Dr.Öğr. Üyesi SALİH YÜKSEK


MAKALELER 1 - An Objective Approach to the Definition of Some Mining Terms Application to the Hasançelebi Iron Ore Deposit Yüksek Salih, Elevli Birol, Demirci Ahmet, Yayın Yeri: Natural Resouces Research, Yıl: 2004 Uluslararası Hakemli Endeks: SCOPUS, Chemical Abstracts Service (CAS), Google Scholar, EBSCO, CSA, Academic OneFile, AGRICOLA, ASFA, CSA Environmental Sciences, Earthquake Engineering Abstracts, Environment Index, Gale, GeoArchive, GeoRef, INIS Atomindex, OCLC, PASCAL, Referativnyi Zhurnal, SCImago, Summon by Serial Solutions Özgün Makale 2 - Hammadde Kaynak Cevher ve Rezerv gibi Bazı Terimlerin Tanımlarına bir Yaklaşım Hasançelebi Demir Yatağı Örneği Yüksek Salih, Elevli Birol, Demirci Ahmet, Yayın Yeri: Jeoloji Mühendisliği Dergisi, Yıl: 2001 Ulusal Hakemli Endeks: SCOPUS ULAKBİM GeoREF Geobase/Geo Abstracts EBSCO Özgün Makale 3 - Kaynak Rezerv Sınıflandırmalarının Karşılaştırması ve Standartizasyon için Yaklaşımlar I Yüksek Salih, Elevli Birol, Yayın Yeri: Geosound, Yerbilimleri, Science and Technology Bulletin on Earth Science, Yıl: 1998 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 4 - İstanbul Pendik Ytong Kuvarsit Açık İşletmesi ve Üretimi Etkileyen Jeolojik Faktörler Yüksek Salih, Yayın Yeri: C.Ü. Müh. Fak. Madencilik Bilim ve Teknolojisi Dergisi, Yıl: 1993 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 5 - Kömür Baca Külü, Kireç ve Jips Ürünlerinden Yapı Malzemesi Yapımı YÜKSEK SALİH,Kaya Semih, Yayın Yeri: Academic Platform-Journal of Engineering and Science, Yıl: Uluslararası Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale
BİLDİRİLER 1 - Role of Water in Landslides and Applicationability of a New Method in Dewatering YÜKSEK SALİH,Özdemir Kaan Volkan (11.10.2018-12.10.2018), Yayın Yeri: 2. ULUSAL HEYELAN SEMPOZYUMU HEYSEMP2018 Ulusal Özet bildiri ISBN: 2 - Afşin-Elbistan Kömür Havzası Hidrolojik Bütçe Hesaplamaları DEĞİRMENCİ MUSTAFA,TEZCAN LEVENT,YÜKSEK SALİH,GÜL YAVUZ,DEMİRCİ AHMET,DURUTÜRK YAVUZ SELİM,ŞENGÜN BAHADIR (27.09.2018-29.09.2018), Yayın Yeri: Ulusal Hidrojeoloji ve Su Kaynakları Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 978-605-245-303-2 3 - A new Method of Determining Thr Durability of Stones as Non-Destructive YÜKSEK SALİH,Doğan Adem,Yiğit Osman (20.09.2018-22.09.2018), Yayın Yeri: CIEA 2018 ınternatıonal conference on Innovative Engineering Applications Uluslararası Özet bildiri ISBN: 4 - Comparasion of Interpolation Techniques Used in Interpreting Environmental and Spatial Data: Application to Coal Seams as Non-Renewable Energy Sources YÜKSEK SALİH,Yılmaz Rukiye (27.06.2018-29.06.2018), Yayın Yeri: 4 th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ENVIRONMENT AND MORALS ISEM2018 Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 5 - KUSİ İyi Uygulama Örneği: Afşin Elbistan Kömür Havzası E-Sektörü Projelendirme Çalışmaları GÜL YAVUZ,GÖRGÜLÜ KAZIM,ERDEM BÜLENT,DEĞİRMENCİ MUSTAFA,YÜKSEK SALİH (16.11.2017-17.11.2017), Yayın Yeri: 3. Maden Kenti Sivas Zirvesi 16-17 Kasım 2017 Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 6 - Çevrenin korunmasında kömür baca külünün hafif yapı malzemesi yapımında kullanımı YÜKSEK SALİH (04.11.2016-06.11.2016), Yayın Yeri: ISEM2016, 3rd International Symposium on Environment and Morality Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 7 - Donma Çözülme Süreçlerinin Sivas Travertenlerinin Dayanımına Etkisi Yüksek Salih, Gül Yavuz, Şengün Bahadır, Doğan Tuğba (13.12.2012-15.12.2012), Yayın Yeri: 8.Uluslararası Mermer ve Doğaltaş Kongresi Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 8 - Sivas Şifahiye Medresesinde Kullanılan Kireçtaşlarının Jeomekanik Özellikleri Yüksek Salih, Gül Yavuz, Demirci Ahmet (08.12.2011-09.12.2011), Yayın Yeri: Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 9 - Beton Agregası Değme Alanlarının Büyütülmesinin Beton Mukavemetine Etkisi Şenol Ahmet, Demirci Ahmet, Yüksek Salih, Ertaş Hacı Ali, Yıldırım Pınar, Can Meryem (06.10.2011-07.10.2011), Yayın Yeri: 6.Ulusal Kırmataş Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 10 - Tarihi Yapılarda Kayaç Ayrışmasının Belirlenmesi ve Haritalanması Sivas Şifahiye Medresesi Yüksek Salih, Gül Yavuz, Ercins Serdar (25.04.2011-29.04.2011), Yayın Yeri: 64.Türkiye Jeoloji Kurultayı-Mühendislik Jeolojisi Oturumu Ulusal Özet bildiri ISBN: 11 - Geotechnical Properties of Volcanic Materials of the Mount Erciyes Volcanic Rock Mechanics Yüksek Salih, Demirci Ahmet (31.05.2010-01.07.2010), Yayın Yeri: Papers From The 3rd International Workshop Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 12 - Madenciliğin Önemi ve İspir Bölgesinde Maden Varlığı Demirci Ahmet, Yüksek Salih (27.06.2008-29.06.2008), Yayın Yeri: İspir Pazaryolu Tarih, Kültür ve Ekonomi Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 13 - Sivasta Madencilik ve Sivas ın Kalkınmasında Madenciliğin Önemi Demirci Ahmet, Yüksek Salih (21.04.2007-22.06.2008), Yayın Yeri: 1.Ulusal Sivas Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 14 - Uzaysal değişkenlerin Kestiriminde Kullanılan Teknikler ve Örnek Uygulamalar Yüksek Salih (12.05.2008-13.06.2008), Yayın Yeri: Yerbilimlerinde Esnek Hesaplama yöntemleri Sempozyumu Ulusal Özet bildiri ISBN: 15 - Sivas ili yerleşim alanlarında yapılmış zemin etütlerinin değerlendirilmesi YÜKSEK SALİH,ŞENOL AHMET (22.11.2007-23.11.2007), Yayın Yeri: 2. Geoteknik Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 16 - Sivas Bölgesi Madenciliği Demirci Ahmet, Yüksek Salih (05.04.2007-07.04.2007), Yayın Yeri: Maden Kenti Sivas Zirvesi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 17 - Bir Yerleşim Alanındaki Zemin Parametrelerinin Uzaysal Değişkenliği Yüksek Salih, Arslandaş Hakan, Yılmaz Işık (02.11.2006-03.11.2006), Yayın Yeri: VII. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 18 - Kabaktepe Kireçtaşı Ocağının Olabilirlik Etüdü Yüksek Salih, Demirci Ahmet, Canpolat Tuncay (13.04.2005-15.04.2005), Yayın Yeri: I. Taşocakları Kongresi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 19 - Pulpınar Krom İşletmesinde Püskürtme Beton Uygulamaları ve Sonuçlarının Geleneksel Ahşap Tahkimatla Karşılaştırması Yüksek Salih, Demirci Ahmet, Dayı Ömer (21.10.2004-22.10.2004), Yayın Yeri: Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 20 - Madenciliğin Önemi Ve Sivas Madenciliğinin Konumu Demirci Ahmet, Yüksek Salih (03.09.2003-04.09.2004), Yayın Yeri: 4 Eylül Sivas Kurultayı, Sivas Valiliği Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 21 - Bir Kireçtaşı Sahasının Sayısal Yöntemler ile Kalite Modellemesi Yüksek Salih, Erdem Bülent, Açık Füsun Yasemin (10.06.2003-13.06.2003), Yayın Yeri: Proceedings of the 18th International Mining Congress and Exhibition of Turkey, The Chamber of Mining Engineers of Turkey Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 22 - Sivas ta Maden Potansiyeli Bu potansiyelin Önemi ve Maden İşletmeleri Demirci Ahmet, Yüksek Salih, Sül Ömer Lütfi (15.05.2003-16.05.2003), Yayın Yeri: Cumhuriyetin 80.Yılında Sivas Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 23 - Türkiye nin Maden Potansiyeli ve Sivas ın Bu Potansiyel Kapsamındaki Yeri Demirci Ahmet, Yüksek Salih, Sül Ömer Lütfi (10.07.1997-12.07.1997), Yayın Yeri: Madencilik ve Çevre Toplantısı Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 24 - Poligon ve Mesafeyle Ters Ağırlıklı Yöntemlerle Jeolojik Blok Model Çıkarılması Elevli Birol, Yüksek Salih, Demirhan Sermin (28.09.1995-29.09.1995), Yayın Yeri: Madencilikte bilgisayar Uygulamaları Sempozyumu ''95 Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 25 - Ulaş Sölestin Yatağının Jeoistatistiksel Yöntemle 3D Modelinin Çıkarılması Elevli Birol, Demirhan Sermin, Yüksek Salih (28.09.1995-29.09.1995), Yayın Yeri: Madencilikte Bilgisayar Uygulamaları Sempozyumu ''95 Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 26 - Ore Body Modeling at the Divriği Iron Ore Deposit Elevli Birol, Yüksek Salih, Demirci Ahmet (15.09.1995-18.09.1995), Yayın Yeri: 3rd Canadian Conferance on Computer Applications in the Mineral Industry Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 27 - Divriği Demir Yatağının Bilgisayar Destekli Modellemesi ve Klasik Modelle Kıyaslaması Yüksek Salih, Elevli Birol, Demirci Ahmet (06.06.1995-09.06.1995), Yayın Yeri: Türkiye 14. Madencilik Kongresi Uluslararası Tam metin bildiri ISBN:
PROJELER 1 - Artova Çimento Fabrikası Kireçtaşı ve Kil Maden Hammaddelerinin Blok Modellerinin Oluşturulması ve Rezervinin Hesaplanması Yürütücü Özel Kuruluşlar Tamamlandı 21.12.2018 - 02.01.2019 12980 TÜRK LİRASI 2 - Afşin-Elbistan Kömür Havzası E-Sektörü Şev Tasarımı, Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü, Maden Proje Tesis Daire Başkanlığı Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı 12.01.2015 - 27.12.2017 420000 TÜRK LİRASI 3 - Sivas Travertenlerinin Donma Çözülme Sonrası Dayanıklılığının Araştırılması Yönetici BAP Tamamlandı - 9900 TÜRK LİRASI 4 - Tahribatsız Ölçüm Metotları ile Sivas taki Bazı Tarihi Eserlerdeki Kayaç Ayrışmasının Belirlenmesi Yönetici BAP Tamamlandı - 19900 TÜRK LİRASI 5 - Sivas hava meydanı pist sonu emniyet sahalarında California taşıma oranı CBR deney sonuçları Araştırmacı DİĞER Tamamlandı - 6 - İnce Damarlarda Yeraltı Mekanize Üretim Yöntemlerinin Araştırılması Araştırmacı BAP Tamamlandı - 7 - Tüstaş tarafından hazırlanan Sivas ili yatırım potansiyeli araştırması strateji planı raporu kapsamında ortaya konulan yatırım alternatiflerinin değerlendirilmesi ve kritik yaklaşımlar Araştırmacı DİĞER Tamamlandı - 8 - Sivas Ulaş Sölestit İşletmesi cevher ve yankayaçlarının bazı mekanik ve fiziksel özelliklerinin belirlenmesi ve mühendislik sınıflaması çalışmaları Araştırmacı DİĞER Tamamlandı - 9 - Kayseri Pınarbaşı Pulpınar krom yeraltı maden işletmesinde 4 nolu kuyu optimum üretim yönteminin belirlenmesi ve projelendirilmesi çalışmaları Araştırmacı DİĞER Tamamlandı - 10 - Çakıl ve kırma taş bazalt kullanarak değişik doz ve agrega oranlarında beton numuneleri hazırlanması ve bazı fiziksel ve mekanik özelliklerinin belirlenmesi çalışmaları Araştırmacı DİĞER Tamamlandı -
DERSLER Lisans 2018-2019 BİTİRME ÖDEVİ Türkçe 3 Lisans 2018-2019 MADEN EKONOMİSİ Türkçe 2 Lisans 2018-2019 MADEN MALZEMELERİ Türkçe 2 Lisans 2018-2019 MADENCİLİKTE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI Türkçe 2 Lisans 2018-2019 MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ Türkçe 2 Lisans 2018-2019 SONDAJ TEKNİĞİ Türkçe 2 Lisans 2018-2019 STATİK VE DİNAMİK Türkçe 3 Lisans 2018-2019 TEKNİK RESİM Türkçe 4 Lisans 2018-2019 TOPOGRAFYA Türkçe 2 Lisans 2017-2018 BİTİRME ÖDEVİ Türkçe 2 Lisans 2017-2018 MADEN EKONOMİSİ Türkçe 2 Lisans 2017-2018 MADEN MALZEMELERİ (Seçmeli) Türkçe 2 Lisans 2017-2018 MADENCİLİKTE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI (Seçmeli) Türkçe 2 Lisans 2017-2018 MÜHENDİSLİK PROJELERİ Türkçe 2 Lisans 2017-2018 SONDAJ TEKNİĞİ Türkçe 2 Lisans 2017-2018 STATİK VE DİNAMİK Türkçe 3 Lisans 2017-2018 TEKNİK RESİM Türkçe 4 Lisans 2017-2018 TOPOGRAFYA Türkçe 2 Lisans 2013-2014 Bitirme Ödevi Türkçe 2 Lisans 2013-2014 Kaya Mekaniği lab. Türkçe 2 Lisans 2013-2014 Maden Malzemeleri Türkçe 2 Lisans 2013-2014 Madencilikte Bilgisayar Uygulamaları Türkçe 2 Lisans 2013-2014 Madenlerin Değerlendirilmesi Türkçe 2 Lisans 2013-2014 Mühendislik Projeleri Türkçe 3 Lisans 2013-2014 Statik ve Dinamik Türkçe 3 Lisans 2013-2014 Topografya Türkçe 2 Yüksek Lisans 2018-2019 JEOMEKANİK Türkçe 3 Yüksek Lisans 2018-2019 KRIGING YONTEMLERİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2018-2019 MADENCİLİKTE ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2018-2019 MADENCİLİKTE TASARI GEOMETRİ VE CAD UYGULAMALARI Türkçe 3 Yüksek Lisans 2018-2019 YAPISAL ANALİZ VE VARİOGRAM MODELLEMESİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2017-2018 BİLGİSAYAR DESTEKLİ CEVHER REZERVİ HESAPLAMA YÖNBTEMLERİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2017-2018 JEOMEKANİK Türkçe 3 Yüksek Lisans 2017-2018 KRİGİNG YÖNTEMLERİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2017-2018 MADENCİLİKTE ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2017-2018 MADENCİLİKTE TASARI GEOMETRİ VE CAD UYG. Türkçe 3 Yüksek Lisans 2017-2018 YAPISAL ANALİZ VE VARİOGRAM MODELLEMESİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2013-2014 Bilgisayar Destekli Cevher Rezervi Hesaplama Yönbtemleri Türkçe 3 Yüksek Lisans 2013-2014 Jeomekanik Türkçe 3 Yüksek Lisans 2013-2014 Kriging Yöntemleri Türkçe 3 Yüksek Lisans 2013-2014 Madencilikte Örnekleme Yöntemleri Türkçe 3 Yüksek Lisans 2013-2014 Madencilikte Tasarı Geometri ve CAD Uyg. Türkçe 3 Yüksek Lisans 2013-2014 Yapısal Analiz ve Variogram Modellemesi Türkçe 3