Dr.Öğr. Üyesi ÖZLEM KAYA


MAKALELER 1 - Investigation of the factors affecting oil agglomeration using different reagent mixtures as a bridging liquid KAYA ÖZLEM,ARI MÜŞERREF, Yayın Yeri: International Journal of Coal Preparation and Utilization, Yıl: 2019 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 2 - Recovery of Zinc from Zinc Oxide Ore by Sulfuric Acid Leaching KAYA ÖZLEM,SERİN ÇAKIR FUNDA, Yayın Yeri: Cumhuriyet Science Journal, Yıl: 2019 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 3 - The Effects of a Novel Bridging Liquid Mixtures on Lignite Enrichment Using the Oil Agglomeration Process KAYA ÖZLEM,ARI MÜŞERREF, Yayın Yeri: International Journal of Coal Preparation and Utilization, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 4 - Chemical Demineralization of Three Different Graphite Ores from Turkey KAYA ÖZLEM,CANBAZOĞLU MEHMET, Yayın Yeri: Minerals and Metallurgical Processing, Yıl: 2009 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 5 - Konya Çoraklıdere Grafit Cevherinin Flotasyonu ve Aşındırmanın Flotasyona Etkisi KAYA ÖZLEM,CANBAZOĞLU MEHMET, Yayın Yeri: Geosound/Yerbilimleri, Yıl: 2007 Ulusal Hakemli Endeks: ULAKBİM Ulusal Veri Tabanları (UVT) Özgün Makale 6 - A Study on the Floatability of Graphite Ore from Yozgat Akdağmadeni Turkey KAYA ÖZLEM,CANBAZOĞLU MEHMET, Yayın Yeri: Ore Dressing, Yıl: 2007 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 7 - Ufalanma Farklılığından Yararlanılarak Yozgat Ayrıdam Linyitinin Zenginleştirilebilirliğinin İncelenmesi CEBECİ YAKUP,KAYA ÖZLEM,ADMIŞ SERAP, Yayın Yeri: Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi, Yıl: 2001 Ulusal Hakemli Endeks: ULAKBİM Ulusal Veri Tabanları (UVT) Özgün Makale
BİLDİRİLER 1 - Linyit Kömürünün Flotasyonunda Etkili Parametrelerin İncelenmesi KAYA ÖZLEM,TAŞDÖĞEN NERİMAN (12.04.2019-14.04.2019), Yayın Yeri: Euroasia International Congress on Applied Sciences-II Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 2 - İnce Kömürün Yağ Aglomerasyonunda Bazı Proses Parametrelerinin Etkileri KAYA ÖZLEM,TAŞDÖĞEN NERİMAN (22.11.2018-23.11.2018), Yayın Yeri: International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 3 - Beneficiation of Graphite Ore from Yozgat Akdağmadeni Turkey by Leaching KAYA ÖZLEM,CANBAZOĞLU MEHMET (14.06.2011-16.06.2011), Yayın Yeri: Proceedings of the XIV Balkan Mineral Processing Congress Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 4 - The Floatability of Balıkesir-Demirkapı (Turkey) Semi-Graphite Ore KAYA ÖZLEM,CANBAZOĞLU MEHMET (06.10.2010-08.10.2010), Yayın Yeri: The XIIth International Mineral Processing Symposium Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 5 - Sulphuric Acid Leaching of Zinc from Low Grade Lead Zinc Ores CANBAZOĞLU MEHMET,KAYA ÖZLEM,KULAKSIZ MEHMET İBRAHİM,NİZAMOĞLU Y SÜHA (14.06.2009-17.06.2009), Yayın Yeri: Proceedings of the XIII Balkan Mineral Processing Congress Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 6 - Demineralization of Çoraklıdere Graphite Ore KAYA ÖZLEM,CANBAZOĞLU MEHMET (14.06.2009-17.06.2009), Yayın Yeri: Proceedings XIII Balkan Mİneral Processing Congress Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 7 - Extraction of Zinc and Other Valuable Metals from Waelz Clinker CANBAZOĞLU MEHMET,KAYA ÖZLEM,URSAVAŞ CANER,KULAKSIZ MEHMET İBRAHİM,KUL MEHMET (21.10.2008-23.10.2008), Yayın Yeri: Proceedings of the 11th International Mineral Processing Symposium Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 8 - Removal of Gangue Minerals from Graphite Ore by Acid Leaching KAYA ÖZLEM,CANBAZOĞLU MEHMET (21.10.2008-23.10.2008), Yayın Yeri: Proceedings of the 11th International Mineral Processing Symposium Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 9 - Leaching of Zinc and Other Valuable Metals from Zinc Clinker CANBAZOĞLU MEHMET,KUL MEHMET,KAYA ÖZLEM,URSAVAŞ CANER,KULAKSIZ MEHMET İBRAHİM (24.09.2008-28.09.2008), Yayın Yeri: XXIV International Mineral Processing Congress Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 10 - Düşük Tenörlü Simitsonit ZnCO3 Cevherlerinin H2SO4 Liçi Olanakları CANBAZOĞLU MEHMET,KAYA MEHMET,KAYA ÖZLEM,KULAKSIZ MEHMET İBRAHİM (14.01.2008-16.01.2008), Yayın Yeri: Türkiye Kurşun-Çinko Yataklarının Jeolojisi Madenciliği ve Mevcut Sorunları Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 11 - Waelz Klinkerinin H2SO4 Liçi CANBAZOĞLU MEHMET,KUL MEHMET,KAYA ÖZLEM,URSAVAŞ CANER,KULAKSIZ MEHMET İBRAHİM (14.01.2008-16.01.2008), Yayın Yeri: Türkiye Kurşun-Çinko Yataklarının Jeolojisi Madenciliği ve Mevcut Sorunları Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 12 - The Enrichment of Turkey Kastamonu Inebolu Graphite Ore by Flotation KAYA ÖZLEM,CANBAZOĞLU MEHMET (10.06.2007-14.06.2007), Yayın Yeri: Proceedings of the XII Balkan Mineral Processing Congress Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 13 - Recovering of Ni Co and Cu from Divriği Iron Plant Tailings by Sulphuric Acid Oxygen Pressure Leaching CANBAZOĞLU MEHMET,KAYA ÖZLEM,AKDEMİR ÜNAL,İNAN ASLI,AYDOĞAN SALİH (03.09.2006-08.09.2006), Yayın Yeri: Proceedings of XXIII International Mineral Processing Congress Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 14 - Klinkerin Öğütülebilirliği ve Ürünlerin Boyut Dağılımının Simülasyonu YEKELER MEFTUNİ,ÖZKAN ALPER,KAYA ÖZLEM,COŞGUN FATİH (14.10.1999-15.10.1999), Yayın Yeri: 3. Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 15 - Investigation of Bridging Liquid Type and Effect of pH and Various Electrolytes on Oil Agglomeration of Lignites CEBECİ YAKUP,KAYA ÖZLEM,CANBAZOĞLU MEHMET (13.09.1999-18.09.1999), Yayın Yeri: VIII Balkan Mineral Processing Conference Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: