Dr.Öğr. Üyesi ÖZLEM KAYA


BİLDİRİLER 1 - Beneficiation of Graphite Ore from Yozgat Akdağmadeni Turkey by Leaching KAYA Özlem, CANBAZOĞLU Mehmet (14.06.2011-16.06.2011), Yayın Yeri: Proceedings of the XIV Balkan Mineral Processing Congress Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 2 - Demineralization of Çoraklıdere Graphite Ore KAYA Özlem, CANBAZOĞLU Mehmet (14.06.2009-17.06.2009), Yayın Yeri: Proceedings XIII Balkan Mİneral Processing Congress Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 3 - Sulphuric Acid Leaching of Zinc from Low Grade Lead Zinc Ores CANBAZOĞLU Mehmet, KAYA Özlem, KULAKSIZ M İbrahim, NİZAMOĞLU Y Süha (14.06.2009-17.06.2009), Yayın Yeri: Proceedings of the XIII Balkan Mineral Processing Congress Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 4 - Removal of Gangue Minerals from Graphite Ore by Acid Leaching KAYA Özlem, CANBAZOĞLU Mehmet (21.10.2008-23.10.2008), Yayın Yeri: Proceedings of the 11th International Mineral Processing Symposium Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 5 - Extraction of Zinc and Other Valuable Metals from Waelz Clinker CANBAZOĞLU Mehmet, KAYA Özlem, URSAVAŞ Caner, KULAKSIZ İbrahim, KUL Mehmet (21.10.2008-23.10.2008), Yayın Yeri: Proceedings of the 11th International Mineral Processing Symposium Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 6 - Leaching of Zinc and Other Valuable Metals from Zinc Clinker CANBAZOĞLU Mehmet, KUL Mehmet, KAYA Özlem, URSAVAŞ Caner, KULAKSIZ İbrahim (24.09.2008-28.09.2008), Yayın Yeri: XXIV International Mineral Processing Congress Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 7 - Waelz Klinkerinin H2SO4 Liçi CANBAZOĞLU Mehmet, KUL Mehmet, KAYA Özlem, URSAVAŞ Caner, KULAKSIZ İbrahim (14.01.2008-16.01.2008), Yayın Yeri: Türkiye Kurşun-Çinko Yataklarının Jeolojisi Madenciliği ve Mevcut Sorunları Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 8 - Düşük Tenörlü Simitsonit ZnCO3 Cevherlerinin H2SO4 Liçi Olanakları CANBAZOĞLU Mehmet, KAYA Mehmet, KAYA Özlem, KULAKSIZ İbrahim (14.01.2008-16.01.2008), Yayın Yeri: Türkiye Kurşun-Çinko Yataklarının Jeolojisi Madenciliği ve Mevcut Sorunları Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 9 - The Enrichment of Turkey Kastamonu Inebolu Graphite Ore by Flotation KAYA Özlem, CANBAZOĞLU Mehmet (10.06.2007-14.06.2007), Yayın Yeri: Proceedings of the XII Balkan Mineral Processing Congress Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 10 - Recovering of Ni Co and Cu from Divriği Iron Plant Tailings by Sulphuric Acid Oxygen Pressure Leaching CANBAZOĞLU Mehmet, KAYA Özlem, AKDEMİR Ünal, İNAN Aslı, AYDOĞAN Salih (03.09.2006-08.09.2006), Yayın Yeri: Proceedings of XXIII International Mineral Processing Congress Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 11 - Klinkerin Öğütülebilirliği ve Ürünlerin Boyut Dağılımının Simülasyonu YEKELER Meftuni, ÖZKAN Alper, KAYA Özlem, COŞGUN Fatih (14.10.1999-15.10.1999), Yayın Yeri: 3. Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 12 - Investigation of Bridging Liquid Type and Effect of pH and Various Electrolytes on Oil Agglomeration of Lignites CEBECİ Yakup, KAYA Özlem, CANBAZOĞLU Mehmet (13.09.1999-18.09.1999), Yayın Yeri: VIII Balkan Mineral Processing Conference Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: