Dr.Öğr. Üyesi NEŞE KEKLİKCİOĞLU ÇAKMAK


MAKALELER 1 - Examination of Rheological Behavior of Water-Based Graphene Oxide Nanofluids KEKLİKCİOĞLU ÇAKMAK NEŞE,TEMEL ÜMİT NAZLI,YAPICI KERİM, Yayın Yeri: Cumhuriyet Science Journal, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 2 - MODELING OF BURGER PARAMETERS FOR CMC-GUAR GUM BASED POLYMER NETWORK TEZEL TANRISEVER GÜLER BENGÜSU,UZUNER SİBEL,KEKLİKCİOĞLU ÇAKMAK NEŞE, Yayın Yeri: GIDA / THE JOURNAL OF FOOD, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 3 - EFFECT OF TEMPERATURE GUM CONCENTRATION AND GUM RATIO ON CREEP RECOVERY BEHAVIOUR OF CARBOXYMETHYL CELLULOSEGUAR GUM MIXTURES MODELING WITH RSM AND ANN UZUNER SİBEL,TEZEL TANRISEVER GÜLER BENGÜSU,KEKLİKCİOĞLU ÇAKMAK NEŞE, Yayın Yeri: ITALIAN JOURNAL OF FOOD SCIENCE, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 4 - RAT KARACİĞER KSENOBİYOTİK METABOLİZE EDİCİ ENZİMLER ÜZERİNE TİTANYUM OKSİT TiO2 NANOPARTiKÜLLERİNİN ETKİSİ TAŞ AYÇA,KEKLİKCİOĞLU ÇAKMAK NEŞE,ZONTUL CEMİLE,AĞBEKTAŞ TUĞBA,ÖZMEN ESMA,SİLİĞ YAVUZ, Yayın Yeri: TÜRK BİYOKİMYA DERGİSİ, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 5 - RAT KARACİĞER KSENOBİYOTİK METABOLİZE EDİCİ ENZİMLER ÜZERİNE GRAFEN OKSİT NANOPARTiKÜLLERİNİN ETKİSİ TAŞ AYÇA,KEKLİKCİOĞLU ÇAKMAK NEŞE,AĞBEKTAŞ TUĞBA,ZONTUL CEMİLE,ÖZMEN ESMA ,SİLİĞ YAVUZ, Yayın Yeri: TÜRK BİYOKİMYA DERGİSİ, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 6 - STUDY OF LIPASE ENZYM ACTIVITY WITH Candida utilis YEAST INDIFFERENT MEDIA CONDITION KEKLİKCİOĞLU ÇAKMAK NEŞE,AÇIKEL ÜNSAL, Yayın Yeri: Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 7 - Rheological characterization of polyethylene glycol based TiO2 nanofluids Kerim Yapici, Nese K. Cakmak, Naciye Ilhan, Yusuf Uludag, Yayın Yeri: KOREA-AUSTRALIA RHEOLOGY JOURNAL, Yıl: 2014 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale
BİLDİRİLER 1 - IN VITRO INVESTIGATION OF DEVELOPMENT AND EFFICIENCY OF TIO2 TARGETED DRUG DELIVERY SYSTEMS FOR BREAST CANCER TREATMENT TAŞ AYÇA,KEKLİKCİOĞLU ÇAKMAK NEŞE,GÜMÜŞ ERKAN,SİLİĞ YAVUZ (04.10.2018-06.10.2018), Yayın Yeri: 5th international conference on materials science and advanced-nanotechnology for next generation Uluslararası Özet bildiri ISBN: 2 - Boric Acid-Glycerine System Effect Of In Vitro In Mda-Mb-231 Cell Lines KEKLİKCİOĞLU ÇAKMAK NEŞE,GÜMÜŞ ERKAN,TAŞ AYÇA,SİLİĞ YAVUZ (04.10.2018-06.10.2018), Yayın Yeri: 5th international conference on materials science and advanced-nanotechnology for next generation Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 3 - Stability Analysis of Graphene Oxide Nanoparticles in Different Fluids KEKLİKCİOĞLU ÇAKMAK NEŞE (20.09.2018-22.09.2018), Yayın Yeri: International Conference on Innovative Engineering Applications Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: ISBN: 2587-1943 4 - INVESTIGATION OF THE EFFECT OF NGO-PEG-DOX DRUG SYSTEMS ON MDA-MB-231 CELLS TAŞ AYÇA,KEKLİKCİOĞLU ÇAKMAK NEŞE,GÜMÜŞ ERKAN,ATABEY MUSTAFA,SİLİĞ YAVUZ (20.09.2018-22.09.2018), Yayın Yeri: International Conference on Innovative Engineering Aplications Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 5 - ANTI-CANCER ACTIVITY OF DOXORUBICIN LOADED TIO2 TARGETED DRUG DELIVERY SYSTEMS ON HUMAN NEUROBLASTOMA CELL LINE TAŞ AYÇA,KEKLİKCİOĞLU ÇAKMAK NEŞE,GÜMÜŞ ERKAN,ÖZÜM ÜNAL,SİLİĞ YAVUZ (20.09.2018-22.09.2018), Yayın Yeri: International Conference on Innovative Engineering Aplications Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 6 - Synthesis and Characterization of TiO2 Nanoparticles by Sol-Gel Method KEKLİKCİOĞLU ÇAKMAK NEŞE,TOPAL CANBAZ GAMZE,EROĞLU Atakan (26.04.2018-27.04.2018), Yayın Yeri: International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2018) Uluslararası Özet bildiri ISBN: 7 - Photocatalytic TiO2 Nanoparticles KEKLİKCİOĞLU ÇAKMAK NEŞE,TOPAL CANBAZ GAMZE,EROĞLU Atakan,AÇIKEL ÜNSAL (26.04.2018-27.04.2018), Yayın Yeri: International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2018) Uluslararası Özet bildiri ISBN: 8 - Green Synthesis of Nanoparticles and Their Applications TOPAL CANBAZ GAMZE,KEKLİKCİOĞLU ÇAKMAK NEŞE,KÜÇÜKYAZICI Mustafa,AÇIKEL ÜNSAL (26.04.2018-27.04.2018), Yayın Yeri: International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2018) Uluslararası Özet bildiri ISBN: 9 - Equilibrium and Thermodynamic Studies for Adsorption of Heavy Metal on TiO2/Activated Sludge TOPAL CANBAZ GAMZE,KEKLİKCİOĞLU ÇAKMAK NEŞE,KÜÇÜKYAZICI Mustafa,AÇIKEL ÜNSAL (26.04.2018-27.04.2018), Yayın Yeri: International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2018) Uluslararası Özet bildiri ISBN: 10 - Development of a folic acid-graphene oxide nano delivery system for use in cancer diagnosis and treatment KEKLİKCİOĞLU ÇAKMAK NEŞE,Kücükyazıcı Mustafa,Eroğlu Atakan (16.11.2017-18.11.2017), Yayın Yeri: International Advanced Researches and Engineering Congress Uluslararası Özet bildiri ISBN: 11 - Investigation of the adsorption potential of copper (II) ion in wastewater of TiO2 nanoparticle and TiO2 / sewage sludge synthesized by sol gel method KEKLİKCİOĞLU ÇAKMAK NEŞE,TOPAL GAMZE,KÜÇÜKYAZICI MUSTAFA (16.11.2017-18.11.2017), Yayın Yeri: International Advanced Researches and Engineering Congress Uluslararası Özet bildiri ISBN: 12 - Removal of dye materials from wastewater with nanomaterials TOPAL GAMZE,KEKLİKCİOĞLU ÇAKMAK NEŞE,eroğlu atakan,AÇIKEL ÜNSAL (16.11.2017-18.11.2017), Yayın Yeri: International Advanced Researches and Engineering Congress Uluslararası Özet bildiri ISBN: 13 - ŞAHİN BÖLÜKBAŞI SERAP,KEKLİKCİOĞLU ÇAKMAK NEŞE,TAŞ AYÇA,ÖZMEN ESMA,ÇEVİK ESRANUR,GÜMÜŞ ERKAN,SİLİĞ YAVUZ (06.10.2017-07.10.2017), Yayın Yeri: CHEMTECH 17 / V. International Chemical Engineering and Technologies Conference. Uluslararası Özet bildiri ISBN: 14 - THE CYTOTOXIC EFFECTS OF TIO2 NANOPARTICLE ON MDA-MB-231 AND MCF-7 CELLS ŞAHİN BÖLÜKBAŞI SERAP,KEKLİKCİOĞLU ÇAKMAK NEŞE,TAŞ AYÇA,ÖZMEN Esma,ÇEVİK Esranur,GÜMÜŞ ERKAN,SİLİĞ YAVUZ (06.10.2017-07.10.2017), Yayın Yeri: V. INTERNATIONAL CHEMICAL ENGINEERING AND TECHNOLOGIES CONFERENCE Uluslararası Özet bildiri ISBN: 15 - The Investigation of the Cytotoxic Effect of Folic Acid-Graphene Oxide Nanoparticle Production and Prostate Cancer Cell Line TAŞ AYÇA,ŞAHİN BÖLÜKBAŞI SERAP,ÖZMEN ESMA,KEKLİKCİOĞLU ÇAKMAK NEŞE,GÜMÜŞ ERKAN,KÜÇÜKYAZICI MUSTAFA,EROĞLU ATAKAN,SİLİĞ YAVUZ (19.09.2017-23.09.2017), Yayın Yeri: TBD Uluslararası Biyokimya Kongresi2017 / 28. Ulusal Biyokimya Kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: 16 - THE INVESTIGATION OF THE CYTOTOXIC EFFECT OF FOLIC ACID-GRAPHEN OXIDE NANOTHERAPY SYSTEM ON PRODUCTION AND PROSTATE CANCER CELL LINE TAŞ AYÇA,ŞAHİN BÖLÜKBAŞI SERAP,ÖZMEN Esma,KEKLİKCİOĞLU ÇAKMAK NEŞE,GÜMÜŞ ERKAN,Küçükyazıcı Mustafa,EROĞLU Atakan,SİLİĞ YAVUZ (19.09.2017-23.09.2017), Yayın Yeri: Uluslararası Biyokimya Kongresi - 2017 / 28. Ulusal Biyokimya Kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: 17 - GRAFEN OKSİT NANOPARTİKÜLÜNÜN MDA-MB-231 VE MCF-7 KANSER HÜCRE HATLARI ÜZERİNE SİTOTOKSİK ETKİSİ ŞAHİN BÖLÜKBAŞI SERAP,TAŞ AYÇA,KEKLİKCİOĞLU ÇAKMAK NEŞE,ÖZMEN Esma,ÇEVİK Esranur,SİLİĞ YAVUZ (26.04.2017-29.04.2017), Yayın Yeri: 3. Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: 18 - Preperation and rheological behaviour of water based TiO2 nanofluids produced by Sol-Gel method KEKLİKCİOĞLU ÇAKMAK NEŞE,ÇELİK ERTUĞRUL (26.04.2017-29.04.2017), Yayın Yeri: IVEK 3. International convention of pharmaceuticals and pharmacies Uluslararası Özet bildiri ISBN: 19 - Experimental stability analysis of TiO2-water nanofluid produced by Sol-Gel method KEKLİKCİOĞLU ÇAKMAK NEŞE (26.04.2017-29.04.2017), Yayın Yeri: IVEK 3. International convention of pharmaceuticals and pharmacies Uluslararası Özet bildiri ISBN: 20 - INVESTIGATION OF THERMAL AND RHEOLOGICAL BEHAVIOR OF WATER BASED GRAPHENE OXIDE and TITANIUM OXIDE NANOFLUIDS KEKLİKCİOĞLU ÇAKMAK NEŞE,YAPICI KERİM (01.09.2016-05.09.2016), Yayın Yeri: International Congress on Natural and Engineering Sciences Uluslararası Özet bildiri ISBN: 21 - SU TABANLI GRAFEN OKSİT NANOAKIŞKANININ REOLOJİK DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ KEKLİKCİOĞLU ÇAKMAK NEŞE,TEMEL ÜMİT NAZLI,OVA ONUR,YAPICI KERİM (23.08.2016-26.08.2016), Yayın Yeri: 12.ULUSAL KİMYA MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ Ulusal Sözlü Bildiri ISBN: 22 - NANOAKIŞKANLARIN KOMPLEKS GEOMETRİLERDEKİ AKIŞ HİDRODİNAMİĞİNİN ve ISI AKTARIM PERFORMANSININ SAYISAL İNCELENMESİ KEKLİKCİOĞLU ÇAKMAK NEŞE,DURMAZUÇAR HASAN HÜSEYİN,YAPICI KERİM (23.08.2016-26.08.2016), Yayın Yeri: 12.ULUSAL KİMYA MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ Ulusal Poster ISBN: 23 - CFD investigation of thermohydraulic performance of graphene water nanofluids in turbulent flow conditions KEKLİKCİOĞLU ORHAN,DAĞDEVİR TOYGUN,ÖZCEYHAN VEYSEL,KEKLİKCİOĞLU ÇAKMAK NEŞE (11.05.2016-13.05.2016), Yayın Yeri: 8th International Ege Energy Syposium Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 24 - Air cooled Microchannel Heat Exchanger Performance Studies Using non Newtonian Fluid Kerim Yapıcı, Aysu Aydoğan, Neşe Çakmak, Murat Çetin,Murat Parlak (24.06.2013-28.06.2013), Yayın Yeri: 9th International Conference on Diffusion in Solids and Liquids Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 25 - Finite volume solution of mixed convection heat transfer of Al2O3 water nanofluid in a lid driven cavity Kerim Yapıcı, Salih Obut, Neşe Çakmak, Hasan H.Durmazuçar, A.Gürkan Yüksek (24.06.2013-28.06.2013), Yayın Yeri: 9th Nanoscience and Nanotechnology Conference Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 26 - Heat transfer performance of TiO2 water nanofluids in an air cooled microchannel heat exchanger Kerim Yapıcı, Aysu Aydoğan, Neşe Çakmak, Esra Kütük, Murat Çetin, Murat Parlak (24.06.2013-28.06.2013), Yayın Yeri: 9th Nanoscience and Nanotechnology Conference Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 27 - Rheological behaviour of TiO2 nanoparticles dispersed in various based fluids Neşe Çakmak, Naciye İlhan, Esra Kütük, Kerim Yapıcı (24.06.2013-28.06.2013), Yayın Yeri: 9th Nanoscience and Nanotechnology Conference Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 28 - Mikrokanal Isı Değiştiricisinde Al2O3 Su Nanoakışkan ve Newton Kuralına Uymayan Karboksi Metil Selüloz CMC Çalışma Akışkanlarının Isı Aktarımına Olan Etkisinin Deneysel İncelenmesi Neşe Keklikcioğlu Çakmak, Kerim Yapıcı, Mustafa Oğuzhan Çağlayan, Uğur Etiz, Murat Çetin (03.09.2012-07.09.2012), Yayın Yeri: 10. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 29 - Lipaz Enzimi Aktivitesine Başlangıç Sakkaroz Derişiminin ve Ortamda Bulunan Bakır II ve Nikel II İyonlarının Etkisi Keklikçioğlu Neşe, Açıkel Ünsal (27.06.2011-02.07.2011), Yayın Yeri: 25. Ulusal Kimya Kongresi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 30 - Candida Utilis in Lipaz Enzimi Aktivitesine Başlangıç Sakkaroz Derişiminin ve Aktivatör Yağların Etkisi Keklikçioğlu Neşe, Açıkel Ünsal (22.06.2010-25.06.2010), Yayın Yeri: 9. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 31 - Candida utilis ve Rhizopus delemar mikroorganizmalarının lipaz enzimi üretiminin karşılaştırmalı incelenmesi Ersan Mehtap, Keklikçioğlu Neşe, Açıkel Ünsal, Sağ Açıkel Yeşim (16.06.2009-20.06.2009), Yayın Yeri: 23. Ulusal Kimya Kongresi Ulusal Tam metin bildiri ISBN:
PROJELER 1 - Titanyum izopropoksit (titanyum 2 propoksit) başlatıcısı kullanarak sol jel yöntemiyle üretilen TiO2 nanopartikülü ve TiO2 aktif çamur ile sulu ortamdan ağır metallerin giderimi Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Devam Ediyor 11.05.2016 - 11.09.2018 20000 TÜRK LİRASI 2 - Farklı banbury makinelerinin kauçuk karışıma etkisinin araştırılması ve yeni bir kauçuk karışımının sentezi, karakterizasyon analizlerinin yapılması Danışman TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı 06.03.2018 - 06.07.2018 4500 TÜRK LİRASI 3 - TiO2 nanopartikülü ve TiO2 /aktif çamur ile sulu çözeltiden ağır metal adsorpsiyonu. Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 04.10.2016 - 26.12.2017 19.989 TÜRK LİRASI 4 - TiO2 nanopartikülü ve TiO2 aktif çamur ile sulu çözeltiden ağır metal adsorpsiyonu Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 13.05.2016 - 10.12.2017 20000 TÜRK LİRASI 5 - KANSER TANI ve TEDAVİSİNDE KULLANILMAYA YÖNELİKFOLİK ASİT-GRAFEN OKSİT NANOTAŞIYICISI ÜRETİMİ, KARARLILIK ve REOLOJİK ANALİZLERİ Danışman TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı 26.03.2017 - 26.06.2017 2000 TÜRK LİRASI 6 - Kanser Tedavisinde Kullanılan Dosetaksel ve Mocetinostat İçin Nanotaşıyıcı Sistem Sentezi ve Farklı Ortamlarda Kararlılıklarının İncelenmesi Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Devam Ediyor 05.01.2018 - 10000 TÜRK LİRASI 7 - Polietilen glikol ile modifiye edilen Titanyum dioksit (TiO2) nanoparçacığının prostat kanser hücresi üzerinde stotoksik etki, lipid profilleri ve lipid metabolizmalarında görev alan bazı proteinlerin gen ekspresyonları incelenmesi Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Devam Ediyor 17.05.2016 - 165000 TÜRK LİRASI 8 - Polietilen glikol (PEG) ile modifiye edilen grafen oksit (GO) nanoparçacığının meme kanser hücreleriüzerine sitotoksik aktivitesi ve BCL11A gen ekspresyon düzeyine etkisinin araştırılması, Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Devam Ediyor 06.09.2017 - 10000 TÜRK LİRASI 9 - Brownian Olmayan Küresel Parçacıkların Genel Göç Model Eşitliklerinin Türetilmesi ve Nanoakışkanların Karmaşık Geometrilerdeki Isı Geçişlerinin Sayısal Olarak İncelenmesi Araştırmacı BAP Tamamlandı - 20000 TÜRK LİRASI 10 - Maya Türü Mikroorganizmalarla Lipaz Enzimi Eldesi Araştırmacı BAP Tamamlandı - 10000 TÜRK LİRASI 11 - Küresel ve Brownian Özellik Göstermeyen Partiküllerin Derişik Süspansiyonları için İki Boyutlu Partikül Göçü Model eşitliklerinin Geliştirilmesi Ve Bu Süspansiyon Partiküllerin Karmaşık Geometrilerdeki Hidrodinamik Davranışlarının İncelenmesine Yönelik So Bursiyer TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı - 60000 TÜRK LİRASI
DERSLER Lisans 2018-2019 ANALİTİK KİMYA Türkçe 3 Lisans 2018-2019 KİMYASAL PROSES ENDÜSTRİLERİ-2 Türkçe 3 Lisans 2018-2019 MUKAVEMET Türkçe 2 Lisans 2018-2019 ORGANİK KİMYA Türkçe 3 Lisans 2017-2018 ANALİTİK KİMYA Türkçe 3 Lisans 2017-2018 KİMYASAL PROSES ENDÜSTRİLERİ-2 Türkçe 3 Lisans 2017-2018 MUKAVEMET Türkçe 2 Lisans 2017-2018 ORGANİK KİMYA Türkçe 3 Lisans 2016-2017 ANALİTİK KİMYA Türkçe 3 Lisans 2016-2017 KİMYASAL PROSES ENDÜSTRİLERİ-2 Türkçe 3 Lisans 2016-2017 MUKAVEMET Türkçe 2 Lisans 2016-2017 ORGANİK KİMYA Türkçe 3 Lisans 2015-2016 ANALİTİK KİMYA Türkçe 3 Lisans 2015-2016 Kimyasal Proses Endüstrileri-2 Türkçe 3 Lisans 2015-2016 MUKAVEMET Türkçe 2 Lisans 2015-2016 ORGANİK KİMYA Türkçe 3 Lisans 2014-2015 ANALİTİK KİMYA Türkçe 3 Lisans 2014-2015 Kimyasal Proses Endüstrileri-2 Türkçe 3 Lisans 2014-2015 MUKAVEMET Türkçe 2 Lisans 2014-2015 ORGANİK KİMYA Türkçe 3 Yüksek Lisans 2018-2019 İLERİ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2018-2019 NANOAKIŞKANLAR VE UYGULAMA ALANLARI Türkçe 3 Yüksek Lisans 2018-2019 NANOPARTİKÜLLER VE ÜRETİM METODLARI Türkçe 3 Yüksek Lisans 2017-2018 İleri Akışkanlar Mekaniği Türkçe 3 Yüksek Lisans 2017-2018 NANOAKIŞKANLAR VE UYGULAMA ALANLARI Türkçe 3 Yüksek Lisans 2017-2018 NANOPARTİKÜLLER VE ÜRETİM METODLARI Türkçe 3 Yüksek Lisans 2016-2017 NANOAKIŞKANLAR VE UYGULAMA ALANLARI Türkçe 3 Yüksek Lisans 2016-2017 NANOPARTİKÜLLER VE ÜRETİM METODLARI Türkçe 3 Yüksek Lisans 2015-2016 NANOAKIŞKANLAR VE UYGULAMA ALANLARI Türkçe 3 Yüksek Lisans 2015-2016 NANOPARTİKÜLLER VE ÜRETİM METODLARI Türkçe 3