Dr.Öğr. Üyesi ERDEM AKÇA


MAKALELER 1 - Lead-free potassium sodium niobate piezoceramics for high-power ultrasonic cutting application: Modelling and prototyping AKÇA ERDEM,YILMAZ HÜSEYİN, Yayın Yeri: Processing and Application of Ceramics, Yıl: 2019 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 2 - Optimization of Molding Unused New Sand Composition by Mixture Design Method KUL MEHMET,OSKAY KÜRŞAD OĞUZ,AKÇA ERDEM,ALSAN AYTUĞ E,KARACA BAHADIR, Yayın Yeri: Cumhuriyet Science Journal, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 3 - Processing and characterization of (001)- textured Pb(Mg1/3Nb2/3)O3-Pb(Yb1/2Nb1/2)O3-PbTiO3 ceramics DURAN CİHANGİR,CENGİZ SALİH,ECEBAŞ NAZIM,DURSUN SİNAN,AKÇA ERDEM, Yayın Yeri: Journal of Materials Research, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 4 - High strain (001)- textured Pb(Mg1/3Nb2/3)O3-Pb(Yb1/2Nb1/2)O3-PbTiO3 piezoelectric ceramics DURAN CİHANGİR,DURSUN SİNAN,AKÇA ERDEM, Yayın Yeri: Scripta Materialia, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 5 - Sintering behavior and electrical properties of K4CuNb8O23 modified K0.5Na0.5NbO3 ceramics with SnO2 ZnO or Yb2O3 doping AKÇA ERDEM,YILMAZ HÜSEYİN, Yayın Yeri: Ceramics International, Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 6 - Üç Bileşenli Pb(Mg1/3Nb2/3)O3-Pb(Yb1/2Nb1/2)O3- PbTiO3 Piezoseramiklerinde Mn İlavesi İle Elektriksel Sert Karakter Kazandırılması AKÇA ERDEM,TATAR İSTEK,YILMAZ HÜSEYİN,DURAN CİHANGİR, Yayın Yeri: Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Degisi, Yıl: 2014 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 7 - Dielectric and Electromechanical Properties of Mn doped 0.2875Pb(Mg1/3Nb2/3)O3-0.2875Pb(Yb1/2Nb1/2)O3- 0.425PbTiO3 ceramics AKÇA ERDEM,TATAR İSTEK,DURAN CİHANGİR, Yayın Yeri: Journal of Materials Science, Yıl: 2013 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 8 - Fabrication and characterization of Pb(Mg1/3Nb2/3)O3-Pb(Yb1/2Nb1/2)O3- PbTiO3 ternary system ceramics AKÇA ERDEM,DURAN CİHANGİR, Yayın Yeri: Ceramics International, Yıl: 2011 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 9 - Processing and Electrical Properties in Lead Based Pb(Mg1/3Nb2/3)O3-Pb(Yb1/2Nb1/2)O3- PbTiO3 Systems AKÇA ERDEM,YILMAZ HÜSEYİN,DURAN CİHANGİR, Yayın Yeri: Journal of American Ceramic Society, Yıl: 2010 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale
BİLDİRİLER 1 - PNN-PZT Ferroelektriklerinde Fe Katkılandırılmasının Etkisi YILMAZ HÜSEYİN,Teber Merve,AKÇA ERDEM (02.11.2017-03.11.2017), Yayın Yeri: ElektroseramikTR Ulusal Özet bildiri ISBN: 2 - ÇEVRE DOSTU KNN (K0.5Na0.5NbO3) PİEZOSERAMİKLERİNE KATKILANDIRMANIN VE SİNTERLEME ATMOSFERİNİN ETKİSİ YILMAZ HÜSEYİN,MURUTOĞLU MURAT,AKÇA ERDEM (02.11.2017-03.11.2017), Yayın Yeri: ElektroseramikTR Ulusal Özet bildiri ISBN: 3 - K0 5Na0 5NbO3 Based Eco firendly Lead free Piezoceramics Processing to Application AKÇA ERDEM,YILMAZ HÜSEYİN (26.11.2015-28.11.2015), Yayın Yeri: 9. Uluslararası Katılımlı Seramik Kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: 4 - Pb Mg1 3Nb2 3 O3 Pb Yb1 2Nb1 2 O3 PbTiO3 Ternary System Processing Properties and Transducer Application DURAN CİHANGİR,GÖÇMEZ HASAN,ORHUN CEM,TATAR İSTEK,AKÇA ERDEM (24.05.2015-27.05.2015), Yayın Yeri: Joint IEEE International Symposium on Applications of Ferroelectric (ISAF), International Symposium on Integrated Functionalities (ISIF), and Piezoresponse Force Microscopy Workshop (PFM) (ISAF-ISIF-PFM 2015) Uluslararası Özet bildiri ISBN: 5 - Sodium Potassium Niobate Based Eco friendly Lead free Piezoceramics Effect of Dopants on the Electrical Properties AKÇA ERDEM,YILMAZ HÜSEYİN (15.10.2014-17.10.2014), Yayın Yeri: 3. International Ceramic, Glass, Porcelain, Enamel, Glaze and Pigment Congress (SERES''14), Uluslararası Özet bildiri ISBN: 6 - Sodium Potassium Niobate Based Eco friendly Lead free Piezoceramics Sintering Study YILMAZ HÜSEYİN,AKÇA ERDEM (15.10.2014-17.10.2014), Yayın Yeri: 3. International Ceramic, Glass, Porcelain, Enamel, Glaze and Pigment Congress (SERES''14) Uluslararası Özet bildiri ISBN: 7 - Fabrication and characterization of Pb Mg1 3Nb2 3 O3 Pb Yb1 2Nb1 2 O3 PbTiO3 ternary system ceramics AKÇA ERDEM,ERDAĞ İSTEK,GÖÇMEZ HASAN,DURAN CİHANGİR (09.12.2012-14.12.2012), Yayın Yeri: The 8th Asian Meeting on Ferroelectrics (AMF-8) Uluslararası Özet bildiri ISBN: 8 - Üç Bileşenli Pb Mg1 3Nb2 3 O3 Pb Yb1 2Nb1 2 O3 PbTiO3 Piezoseramiklerine Mn İlavesi İle Elektriksel Sert Karakter Kazandırılması AKÇA ERDEM,TATAR İSTEK,YILMAZ HÜSEYİN,DURAN CİHANGİR (22.11.2012-25.11.2012), Yayın Yeri: Uluslararası Katılımlı VIII. Seramik Kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: 9 - Processing and Electrical Properties in Lead Based Pb Mg1 3Nb2 3 O3 Pb Yb1 2Nb1 2 O3 PbTiO3 Systems AKÇA ERDEM,YILMAZ HÜSEYİN,DURAN CİHANGİR (23.08.2009-27.08.2009), Yayın Yeri: The IMF-ISAF-2009, a joint meeting of 12th International Meeting on Ferroelectricity and 18th IEEE International Symposium on Applications of Ferroelectrics Uluslararası Özet bildiri ISBN: