Dr.Öğr. Üyesi ÖZLEM KAYA


BİLDİRİLER 1 - İnce Kömürün Yağ Aglomerasyonunda Bazı Proses Parametrelerinin Etkileri KAYA ÖZLEM,TAŞDÖĞEN NERİMAN (22.11.2018-23.11.2018), Yayın Yeri: International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 2 - Beneficiation of Graphite Ore from Yozgat Akdağmadeni Turkey by Leaching KAYA ÖZLEM,CANBAZOĞLU MEHMET (14.06.2011-16.06.2011), Yayın Yeri: Proceedings of the XIV Balkan Mineral Processing Congress Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 3 - The Floatability of Balıkesir-Demirkapı (Turkey) Semi-Graphite Ore KAYA ÖZLEM,CANBAZOĞLU MEHMET (06.10.2010-08.10.2010), Yayın Yeri: The XIIth International Mineral Processing Symposium Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 4 - Sulphuric Acid Leaching of Zinc from Low Grade Lead Zinc Ores CANBAZOĞLU MEHMET,KAYA ÖZLEM,KULAKSIZ MEHMET İBRAHİM,NİZAMOĞLU Y SÜHA (14.06.2009-17.06.2009), Yayın Yeri: Proceedings of the XIII Balkan Mineral Processing Congress Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 5 - Demineralization of Çoraklıdere Graphite Ore KAYA ÖZLEM,CANBAZOĞLU MEHMET (14.06.2009-17.06.2009), Yayın Yeri: Proceedings XIII Balkan Mİneral Processing Congress Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 6 - Extraction of Zinc and Other Valuable Metals from Waelz Clinker CANBAZOĞLU MEHMET,KAYA ÖZLEM,URSAVAŞ CANER,KULAKSIZ MEHMET İBRAHİM,KUL MEHMET (21.10.2008-23.10.2008), Yayın Yeri: Proceedings of the 11th International Mineral Processing Symposium Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 7 - Removal of Gangue Minerals from Graphite Ore by Acid Leaching KAYA ÖZLEM,CANBAZOĞLU MEHMET (21.10.2008-23.10.2008), Yayın Yeri: Proceedings of the 11th International Mineral Processing Symposium Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 8 - Leaching of Zinc and Other Valuable Metals from Zinc Clinker CANBAZOĞLU MEHMET,KUL MEHMET,KAYA ÖZLEM,URSAVAŞ CANER,KULAKSIZ MEHMET İBRAHİM (24.09.2008-28.09.2008), Yayın Yeri: XXIV International Mineral Processing Congress Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 9 - Düşük Tenörlü Simitsonit ZnCO3 Cevherlerinin H2SO4 Liçi Olanakları CANBAZOĞLU MEHMET,KAYA MEHMET,KAYA ÖZLEM,KULAKSIZ MEHMET İBRAHİM (14.01.2008-16.01.2008), Yayın Yeri: Türkiye Kurşun-Çinko Yataklarının Jeolojisi Madenciliği ve Mevcut Sorunları Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 10 - Waelz Klinkerinin H2SO4 Liçi CANBAZOĞLU MEHMET,KUL MEHMET,KAYA ÖZLEM,URSAVAŞ CANER,KULAKSIZ MEHMET İBRAHİM (14.01.2008-16.01.2008), Yayın Yeri: Türkiye Kurşun-Çinko Yataklarının Jeolojisi Madenciliği ve Mevcut Sorunları Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 11 - The Enrichment of Turkey Kastamonu Inebolu Graphite Ore by Flotation KAYA ÖZLEM,CANBAZOĞLU MEHMET (10.06.2007-14.06.2007), Yayın Yeri: Proceedings of the XII Balkan Mineral Processing Congress Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 12 - Recovering of Ni Co and Cu from Divriği Iron Plant Tailings by Sulphuric Acid Oxygen Pressure Leaching CANBAZOĞLU MEHMET,KAYA ÖZLEM,AKDEMİR ÜNAL,İNAN ASLI,AYDOĞAN SALİH (03.09.2006-08.09.2006), Yayın Yeri: Proceedings of XXIII International Mineral Processing Congress Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 13 - Klinkerin Öğütülebilirliği ve Ürünlerin Boyut Dağılımının Simülasyonu YEKELER MEFTUNİ,ÖZKAN ALPER,KAYA ÖZLEM,COŞGUN FATİH (14.10.1999-15.10.1999), Yayın Yeri: 3. Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 14 - Investigation of Bridging Liquid Type and Effect of pH and Various Electrolytes on Oil Agglomeration of Lignites CEBECİ YAKUP,KAYA ÖZLEM,ADMIŞ SERAP (13.09.1999-18.09.1999), Yayın Yeri: VIII Balkan Mineral Processing Conference Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: