Prof.Dr. ULUSOY BALİ


MAKALELER 1 - Removal of phosphonates from industrial wastewater with UV/FeII,Fenton and UV/Fenton treatment Rott Eduard,Minke Ralf,BALİ ULUSOY,Steinmetz Heidrun, Yayın Yeri: Water Research, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 2 - Decolorization of Remazol Turquoise Blue G 133 and other dyes by Cu II pyridine H2O2 system BALİ ULUSOY, KARAGÖZOĞLU BÜNYAMİN, Yayın Yeri: Dyes and Pigments, Yıl: 2007 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 3 - The removal of C I Basic Red 46 in a mixed methanogenic anaerobic culture SARIOĞLU MELTEM, BALİ ULUSOY, BİŞGİN TURGAY, Yayın Yeri: Dyes and Pigments, Yıl: 2007 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 4 - Performance comparison of Fenton process ferric coagulation and H2O2 pyridine Cu II system for decolorization of Remazol Turquoise Blue G 133 BALI U, KARAGOZOGLU B, Yayın Yeri: Dyes and Pigments, Yıl: 2007 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 5 - Application of Box Wilson experimental design method for the photodegradation of textile dyestuff with UV H2O2 process BALİ ULUSOY, Yayın Yeri: Dyes and Pigments, Yıl: 2004 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 6 - Photodegradation of Reactive Black 5 Direct Red 28 and Direct Yellow 12 using UV UV HO and UV HO Fe a comparative study BALI U, CATALKAYA E, SENGUL F, Yayın Yeri: Journal of Hazardous Materials, Yıl: 2004 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 7 - The fate and effect of 4 chlorophenol in an upflow anaerobic fixed bed reactor BALİ ULUSOY, ŞENGÜL FÜSUN, Yayın Yeri: Process Biochemistry, Yıl: 2003 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 8 - Photochemical Degradation and Mineralization of Phenol A Comparative Study BALİ ULUSOY, ÇATALKAYA EBRU, ŞENGÜL FÜSUN, Yayın Yeri: Journal of Environmental Science and Health, Part A, Toxic/Hazardous Substances & Environmental Engineering, Yıl: 2003 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 9 - Ferrioxalate Mediated Photodegradation and Mineralization of 4 Chlorophenol BALİ ULUSOY, Yayın Yeri: Environmental Science and Pollution Research, Yıl: 2003 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 10 - Photochemical Degradation and Mineralization of 4 Chlorophenol ÇATALKAYA EBRU, BALİ ULUSOY, ŞENGÜL FÜSUN, Yayın Yeri: Environmental Science and Pollution Research, Yıl: 2003 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 11 - Performance of a fed batch reactor treating a wastewater containing 4 chlorophenol BALİ ULUSOY, ŞENGÜL FÜSUN, Yayın Yeri: Process Biochemistry, Yıl: 2002 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 12 - Yukarı Akışlı Sabit Yataklı Anaerobik Reaktörlerde UAFBR 4 Klorofenol İçeren Atıksuların Arıtımı BALİ ULUSOY, ŞENGÜL FÜSUN, Yayın Yeri: ÇEVRE ve ARITIM, Yıl: 2002 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 13 - 4 Klorofenol ün Fotokimyasal Parçalanması ve Mineralizasyonu BALİ ULUSOY, ŞENGÜL FÜSUN, Yayın Yeri: SU KİRLİLİĞİ ve KONTROLÜ, Yıl: 2002 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale
BİLDİRİLER 1 - Sanayileşmekte Olan Ülkelerde Atıksu Yönetimi CEBECİ MELTEM SARIOĞLU, BALİ ULUSOY, AKKOYUN SERDAR (-), Yayın Yeri: II.Ulusal Çevre Kirliliği Kontrolü Sempozyumu Ulusal Poster ISBN: 2 - 4 Klorofenolün Fotokimyasal Yöntemlerle Parçalanması ve Mineralizasyonu ÇATALKAYA EBRU Ç, BALİ ULUSOY, ŞENGÜL FÜSUN (-), Yayın Yeri: II.Ulusal Çevre Kirliliği Kontrolü Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 3 - Ardışık Kesikli Reaktörlerde Doldurma Süresinin Şok Fenol Yüklemesi Üzerindeki Etkileri BALİ ULUSOY, ŞENGÜL FÜSUN (-), Yayın Yeri: Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 4 - Yeraltısuyu Kirlilik Kontrolünde Jeolojik ve Teknik Bariyerler BABA ALPER, BALİ ULUSOY (-), Yayın Yeri: Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 5 - Turistik Yörelerde Oluşan Evsel Atıksuların Ardışık Kesikli Reaktörlerle Arıtılması BALİ ULUSOY, ŞENGÜL FÜSUN, BAYCAN NEVAL (-), Yayın Yeri: Bodrum Yarımadası Çevre Sorunları Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 6 - GAP Kapsamında Tarımsal Gübre Kullanımının Artışı ile Baraj Göllerinde Ortaya Çıkabilecek Su Kirliliği Problemleri ASLAN ŞÜKRÜ, BALİ ULUSOY (-), Yayın Yeri: GAP 1. Mühendislik Kongresi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 7 - Recovery of Fine Particles from Coal Washing Wastewater CEBECİ YAKUP, BALİ ULUSOY (-), Yayın Yeri: The First International Symposium on Mine Environmental Engineering Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 8 - Fed Batch Biological Treatment of a High Strength Wastewater Containing 4 Chlorophenol ŞENGÜL FÜSUN, BALİ ULUSOY (-), Yayın Yeri: Turkish-German Symposium, Recent Advances in Wastewater Treatment Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 9 - Sivas ta Hava Kirliliği ve Meteorolojik Parametrelerle İlişkisinin Araştırılması BEYAZIT NEVZAT, BALİ ULUSOY (-), Yayın Yeri: I. Uludağ Çevre Mühendisliği Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 10 - Aktif Çamur Sistemlerinde Filamentli Şişkin Çamur Problemi BALİ ULUSOY, CERİT ORHAN (-), Yayın Yeri: I. Uludağ Çevre Mühendisliği Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 11 - Photochemical Degradation and Mineralization of Phenol A Comparative Study BALİ ULUSOY, ÇATALKAYA EBRU, ŞENGÜL FÜSUN (-), Yayın Yeri: The 5th Specialised Conference on Small Water and Wastewater Treatment Systems, İstanbul Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 12 - Direct Yellow 12 ve Direct Red 28 Tekstil Boyar Maddelerinin İleri Oksidasyon Yöntemleri UV UV H2O2 FOTO FENTON ile Arıtımı BALİ ULUSOY, ÇATALKAYA EBRU, ŞENGÜL FÜSUN (-), Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi I Ulusal Çevre Mühendisliği Sempozyumu (ÇEVRE2004) Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 13 - Depremin Çevresel Etkileri BABA ALPER, BALİ ULUSOY (-), Yayın Yeri: Ulusal Tam metin bildiri ISBN: