Doç.Dr. BEKİR LEVENT MESCİ


MAKALELER 1 - Fossil findings from the Sıcak Çermik fissure ridge-type travertines and possible hominid tracks, Sivas, Central Turkey MESCİ BEKİR LEVENT,ERKMAN AHMET CEM,GÜRSOY HALİL,TATAR ORHAN, Yayın Yeri: Geodinamica Acta, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 2 - Çobansaray Karakaya Yıldızeli KB Sivas Arasındaki Orta Anadolu Bindirme Kuşağının Kuzey Neotetis Kenedi Tektonostratigrafik Ve Yapısal Özellikleri B Levent Mesci, Halil Gürsoy, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, Seri A-Yerbilimleri, Yıl: 2014 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 3 - Palaeomagnetic evidence for the neotectonic evolution of the Erzincan Basin North Anatolian Fault Zone Turkey TATAR ORHAN,AKPINAR ZAFER,GÜRSOY HALİL,John DA Piper,KOÇBULUT FİKRET,MESCİ BEKİR LEVENT,Polat Ali,Roberts Andrew P, Yayın Yeri: Journal of Geodynamics, Yıl: 2013 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 4 - New observations on the 1939 Erzincan Earthquake surface rupture on the Kelkit Valley segment of the North Anatolian Fault Zone Turkey GÜRSOY HALİL,TATAR ORHAN,AKPINAR ZAFER,Polat Ali,MESCİ BEKİR LEVENT,Doğan Tuncer, Yayın Yeri: Journal of Geodynamics, Yıl: 2013 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 5 - Özgün Niteliklere Sahip Travertenler ve Önemleri Sivas Yöresi Travertenlerinden Örnekler MESCİ BEKİR LEVENT, Yayın Yeri: Türkiye Jeoloji Bülteni, Yıl: 2013 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 6 - The efficacy of travertine as a palaeoenvironmental indicator palaeomagnetic study of neotectonic examples from Denizli Turkey MESCİ BEKİR LEVENT,TATAR ORHAN,PIPER JOHN,GÜRSOY HALİL,ALTUNEL ERHAN,crowley Stephen, Yayın Yeri: Turkish Journal of Earth Sciences, Yıl: 2013 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 7 - Özgün Niteliklere Sahip Travertenler ve Önemleri Sivas Yöresi Travertenlerinden Örnekler MESCİ BEKİR LEVENT, Yayın Yeri: Türkiye Jeoloji Bülteni, Yıl: 2013 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 8 - Active tectonics of the Ortaköy fissure ridge type travertines implications for the Quaternary stress state of the neotectonic structures of the Central Anatolia Turkey MESCİ BEKİR LEVENT, Yayın Yeri: Geodinamica Acta, Yıl: 2012 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 9 - Crustal deformation and kinematics of the Eastern Part of the North Anatolian Fault Zone Turkey from GPS measurements TATAR ORHAN,POYRAZ FATİH,GÜRSOY HALİL,Ziyadin Cakir,ERGİNTAV SEMİH,AKPINAR ZAFER,KOÇBULUT FİKRET,SEZEN TEFİK FİKRET,HASTAOĞLU KEMAL ÖZGÜR,Polat Ali,MESCİ BEKİR LEVENT,GÜRSOY ÖNDER,İ Ercüment Ayazlı,Rahşan Çakmak,Alpay Belgen,YAVAŞOĞLU HAKAN, Yayın Yeri: Tectonophysics, Yıl: 2012 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 10 - Palaeomagnetic study of the Kepezdağ and Yamadağ volcanic complexes central Turkey Neogene tectonic escape and block definition in the central east Anatolides GÜRSOY HALİL,TATAR ORHAN,piper john,KOÇBULUT FİKRET,AKPINAR ZAFER,Baochun Huang,AP Roberts,MESCİ BEKİR LEVENT, Yayın Yeri: Journal of Geodynamics, Yıl: 2011 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 11 - Distributed neotectonic deformation in the Anatolides of Turkey A palaeomagnetic analysis John piper,GÜRSOY HALİL,TATAR ORHAN,ME Beck,Rao A,KOÇBULUT FİKRET,MESCİ BEKİR LEVENT, Yayın Yeri: TECTONOPHYSICS, Yıl: 2010 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 12 - Determination of neotectonic features of the Karasu Basin SE Turkey and their relationship with Quaternary volcanic activity using Landsat ETM imagery Sevki Kavak Kaan, Tatar Orhan, Piper John, Kocbulut Fikret, Levent Mesci B., Yayın Yeri: International Journal of Remote Sensing, Yıl: 2009 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 13 - Palaeomagnetic study of Tertiary volcanic domains in Southern Turkey and Neogene anticlockwise rotation of the Arabian Plate GÜRSOY HALİL,TATAR ORHAN,Piper John,Heimann A,KOÇBULUT FİKRET,MESCİ BEKİR LEVENT, Yayın Yeri: Tectonophysics, Yıl: 2009 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 14 - The evolution of travertine masses in the Sivas area Central Turkey and their relationships to active tectonics MESCİ BEKİR LEVENT,GÜRSOY HALİL,TATAR ORHAN, Yayın Yeri: TURKISH JOURNAL OF EARTH SCIENCES, Yıl: 2008 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 15 - Palaeomagnetic and rock magnetic properties of travertine Its potential as a recorder of geomagnetic palaeosecular variation environmental change and earthquake activity in the Sıcak Çermik geothermal field Turkey Piper John D.A., Mesci Levent B., Gürsoy Halil, Tatar Orhan, Davies Ceri J., Yayın Yeri: Physics of the Earth and Planetary Interiors, Yıl: 2007 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 16 - The magnetism in tectonically controlled travertine as a palaeoseismological tool examples from the Sicak Cermik geothermal field central Turkey Gursoy H., Mesci B. L., Piper J. D. A., Tatar O., Davies C. J., Yayın Yeri: Geological Society, London, Special Publications, Yıl: 2007 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 17 - Intracontinental quaternary volcanism in the Niksar pull apart basin North Anatolian Fault Zone Turkey Tatar Orhan , Yurtmen Sema , Temiz Haluk , Guersoy Halil , Kocbulut Fikret , Mesci B. Levent , Guezou Jean Claude, Yayın Yeri: TURKISH JOURNAL OF EARTH SCIENCES, Yıl: 2007 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 18 - Palaeomagnetic Analysis of Neotectonics Deformation in the Anatolian accetionary collage Turkey Piper John,TATAR ORHAN,GÜRSOY HALİL,KOÇBULUT FİKRET,MESCİ BEKİR LEVENT, Yayın Yeri: Geological Society of American Special Paper, Yıl: 2006 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 19 - Neotectonic deformation linking the east Anatolian and Karataş Osmaniye intracontinental transform fault zones in the Gulf of İskenderun southern Turkey deduced from paleomagnetic study of the Ceyhan Osmaniye volcanics GÜRSOY HALİL,TATAR ORHAN,Piper John,Heimann Ariel,MESCİ BEKİR LEVENT, Yayın Yeri: Tectonics, Yıl: 2003 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 20 - Sıcak çermik Sivas Travertenlerinin Gelişimi ve Aktif Tektonikle İlişkisi MESCİ BEKİR LEVENT, Yayın Yeri: ATAG 7 Makaleler Kitabı, Yıl: 2003 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 21 - 12 Kasım 1999 Düzce Depremi ve Bölgesel Anlamı Süha Özden, Orhan Tatar, B Levent Mesci, Fikret Koçbulut, S Zeki Tutkun, Bülent Doğan, Oktay Tüvar, Yayın Yeri: Türkiye Jeoloji Bülteni, Yıl: 2000 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 22 - Palaeomagnetic study of the Karaman and Karapinar volcanic complexes central Turkey neotectonic rotation in the south central sector of the Anatolian Block GÜRSOY HALİL,Piper John,TATAR ORHAN,MESCİ BEKİR LEVENT, Yayın Yeri: Tectonophysics, Yıl: 1998 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale
BİLDİRİLER 1 - FARKLI TEKTONİK REJİMLERİN KONTROLÜ ALTINDA OLUŞAN TRAVERTENLERİN MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİ: DİYADİN (AĞRI), REŞADİYE (TOKAT) VEYENİCE (DENİZLİ) TRAVERTENLERİ MESCİ BEKİR LEVENT,GÜRSOY HALİL,TATAR ORHAN,Sürmeli HüseyinEmre,Ghaleb Bassam,Ekizoğlu Ömer (12.10.2017-14.10.2017), Yayın Yeri: Uluslararası Jeomorfoloji Sempozyumu Uluslararası Özet bildiri ISBN: 2 - Distributed Neotectonic Deformations in Anatolia, Turkey Obtained From Paleomagnetic Analysis. TATAR ORHAN,GÜRSOY HALİL,JDA PIPER,KOÇBULUT FİKRET,MESCİ BEKİR LEVENT (03.05.2017-06.05.2017), Yayın Yeri: Çukurova Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Uluslararası Katılımlı 40. Yıl Jeoloji Sempozyumu Uluslararası Özet bildiri ISBN: 3 - Fossil Findings From The Sıcak Çermik Fıssure Ridge-Type Travertines and Possible Hominid Tracks, Sivas, Central Anatolia. MESCİ BEKİR LEVENT,ERKMAN AHMET CEM,GÜRSOY HALİL,TATAR ORHAN (03.05.2017-06.05.2017), Yayın Yeri: Çukurova Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Uluslararası Katılımlı 40. Yıl Jeoloji Sempozyumu Uluslararası Özet bildiri ISBN: 4 - Morphological, Active Tectonic Properties of Reşadiye (Tokat) Fissure-Ridge Type Travertine and its Relationship with The North Anatolıan Fault Zone MESCİ BEKİR LEVENT,GÜRSOY HALİL,TATAR ORHAN,GHALEB BASSAM (03.05.2017-06.05.2017), Yayın Yeri: Çukurova Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Uluslararası Katılımlı 40. Yıl Jeoloji Sempozyumu Uluslararası Özet bildiri ISBN: 5 - Sivas Havzası içerisinde Yer Alan Travertenlerin Gelişimleri ve Aktif Tektonik Özellikeri MESCİ BEKİR LEVENT (05.11.2015-08.11.2015), Yayın Yeri: Uluslararası Özet bildiri ISBN: 6 - Sivas havzası içerisinde yer alan travertenlerin gelişimleri ve aktif tektonik özellikleri. MESCİ BEKİR LEVENT (05.11.2015-08.11.2015), Yayın Yeri: . Traverten - Tufa Çalıştayı / Travertine - Tufa Workshop Uluslararası Özet bildiri ISBN: 7 - Diyadin Ağrı Travertenlerinin Gelişim Morfolojik ve Aktif Tektonik Özellikleri MESCİ BEKİR LEVENT,GÜRSOY HALİL,TATAR ORHAN,Emre Sürmeli,Ghaleb Bassam (07.10.2015-09.10.2015), Yayın Yeri: 19. Aktif Tektonik Araştırma Grubu Çalıştayı (ATAG 19) Ulusal Özet bildiri ISBN: 8 - Korunamayan doğal anıtlar: özgün morfolojik yapılı Sivas travertenleri, MESCİ BEKİR LEVENT (05.06.2012-08.06.2012), Yayın Yeri: Ulusal Özet bildiri ISBN: 9 - Çevresel Değişimlerin Tabakalı Travertenlerdeki Kayıtları: Denizli Travertenlerinde Pilot Çalışma, Batı Anadolu MESCİ BEKİR LEVENT,TATAR ORHAN,GÜRSOY HALİL,ALTUNEL ERHAN,AKPINAR ZAFER (03.11.2010-06.11.2010), Yayın Yeri: Aktif Tektonik Araştırma Grubu 14. Toplantısı Ulusal Özet bildiri ISBN: 10 - Kuzey Anadolu Fay Zonu doğu kesiminde Kelkit Vadisi boyunca yatay yerkabuğu hareketlerinin GPS ile izlenmesi TATAR ORHAN,POYRAZ FATİH,GÜRSOY HALİL,HASTAOĞLU KEMAL ÖZGÜR,AYAZLI İSMAİL ERCÜMENT,MESCİ BEKİR LEVENT,GÜRSOY ÖNDER,ERGİNTAV SEMİH,KOÇBULUT FİKRET,TÜRK TARIK,YAVAŞOĞLU HAKAN,AKPINAR ZAFER (03.11.2010-06.11.2010), Yayın Yeri: Ulusal Özet bildiri ISBN: 11 - Palaeomagnetic and Isotopic Study of the Denizli Travertines : Implications for the Environmental Changes MESCİ BEKİR LEVENT,TATAR ORHAN,GÜRSOY HALİL,PIPER JDA,KOÇBULUT FİKRET,ALTUNEL ERHAN (18.10.2010-22.10.2010), Yayın Yeri: 7th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology Uluslararası Özet bildiri ISBN: 12 - Multidisciplinary studies on active fault zones in terms of risk reduction : encountered problems in the use of scientific data by decision-makers TATAR ORHAN,GÜRSOY HALİL,KOÇBULUT FİKRET,MESCİ BEKİR LEVENT,SEZEN TEFİK FİKRET (18.10.2010-22.10.2010), Yayın Yeri: 7th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology Uluslararası Özet bildiri ISBN: 13 - Palaeomagnetic analysis of neotectonic rotation in the Erzincan Basin, East Turkey Akpınar Zafer,TATAR ORHAN,PIPER JDA,GÜRSOY HALİL,KOÇBULUT FİKRET,MESCİ BEKİR LEVENT (04.10.2010-08.10.2010), Yayın Yeri: GSA Meeting on Tectonic Crossroads : Evolving Orogens of Eurasia-Africa-Arabia Uluslararası Özet bildiri ISBN: 14 - Palaeomagnetic analysis of distributed neotectonic deformation and block definition in the Anatolides of Turkey. TATAR ORHAN,PIPER JDA,GÜRSOY HALİL,KOÇBULUT FİKRET,MESCİ BEKİR LEVENT (04.10.2010-08.10.2010), Yayın Yeri: GSA Meeting on Tectonic Crossroads : Evolving Orogens of Eurasia-Africa-Arabia Uluslararası Özet bildiri ISBN: 15 - Erzincan Havzasının Gelisiminin Paleomanyetik Yöntemlerle incelenmesi. TATAR ORHAN,GÜRSOY HALİL,Piper J D A,KOÇBULUT FİKRET,MESCİ BEKİR LEVENT,Polat Ali (08.10.2009-11.10.2009), Yayın Yeri: ATAG-13 Ulusal Özet bildiri ISBN: 16 - Palaeomagnetic study of Tertiary volcanic domains in southern Turkey and Neogene anticlockwise rotation of the Arabian Plate TATAR ORHAN,GÜRSOY HALİL,JDA PIPER,HEIMANN ARIEL,MESCİ BEKİR LEVENT,KOÇBULUT FİKRET (06.08.2008-14.08.2008), Yayın Yeri: 33th IGC Congress Uluslararası Özet bildiri ISBN: 17 - Post collisional deformation of the Anatolides and motion of the Arabian indenter a paleomagnetic analysis John Piper,TATAR ORHAN,GÜRSOY HALİL,MESCİ BEKİR LEVENT,Huang B,KOÇBULUT FİKRET (15.05.2008-16.05.2008), Yayın Yeri: Yerbilimleri Kurumu, JMO, British Council Uluslararası Katılımlı Paleomanyetizma Çalıştayı Uluslararası Özet bildiri ISBN: 18 - Paleomagnetic study of the Karasu basin, southern Turkey, TATAR ORHAN,GÜRSOY HALİL,KOÇBULUT FİKRET,MESCİ BEKİR LEVENT (15.05.2008-16.05.2008), Yayın Yeri: Yerbilimleri Kurumu, JMO, British Council Uluslararası Katılımlı Paleomanyetizma Çalıştayı Uluslararası Özet bildiri ISBN: 19 - Kelkit Vadisi Afet Bilgi Sistemi KABİS Altyapısının Oluşturulması TATAR ORHAN,TÜRK TARIK,GÜRSOY HALİL,HASTAOĞLU KEMAL ÖZGÜR,AYAZLI İSMAİL ERCÜMENT,POYRAZ FATİH,GÜRSOY ÖNDER,zabcı cengiz,SEZEN TEFİK FİKRET,KAVAK KAAN ŞEVKİ,KOÇBULUT FİKRET,DEMİR GÖKHAN,AKIN MÜGE,DİKMEN ÜNAL,cengiz zabcı,MESCİ BEKİR LEVENT,Polat Ali (30.10.2007-02.11.2007), Yayın Yeri: TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 20 - Kuzey Anadolu Fay Zonu-1939 Erzincan ve 1942 Erbaa-Niksar Depremleri Yüzey Kırıkları Üzerinde Yeni Gözlemler. TATAR ORHAN,GÜRSOY HALİL,KOÇBULUT FİKRET,KAVAK KAAN ŞEVKİ,SEZEN TEFİK FİKRET,POLAT ALİ,AKPINAR ZAFER,MESCİ BEKİR LEVENT (16.04.2007-22.04.2007), Yayın Yeri: MTA, 60. Türkiye Jeoloji Kurultayı Ulusal Özet bildiri ISBN: 21 - Paleomagnetic analysis of crustal deformation in the Anatolian accretionary collage and its neotectonic significance in the evolution of the Turkish sector of the eastern Mediterranean region. TATAR ORHAN,PIPER JDA,GÜRSOY HALİL,KOÇBULUT FİKRET,MESCİ BEKİR LEVENT,POLAT ALİ,AKPINAR ZAFER (15.04.2007-20.04.2007), Yayın Yeri: Geophysical Research Uluslararası Özet bildiri ISBN: 22 - Aktif fay zonlarında gelişen doğal afetlere güncel bir örnek: 17 Mart 2005 Kuzulu (Koyuluhisar-Sivas) heyelanı ve bölgenin temel jeolojik özellikleri. GÜRSOY HALİL,TATAR ORHAN,MESCİ BEKİR LEVENT,KOÇBULUT FİKRET,AKPINAR ZAFER (30.11.2006-02.12.2006), Yayın Yeri: I. Heyelan Sempozyumu. Ulusal Özet bildiri ISBN: 23 - Aktif Fay Zonları ve Doğal Afetler: Kuzey Anadolu Fay Zonu Üzerinde Kelkit Vadisi Boyunca Yer Alan Yerleşim Alanlarının Doğal Afet Risk Analizi ve Afet Bilgi Sisteminin Oluşturulması TATAR ORHAN,GÜRSOY HALİL,MESCİ BEKİR LEVENT (16.11.2006-18.11.2006), Yayın Yeri: Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu 2006 Yılı Bilimsel Toplantısı, Tektonik ve Jeodezik Ağlar Çalıştayı Ulusal Özet bildiri ISBN: 24 - Kuzey Anadolu Fay Zonu (KAFZ) doğusunda Çobanlı-Akçağıl (Suşehri-Sivas) arasında 1939 Erzincan depremi yüzey kırığı. POLAT ALİ,TATAR ORHAN,GÜRSOY HALİL,KOÇBULUT FİKRET,MESCİ BEKİR LEVENT,SEZEN TEFİK FİKRET,KAVAK KAAN ŞEVKİ (02.11.2006-04.11.2006), Yayın Yeri: ATAG-10 Ulusal Özet bildiri ISBN: 25 - Kuzey Anadolu Fay Zonu üzerinde Kelkit vadisi boyunca yer alan yerleşim alanlarının doğal afet risk analizi ve afet bilgi sisteminin oluşturulması: ilk sonuçlar. TATAR ORHAN,GÜRSOY HALİL,ALTUNEL ERHAN,AKYÜZ HÜSNÜ SERDAR,TOPAL TAMER,KAVAK KAAN ŞEVKİ,SEZEN TEFİK FİKRET,KOÇBULUT FİKRET,MESCİ BEKİR LEVENT,DİKMEN ÜNAL,POYRAZ FATİH,HASTAOĞLU KEMAL ÖZGÜR,TÜRK TARIK,GÜRSOY ÖNDER (02.11.2006-04.11.2006), Yayın Yeri: ATAG-10 Ulusal Özet bildiri ISBN: 26 - Kuzey Anadolu Fay Zonu - 1942 Erbaa-Niksar depremi yüzey kırığı: yeni gözlemler. TATAR ORHAN,KAVAK KAAN ŞEVKİ,Polat ALİ,GÜRSOY HALİL,KOÇBULUT FİKRET,SEZEN TEFİK FİKRET,MESCİ BEKİR LEVENT (02.11.2006-04.11.2006), Yayın Yeri: ATAG-10 Ulusal Özet bildiri ISBN: 27 - KOÇBULUT FİKRET,SEZEN TEFİK FİKRET,TATAR ORHAN,MESCİ BEKİR LEVENT,KAVAK KAAN ŞEVKİ (02.11.2006-04.11.2006), Yayın Yeri: ATAG-10 Ulusal Özet bildiri ISBN: 28 - 1939 Erzincan depremi yüzey kırığı haritalama çalışmaları (Reşadiye batısı -Koyulhisar arası): ilk gözlemlere ait bulgular. GÜRSOY HALİL,AKPINAR ZAFER,KOÇBULUT FİKRET,SEZEN TEFİK FİKRET,MESCİ BEKİR LEVENT,KAVAK KAAN ŞEVKİ (02.11.2006-04.11.2006), Yayın Yeri: ATAG-10 Ulusal Özet bildiri ISBN: 29 - 29 Mart 2006 güneş tutulması, depremler, bilimsel ahlak ve bilgi toplumuna özlem. TATAR ORHAN,MESCİ BEKİR LEVENT,AKPINAR ZAFER (02.11.2006-04.11.2006), Yayın Yeri: ATAG-10 Ulusal Özet bildiri ISBN: 30 - Kuzulu (Sugözü-Koyulhisar, Sivas) heyelan bölgesinin temel jeolojik özellikleri:heyelan sahasında gözlenen tektonik yapıların heyelanın gelişiminde rolü var mı? GÜRSOY HALİL,TATAR ORHAN,KOÇBULUT FİKRET,MESCİ BEKİR LEVENT,AKPINAR ZAFER (02.11.2006-04.11.2006), Yayın Yeri: ATAG-10 Ulusal Özet bildiri ISBN: 31 - SEZEN TEFİK FİKRET,KOÇBULUT FİKRET,TATAR ORHAN,MESCİ BEKİR LEVENT,KAVAK KAAN ŞEVKİ,AKPINAR ZAFER (02.11.2006-04.11.2006), Yayın Yeri: ATAG-10 Ulusal Özet bildiri ISBN: 32 - KAVAK KAAN ŞEVKİ,TATAR ORHAN,SEZEN TEFİK FİKRET,KOÇBULUT FİKRET,MESCİ BEKİR LEVENT,AKPINAR ZAFER (02.11.2006-04.11.2006), Yayın Yeri: ATAG-10 Ulusal Özet bildiri ISBN: 33 - Palaeomagnetic and Rock Magnetic Properties of Travertine : a recorder of Geomagnetic Palaeosecular Variation, Environmental Change and Earthquake Activity in the Sıcak Çermik Geothermal Field, Central Turkey. PIPER JDA,MESCİ BEKİR LEVENT,GÜRSOY HALİL,TATAR ORHAN,DAVIES CERI (10.01.2006-02.01.2006), Yayın Yeri: Magnetic Interactions UK 2006 Meeting Uluslararası Özet bildiri ISBN: 34 - Sıcak Çermik (Sivas) ve Yakın Dolayındaki Kuvaterner yaşlı Traverten Oluşumlarının Neotektonik Dönem Açısından Önemi. MESCİ BEKİR LEVENT,GÜRSOY HALİL (22.09.2005-24.09.2005), Yayın Yeri: Türkiye Kuvaterner Sempozyumu V (TURQUA) Ulusal Özet bildiri ISBN: 35 - Kuzey Anadolu Fay Zonu Üzerinde Gelişen 17 Mart 2005 Kuzulu Mahallesi Heyelanının (Sugözü Köyü-Koyulhisar, Sivas) Jeolojik, Jeomorfolojik Özellikleri ve mevcut Risk Durumu GÜRSOY HALİL,TATAR ORHAN,MESCİ BEKİR LEVENT,KOÇBULUT FİKRET (22.09.2005-24.09.2005), Yayın Yeri: ATAG-9 Ulusal Özet bildiri ISBN: 36 - Kuzey Anadolu Fay Zonu Üzerinde Gelişen 17 Mart 2005 Kuzulu Mahallesi Heyelanının (Sugözü Köyü-Koyulhisar, Sivas) Jeolojik, Jeomorfolojik Özellikleri ve mevcut Risk Durumu GÜRSOY HALİL,TATAR ORHAN,MESCİ BEKİR LEVENT,KOÇBULUT FİKRET (22.09.2005-24.09.2005), Yayın Yeri: ATAG-9 Ulusal Özet bildiri ISBN: 37 - Paleomagnetic and Rock Magnetic Studies of Layered and Fissure Fill Travertine as a Signature of Geomagnetic Paleosecular Variation Earthquake Activity, and Environmental Change GÜRSOY HALİL,MESCİ BEKİR LEVENT,PIPER JDA,TATAR ORHAN (15.06.2005-17.06.2005), Yayın Yeri: International Symposium on the Geodynamics of Eastern Mediterranean. Active tectonics of the Aegean Region. Uluslararası Özet bildiri ISBN: 38 - Paleomagnetic Analysis of Neotectonic Deformation in the Anatolides of Central Turkey PIPER JDA,TATAR ORHAN,GÜRSOY HALİL,KOÇBULUT FİKRET,MESCİ BEKİR LEVENT (15.06.2005-17.06.2005), Yayın Yeri: ınternational Symposium on the Geodynamics of Eastern Mediterranean. Active tectonics of the Aegean Region Uluslararası Özet bildiri ISBN: 39 - Sıcak Çermik, Delikkaya ve Sarıkaya (Sivas) Travertenlerinin Oluşum Yaşları ve Aktif Tektonikle İlişkisi MESCİ BEKİR LEVENT,GÜRSOY HALİL (22.09.2004-24.09.2004), Yayın Yeri: ATAG-8 Ulusal Özet bildiri ISBN: 40 - Palaeomagnetic and rock magnetic studies of layered and fissure fill travertine: a signature of geomagnetic palaeosecular variation, earthquake activity, and environmental change. GÜRSOY HALİL,MESCİ BEKİR LEVENT,PIPER JDA,TATAR ORHAN (14.04.2004-20.04.2004), Yayın Yeri: 5th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology Uluslararası Özet bildiri ISBN: 41 - Sıcak Çermik (Sivas) Travertenlerinin Gelişimi ve Aktif Tektonikle İlişkisi, MESCİ BEKİR LEVENT,GÜRSOY HALİL (01.10.2003-03.10.2003), Yayın Yeri: Aktif Tektonik Araştırma Grubu 7. Toplantısı (ATAG-7) Ulusal Özet bildiri ISBN: 42 - TATAR ORHAN,GÜRSOY HALİL,KOÇBULUT FİKRET,MESCİ BEKİR LEVENT (01.10.2003-03.10.2003), Yayın Yeri: Aktif Tektonik Araştırma Grubu 7. Toplantısı (ATAG-7) Ulusal Özet bildiri ISBN: 43 - Doğu Anadolu ve Karataş-Osmaniye Kıtaiçi Transform Fay Zonları ile ilşkili İskenderun Körfezi Dolayındaki Neotektonik Deformasyon: Ceyhan-Osmaniye Volkaniklerinden Elde Edilen Paleomanyetizma Sonuçları, GÜRSOY HALİL,TATAR ORHAN,MESCİ BEKİR LEVENT (01.10.2003-03.10.2003), Yayın Yeri: Aktif Tektonik Araştırma Grubu 7. Toplantısı (ATAG-7) Ulusal Özet bildiri ISBN: 44 - Determination of Volcanic Outcrops and Structural Features Around the Karasu Fault Basin Using Landsat ETM+Imagery KAVAK KAAN ŞEVKİ,TATAR ORHAN,GÜRSOY HALİL,PIPER JDA,KOÇBULUT FİKRET,MESCİ BEKİR LEVENT,HEIMANN ARIEL (31.08.2003-12.09.2003), Yayın Yeri: International Workshop on the North Anatolian and Dead Sea Fault Systems Uluslararası Özet bildiri ISBN: 45 - Neotectonic Deformation in the Transition Zone Between the Dead Sea Transform and the East Anatolian Fault Zone, Southern Turkey: A Palaeomagnetic Study of the Karasu Rift Volcanism. TATAR ORHAN,PIPER JDA,GÜRSOY HALİL,HEIMANN ARIEL,KOÇBULUT FİKRET,MESCİ BEKİR LEVENT (31.08.2003-12.09.2003), Yayın Yeri: International Workshop on the North Anatolian and Dead Sea Fault Systems Uluslararası Özet bildiri ISBN: 46 - Neotectonic Deformation Linking the East Anatolian and Karataş-Osmaniye Intracontinental Transform Fault Zones in the Gulf of İskenderun, Southern Turkey, Deduced from Palaeomagnetic Study of the Ceyhan-Osmaniye Volcanics. GÜRSOY HALİL,TATAR ORHAN,PIPER JDA,Ariel HEIMANN,MESCİ BEKİR LEVENT,KOÇBULUT FİKRET (31.08.2003-12.09.2003), Yayın Yeri: International Workshop on the North Anatolian and Dead Sea Fault Systems Uluslararası Özet bildiri ISBN: 47 - Fissure Fill Travertine as a recorder of Palaeosecular Variation: a Recent example from Turkey. GÜRSOY HALİL,PIPER JDA,TATAR ORHAN,Alyaroubi Mohamed,MESCİ BEKİR LEVENT (24.10.2001-28.10.2001), Yayın Yeri: Fourth International Turkish Geology Symposium (ITGS IV) Uluslararası Özet bildiri ISBN: 48 - 17 August 1999 Kocaeli and 12 November Düzce Earthquakes in NW Anatolia (Turkey). ÖZDEN SÜHA,TATAR ORHAN,MESCİ BEKİR LEVENT,KOÇBULUT FİKRET,TUTKUN SALİH ZEKİ,DOĞAN BÜLENT (08.04.2001-12.04.2001), Yayın Yeri: EUG XI. Congres Uluslararası Özet bildiri ISBN: 49 - 12 Kasım Düzce depremi yüzey kırığı, atım dağılımları ve bölgesel tektonik anlamı. ÖZDEN SÜHA,TUTKUN SALİH ZEKİ,TATAR ORHAN,MESCİ BEKİR LEVENT,KOÇBULUT FİKRET,DOĞAN BÜLENT (16.11.2000-17.11.2000), Yayın Yeri: Aktif Tektonik Araştırma Grubu 4. Toplantısı (ATAG-4) Ulusal Özet bildiri ISBN: 50 - 12 Kasım Düzce depremi yüzey kırığı ve atım dağılımı. ÖZDEN SÜHA,TATAR ORHAN,MESCİ BEKİR LEVENT,KOÇBULUT FİKRET,TUTKUN SALİH ZEKİ,DOĞAN BÜLENT (21.02.2000-25.02.2000), Yayın Yeri: 53. TJK Ulusal Özet bildiri ISBN:
PROJELER 1 - Kurutlu Antropolojik Kazısı (Proje No:BK014001/2018) Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı 01.01.2018 - 07.11.2018 60000 TÜRK LİRASI 2 - Farklı tektonik rejimlerin kontrolü altında oluşan travertenlerin aktif tektonik ve morfolojik özellikleri Diyadin Ağrı Reşadiye Tokat ve Yenice Denizli travertenleri Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 11.02.2013 - 11.04.2017 51540 TÜRK LİRASI 3 - Ölü Deniz ve Doğu Anadolu Fay zonlarının kesişim bölgesindeki kabuksal deformasyonunun paleomanyetik ve jeokronolojik açıdan incelenmesi (101Y023) Araştırmacı TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı 01.10.2001 - 01.10.2004 4 - Paleomagnetic analysis of crustal deformation in Central Turkey Araştırmacı DİĞER Tamamlandı - 5 - Areal and Temporal Distribution of Neotectonic Deformation in Turkey A Palaeomagnetic Analysis Araştırmacı DİĞER Tamamlandı - 6 - Paleomagnetic Analysis of Crustal Deformation İn Eastern And Southern Anatolia Araştırmacı DİĞER Tamamlandı - 7 - Palaeomagnetic analysis of crustal deformation in eastern and southern Anatolia Araştırmacı DİĞER Tamamlandı - 8 - Ecemiş Fay Zonu ile Isparta açısı arasındaki bölgenin paleomanyetik özellikleri Araştırmacı TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı - 9 - Orta ve Kuzey Anadolu Miyosen Kuvaterner volkanizması ışığında Avrasya Anadolu levhalarının çarpışması Araştırmacı TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı - 10 - Aktif Fay Zonları ve Doğal Afetler Kuzey Anadolu Fay Zonu Üzerinde Kelkit Vadisi Boyunca Yer Alan Yerleşim Alanlarının Doğal Afet Risk Analizi ve Afet Bilgi Sisteminin Oluşturulması Araştırmacı DİĞER Tamamlandı - 11 - Erzincan Çek Ayır Havzası nın Neotektonik Gelişiminin Paleomanyetik Yöntemlerle İncelenmesi TÜBİTAK Projesi ÇAYDAG Araştırmacı TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı - 12 - Farklı tektonik rejimlerin kontrolü altında oluşan travertenlerin aktif tektonik ve morfolojik özellikleri Diyadin Ağrı Reşadiye Tokat ve Yenice Denizli travertenleri Proje Koordinatörü BAP Devam Ediyor - 13 - Ortaköy Şarkışla Sivas Travertenlerinin Gelişimi ve Aktif Tektonik Özellikleri Proje Koordinatörü BAP Tamamlandı - 14 - Güncel İklimsel ve Çevresel Değişimlerin Jeomanyetizma ve Kararlı İzotop Çalışmaları ile İncelenmesi Denizli Pamukkale Travertenleri Proje Koordinatörü BAP Tamamlandı - 15 - Anadolu Bloğu Arap levhasının Neotektonik Dönem Çarpışma sürecinde gelişen Kabuksal Deformasyonun Paleomanyetik Yöntemlerle Analizi Araştırmacı TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı - 16 - Anadolu Bloğu Arap levhasının Neotektonik Dönem Çarpışma sürecinde gelişen Kabuksal Deformasyonun Paleomanyetik Yöntemlerle Analizi Araştırmacı TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı - 17 - Ölüdeniz ve Doğu Anadolu Fay Zonlarının Kesişim Bölgesindeki Kabuksal Deformasyonun Paleomanyetik Ve Jeokronolojik Açıdan İncelenmesi Araştırmacı TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı - 18 - Sıcak Çermik ve Yakın Yöresindeki Sivas Travertenlerin Gelişimi ve Aktif Tektonikle İlişkisi Araştırmacı BAP Tamamlandı - 19 - Orta Anadolu Bindirme Kuşağının Çobansaray Karakaya Yıldızeli KB arasındaki Kesiminin Jeolojik Özellikleri Araştırmacı BAP Tamamlandı -