Prof.Dr. NURSEL DEVELİ IŞIKLI


MAKALELER 1 - Degradation kinetics of anthocyanin and physicochemical changes in fermented turnip juice exposed to pulsed UV light KARAOĞLAN HATİCE AYBÜKE,KEKLİK NENE MELTEM,DEVELİ IŞIKLI NURSEL, Yayın Yeri: Journal of Food Science and Technology, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 2 - Estimation of the shelf life of pezik pickles using Weibull hazard analysis KEKLİK NENE MELTEM,DEVELİ IŞIKLI NURSEL,SUR ESEN BİLGE, Yayın Yeri: FOOD SCIENCE TECHNOLOGY, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 3 - Farklı Yetiştirme Sistemlerinin Etlik Piliçlerde Fiziksel ve Duyusal Özelliklere Etkisi ELEROĞLU HASAN,DEVELİ IŞIKLI NURSEL,TÜRKOĞLU MESUT,OKUR NEZİH,UÇAR AHMET,ÖZLÜ SERDAR, Yayın Yeri: Tavukçuluk Araştırma Dergisi, Yıl: 2016 Ulusal Hakemli Endeks: Özgün Makale 4 - MODELING INACTIVATION OF CANDIDA INCONSPICUAISOLATED FROM TURNIP JUICE USING PULSED UV LIGHT KARAOĞLAN HATİCE AYBÜKE,KEKLİK NENE MELTEM,DEVELİ IŞIKLI NURSEL, Yayın Yeri: JOURNAL OF FOOD PROCESS ENGINEERING, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 5 - Unutulmak Üzere Olan Geleneksel Tatlımız UĞUT TANGÜLER HASAN,ELEROĞLU HASAN,ÖZER EMİR AYŞE,DEVELİ IŞIKLI NURSEL, Yayın Yeri: , Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: Index Copernicus International; Cite Factor Academic Scientific Journal Özgün Makale 6 - Rheological properties of salep powder milk mixture DEVELİ IŞIKLI NURSEL,MEHMET NECMİ DÖNMEZ,NEJAT KOZAN,KARABABA ERŞAN, Yayın Yeri: JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY-MYSORE, Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 7 - Some physical properties of sun dried Berberis fruit Berberis crataegina DEVELİ IŞIKLI NURSEL,YILMAZ İLKAY, Yayın Yeri: JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY-MYSORE, Yıl: 2014 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 8 - Some physical and mechanical properties of roasted Zerun wheat DEVELİ IŞIKLI NURSEL, ŞENOL BELMA, ÇOKSÖYLER NAFİ, Yayın Yeri: JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY-MYSORE, Yıl: 2014 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 9 - Comparison of meat quality and fatty acid profile in slow growing chicken genotypes fed diets supplemented with Origanum vulgare or Melissa officinalis leaves under the organic system ELEROĞLU HASAN,YILDIRIM ARDA,DEVELİ IŞIKLI NURSEL,ŞEKEROĞLU AHMET,DUMAN MUSTAFA, Yayın Yeri: Italian Journal of Animal Science, Yıl: 2013 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 10 - Students knowledge and perception of the nutritional and safe properties of meat DEVELİ IŞIKLI NURSEL, KURTYİĞİT C, KİLİNÇ A, İNCİ Z, HALİLOĞLU M, KAKUT K, Yayın Yeri: International Research Journal of Microbiology (IRJM), Yıl: 2012 Uluslararası Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 11 - Effect of fat and non fat dry matter of milk and starter type on the rheological properties of set during the coagulation process GÜN ÖZLEM,DEVELİ IŞIKLI NURSEL, Yayın Yeri: International Journal of Food Science and Technology, Yıl: 2007 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 12 - The effects of fat and non fat dry matter concentration and storage time on the physical properties and acidity of yogurts made with probiotic cultures DEVELİ IŞIKLI NURSEL, Yayın Yeri: Food Science and Technology International, Yıl: 2006 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 13 - Pekmez a traditional concentrated fruit product KARABABA ERŞAN,DEVELİ IŞIKLI NURSEL, Yayın Yeri: Food Reviews International, Yıl: 2005 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 14 - Rheological characterization of fenugreek paste Çemen DEVELİ IŞIKLI NURSEL,KARABABA ERŞAN, Yayın Yeri: JOURNAL OF FOOD ENGINEERING, Yıl: 2005 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 15 - Use of response surface methodology to describe the combined effect of storage time locust bean gum and dry matter of milk on the physical properties of low fat set yoghurt ÜNAL BELGİN,METİN SELAMİ,DEVELİ IŞIKLI NURSEL, Yayın Yeri: International Dairy Journal, Yıl: 2003 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 16 - Etlerde kloramfenikol ün saptanmasında yüksek performanslı sıvı kromatografisi kullanılan yöntemlerin karşılaştırılması DEVELİ IŞIKLI NURSEL, TANIK fERHAN, Yayın Yeri: Gıda, Yıl: 2002 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 17 - Effect Of Dietary Carotene On The Animal Performance and the Fatty Acid Composition Of The Adipose Tissue Of Calf DEVELİ IŞIKLI NURSEL, Yayın Yeri: Journal of Food Science-Mysore, Yıl: 2002 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 18 - Et ürünlerinde nitrit tayininde kullanılan yöntemin teşhis limitinin belirlenmesi DEVELİ IŞIKLI NURSEL, Yayın Yeri: Gıda, Yıl: 2001 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 19 - Biogenic amines in Turkish Sausages sucuk BERRİN ŞENÖZ,DEVELİ IŞIKLI NURSEL,ÇOKSÖYLER FİKRET NAFİ, Yayın Yeri: Journal of Food Science, Yıl: 2000 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 20 - Effect of pretreatment on heat stability and pH in Kilis goat milk MUTLU Y, DEVELİ IŞİKLİ NURSEL, Yayın Yeri: Advence in Food Science (CMTL), Yıl: 2000 Uluslararası Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 21 - Hayvansal dokularda tetrasiklinlerin saptanmasında ekstraksiyon ve ince tabaka kromatografisi yöntemlerinin karşılaştırılması DEVELİ IŞIKLI NURSEL, GÖKTÜRK SEVGİ, Yayın Yeri: Gıda, Yıl: 2000 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 22 - Türkiye de hayvan potansiyeli ve mezbahaların durumu DEVELİ IŞIKLI NURSEL, Yayın Yeri: Gıda, Yıl: 2000 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 23 - Farklı konsantrasyonlarda nitrit içeren sucuk örneklerinde N nitrozamin oluşumu üzerinde tüketim sırasında uygulanan çeşitli ğişirme yöntemlerinin etkisinin araştırılması DEVELİ NURSEL, Yayın Yeri: , Yıl: 1992 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale
BİLDİRİLER 1 - Stres Faktörlerinin Şarap Üretiminde Kullanılan Mayalar Üzerine Etkisi KARAOĞLAN HATİCE AYBÜKE,DEVELİ IŞIKLI NURSEL,ÖZÇELİK FİLİZ (26.10.2017-28.10.2017), Yayın Yeri: İç Anadolu Bölgesi 3. Tarım ve Gıda Kongresi (TARGID 2017) Uluslararası Özet bildiri ISBN: 2 - Effect of Temperature on Growth of Wine Yeast: Saccharomyces cerevisiae. KARAOĞLAN HATİCE AYBÜKE,DEVELİ IŞIKLI NURSEL,ÖZÇELİK FİLİZ (04.10.2017-06.10.2017), Yayın Yeri: EuroFoodChem 14. Conference Uluslararası Özet bildiri ISBN: 3 - Effects of Pulsed UV Light on Phycical anad Chemical Properties of Turnip Juice KARAOĞLAN. A, KEKLİK.NM, DEVELİ IŞIKLI NURSEL (-), Yayın Yeri: Uluslararası Özet bildiri ISBN: 4 - Determination of Emulsion Properties of Whey and Demineralized Whey Powder USUĞ. A, DEVELİ IŞIKLI NURSEL (-), Yayın Yeri: Black sea and Central Asian Symposium on Food Technology, Ankara, 2000. Uluslararası Özet bildiri ISBN: 5 - Effects of Dairy Ingredients on Bread Characteristics KARABABA. E, DEVELİ IŞIKLI NURSEL (-), Yayın Yeri: Recent Developments in Dairy Science and Technology International Dairy Symposium Proceedings, Isparta, 2004 Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 6 - The effects of storage tıme and fat and non fat dry matter concentratıon and on the physıcal propertıes and acıdıty of yogurt wıth made Lactobacillus acidiphilus GÜN Ö, DEVELİ IŞİKLİ NURSEL (-), Yayın Yeri: Recent Developments in Dairy Science and Technology International Dairy Symposium Proceedings. , Isparta, 2004 Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 7 - Some physical properties of sun dried Berberis fruit Berberis crataegina YILMAZ İ, DEVELİ IŞIKLI NURSEL (-), Yayın Yeri: 1st International Congrees on Food technology, Antalya. 2010 Uluslararası Özet bildiri ISBN: 8 - Some physical and mechanical properties of roasted Zerun wheat KAVURGA ŞENOL B, DEVELİ IŞIKLI NURSEL, ÇOKSÖYLER N (-), Yayın Yeri: 1st International Congrees on Food technology, Antalya. (2010) Uluslararası Özet bildiri ISBN: 9 - Salmonella typhimirium un sucuklarda canlı kalma süresinin saptanması DEVELİ IŞIKLI NURSEL (-), Yayın Yeri: 2. KÜKEM Kongresi Özel Sayısı, ,İstanbul, 1981 Ulusal Özet bildiri ISBN: 10 - Gıdaların Mikrobiyolojik Analizlerinde Balık Unu Besiyerinin Kullanıma Uygunluğu nun Araştırılması DEVELİ IŞIKLI NURSEL (-), Yayın Yeri: 3. KÜKEM Kongresi Özel Sayısı,İstanbul, 1983 Ulusal Özet bildiri ISBN: 11 - Sucuklarda Starter Kültürlerle Katkı Maddelerinin Clostridium perfingens in Gelişimi Üzerine Etkileri DEVELİ NURSEL, GÜRGÜN. V (-), Yayın Yeri: 6. Ulusal KÜKEM Kongresi Özel Sayısı, Erzurum, 1989 Ulusal Özet bildiri ISBN: 12 - Karamuk antosiyaninlerinin tampon ortamında stabilitesinin belirlenmesi İDİŞ E, DEVELİ IŞIKLI NURSEL (-), Yayın Yeri: 7. Gıda Mühendisliği Kongresi. 24-26 Kasım, Ankara, 2011. Ulusal Özet bildiri ISBN: 13 - Gıdaların Raf Ömrünün Duyusal Olarak Belirlenmesinde Weibull Tehlike Yönteminin Uygulanması KEKLİK NM, DEVELİ IŞIKLI NURSEL, BİÇER EB (-), Yayın Yeri: Türkiye 11. Ulusal Gıda Kongresi 10-12 Ekim 2012, Hatay Ulusal Özet bildiri ISBN: 14 - Karamuk Konsantresi ile Renklendirilmiş Limon İçeceğinde Karamuk Antosiyaninlerinin Kararlılığının Belirlenmesi İDİŞ E, DEVELİ IŞIKLI NURSEL (-), Yayın Yeri: Türkiye 11. Ulusal Gıda Kongresi 10-12 Ekim 2012, Hatay Ulusal Özet bildiri ISBN: 15 - Weibull Tehlike Analizi Kullanılarak Pezik Turşularının Raf Ömrünün Belirlenmesi KEKLİK NM, DEVELİ IŞIKLI NURSEL, BİÇER EB (-), Yayın Yeri: Türkiye 11. Ulusal Gıda Kongresi 10-12 Ekim Ulusal Özet bildiri ISBN: 16 - Farklı Tipteki Peynirlerin Erime Özelliklerinin Hazırlanan Erime Profil Cihazı ile Belirlenmesi BİÇER EB, ELEROĞLU H, DEVELİ IŞIKLI N (-), Yayın Yeri: Türkiye 11. Ulusal Gıda Kongresi 10-12 Ekim Ulusal Özet bildiri ISBN: 17 - Pezik Turşusu Üretimi Ve Haşlama Süresinin Duyusal Özelliklere Etkisi BİÇER EB, KEKLİK NM, DEVELİ IŞIKLI NURSEL (-), Yayın Yeri: III. Geleneksel Gıdalar sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 18 - Orta Asya dan Anadolu ya Yokluğun Tadı Uğut ELEROĞLU HASAN, DEVELİ IŞIKLI NURSEL, TANGÜLER HASAN (-), Yayın Yeri: III. Geleneksel Gıdalar sempozyumu Ulusal Özet bildiri ISBN: 19 - Buğday Çerezi KAVURGA DEVELİ IŞIKLI NURSEL, ŞENOL BELMA (-), Yayın Yeri: II. Geleneksel Gıdalar sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 20 - Farklı pH daki Pastırmalık Etlerin Kuruma Hızlarının Belirlenmesi DEVELİ IŞIKLI NURSEL, HAVARE VEDAT, BIÇAKCI SAİT (-), Yayın Yeri: II. Geleneksel Gıdalar sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 21 - Su Somunu DEVELİ IŞIKLI NURSEL, BEKDEMİR ADNAN, ELİK H (-), Yayın Yeri: II. Geleneksel Gıdalar sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 22 - Topalak DEVELİ IŞIKLI NURSEL, ÇOKSÖYLER NURŞEN (-), Yayın Yeri: II. Geleneksel Gıdalar sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 23 - Bazı Geleneksel Peynirlerin Üretim Yöntemleri DEVELİ IŞIKLI NURSEL, DOST AYÇA, YENİKAN H, OKUMUŞ FİLİZ (-), Yayın Yeri: I. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 24 - Starter Kültür Olarak Kullanılan Lactobacillus plantarum ve Pediococcus cerevisiae nin Clostridium perfringens Gelişimi Üzerine Etkisi DEVELİ IŞIKLI NURSEL, GÜRGÜN V (-), Yayın Yeri: 9.Ulusal Biyoloji Kongresi Ulusal Tam metin bildiri ISBN:
PROJELER 1 - Karamuk Konsantresi ve Kavut İlavesi ile Üretilen Yoğurtların Fiziksel ve Duyusal Özelliklerinin Belirlenmesi CUBAP projesi M455 Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 02.02.2011 - 14.08.2015 2 - Organik Etlik Piliç Yetiştiriciliğinde Farklı Genotip Ve Otlak Kompozisyonunun Besi Performansı Stres İndikatörleri Karkas Ve Et Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi CUBAP projesi E 4 Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 16.09.2011 - 20.03.2015 3 - Şalgam Suyunda Bozulma Yapan Mayaların Atımlı UV Işık ile İnaktivasyonu Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 03.02.2014 - 06.06.2014 4 - Sivas Yöresinde Üretilen Geleneksel Beyaz Peynirlerde Pıhtı Pişirme Sıcaklığı ve Süresinin Peynir Verimi Erime Özelliği ve Reolojik Özellikler Üzerine Etkisi CUBAP projesi M449 Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 17.10.2011 - 21.10.2013 5 - Karamuk Berberis vulgaris ve Berberis crataegina meyvelerinden hazırlanan doğal ve şeker katkılı meyve suyu konsantre ve geleneksel yöntemle üretilen reçellerde antosiyanin stabilitesi ve antioksidan aktivitesinin belirlenmesi CUBAP projesi M399 Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 12.02.2010 - 31.10.2012 6 - Limon suyu ve tampon çözeltilerde karamuk Berberis crataegina antosiyaninlerinin stabilitesinin belirlenmesi CUBAP projesi M419 Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 22.09.2010 - 19.06.2012 7 - Sığır Besi Karma Yemlerine Katılan BETA Karotenin Hayvanların Yağ Dokularındaki Yağ Asitleri Kompozisyonuna Etkileri Üzerine Araştırmalar Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Ankara İl Kontrol Laboratuvarı Müdürlüğü Pro Yürütücü Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı 07.02.1994 - 01.04.1996 8 - Hayvansal Ürünlerde Bazı Anabolik Ajanların Araştırılması Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Ankara İl Kontrol Laboratuvarı Müdürlüğü Projesi TAGEM GY 02 E 4 Yönetici Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı 03.02.1992 - 04.04.1994 9 - Hayvansal Ürünlerde Antibiyotik ve Antibiyotik Benzeri Madde Kalıntılarının Araştırılması Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Ankara İl Kontrol Laboratuvarı Müdürlüğü Projesi TAGEM GY 02 E 3 Yürütücü Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı 03.02.1992 - 04.04.1994 10 - Farklı Konsantrasyonlarda Nitrit içeren Sucuk Örneklerinde N Nitrosamin Oluşumu Üzerine Üretim Sırasında Uygulanan Çeşitli Pişirme Yöntemlerinin Etkisinin Araştırılması Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Ankara İl Kont Yürütücü Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı 06.02.1989 - 08.04.1991 11 - Yerli Materyalden Mikrobiyolojik Besi yeri Hazırlanması Üzerine Araştırmalar Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığı Ankara İl Kontrol Laboratuvarı Müdürlüğü Projesi Yayın No 5 Yürütücü Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı 08.02.1988 - 09.04.1990 12 - Salmonella typhimirium ve Closridium perfingens in Sucuklarda Canlı Kalma Süresinin Saptanması Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü Ankara Gıda Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Projesi Genel Yürütücü Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı 08.02.1988 - 02.04.1990
DERSLER Lisans 2018-2019 GIDA KİMYASI I Türkçe 3 Lisans 2018-2019 GIDA MİKROBİYOLOJİSİ II Türkçe 4 Lisans 2018-2019 GIDA MİKROBİYOLOJİSİ-I Türkçe 3 Lisans 2018-2019 GIDA TEKNOLOJİSİ LAB.II Türkçe 3 Lisans 2018-2019 SÜT V SÜT ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ Türkçe 2 Lisans 2017-2018 GIDA KİMYASI I Türkçe 3 Lisans 2017-2018 GIDA MİKROBİYOLOJİSİ II Türkçe 4 Lisans 2017-2018 GIDA MİKROBİYOLOJİSİ-I Türkçe 3 Lisans 2017-2018 GIDA TEKNOLOJİSİ LAB.II Türkçe 3 Lisans 2017-2018 SÜT V SÜT ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ Türkçe 2 Lisans 2016-2017 GIDA KİMYASI I Türkçe 3 Lisans 2016-2017 GIDA MİKROBİYOLOJİSİ I Türkçe 3 Lisans 2016-2017 GIDA MİKROBİYOLOJİSİ II Türkçe 4 Lisans 2016-2017 GIDA TEKNOLOJİSİ LAB.II Türkçe 3 Lisans 2016-2017 SÜT V SÜT ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ Türkçe 3 Lisans 2015-2016 GIDA KİMYASI I Türkçe 3 Lisans 2015-2016 GIDA MİKROBİYOLOJİSİ I Türkçe 3 Lisans 2015-2016 GIDA MİKROBİYOLOJİSİ II Türkçe 3 Lisans 2015-2016 GIDA TEKNOLOJİSİ LAB.II Türkçe 2 Lisans 2015-2016 SÜT V SÜT ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ Türkçe 3 Lisans 2014-2015 GIDA KİMYASI I Türkçe 3 Lisans 2014-2015 GIDA MİKROBİYOLOJİSİ I Türkçe 3 Lisans 2014-2015 GIDA MİKROBİYOLOJİSİ II Türkçe 3 Lisans 2014-2015 GIDA TEKNOLOJİSİ LAB.II Türkçe 2 Lisans 2014-2015 SÜT V SÜT ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ Türkçe 3 Lisans 2013-2014 GIDA KİMYASI I Türkçe 3 Lisans 2013-2014 GIDA MİKROBİYOLOJİSİ I Türkçe 3 Lisans 2013-2014 GIDA MİKROBİYOLOJİSİ II Türkçe 3 Lisans 2013-2014 GIDA TEKNOLOJİSİ LAB.II Türkçe 2 Lisans 2013-2014 SÜT V SÜT ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ Türkçe 3 Lisans 2012-2013 Gıda Kimyası I Türkçe 3 Lisans 2012-2013 Gıda Mikrobiyolojisi-I Türkçe 3 Lisans 2012-2013 Gıda Mikrobiyolojisi-II Türkçe 3 Lisans 2006-2007 Gıda Kimyası Türkçe 4 Lisans 2006-2007 Gıda Mikrobiyolojisi I Türkçe 4 Lisans 2006-2007 Gıda Mikrobiyolojisi I Türkçe 4 Lisans 2006-2007 Gıda Mikrobiyolojisi II Türkçe 3 Lisans 2006-2007 Gıda San.Kri. Kont.Nok.T.A. Türkçe 2 Lisans 2006-2007 Gıda San.Kri. Kont.Nok.T.A. Türkçe 2 Lisans 2005-2006 Gıda Kimyası Türkçe 4 Lisans 2005-2006 Gıda Mikrobiyolojisi I Türkçe 4 Lisans 2005-2006 Gıda San.Kri. Kont.Nok.T.A. Türkçe 2 Lisans 2004-2005 Gıda Mikrobiyolojisi I Türkçe 4 Lisans 2004-2005 Gıda Mikrobiyolojisi II Türkçe 3 Lisans 2003-2004 Gıda Kimyası Türkçe 4 Lisans 2003-2004 Gıda Mikrobiyolojisi I Türkçe 4 Lisans 2003-2004 Gıda Mikrobiyolojisi II Türkçe 3 Lisans 2003-2004 Gıda Proses Uygulamaları Türkçe 3 Lisans 2003-2004 Gıda San.Kri. Kont.Nok.T.A. Türkçe 2 Lisans 2003-2004 Gıda Teknolojisi II Türkçe 4 Lisans 2003-2004 Gıda Teknolojisi II Türkçe 4 Lisans 2002-2003 Gıda Proses Uygulamaları Türkçe 3 Lisans 2002-2003 Gıda San.Kri. Kont.Nok.T.A. Türkçe 2 Lisans 2002-2003 Gıda Teknolojisi II Türkçe 4 Lisans 2002-2003 Gıda Teknolojisi II Türkçe 4 Lisans 2001-2002 Gıda Kimyası Türkçe 4 Lisans 2001-2002 Gıda Mikrobiyolojisi II Türkçe 3 Lisans 2001-2002 Gıda Proses Uygulamaları Türkçe 3 Lisans 2001-2002 Gıda Teknolojisi II Türkçe 4 Lisans 2001-2002 Gıda Teknolojisi II Türkçe 4 Lisans 2000-2001 Gıda Kimyası Türkçe 4 Lisans 2000-2001 Gıda Mikrobiyolojisi II Türkçe 3 Lisans 2000-2001 Gıda Proses Uygulamaları Türkçe 3 Lisans 2000-2001 Gıda San.Kri. Kont.Nok.T.A. Türkçe 2 Lisans 2000-2001 Gıda Teknolojisi II Türkçe 4 Yüksek Lisans 2017-2018 İLERİ GIDA KİMYASI Türkçe 3 Yüksek Lisans 2016-2017 İLERİ GIDA KİMYASI Türkçe 3 Yüksek Lisans 2015-2016 GIDALARDA FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞİMLER Türkçe 3 Yüksek Lisans 2015-2016 İLERİ GIDA KİMYASI Türkçe 3 Yüksek Lisans 2015-2016 SÜT KİMYASI VE FİZİĞİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2014-2015 GIDALARDA FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞİMLER Türkçe 3 Yüksek Lisans 2014-2015 İLERİ GIDA KİMYASI Türkçe 3 Yüksek Lisans 2011-2012 Süt Kimyası ve Fiziği Türkçe 3 Yüksek Lisans 2010-2011 Gıdalarda Fiziksel ve Kimyasal değişimler Türkçe 2 Yüksek Lisans 2010-2011 İleri Gıda Kimyası Türkçe 3 Yüksek Lisans 2005-2006 Süt Teknolojisi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2001-2002 Et İşleme Teknikleri Türkçe 3 Yüksek Lisans 2001-2002 Süt Kimyası Türkçe 3 Yüksek Lisans 2000-2001 Et İşleme Teknikleri Türkçe 3 Yüksek Lisans 2000-2001 Süt Kimyası Türkçe 3