KAZIM GÖRGÜLÜ


MAKALELER 1 - Evaluation of blast-induced ground vibrations in open-pit mines by using adaptive neuro-fuzzy inference systems KOÇASLAN ARZU,YÜKSEK AHMET GÜRKAN,GÖRGÜLÜ KAZIM,ARPAZ ERCAN, Yayın Yeri: Environmental Earth Sciences, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 2 - Evaluation of blast-induced ground vibrations in open-pit mines by using adaptive neuro-fuzzy inference systems KOÇASLAN ARZU,YÜKSEK AHMET GÜRKAN,GÖRGÜLÜ KAZIM,ARPAZ ERCAN, Yayın Yeri: Environmental Earth Sciences, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 3 - Investigation of the effects of blasting design parameters and rock properties on blast induced ground vibrations Görgülü Kazım, Arpaz Ercan, Uysal Önder, Durutürk Y. Selim, Yüksek A. Gürkan, Koçaslan Arzu, Dilmaç M. Kürşat, Yayın Yeri: Arabian Journal of Geosciences, Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 4 - Importance of ground properties in the relationship of ground vibration structural hazard and land application ÇAYLAK ÇAĞRI, KOÇASLAN ARZU, GÖRGÜLÜ KAZIM, BÜYÜKSARAÇ AYDIN, ARPAZ ERCAN, Yayın Yeri: Journal of Applied Geophysics, Yıl: 2014 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 5 - Investigation of blast induced ground vibrations in the Tülü boron open pit mine GÖRGÜLÜ KAZIM, ARPAZ ERCAN, DEMİRCİ AHMET, KOÇASLAN ARZU, DİLMAÇ MEHMET KÜRŞAT, YÜKSEK AHMET GÜRKAN, Yayın Yeri: Bulletin of Engineering Geology and the Environment, Yıl: 2013 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 6 - Patlatma Kaynaklı Yer Sarsıntılarının Tepe Parçacık Hızı Büyüklük ve Enerjisi Arasındaki İlişkisi Kırka Bor Eskişehir Örneği KOÇASLAN ARZU, GÖRGÜLÜ KAZIM, BÜYÜKSARAÇ AYDIN, Yayın Yeri: Cumhuriyet Yerbilimleri Dergisi, Yıl: 2013 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 7 - Evaluation of continuous grinding tests on some marble and limestone units with silicon carbide and diamond type abrasives GÖRGÜLÜ KAZIM, CEYLANOĞLU ATİLLA, Yayın Yeri: Journal of Materials Processing Technology, Yıl: 2008 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 8 - Influences of uniaxial stress and moisture content on the thermal conductivity of rocks GÖRGÜLÜ KAZIM, DURUTURK YAVUZ SELİM, DEMİRCİ AHMET, POYRAZ BEKİR, Yayın Yeri: International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, Yıl: 2008 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 9 - Thermal conductivity of rocks and its variation with uniaxial and triaxial stress DEMİRCİ AHMET, GÖRGÜLÜ KAZIM, DURUTURK YAVUZ SELİM, Yayın Yeri: International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, Yıl: 2004 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 10 - Determination of relationships between thermal conductivity and material properties of rocks GÖRGÜLÜ KAZIM, Yayın Yeri: Journal of University of Science and Technology Beijing, Yıl: 2004 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 11 - Bazı Mermer Birimlerinde Değişik Aşındırıcılarla Yerinde Gerçekleştirilen Yüzey Aşındırma Deney Sonuçları ve Değerlendirilmesi GÖRGÜLÜ KAZIM, CEYLANOĞLU ATİLLA, Yayın Yeri: Madencilik, Yıl: 2001 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 12 - Zile Bej ve Afyon Gök Mermer Birimleri İçin Birim Yüzey Aşındırma ve Cilalama Maliyet Analizi CEYLANOĞLU ATİLLA, GÖRGÜLÜ KAZIM, Yayın Yeri: Madencilik, Yıl: 2001 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 13 - Sivas Mermer Fabrikalarının İncelenmesi Performans Ölçüm Sonuçları ve Bazı Mermer Malzeme Özellikleri ile İlişkileri CEYLANOĞLU ATİLLA, GÖRGÜLÜ KAZIM, ARPAZ ERCAN, Yayın Yeri: Kaya Mekaniği Bülteni, Yıl: 1996 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 14 - Sivas Kangal Eymir Krom Sahası Kaya Birimlerinin Sınıflandırılması ve Projelendirme Çalışmaları GÖRGÜLÜ KAZIM, Yayın Yeri: C.Ü. Müh. Fak. Madencilik Bilim ve Teknolojisi Dergisi, Yıl: 1996 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 15 - Mermer İşletme Yöntemleri İşleme Sistemleri ve Türkiye de Karşılaşılan Bazı Sorunlar GÖRGÜLÜ KAZIM, CEYLANOĞLU ATİLLA, Yayın Yeri: C.Ü. Müh. Fak. Madencilik Bilim ve Teknolojisi Dergisi, Yıl: 1996 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 16 - Mermer İşletmeciliğinde Aşındırma ve Cilalama Teknolojilerinin İncelenmesi GÖRGÜLÜ KAZIM, CEYLANOĞLU ATİLLA, Yayın Yeri: Doğal Yapı ve Kaplama Taşı Mermer Teknolojisi, Yıl: 1996 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 17 - Bazı Mermer Ocaklarının Sivas Burdur Isparta Muğla İncelenmesi ve Kaya Malzeme Kütle Özelliklerinin Sınıflandırılması CEYLANOĞLU ATİLLA, GÖRGÜLÜ KAZIM, Yayın Yeri: Kaya Mekaniği Bülteni, Yıl: 1995 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 18 - Bazı Mermer Ocaklarının Sivas Burdur Isparta Muğla İncelenmesi ve Kaya Malzeme Kütle Özelliklerinin Sınıflandırılması CEYLANOĞLU ATİLLA, GÖRGÜLÜ KAZIM, Yayın Yeri: Kaya Mekaniği Bülteni, Yıl: 1995 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale
BİLDİRİLER 1 - The Effects Of Rock Mass Properties On Blast-Induced Vibrations And Geophysical Properties KOÇASLAN ARZU,GÖRGÜLÜ KAZIM,ARPAZ ERCAN (05.11.2017-09.11.2017), Yayın Yeri: 9th Congress of the Balkan Geophysical Society Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 2 - Kırka Bor Açık İşletmesinde Patlatma Kaynaklı Yer Sarsıntılarının Değerlendirilmesi GÖRGÜLÜ KAZIM,KOÇASLAN ARZU,DİLMAÇ MEHMET KÜRŞAT,DURUTÜRK YAVUZ SELİM,UYSAL ÖNDER,ARPAZ ERCAN (19.11.2015-20.11.2015), Yayın Yeri: 8. DELME-PATLATMA SEMPOZYUMU Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 3 - Kaya Kütle Özellikleri ve Patlatma Tasarım Parametrelerinin Patlatma Kaynaklı Yer Sarsıntıları Üzerine Etkilerinin İncelenmesi ARPAZ ERCAN, KOÇASLAN ARZU, GÖRGÜLÜ KAZIM, YÜKSEK GÜRKAN, DİLMAÇ MEHMET KÜRŞAT (07.11.2013-09.11.2013), Yayın Yeri: VII. Delme Patlatma Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 4 - The Relationships between the Particle Velocity Magnitude and Energy in the Blast Induced Ground Vibration KOÇASLAN ARZU, ÇAYLAK ÇAĞRI, BÜYÜKSARAÇ AYDIN, ARPAZ ERCAN, GÖRGÜLÜ KAZIM, DEMİRCİ AHMET (28.11.2012-30.11.2012), Yayın Yeri: , 21st International Symposium on Mine Planning & Equipment Selection, New Delhi-India Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 5 - Assessment of Blast Induced Ground Vibrations in Kangal Coal Mine Of EÜAS ARPAZ ERCAN, GÖRGÜLÜ KAZIM, DURUTURK YAVUZ SELİM, UYSAL ÖNDER, DEMİRCİ AHMET, DİLMAÇ MEHMET KÜRŞAT, KOÇASLAN ARZU (28.11.2012-30.11.2012), Yayın Yeri: 21st International Symposium on Mine Planning & Equipment Selection, New Delhi-India Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 6 - Comparison Of Blast Induced Ground Vibration Predictors In Case Of Tulu Plain Open Pit Colemanite Mine Of Eti Mine GÖRGÜLÜ KAZIM, ARPAZ ERCAN, UYSAL ÖNDER, DURUTURK YAVUZ SELİM, DEMİRCİ AHMET, DİLMAÇ MEHMET KÜRŞAT, KOÇASLAN ARZU (28.11.2012-30.11.2012), Yayın Yeri: 21st International Symposium on Mine Planning & Equipment Selection, New Delhi-India Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 7 - Determination of Structural Hazards Criteria Using Accelerometers A Case Study KOÇASLAN ARZU, ÇAYLAK ÇAĞRI, BÜYÜKSARAÇ AYDIN, ARPAZ ERCAN, GÖRGÜLÜ KAZIM (17.09.2012-19.09.2012), Yayın Yeri: Istanbul International Geophysical Conference and Oil & Gas Exhibition Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 8 - Comparison of Blast Induced Ground Vibration Predictors in Seyitomer Coal Mine ARPAZ ERCAN, UYSAL ÖNDER, TOLA Y, GÖRGÜLÜ KAZIM, ÇAVUŞ M (18.10.2011-21.10.2011), Yayın Yeri: 12th ISRM International Congress on Rock Mechanics-Harmonising Rock Engineering and the Environment, Beijing, CHINA Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 9 - Boztepe Taş Ocağı Malzemesinin Beton Agregası Olarak Kullanılabilirliğinin Değerlendirilmesi GÖRGÜLÜ KAZIM, EROL GÖKHAN, UYSAL ÖNDER (06.10.2011-07.10.2011), Yayın Yeri: 6.Ulusal Kırmataş Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 10 - Bazı Kaya Birimlerinin Schmidt Sertlikleri Ve Diğer Malzeme Özellikleri İle İlişkileri CEYLANOĞLU ATİLLA, GÖRGÜLÜ KAZIM, GÜL YAVUZ (30.10.2008-31.10.2008), Yayın Yeri: IX. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 11 - Değişik Mermer Birimlerinin Sürekli Aşındırma ve Cilalama Aşamalarında Pürüzlülük ve Parlaklıklarının İncelenmesi GÖRGÜLÜ KAZIM, CEYLANOĞLU ATİLLA, ARPAZ ERCAN, DURUTÜRK YAVUZ SELİM (26.10.2011-28.06.2008), Yayın Yeri: Türkiye VI. Mermer ve Doğaltaş Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 12 - Kayaçların Isı İletkenliklerini Etkileyen Faktörler GÖRGÜLÜ KAZIM, DURUTÜRK YAVUZ SELİM, DEMİRCİ AHMET (21.10.2004-22.10.2004), Yayın Yeri: VII. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 13 - Bazı Mermer Birimlerinin Malzeme ve Yüzey Aşındırma Özelliklerinin ve Aralarındaki İlişkilerin Belirlenmesi CEYLANOĞLU ATİLLA, GÖRGÜLÜ KAZIM (19.06.2001-22.06.2001), Yayın Yeri: Türkiye 17. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi, Ankara, Kozan Matbaacılık, Ankara Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 14 - Bazı Mermer Birimlerinde Değişik Koşullarda Gerçekleştirilen Laboratuvar Yüzey Aşındırma Deney Sonuçları ve Değerlendirilmesi GÖRGÜLÜ KAZIM, CEYLANOĞLU ATİLLA (19.06.2001-22.06.2001), Yayın Yeri: Türkiye 17. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi, Ankara, Kozan Matbaacılık, Ankara Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 15 - Bazı Kaya Birimlerinin Sertliklerinin Belirlenmesi ve Diğer Malzeme Özellikleri ile İlişkileri CEYLANOĞLU ATİLLA, ARPAZ ERCAN, GÖRGÜLÜ KAZIM (15.06.1999-18.06.1999), Yayın Yeri: Türkiye 16. Madencilik Kongresi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 16 - The Performance Measurement Results of Stone Cutting Machines and Their Relations with Some Material Properties CEYLANOĞLU ATİLLA, GÖRGÜLÜ KAZIM (01.06.1997-03.06.1997), Yayın Yeri: Sixth International Symposium on Mine Planning and Equipment Selection, Ostrova, A.A.Balkema, Rotterdam, Brookfield, Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 17 - Eskişehir Karaburhan Krom Cevheri İçin Uygun Yeraltı Üretim Yöntemi Seçimi KAHRİMAN ALİ, CEYLANOĞLU ATİLLA, DEMİRCİ AHMET, ARPAZ ERCAN, GÖRGÜLÜ KAZIM (15.02.1996-16.02.1996), Yayın Yeri: 3. Ulusal Kaya Mekaniği Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 18 - Standart Kaya Mekaniği Laboratuvar Deneyleri Verilerinin Değerlendirilmesi İçin Bir Bilgisayar Programı CEYLANOĞLU ATİLLA, GÖRGÜLÜ KAZIM, KAHRİMAN ALİ (03.05.1993-06.05.1993), Yayın Yeri: Uluslararası Bilgisayar Uygulamaları Sempozyumu, Konya Uluslararası Tam metin bildiri ISBN:
PROJELER 1 - Afşin-Elbistan Kömür Havzası E-Sektörü Susuzlaştırma Planı, Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü, Maden Proje Tesis Daire Başkanlığı Yürütücü Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı 12.01.2015 - 23.07.2018 420000 TÜRK LİRASI 2 - Afşin-Elbistan Kömür Havzası E-Sektörü Şev Tasarımı Yürütücü Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı 12.01.2015 - 27.12.2017 420000 TÜRK LİRASI 3 - Yürütücü Özel Kuruluşlar Tamamlandı 11.09.2017 - 25.11.2017 15000 TÜRK LİRASI 4 - Afşin-Elbistan Kömür Havzası E-Sektörü Akifer Katmanlarının Hidrojeolojik Parametrelerinin Belirlenmesi, Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü, Maden Sahaları Dairesi Başkanlığı Yürütücü Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı 23.03.2016 - 07.06.2017 486000 TÜRK LİRASI 5 - Patlatma Sahalarında Farklı Jeofizik Yöntemler Kullanılarak Çevre Kaya Kütle Özelliklerinin Tespiti ve Yer Sarsıntısı Analizlerinde Kullanılabilirliği Yönetici BAP Tamamlandı - 20000 TÜRK LİRASI 6 - Kaya Kütle ve Madde Özelliklerinin Patlatma Kaynaklı Yersarsıntıları Oluşumu ve Gelişimi Üzerine Etkilerinin Araştırılması Yönetici TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı - 272005 TÜRK LİRASI 7 - Sivas Ulaş Sölestit İşletmesi Cevher ve Yankayaçlarının Bazı Mekanik ve Fiziksel Özelliklerinin Belirlenmesi ve Mühendislik Sınıflaması Çalışmaları Araştırmacı DİĞER Tamamlandı - 20 8 - Çakıl ve Kırma Taş Bazalt Kullanarak Değişik Doz ve Agrega Oranlarında Beton Numuneleri Hazırlanması ve Bazı Fiziksel ve Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi Çalışmaları Araştırmacı DİĞER Tamamlandı - 25 9 - Kayseri Pınarbaşı Pulpınar Krom Yeraltı Maden İşletmesinde 4 No lu Kuyu Optimum Üretim Yönteminin Belirlenmesi ve Projelendirilmesi Çalışmaları Araştırmacı DİĞER Tamamlandı - 100 10 - Divriği YNK 3 No lu İstihsal Kuyusunda Karşılaşılacak Kayaçların Mekanik ve Fiziksel Özelliklerinin Belirlenmesi ve Mühendislik Sınıflaması Çalışmaları Araştırmacı DİĞER Tamamlandı - 1813 11 - Ege Metal Eskişehir Krom İşletmesinde Optimum Üretim Yönteminin Belirlenmesi ve Projelendirilmesi Çalışmaları Araştırmacı DİĞER Tamamlandı - 100 12 - Kangal Sivas Yöresinde Yeralan Krom Cevherleşmelerinin Jeolojisi İşletme Projeleri ve Teknolojik Sınıflandırılması Araştırmacı TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı - 0 13 - Bazı Mermer Birimleri İçin Optimum Aşındırma Cilalama Koşullarını Belirleme Çalışmaları Araştırmacı TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı - 917 14 - Mermer İşlemeciliğinde Kullanılan Bantlı Silme ve Cilalama Makineleri İçin Aşındırıcı İmalatı Yönetici DİĞER Tamamlandı - 400
DERSLER Lisans 2013-2014 BİTİRME ÖDEVİ Türkçe 2 Lisans 2013-2014 BİTİRME ÖDEVİ Türkçe 2 Lisans 2013-2014 KAYA MEKANİĞİ Türkçe 3 Lisans 2013-2014 MERMER VE DOĞALTAŞ MADENCİLİĞİ Türkçe 2 Lisans 2013-2014 MERMER VE DOĞALTAŞ MADENCİLİĞİ Türkçe 2 Lisans 2013-2014 MERMER VE DOĞALTAŞ MADENCİLİĞİ (II.ÖĞRETİM) Türkçe 2 Lisans 2013-2014 MUKAVEMET Türkçe 3 Lisans 2013-2014 MUKAVEMET (II.ÖĞRETİM) Türkçe 3 Lisans 2013-2014 MÜHENDİSLİK PROJELERİ Türkçe 3 Lisans 2013-2014 TAHKİMAT Türkçe 2 Lisans 2013-2014 TAHKİMAT (II.ÖĞRETİM) Türkçe 2 Lisans 2012-2013 BİTİRME ÖDEVİ Türkçe 2 Lisans 2012-2013 KAYA MEKANİĞİ Türkçe 3 Lisans 2012-2013 KAYA MEKANİĞİ (II.ÖĞRETİM) Türkçe 3 Lisans 2012-2013 MERMER VE DOĞALTAŞ MADENCİLİĞİ Türkçe 2 Lisans 2012-2013 MERMER VE DOĞALTAŞ MADENCİLİĞİ (II.ÖĞRETİM) Türkçe 2 Lisans 2012-2013 MUKAVEMET Türkçe 3 Lisans 2012-2013 MUKAVEMET (II.ÖĞRETİM) Türkçe 3 Lisans 2012-2013 MÜHENDİSLİK PROJELERİ Türkçe 3 Lisans 2012-2013 TAHKİMAT Türkçe 2 Lisans 2012-2013 TAHKİMAT (II.ÖĞRETİM) Türkçe 2 Lisans 2011-2012 BİTİRME ÖDEVİ Türkçe 2 Lisans 2011-2012 KAYA MEKANİĞİ Türkçe 3 Lisans 2011-2012 KAYA MEKANİĞİ (II.ÖĞRETİM) Türkçe 3 Lisans 2011-2012 MERMER VE DOĞALTAŞ MADENCİLİĞİ Türkçe 2 Lisans 2011-2012 MERMER VE DOĞALTAŞ MADENCİLİĞİ (II.ÖĞRETİM) Türkçe 2 Lisans 2011-2012 MUKAVEMET Türkçe 3 Lisans 2011-2012 MUKAVEMET (II.ÖĞRETİM) Türkçe 3 Lisans 2011-2012 MÜHENDİSLİK PROJELERİ Türkçe 3 Lisans 2011-2012 TAHKİMAT Türkçe 2 Lisans 2011-2012 TAHKİMAT (II.ÖĞRETİM) Türkçe 2 Lisans 2010-2011 BİTİRME ÖDEVİ Türkçe 2 Lisans 2010-2011 KAYA MEKANİĞİ Türkçe 3 Lisans 2010-2011 KAYA MEKANİĞİ (II.ÖĞRETİM) Türkçe 3 Lisans 2010-2011 MERMER VE DOĞALTAŞ MADENCİLİĞİ Türkçe 2 Lisans 2010-2011 MERMER VE DOĞALTAŞ MADENCİLİĞİ (II.ÖĞRETİM) Türkçe 2 Lisans 2010-2011 MUKAVEMET Türkçe 3 Lisans 2010-2011 MUKAVEMET (II.ÖĞRETİM) Türkçe 3 Lisans 2010-2011 MÜHENDİSLİK PROJELERİ Türkçe 3 Lisans 2010-2011 TAHKİMAT Türkçe 2 Lisans 2010-2011 TAHKİMAT (II.ÖĞRETİM) Türkçe 2 Lisans 2009-2010 BİTİRME ÖDEVİ Türkçe 2 Lisans 2009-2010 KAYA MEKANİĞİ Türkçe 3 Lisans 2009-2010 KAYA MEKANİĞİ (II.ÖĞRETİM) Türkçe 3 Lisans 2009-2010 MERMER VE DOĞALTAŞ MADENCİLİĞİ Türkçe 2 Lisans 2009-2010 MERMER VE DOĞALTAŞ MADENCİLİĞİ (II.ÖĞRETİM) Türkçe 2 Lisans 2009-2010 MUKAVEMET Türkçe 3 Lisans 2009-2010 MUKAVEMET (II.ÖĞRETİM) Türkçe 3 Lisans 2009-2010 MÜHENDİSLİK PROJELERİ Türkçe 3 Lisans 2009-2010 TAHKİMAT Türkçe 2 Lisans 2009-2010 TAHKİMAT (II.ÖĞRETİM) Türkçe 2 Lisans 2008-2009 BİTİRME ÖDEVİ Türkçe 2 Lisans 2008-2009 KAYA MEKANİĞİ Türkçe 3 Lisans 2008-2009 KAYA MEKANİĞİ (II.ÖĞRETİM) Türkçe 3 Lisans 2008-2009 MERMER VE DOĞALTAŞ MADENCİLİĞİ Türkçe 2 Lisans 2008-2009 MERMER VE DOĞALTAŞ MADENCİLİĞİ (II.ÖĞRETİM) Türkçe 2 Lisans 2008-2009 MUKAVEMET Türkçe 3 Lisans 2008-2009 MUKAVEMET (II.ÖĞRETİM) Türkçe 3 Lisans 2008-2009 MÜHENDİSLİK PROJELERİ Türkçe 3 Lisans 2008-2009 TAHKİMAT Türkçe 2 Lisans 2008-2009 TAHKİMAT (II.ÖĞRETİM) Türkçe 2 Lisans 2007-2008 BİTİRME ÖDEVİ Türkçe 2 Lisans 2007-2008 KAYA MEKANİĞİ Türkçe 3 Lisans 2007-2008 KAYA MEKANİĞİ (II.ÖĞRETİM) Türkçe 3 Lisans 2007-2008 MERMER VE DOĞALTAŞ MADENCİLİĞİ Türkçe 2 Lisans 2007-2008 MERMER VE DOĞALTAŞ MADENCİLİĞİ (II.ÖĞRETİM) Türkçe 2 Lisans 2007-2008 MUKAVEMET Türkçe 3 Lisans 2007-2008 MUKAVEMET (II.ÖĞRETİM) Türkçe 3 Lisans 2007-2008 MÜHENDİSLİK PROJELERİ Türkçe 3 Lisans 2007-2008 TAHKİMAT Türkçe 2 Lisans 2007-2008 TAHKİMAT (II.ÖĞRETİM) Türkçe 2 Lisans 2006-2007 BİTİRME ÖDEVİ Türkçe 2 Lisans 2006-2007 KAYA MEKANİĞİ Türkçe 3 Lisans 2006-2007 KAYA MEKANİĞİ (II.ÖĞRETİM) Türkçe 3 Lisans 2006-2007 MERMER VE DOĞALTAŞ MADENCİLİĞİ Türkçe 2 Lisans 2006-2007 MERMER VE DOĞALTAŞ MADENCİLİĞİ (II.ÖĞRETİM) Türkçe 2 Lisans 2006-2007 MUKAVEMET Türkçe 3 Lisans 2006-2007 MUKAVEMET (II.ÖĞRETİM) Türkçe 3 Lisans 2006-2007 MÜHENDİSLİK PROJELERİ Türkçe 3 Lisans 2006-2007 TAHKİMAT Türkçe 2 Lisans 2006-2007 TAHKİMAT (II.ÖĞRETİM) Türkçe 2 Lisans 2005-2006 BİTİRME ÖDEVİ Türkçe 2 Lisans 2005-2006 KAYA MEKANİĞİ Türkçe 3 Lisans 2005-2006 KAYA MEKANİĞİ (II.ÖĞRETİM) Türkçe 3 Lisans 2005-2006 MERMER VE DOĞALTAŞ MADENCİLİĞİ Türkçe 2 Lisans 2005-2006 MERMER VE DOĞALTAŞ MADENCİLİĞİ (II.ÖĞRETİM) Türkçe 2 Lisans 2005-2006 MUKAVEMET Türkçe 3 Lisans 2005-2006 MUKAVEMET (II.ÖĞRETİM) Türkçe 3 Lisans 2005-2006 MÜHENDİSLİK PROJELERİ Türkçe 3 Lisans 2005-2006 TAHKİMAT Türkçe 2 Lisans 2005-2006 TAHKİMAT (II.ÖĞRETİM) Türkçe 2 Lisans 2004-2005 BİTİRME ÖDEVİ Türkçe 2 Lisans 2004-2005 KAYA MEKANİĞİ Türkçe 3 Lisans 2004-2005 KAYA MEKANİĞİ (II.ÖĞRETİM) Türkçe 3 Lisans 2004-2005 MERMER VE DOĞALTAŞ MADENCİLİĞİ Türkçe 2 Lisans 2004-2005 MERMER VE DOĞALTAŞ MADENCİLİĞİ (II.ÖĞRETİM) Türkçe 2 Lisans 2004-2005 MUKAVEMET Türkçe 3 Lisans 2004-2005 MUKAVEMET (II.ÖĞRETİM) Türkçe 3 Lisans 2004-2005 MÜHENDİSLİK PROJELERİ Türkçe 3 Lisans 2004-2005 TAHKİMAT Türkçe 2 Lisans 2004-2005 TAHKİMAT (II.ÖĞRETİM) Türkçe 2 Lisans 2003-2004 BİTİRME ÖDEVİ Türkçe 2 Lisans 2003-2004 KAYA MEKANİĞİ Türkçe 3 Lisans 2003-2004 KAYA MEKANİĞİ (II.ÖĞRETİM) Türkçe 3 Lisans 2003-2004 MERMER VE DOĞALTAŞ MADENCİLİĞİ Türkçe 2 Lisans 2003-2004 MERMER VE DOĞALTAŞ MADENCİLİĞİ (II.ÖĞRETİM) Türkçe 2 Lisans 2003-2004 MUKAVEMET Türkçe 3 Lisans 2003-2004 MUKAVEMET (II.ÖĞRETİM) Türkçe 3 Lisans 2003-2004 MÜHENDİSLİK PROJELERİ Türkçe 3 Lisans 2003-2004 TAHKİMAT Türkçe 2 Lisans 2003-2004 TAHKİMAT (II.ÖĞRETİM) Türkçe 2 Lisans 2002-2003 BİTİRME ÖDEVİ Türkçe 2 Lisans 2002-2003 KAYA MEKANİĞİ Türkçe 3 Lisans 2002-2003 KAYA MEKANİĞİ (II.ÖĞRETİM) Türkçe 3 Lisans 2002-2003 MERMER VE DOĞALTAŞ MADENCİLİĞİ Türkçe 2 Lisans 2002-2003 MERMER VE DOĞALTAŞ MADENCİLİĞİ (II.ÖĞRETİM) Türkçe 2 Lisans 2002-2003 MUKAVEMET Türkçe 3 Lisans 2002-2003 MUKAVEMET (II.ÖĞRETİM) Türkçe 3 Lisans 2002-2003 MÜHENDİSLİK PROJELERİ Türkçe 3 Lisans 2002-2003 TAHKİMAT Türkçe 2 Lisans 2002-2003 TAHKİMAT (II.ÖĞRETİM) Türkçe 2 Lisans 2001-2002 BİTİRME ÖDEVİ Türkçe 2 Lisans 2001-2002 KAYA MEKANİĞİ Türkçe 3 Lisans 2001-2002 KAYA MEKANİĞİ (II.ÖĞRETİM) Türkçe 3 Lisans 2001-2002 MERMER VE DOĞALTAŞ MADENCİLİĞİ Türkçe 2 Lisans 2001-2002 MERMER VE DOĞALTAŞ MADENCİLİĞİ (II.ÖĞRETİM) Türkçe 2 Lisans 2001-2002 MUKAVEMET Türkçe 3 Lisans 2001-2002 MUKAVEMET (II.ÖĞRETİM) Türkçe 3 Lisans 2001-2002 MÜHENDİSLİK PROJELERİ Türkçe 3 Lisans 2001-2002 TAHKİMAT Türkçe 2 Lisans 2001-2002 TAHKİMAT (II.ÖĞRETİM) Türkçe 2 Lisans 2000-2001 BİTİRME ÖDEVİ Türkçe 2 Lisans 2000-2001 KAYA MEKANİĞİ Türkçe 3 Lisans 2000-2001 KAYA MEKANİĞİ (II.ÖĞRETİM) Türkçe 3 Lisans 2000-2001 MERMER VE DOĞALTAŞ MADENCİLİĞİ Türkçe 2 Lisans 2000-2001 MERMER VE DOĞALTAŞ MADENCİLİĞİ (II.ÖĞRETİM) Türkçe 2 Lisans 2000-2001 MUKAVEMET Türkçe 3 Lisans 2000-2001 MUKAVEMET (II.ÖĞRETİM) Türkçe 3 Lisans 2000-2001 MÜHENDİSLİK PROJELERİ Türkçe 3 Lisans 2000-2001 TAHKİMAT Türkçe 2 Lisans 2000-2001 TAHKİMAT (II.ÖĞRETİM) Türkçe 2 Yüksek Lisans 2013-2014 MERMER TEKNOLOJİSİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2013-2014 UZMANLIK ALAN DERSİ Türkçe 5 Yüksek Lisans 2013-2014 YERALTI KAYA KAZILARI Türkçe 3 Yüksek Lisans 2012-2013 İLERİ KAYA MEKANİĞİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2012-2013 MADENCİLİK VE TÜNELCİLİKTE KAYA MEKANİĞİ TASARIMLARI Türkçe 3 Yüksek Lisans 2012-2013 UZMANLIK ALAN DERSİ Türkçe 5 Yüksek Lisans 2011-2012 İLERİ TAHKİMAT TASARIMI Türkçe 3 Yüksek Lisans 2011-2012 MADENCİLİK VE TÜNELCİLİKTE KAYA MEKANİĞİ TASARIMLARI Türkçe 3 Yüksek Lisans 2011-2012 MERMER TEKNOLOJİSİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2011-2012 UZMANLIK ALAN DERSİ Türkçe 5 Yüksek Lisans 2011-2012 YERALTI KAYA KAZILARI Türkçe 3 Yüksek Lisans 2010-2011 İLERİ KAYA MEKANİĞİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2010-2011 KAYA MEKANİĞİNDE SÜREKSİZLİK ANALİZLERİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2010-2011 MADENCİLİK VE TÜNELCİLİKTE KAYA MEKANİĞİ TASARIMLARI Türkçe 3 Yüksek Lisans 2009-2010 İLERİ TAHKİMAT TASARIMI Türkçe 3 Yüksek Lisans 2009-2010 MADENCİLİK VE TÜNELCİLİKTE KAYA MEKANİĞİ TASARIMLARI Türkçe 3 Yüksek Lisans 2009-2010 MERMER TEKNOLOJİSİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2009-2010 YERALTI KAYA KAZILARI Türkçe 3 Doktora 2013-2014 MERMER TEKNOLOJİSİ Türkçe 3 Doktora 2013-2014 UZMANLIK ALAN DERSİ Türkçe 5 Doktora 2013-2014 YERALTI KAYA KAZILARI Türkçe 3 Doktora 2012-2013 İLERİ KAYA MEKANİĞİ Türkçe 3 Doktora 2012-2013 MADENCİLİK VE TÜNELCİLİKTE KAYA MEKANİĞİ TASARIMLARI Türkçe 3 Doktora 2012-2013 UZMANLIK ALAN DERSİ Türkçe 5 Doktora 2011-2012 İLERİ TAHKİMAT TASARIMI Türkçe 3 Doktora 2011-2012 MADENCİLİK VE TÜNELCİLİKTE KAYA MEKANİĞİ TASARIMLARI Türkçe 3 Doktora 2011-2012 MERMER TEKNOLOJİSİ Türkçe 3 Doktora 2011-2012 UZMANLIK ALAN DERSİ Türkçe 5 Doktora 2011-2012 YERALTI KAYA KAZILARI Türkçe 3 Doktora 2010-2011 İLERİ KAYA MEKANİĞİ Türkçe 3 Doktora 2010-2011 MADENCİLİK VE TÜNELCİLİKTE KAYA MEKANİĞİ TASARIMLARI Türkçe 3 Doktora 2009-2010 İLERİ TAHKİMAT TASARIMI Türkçe 3 Doktora 2009-2010 MADENCİLİK VE TÜNELCİLİKTE KAYA MEKANİĞİ TASARIMLARI Türkçe 1 Doktora 2009-2010 MERMER TEKNOLOJİSİ Türkçe 3 Doktora 2009-2010 YERALTI KAYA KAZILARI Türkçe 3