Dr.Öğr. Üyesi ÖNDER GÜRSOY


MAKALELER 1 - Comparison of Spectral Classification Methods in Water Quality GÜRSOY ÖNDER,ATUN RUTKAY, Yayın Yeri: Cumhuriyet Science Journal, Yıl: 2018 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 2 - Detecting Clay Minerals in Hydrothermal Alteration Areas with Integration of ASTER Image and Spectral Data in Kösedag-Zara (Sivas), Turkey CANBAZ OKTAY,GÜRSOY ÖNDER,GÖKCE AHMET, Yayın Yeri: Journal of the Geological Society of India, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 3 - Assessment of on-campus Noise Levels at Cumhuriyet University ÖZYONAR FUAT,GÖKKUŞ ÖMÜR,MURATÇOBANOĞLU HAMDİ,GÜRSOY ÖNDER, Yayın Yeri: FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 4 - Determination of Hydrothermal Alteration Areas by Aster SatelliteImages: Ağmaşat Plato-Zara (Sivas) / Turkey Sample CANBAZ OKTAY,GÜRSOY ÖNDER,GÖKCE AHMET, Yayın Yeri: Cumhuriyet Science Journal, Yıl: 2017 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 5 - Determining lateral offsets of rocks along the eastern part of the North Anatolian Fault Zone (Turkey) using spectral classification of satellite images and field measurements GÜRSOY ÖNDER,KAYA ŞİNASİ,ÇAKIR ZİYADİN,TATAR ORHAN,CANBAZ OKTAY, Yayın Yeri: Geomatics, Natural Hazards and Risk, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 6 - Determining lateral offsets of rocks along the eastern part of the North Anatolian Fault Zone (Turkey) using spectral classification of satellite images and field measurements GÜRSOY ÖNDER,KAYA ŞİNASİ,ÇAKIR ZİYADİN,TATAR ORHAN,CANBAZ OKTAY, Yayın Yeri: GEOMATICS NATURAL HAZARDS RISK, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 7 - Spectral Classification in Lithological Mapping A Case Study of Matched Filtering GÜRSOY ÖNDER,CANBAZ OKTAY,GÖKCE AHMET,ATUN RUTKAY, Yayın Yeri: Cumhuriyet Science Journal, Yıl: 2017 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 8 - Determining the Most Appropriate Classification Methods for Water Quality GÜRSOY ÖNDER, Yayın Yeri: IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: Earth and Environmental Science Özgün Makale 9 - Gediz Grabeninin Doğu Kesimindeki Güncel Tektonik Hareketlerin GPS Ve Ps InSAR Yöntemleri Kullanılarak Belirlenmesi İlk Sonuçlar POYRAZ FATİH,TATAR ORHAN,HASTAOĞLU KEMAL ÖZGÜR,TİRYAKİOĞLU İBRAHİM,GÜRSOY ÖNDER,KOÇBULUT FİKRET,TÜRK TARIK,DEMİREL MEHMET,DUMAN HÜSEYİN,AHMET FARUK CİĞER,GÜL DİDEM, Yayın Yeri: Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi, Yıl: 2015 Ulusal Hakemli Endeks: ulakbim Özgün Makale 10 - UYDU GÖRÜNTÜLERİ İLE YERSEL SPEKTRAL ÖLÇME VERİLERİNİN ENTEGRASYONU GÜRSOY ÖNDER, KAYA ŞİNASİ, ÇAKIR ZİYADİN, Yayın Yeri: Havacılık ve Uzay Teknolojileri Dergisi, Yıl: 2013 Ulusal Hakemli Endeks: TÜBİTAK-ULAKBİM Özgün Makale 11 - Crustal deformation and kinematics of the Eastern Part of the North Anatolian Fault Zone Turkey from GPS measurements TATAR ORHAN,POYRAZ FATİH,GÜRSOY HALİL,Çakır Ziyadin,ERGİNTAV SEMİH,AKPINAR ZAFER,KOÇBULUT FİKRET,SEZEN TEFİK FİKRET,TÜRK TARIK,HASTAOĞLU KEMAL ÖZGÜR,MESCİ BEKİR LEVENT,GÜRSOY ÖNDER,AYAZLI İSMAİL ERCÜMENT,YAVAŞOĞLU HAKAN, Yayın Yeri: Tectonophysics, Yıl: 2012 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 12 - Almus Fay Zonu nun jeolojik özelliklerinin uzaktan algılama yöntemleri ve sayısal arazi modeli ile incelenmesi GÜRSOY ÖNDER, KAYA ŞİNASİ, KAVAK KAAN Ş, Yayın Yeri: Cumhuriyet Yerbilimleri Dergisi, Yıl: 2011 Ulusal Hakemli Endeks: TÜBİTAK-ULAKBİM Özgün Makale 13 - Detecting of Lithological Units by Using Terrestrial Spectral Data and Remote Sensing Image GÜRSOY ÖNDER,KAYA ŞİNASİ, Yayın Yeri: Journal of the Indian Society of Remote Sensing, Yıl: Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale
BİLDİRİLER 1 - Comparison of Spectral Classification Techniques in Determining the Amount of Fertilizer in Sugar Beet ATUN RUTKAY,GÜRSOY ÖNDER (01.11.2018-03.11.2018), Yayın Yeri: GREEN ROOM SESSIONS 2018International GEA (Geo Eco-Eco Agro) Conference Uluslararası Özet bildiri ISBN: 978-86-7798-112-9 2 - MONITORING OF TREE SPECIES IN THE FOREST BY USING REMOTE SENSING GÜRSOY ÖNDER,ATUN RUTKAY,Uysal Muhammed (04.10.2018-07.10.2018), Yayın Yeri: AgroSym 2018 Uluslararası Özet bildiri ISBN: 3 - REMOTE SENSING TECHNIQUES FOR RESEARCH AND CLASSIFICATION OF THE PHOSPHORUS AMOUNT REQUIRED FOR SUGAR BEET PLANT ATUN RUTKAY,GÜRSOY ÖNDER (04.10.2018-07.10.2018), Yayın Yeri: AgroSym 2018 Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 4 - MONITORING OF ROSEMARY PLANT STRESS BY USING REMOTE SENSING UÇAR SÖZMEN ESRA,GÜRSOY ÖNDER,ATUN RUTKAY,CANBAZ OKTAY (04.10.2018-07.10.2018), Yayın Yeri: AgroSym 2018 Uluslararası Özet bildiri ISBN: 5 - COMPARISON OF LITHOLOGIC MAPPING WITH ASTER AND HYPERION DATA: A CASE STUDY IN THE NORTHERN OF ZARA (SİVAS), TURKEY CANBAZ OKTAY,ATUN RUTKAY,GÜRSOY ÖNDER,GÖKCE AHMET,TÜRK TARIK,BİRDAL ANIL CAN (15.05.2018-16.05.2018), Yayın Yeri: Proceedings 2018 Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 6 - INTEGRATION OF UNMANNED AERIAL VEHICLE DATA WITH GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEMS TÜRK TARIK,BİRDAL ANIL CAN,GÜRSOY ÖNDER,ATUN RUTKAY (15.05.2018-16.05.2018), Yayın Yeri: Proceedings 2018 Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 7 - The Comparison of Match filtering and Spectral Information Divergence Methods for Detecting of Water Quality GÜRSOY ÖNDER,ATUN RUTKAY (15.05.2018-16.05.2018), Yayın Yeri: 4th International Scientific Conference Geobalcanica 2018 Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 8 - COMPARISON OF LITHOLOGIC MAPPING WITH ASTER AND HYPERION DATA: A CASE STUDY IN THE NORTHERN OF ZARA (SİVAS), TURKEY CANBAZ OKTAY,ATUN RUTKAY,GÜRSOY ÖNDER,GÖKCE AHMET,TÜRK TARIK,BİRDAL ANIL CAN (15.05.2018-16.05.2018), Yayın Yeri: 4th International Scientific Conference Geobalcanica 2018 Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 9 - INTEGRATION OF UNMANNED AERIAL VEHICLE DATA WITH GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEMS TÜRK TARIK,BİRDAL ANIL CAN,GÜRSOY ÖNDER,ATUN RUTKAY (15.05.2018-16.05.2018), Yayın Yeri: 4th International Scientific Conference Geobalcanica 2018 Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 10 - ASTER SWIR GÖRÜNTÜLERİNDE EŞLEŞEN FİLTRELEMEYÖNTEMİ İLE HİDROTERMAL ALTERASYON ZONLARININ TESPİTİ: ZARA KUZEYİ (SİVAS/TÜRKİYE) CANBAZ OKTAY,GÜRSOY ÖNDER,GÖKCE AHMET,ATUN RUTKAY (23.04.2018-27.04.2018), Yayın Yeri: Uluslararası Katılımlı 71. Türkiye Jeoloji Kurultayı Ulusal Özet bildiri ISBN: 978-605-01-1206-1 11 - Aster Swir Görüntülerinde Eşleşen Filtreleme Yöntemi İle Hidrotermal Alterasyon Zonlarinin Tespiti: Zara Kuzeyi (Sivas/Türkiye) CANBAZ OKTAY,GÜRSOY ÖNDER,GÖKCE AHMET,ATUN RUTKAY (23.04.2018-27.04.2018), Yayın Yeri: 71. Türkiye Jeoloji KurultayıAt: Ankara Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 12 - Detecting Suitable Areas for Wind Power Plant by the use of GIS: A Case Study of Sivas Province ATUN RUTKAY,GÜRSOY ÖNDER,BİRDAL ANIL CAN (15.11.2017-18.11.2017), Yayın Yeri: UCTEA International Geographical Information Systems Congress 2017, 15-18 November 2017, Adana, Turkey. Uluslararası Özet bildiri ISBN: 13 - Drought and Salinity Stresses in Cultivated Medicinal and Aromatic Plants after Being Collected From Nature UÇAR SÖZMEN ESRA,GÜRSOY ÖNDER,ÖZYİĞİT YAŞAR,KÜTÜK DİNÇEL NAZİRE GÜLŞAH,DURUKAN HASAN,ERUYGUR NURANİYE (02.11.2017-04.11.2017), Yayın Yeri: 1st International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies Uluslararası Özet bildiri ISBN: 14 - Drought and Salinity Stresses in Cultivated Medicinal and Aromatic Plants After Being Collected From Nature UÇAR SÖZMEN ESRA,GÜRSOY ÖNDER,KÜTÜK DİNÇEL NAZİRE GÜLŞAH,DURUKAN HASAN,ERUYGUR NURANİYE (02.11.2017-04.11.2017), Yayın Yeri: 1st International Symposium on Multidisciplinary Studiesand Innovative Technologies Uluslararası Özet bildiri ISBN: 15 - Drought and Salinity Stresses in Cultivated Medicinal and Aromatic Plants after Being Collected From Nature UÇAR SÖZMEN ESRA,GÜRSOY ÖNDER,ÖZYİĞİT YAŞAR,KÜTÜK DİNÇEL NAZİRE GÜLŞAH,DURUKAN HASAN,ERUYGUR NURANİYE (02.11.2017-04.11.2017), Yayın Yeri: 1st International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies Uluslararası Özet bildiri ISBN: 16 - Drought and Salinity Stresses in Cultivated Medicinal and Aromatic Plants After Being Collected From Nature UÇAR SÖZMEN ESRA,GÜRSOY ÖNDER,ÖZYİĞİT YAŞAR,KÜTÜK DİNÇEL NAZİRE GÜLŞAH,DURUKAN HASAN,ERUYGUR NURANİYE (02.11.2017-04.11.2017), Yayın Yeri: 1st International Symposium on Multidisciplinary Studies Uluslararası Özet bildiri ISBN: 17 - DETERMINING THE ALTERATION ZONE BY USING INTEGRATION OF ASTER SWIRIMAGES AND SPECTRAL MEASUREMENT DATA IN SPECTRAL CLASSIFICATION, A 1 CASE STUDY: VEIN TYPE DEPOSITS PB-ZN IN TUTAKDAĞI (ŞEBINKARAHISARGIRESUN). CANBAZ OKTAY,GÜRSOY ÖNDER,GÖKCE AHMET (18.10.2017-21.10.2017), Yayın Yeri: INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON GIS APPLICATIONS IN GEOGRAPHY AND GEOSCIENCES Uluslararası Özet bildiri ISBN: 18 - THE USE OF REMOTE SENSING AND LOCAL SPECTRAL MEASUREMENTS IN THE DETERMINATION AND MONITORING OF WATER POLLUTION GÜRSOY ÖNDER,ÖZYONAR FUAT,ATUN RUTKAY (04.10.2017-06.10.2017), Yayın Yeri: The 19th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region Uluslararası Özet bildiri ISBN: 19 - Investigation of The Amount of Water Required for Sugar Beet by Using Remote Sensing Technology GÜRSOY ÖNDER,DEMİRBAŞ AHMET,ATUN RUTKAY (04.10.2017-06.10.2017), Yayın Yeri: The 19th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region Uluslararası Özet bildiri ISBN: 20 - Investigation of the amount of water required for sugar beet by using remote sensing technology GÜRSOY ÖNDER,DEMİRBAŞ AHMET,ATUN RUTKAY (04.10.2017-06.10.2017), Yayın Yeri: 19th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region Uluslararası Özet bildiri ISBN: 21 - Farklı Dozlarda Zn Ve Cd Uygulamalarının Şekerpancarı Etkisinin Spektralİmzasına Etkisinin Belirlenmesi GÜRSOY ÖNDER,DEMİRBAŞ AHMET,ATUN RUTKAY,DURUKAN HASAN (27.04.2017-29.04.2017), Yayın Yeri: TUFUAB 2017 Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 978-605-67429-1-0 22 - Investigation of Hydrothermal Alteration in Ağmaşat Zara SİVAS Plato by ASTER SWIR Satellite Images CANBAZ OKTAY,GÜRSOY ÖNDER,GÖKÇE AHMET (06.10.2016-08.10.2016), Yayın Yeri: 1St International Underground Resources and Energy Conference Uluslararası Özet bildiri ISBN: 23 - YERSEL SPEKTRAL ÖLÇMELER İLE HİPERSPEKTRAL UYDU GÖRÜNTÜ ENTEGRASYONUNUN SU KALİTE SINIFLANDIRMASINDA KULLANILMASI GÜRSOY ÖNDER,ÖZYONAR FUAT (05.10.2016-07.10.2016), Yayın Yeri: 6. UZAKTAN ALGILAMA-CBS SEMPOZYUMU (UZAL-CBS 2016) Ulusal Sözlü Bildiri ISBN: 24 - Determining The Most Appropriate Classification Methods For Water Quality GÜRSOY ÖNDER (05.09.2016-09.09.2016), Yayın Yeri: Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 25 - Utilization of remote sensing in detection of pesticides GÖLGE EVREN,GÜRSOY ÖNDER (05.09.2016-09.09.2016), Yayın Yeri: World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium (WMESS 2016) Uluslararası Özet bildiri ISBN: 26 - Determining the water pollution of Kizilirmak river ofTurkey by using satellite images and spectralmeasurement data GÜRSOY ÖNDER,ÖZYONAR FUAT,KASAKA ERGÜN (26.09.2015-30.09.2015), Yayın Yeri: The Mediterranean Scientific Association of Environmental Protection (MESAEP) Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 27 - A New Band Ratio for Detecting Ultramafic Rocks Using ASTER Satellite Image and Spectral Measurements GÜRSOY ÖNDER (07.09.2015-11.09.2015), Yayın Yeri: World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium - WMESS Uluslararası Özet bildiri ISBN: 28 - CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SPEKTRAL KÜTÜPHANESİ CUSL ÇALIŞMALARI GÜRSOY ÖNDER,EKİCİ TANER,EMRAH AYAZ (21.05.2015-23.05.2015), Yayın Yeri: TUFUAB VIII. TEKNİK SEMPOZYUMU Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 978-605-65700-0-1 29 - GÖRÜNTÜ ZENGİNLEŞTİRME ANALİZLERİ VE SPEKTRAL ÖLÇMELER KULLANILARAK ULTRAMAFİK KAYAÇLARIN TESPİT EDİLMESİ GÜRSOY ÖNDER,EKİCİ TANER (21.05.2015-23.05.2015), Yayın Yeri: Türkiye; Uluslararası Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği Teknik Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 978-605-65700-0-1 30 - DETERMINING AND MONITORING THE WATER QUALITY OF KIZILIRMAK RIVER OFTURKEY FIRST RESULTS GÜRSOY ÖNDER,BİRDAL ANIL CAN,ÖZYONAR FUAT,KASAKA ERGÜN (11.05.2015-15.05.2015), Yayın Yeri: 36th International Symposium on Remote Sensing of Environment Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 31 - The Eastern Part Of Gedız Graben Determınatıon Methods Of TectonıcMovements Gps And Ps Insar The First Results POYRAZ FATİH,HASTAOĞLU KEMAL ÖZGÜR,TİRYAKİOĞLU İBRAHİM,TATAR ORHAN,GÜRSOY ÖNDER,KOÇBULUT FİKRET,TÜRK TARIK,BİRDAL ANIL CAN (12.04.2015-17.04.2015), Yayın Yeri: EGU General Assembly 2015 Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 32 - The Water Quality Assesment of Kizilirmak River of Turkey First Results GÜRSOY ÖNDER,BİRDAL ANIL CAN,ÖZYONAR FUAT,KASAKA ERGÜN (18.03.2015-19.03.2015), Yayın Yeri: Uluslararası Özet bildiri ISBN: 33 - UYDU GÖRÜNTÜLERİ İLE SPEKTRAL ÖLÇME VERİLERİNİN ENTEGRASYONU GÜRSOY ÖNDER, KAYA ŞİNASİ, ÇAKIR ZİYADİN (16.10.2012-19.10.2012), Yayın Yeri: IV. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu (UZAL-CBS 2012) Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 34 - Kuzey Anadolu Fay Zonu nun doğu kesiminin GPS ölçümleri ile elde edilen kinematiği ve kabuksal deformasyonu Tatar O, Poyraz F, Gürsoy H, Ergintav, S, Koçbulut, F, Sezen, TF, Türk, T, Hastaoğlu KÖ, Polat A, Mesci BL, Akpınar Z, Gürsoy Ö, Ayazlı İE, Çakmak R, Belgen A, Yavaşoğlu H (19.10.2011-22.10.2011), Yayın Yeri: ATAG-15 Ulusal Özet bildiri ISBN: 35 - Elastik Atım Teorisi Kuzey Anadolu Fay Zonu Örneği POYRAZ FATİH, TATAR ORHAN, HASTAOĞLU KEMAL ÖZGÜR, Türk, T, Gürsoy, Ö ve Ayazlı, İE (18.04.2011-22.04.2011), Yayın Yeri: 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 36 - Elastik Atım Teorisi Kuzey Anadolu Fay Zonu Örneği Poyraz F., Tatar O., Hastaoğlu K., Türk T., Gürsoy Ö., Ayazlı E. (18.04.2011-22.04.2011), Yayın Yeri: TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı Ulusal Sözlü Bildiri ISBN: 37 - Koyulhisar Sivas Heyelanının GPS Yöntemi ile Izlenmesi Hastaoglu K., Tatar O., Sanlı D., Ayazlı E., Gürsoy Ö., Poyraz F., Türk T. (03.11.2010-06.11.2010), Yayın Yeri: 14. Aktif Tektonik Arastırma Grubu (ATAG 14) Çalıstayı Ulusal Sözlü Bildiri ISBN: 38 - Kelkit Afet Bilgi Sistemi KABİS Altyapısının Oluşturulması Tatar O, Türk T, Gürsoy H, Hastaoğlu K, Ayazlı E, Poyraz F, Gürsoy Ö, Zabcı C, Demir G, Dikmen Ü, Akın M, Mesci L, Koçbulut F, Kavak K, Sezen F, Polat A, (30.11.2007-02.12.2007), Yayın Yeri: Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 39 - Kelkit Afet Bilgi Sistemi KABİS Altyapısının Oluşturulması Tatar O, Türk T, Gürsoy H, Hastaoğlu K, Ayazlı E, Poyraz F, Gürsoy Ö, Zabcı C, Demir G, Dikmen Ü, Akın M, Mesci L, Koçbulut F, Kavak K, Sezen F, Polat A, (30.11.2007-02.12.2007), Yayın Yeri: Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 40 - KABIS Kelkit VadisiAfet Bilgi Sistemi Kapsamında Gerçeklestirilen Tektonik Amaçlı Jeodezik Çalısmalar Önerilen CografiBilgi Sistemi Türk T., Tatar O., Gürsoy H., Hastaoglu K., Poyraz F., Ayazlı E., Gürsoy Ö (08.11.2007-09.11.2007), Yayın Yeri: 11. ATAG Çalıstayı Ulusal Poster ISBN: 41 - Kelkit Vadisi Afet Bilgi Sistemi KABİS Altyapısının Oluşturulması Tatar O., Türk T., Gürsoy H., Hastaoğlu K., Ayazlı E., Poyraz F., Gürsoy Ö., Zabcı C., Demir G., Dikmen Ü. (30.10.2007-02.11.2007), Yayın Yeri: TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi Ulusal Sözlü Bildiri ISBN: 42 - Aktif Fay Zonları ve Doğal Afetler Kuzey Anadolu Fay Zonu Üzerinde Kelkit Vadisi Boyunca Yer Alan Yerleşim Alanlarının Doğal Afet Risk Analizi ve Afet Bilgi Sisteminin Oluşturulması Tatar. O, Gürsoy H, Şahin M, Sezen T, Koçbulut F, Mesci L, Poyraz F, Hastaoğlu K, Türk T, Ayazlı E, Gürsoy Ö, vd, (16.11.2006-18.11.2006), Yayın Yeri: TUJK 2006 Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 43 - Kuzey Anadolu Fay Zonu Üzerinde Kelkit Vadisi Boyunca Yer Alan Yerleşim Alanlarının Doğal Afet Risk Analizi ve Afet Bilgi Sisteminin Oluşturulması İlk sonuçlar ATAG 10 Aktif Tektonik Araştırma Grubu 10 Toplantısı Dokuz Eylül Üniv Bildiri Özleri Kit Tatar O, Gürsoy H, Altunel E, Akyüz S, Topal T, Şahin M, Kavak KŞ, Sezen TF, Koçbulut F, Mesci L, Dikmen Ü, Poyraz F, Hastaoğlu K, Türk T, Ayazlı E, Gürsoy Ö, Polat A, Akpınar Z, Akın M, Demir G, Çakır Z, Zabcı C, Karabacak V, Yavaşoğlu H, Büyüksaraç A, (04.11.2006-06.11.2006), Yayın Yeri: ATAG-10, Aktif Tektonik Araştırma Grubu Ulusal Özet bildiri ISBN: 44 - Kuzey Anadolu Fay Zonu Üzerinde Kelkit Vadisi Boyunca Yer Alan Yerleşim Alanlarının Doğal Afet Risk Analizi ve Afet Bilgi Sisteminin Oluşturulması İlk sonuçlar ATAG 10 Aktif Tektonik Araştırma Grubu 10 Toplantısı Dokuz Eylül Üniv Bildiri Özleri Kit Tatar O, Gürsoy H, Altunel E, Akyüz S, Topal T, Şahin M, Kavak KŞ, Sezen TF, Koçbulut F, Mesci L, Dikmen Ü, Poyraz F, Hastaoğlu K, Türk T, Ayazlı E, Gürsoy Ö, Polat A, Akpınar Z, Akın M, Demir G, Çakır Z, Zabcı C, Karabacak V, Yavaşoğlu H, Büyüksaraç A, (04.11.2006-06.11.2006), Yayın Yeri: ATAG-10, Aktif Tektonik Araştırma Grubu Ulusal Özet bildiri ISBN: 45 - Drought and Salinity Stresses in Cultivated Medicinal and Aromatic Plants After Being Collected From Nature UÇAR SÖZMEN ESRA,GÜRSOY ÖNDER,KÜTÜK DİNÇEL NAZİRE GÜLŞAH,DURUKAN HASAN,ERUYGUR NURANİYE (02.11.2017-), Yayın Yeri: 1st International Symposium on Multidisciplinary Studiesand Innovative Technologies Uluslararası Özet bildiri ISBN: 46 - Uydu Görüntüsü Zenginleştirme Yöntemleri Kullanılarak Litolojik Birimlerin Ayırt Edilmesi GÜRSOY ÖNDER, KAYA ŞİNASİ, ÇAKIR ZİYAZİN (-), Yayın Yeri: 14. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI PROGRAM BROŞÜRÜ Ulusal Tam metin bildiri ISBN:
PROJELER 1 - Uzaktan Algılama ve Yersel Spektral Ölçme Verilerinin Entegrasyonu İle Yüzeysel Su Kirliliğinin Araştırılması Kızılırmak Örneği Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 20.11.2015 - 19.12.2017 8500 TÜRK LİRASI 2 - Gediz Grabeninin Doğu Kesimindeki Tektonik Hareketlerinin GPS İle Belirlenmesi Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı 20.06.2013 - 20.06.2017 64000 TÜRK LİRASI 3 - Gediz Grabeninin Doğu Kesimindeki Tektonik Hareketlerinin GPS İle Belirlenmesi Afet İşleri Genel Müdürlüğü Deprem Araştırma Dairesi UDAP Ç 13 07 Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı 20.06.2013 - 20.06.2017 64000 TÜRK LİRASI 4 - Gediz Grabeni nin Doğu Kesimindeki Tektonik Hareketlerin GPS ile Belirlenmesi Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı 20.06.2013 - 15.06.2017 64000 TÜRK LİRASI 5 - Gediz Grabeninin Doğu Kesimindeki Tektonik Hareketlerinin GPS ve PS InSAR Yöntemleri Kullanılarak Belirlenmesi Araştırmacı TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı 01.04.2014 - 27.04.2017 128 TÜRK LİRASI 6 - UZAKTAN ALGILAMA VE YERSEL SPEKTRAL ÖLÇME VERİLERİ İLE KAYAÇ VE MİNERALLERİN HARİTALANMASI VE CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SPEKTRAL KÜTÜPHANESİNİN OLUŞTURULMASI SİVAS İLİ KANGAL BÖLGESİ Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 17.07.2013 - 06.12.2016 103292.67 TÜRK LİRASI 7 - Kuzey Anadolu Fay Zonu Üzerinde Kelkit Vadisi Boyunca Yer Alan Yerleşim Alanlarının Doğal Afet Risk Analizi ve Afet Bilgi Sisteminin Oluşturulması Devlet Planlama Teşkilatı DPT Uygulamalı İleri Araştırma Projesi Araştırmacı DİĞER Tamamlandı - 3000000 TÜRK LİRASI 8 - Fay Zonları Boyunca Jeolojik Jeomorfolojik Farklılık ve Benzerliklerin Uzaktan Algılama Yöntemleri ile Belirlenerek Atımların İncelenmesi Kuzey Anadolu Fay Zonu KAFZ Örneği Araştırmacı BAP Tamamlandı - 17000 TÜRK LİRASI