Araştırma Görevlisi FEZAYİL SUNCA


BİLDİRİLER 1 - Seismic Response of a Prefabricated Industrial Structure to Multiple Support Seismic Excitations SUNCA FEZAYİL,AKKÖSE MEHMET (08.05.2017-10.05.2017), Yayın Yeri: 2nd International Conference on Civil and Environmental Engineering Symposium Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 2 - Seismic Performance Evaluation of a Train Station Building Considering Earthquake-Induced Pounding Effects SUNCA FEZAYİL,AKKÖSE MEHMET (03.11.2016-05.11.2016), Yayın Yeri: 4th International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 3 - Seismic Performance of Semi-Rigid Connected Prefabricated StructureS AKKÖSE MEHMET,SUNCA FEZAYİL,TÜRKAY ALPEREN (03.11.2016-05.11.2016), Yayın Yeri: 4th International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 4 - Evaluation of Seismic Performance of Semi-Rigid Connected Prefabricated Structures SUNCA FEZAYİL,AKKÖSE MEHMET (05.09.2016-07.09.2016), Yayın Yeri: The Sixth International Conference on Structural Engineering, Mechanics and Computation Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-1-138-02927-9 5 - Effects of Near-Fault Ground Motions on Earthquake-Induced Pounding Response of RC Buildings with Plan Irregularity AKKÖSE MEHMET,SUNCA FEZAYİL (05.09.2016-07.09.2016), Yayın Yeri: The Sixth International Conference on Structural Engineering, Mechanics and Computation Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-1-138-02927-9 6 - Aynı Yüksekliğe Farklı Dinamik Özelliklere Sahip Betonarme Binaların Arasında Bırakılması Gereken Boşluk Miktarının İrdelenmesi AKKÖSE MEHMET,SUNCA FEZAYİL (09.05.2016-10.05.2016), Yayın Yeri: Prof. Dr. M. Hasan BODUROĞLU Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 7 - Kısmi Bağlantılı Prefabrik Yapıların Statik İtme (Pushover) Analizi SUNCA FEZAYİL,AKKÖSE MEHMET (03.06.2015-05.06.2015), Yayın Yeri: 2. Ulusal Yapı Kongresi ve Sergisi Yapı Üretimi, Kullanımı ve Koruma Süreçleri Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 978-605-01-0735-7 8 - Evaluation of Seismic Performance of Prefabricated Structures Using Pushover Analysis SUNCA FEZAYİL,AKKÖSE MEHMET,TÜRKAY ALPEREN (20.05.2015-23.05.2015), Yayın Yeri: International Conference on Civil and Environmental Engineering Symposium Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 9 - Investigation of Seismic Response of Semi-Rigid Connected Prefabricated Structures SUNCA FEZAYİL,AKKÖSE MEHMET (07.05.2015-09.05.2015), Yayın Yeri: International Burdur Earthquake and Environment Symposium Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: