Behaviour of the Ceramik Particle Reinforced Metal Matrix Composite Cams CERİT AFŞIN ALPER,KARAMIŞ MEHMET BAKİ,NAİR FEHMİ,SELÇUK BURHAN (07.10.2015-09.10.2015), Yayın Yeri: TURKEYTRİB''15 1. International Conference on Tribology Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 3 - AA2124 Matrisli SiCp Takviyeli Kompozit Kamların Mevcut Kamlarla GGG40 Aşınma Performansı Açısından Karşılaştırılması A A CERİT, M B KARAMIŞ, F NAİR, Burhan SELÇUK (07.11.2013-09.11.2013), Yayın Yeri: IIci Ege Kompozit Malzemeler Sempozyumu Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 4 - Aşınma Dayanımı için İstatistiki Model M ŞİMŞİR, Burhan SELÇUK, S DİKMEN, N ASLAN (11.11.2010-13.11.2010), Yayın Yeri: IMMC 15th International Metallurgy & Materials Congress Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 5 - Sivas ta Sanayinin Gelişimi ve Değerlendirilmesi B SELÇUK (18.04.2007-20.04.2007), Yayın Yeri: 1. Ulusal Sivas Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 6 - Çil Döküm AISI 5115 ve AISI 8822 den Yapılmış Kam Millerinin Aşınma Dayanımının Araştırılması Burhan SELÇUK, A YÜCEL, E SEVİMLİGÜL (19.04.2006-21.04.2006), Yayın Yeri: 11th Internationale Materials Symposium Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 7 - ZA 8 Alaşımına Si Ca Partikül İlavesiyle Mekanik Özellik ve Mikroyapı İncelenmesi A ÖZER, B SELÇUK, M DUMAN (14.04.2004-16.04.2004), Yayın Yeri: 10. Denizli Malzeme Sempozyumu ve Sergisi (Malzeme 2004) Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 8 - Tavşan Modelindeki Kondral Defekt Üzerine Hyaluronik Asit Etkilerinin Topoğrafik ve Histolojik İncelenmesi M TÜKENMEZ, S PERÇİN, M TÜRKER, H DEMİREL, E KOPTAGEL, B SELÇUK (18.10.2003-23.10.2003), Yayın Yeri: XVIII. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi SS144 Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 9 - Sivas ta Sanayi ve Sanayi Kuruluşları A DEMİRCİ, B SELÇUK, S YÜKSEK (15.05.2003-17.05.2003), Yayın Yeri: Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 10 - Demir Esaslı Makine Elemanlarının Aşınma ve Korozyon Direncinin Arttırılmasında Borun Rolü Burhan SELÇUK, S YÜKSEL, Ö UYSAL (03.10.2002-04.10.2002), Yayın Yeri: 1ci Uluslar arası Bor Sempozyumu Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 11 - Bor Karbürün Seramik Tozu ile Şekillendirilmesi ve Karakterizasyonu Burhan SELÇUK, T ÜNLÜ, A YÜCEL, N NAMLI (04.09.2002-08.09.2002), Yayın Yeri: 3th International Powder Metalurgy Conference Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 12 - A Study on Fracture Tougness of Chilled Cast Iron Under the Controlled Chilled Conditions Burhan SELÇUK, A YÜCEL, R İPEK, M KUZUCU, M B KARAMIŞ (12.06.2002-14.06.2002), Yayın Yeri: Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 13 - Investigation of Wear Behaviors of Cam Spindles Manufactured From Ck 45 Steel and Thermal Processing of Boroned TiN and PVD Coated Cam Spinles Manufactured From GGG 50 Spherical Graphite Cast Iron H SERT, Burhan SELÇUK, H TOPRAK, G SAMTAŞ (12.06.2002-14.06.2002), Yayın Yeri: Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 14 - An Experimental Investigations on Cam Wear Profile Burhan SELÇUK, A YÜCEL, R İPEK, E SEVİMLİGÜL, M B KARAMIŞ (12.06.2002-14.06.2002), Yayın Yeri: Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 15 - Use of response surface metodology to minimize the wear on pair of materials Burhan SELÇUK, A YÜCEL (08.11.2000-09.11.2000), Yayın Yeri: The first Mediterranean Tribology Conference Uluslararası Özet bildiri ISBN: 16 - Çil ve borla yüzeyi sertleştirilmiş gri dökme demirin korozyon davranışı Burhan SELÇUK, A YÜCEL, R İPEK (18.10.2000-20.10.2000), Yayın Yeri: VII. Uluslararası Korozyon Sempozyumu Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 17 - Measurement method of wear real time studies using a computer R İPEK, H A ERTAŞ, Burhan SELÇUK, M B KARAMIŞ (02.06.1999-04.06.1999), Yayın Yeri: Balkantrib 99, the 3rd International Conference of Tribology Proceendings Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 18 - A wear study using acoustic emission techniques and computer R İPEK, Burhan SELÇUK, H A ERTAŞ, A YÜCEL, M B KARAMIŞ (02.06.1999-04.06.1999), Yayın Yeri: Balkantrib 99, The 3rd International Conference of Tribology Proceendings Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 19 - An evalatuation of using possibilities of borided GG25 cast iron instead of chilled GG25 iron surface properties Burhan SELÇUK, R İPEK, A YÜCEL, M B KARAMIŞ (02.06.1999-04.06.1999), Yayın Yeri: Balkantrib 99, the 3rd International Conference of Tribology Proceendings Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 20 - Borlanmış Malzemelerin Tribolojik Özellikleri M B KARAMIŞ, F NAİR, B SELÇUK (12.04.1995-14.04.1995), Yayın Yeri: 6. Denizli Malzeme Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 21 - AISI 5115 ve 1020 Çeliklerinin Çekme Özelliklerine Borlamanın Etkisi B SELÇUK, R İPEK, M B KARAMIŞ (12.04.1995-14.04.1995), Yayın Yeri: 6. Denizli Malzeme Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN:
YÖNETİLEN TEZLER Doktora 2015 Bor Karbür Takviyeli Metal Matrisli Kompozitlerden Kam Üretiminin Araştırılması Ahmet YÜCEL Yüksek Lisans 2018 GR2 ve GR5 Titanyum Alaşımlarının Borlama Yöntemi ile Yüzey Kalitesinin İyileştirilmesi Lutuf ERTÜRK Yüksek Lisans 2018 GR-2 ve GR-5 titanyum alaşımlarının borlama yöntemi ile yüzey kalitesinin iyileştirilmesi LUTUF ERTÜRK Yüksek Lisans 2016 Otomatik sıkı geçme bağlantıları ile montajlı kam milinin üretilmesi BİLAL UÇA Yüksek Lisans 2013 SERTLEŞTİRİLMİŞ VE SERT DOLGU KAYNAĞI YAPILMIŞ AISI 1050-AISI 1350 ÇELİKLERİNİN AŞINMA DİRENCİNİN ARAŞTIRILMASI TURAN GAZİ YALÇINDAĞ Yüksek Lisans 2011 AISI 1350 çeliğinden imal edilmiş buraj makinesi kazmalarının yerine, AISI 1040 ve AISI 4140 çeliklerinin kullanabilirliğinin araştırılması BİLGEHAN DOĞAN Yüksek Lisans 2010 Toz metalurjisi ile kam imalatı ve imal edilen kamın kimyasal yapısının incelenmesi HAKAN UYGUNUÇARLAR Yüksek Lisans 2010 AISI 1040 ve AISI 4140 çeliklerinin dinamik sürtünme katsayısının cevap yüzey metodu ile incelenmesi NETİCE DUMAN Yüksek Lisans 2010 Sertleştirilmiş ve sert dolgu kaynağı yapılmış AISI 1050 çeliğinin aşınma direncinin araştırılması İNCİ İNANÇ KİSECİK Yüksek Lisans 2010 AISI 4140 AISI 1050 ve AISI 8620 çelikleri için soğutma ortamının aşınma davranışı üzerine etkisi SERTEL DİKMEN Yüksek Lisans 2002 Çil döküm ve çelikten yapılmış kam millerindeki aşınmanın incelenmesi ERKAN SEVİMLİGÜL Yüksek Lisans 2002 Bir plaka-disk sürtünmeli aşınma deney düzeneğinin tasarımı ve imalatı ERSİN ARSLANBULUT Yüksek Lisans 2001 Çelik ve çil döküm malzemelerin ısıl işleminde sıcaklık ve zamanın malzeme özelliklerine etkisi MAHİR KUZUCU Yüksek Lisans 1999 Çeliklerde aşınmaya etki eden faktörlerin incelenmesi AHMET YÜCEL