Doç.Dr. CAHİT GÜRLEK


MAKALELER 1 - Experimental investigation of the channel flow equipped with rectangular obstacles by means of PIV method. GÜRLEK CAHİT, Yayın Yeri: Cumhuriyet Science Journal, Yıl: 2017 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 2 - Experimental study of the flow between triangular ribs in a square channel GÜRLEK CAHİT, Yayın Yeri: Journal of Mechanical Science and Technology, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 3 - PIV studies around a bus model GÜRLEK CAHİT,ŞAHİN BEŞİR,ÖZKAN GÖKTÜRK MEMDUH, Yayın Yeri: Experimental Thermal and Fluid Science, Yıl: 2012 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 4 - Particle image velocimetry studies around a rectangular body close to a plane wall GÜRLEK CAHİT,ŞAHİN BEŞİR, Yayın Yeri: Flow Measurement and Instrumentation, Yıl: 2010 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 5 - Horseshoe vortex studies in the passage of a model plate-fin-and-tube heat exchanger ÖZTÜRK NURHAN ADİL,ŞAHİN BEŞİR,GÜRLEK CAHİT, Yayın Yeri: International Journal of Heat and Fluid Flow, Yıl: 2008 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 6 - Flow structures around a three-dimensional rectangular body with ground effect GÜRLEK CAHİT,ŞAHİN BEŞİR,ÖZALP COŞKUN,AKILLI HÜSEYİN, Yayın Yeri: Wind and Structures, Yıl: 2008 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 7 - Santrifüj pompanın kanatlı ve kanatsız difüzöründeki akışın nümerik incelenmesi GÜLEREN KÜRŞAD MELİH,GÜRLEK CAHİT,PINARBAŞI ALİ, Yayın Yeri: Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Yıl: 2004 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 8 - Düşük Re sayısında vascular tüp daralmalarında gözlemlenen akış değişimlerinin nümerik analizi GÜRLEK CAHİT,PINARBAŞI ALİ, Yayın Yeri: Dokuz Eylül Üniversitesi Fen ve Mühendislik Dergisi, Yıl: 2003 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 9 - Akışkanlar mekaniği uygulamalarında parçacık görüntülemeli hız ölçme tekniği PIV ŞAHİN BEŞİR,AKILLI HÜSEYİN,ÖZTÜRK NURHAN ADİL,KARAKUŞ CUMA,KAHRAMAN ALİ,AKAR MUSTAFA ATAKAN,YANIKTEPE BÜLENT,ÖZALP COŞKUN,GÜRLEK CAHİT, Yayın Yeri: Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimimarlık Fakültesi Dergisi, Yıl: 2003 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 10 - Particle image velocimetry and proper orthogonal decomposition analysis of the channel flow equipped with cylindrical ribs GÜRLEK CAHİT, Yayın Yeri: Thermal Science, Yıl: Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale
BİLDİRİLER 1 - Sivas ili toplam güneş ışınımının yapay sinir ağları yöntemiyle tahmini GÜRLEK CAHİT,Şahin Mustafa (25.10.2017-27.10.2017), Yayın Yeri: 2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 2 - Sivas ili aylık ortalama toplam güneş ışınımının güneşlenme süreleri ile tahmini Şahin Mustafa,GÜRLEK CAHİT (13.09.2017-16.09.2017), Yayın Yeri: Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 3 - Dairesel kesitli kirişler arasındaki akış alanının deneysel olarak incelenmesi GÜRLEK CAHİT (26.10.2016-28.10.2016), Yayın Yeri: 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 4 - Bir yüzeyinde üçgen kesitli kirişler bulunan kanal içerisindeki akış yapısının deneysel olarak incelenmesi GÜRLEK CAHİT (08.09.2014-10.09.2014), Yayın Yeri: V. Ulusal Havacılık ve Uzay Konferansı Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 5 - Geçiş manevraları sırasında model taşıtlar etrafındaki akış yapısının deneysel olarak incelenmesi Temel Ümit Nazlı, Ağır Ata, Gürlek Cahit (09.09.2013-12.09.2013), Yayın Yeri: Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 6 - Bir model kara taşıtı etrafındaki akış yapısının deneysel olarak incelenmesi Temel Ümit Nazlı, Ağır Ata, Gürlek Cahit, Kürşad Melih Güleren, Pınarbaşı Ali (13.04.2011-16.04.2011), Yayın Yeri: X. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 7 - Ahmed modeli üzerindeki akış yapısının incelenmesi Pınarbaşı Ali, Güleren K. Melih, Gürlek Cahit, Temel Ümit Nazlı, Ağır Ata (16.09.2010-18.09.2010), Yayın Yeri: III. Ulusal Havacılık ve Uzay Konferansı Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 8 - Simetrik bir yayıcı içerisindeki akış yapısının parçacık görüntülemeli hız ölçme yöntemiyle incelenmesi Gürlek Cahit, Şahin Beşir, Yayla Sedat, Canpolat Çetin (24.06.2009-27.06.2009), Yayın Yeri: Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 9 - Dikdörtgenler prizması etrafındaki akışın deneysel olarak incelenmesi Gürlek Cahit, Şahin Beşir, Özalp Coşkun, Akıllı Hüseyin (30.05.2007-02.06.2007), Yayın Yeri: Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 10 - Model midibüs ün aerodinamik yapısının incelenmesi Gürlek Cahit, Şahin Beşir, Özalp Coşkun (26.06.2006-28.06.2006), Yayın Yeri: Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 11 - Parçacık görüntülemeli hız ölçme yönteminin akışkanlar mekaniği uygulamalarındaki önemi Şahin Beşir, Akıllı Hüseyin, Öztürk N. Adil, Karakuş Cuma, Cahit Gürlek (07.09.2005-09.09.2005), Yayın Yeri: Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 12 - Steady laminar flow computation through vascular tube construction GÜRLEK CAHİT,GÜLEREN KÜRŞAD MELİH,AYDIN KADİR,PINARBAŞI ALİ (08.07.2002-11.07.2002), Yayın Yeri: ESDA 2002 Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: