Doç.Dr. AHMET GÜRKAN YÜKSEK


KİTAPLAR Industry 4.0 from the MIS Perspective Bölüm Adı: DEVELOPMENT OF A CENTRAL CONTROLLED AUTOMATION PROJECT ON THE IOT PLATFORM,YÜKSEK AHMET GÜRKAN,ARSLAN HALİL,ÇİFÇİ Gülşah,ELYAKAN M LEMİ, Yayın Yeri: PETER LANG INTERNATIONAL ACADEMIC PUBLISHER, Editör: Sevinç GÜLSEÇEN, Murat GEZER, Çiğdem EROL, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: , ISBN: 978-3-631-75768-0, Bölüm Sayfaları: - 2018 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü SMART TECHNOLOGY SMART MANAGEMENTAKILLI TEKNOLOJİ AKILLI YÖNETİM Bölüm Adı: Özel Yetenek Sınav Kontrol Otomasyon Sisteminin tek Kartlı Bilgisayar(Single Board Computer -Sbc) Sistemleri Üzerinde Çevik Yazılım GeliştirmeYöntemi Kullanılarak Geliştirilmesi,YÜKSEK AHMET GÜRKAN,KAYNAR OĞUZ,ARSLAN HALİL,ÇİFTÇİ GÜLŞAH, Yayın Yeri: Gülermat Matbaacılık, Editör: Prof.Dr. Vahap TECİM Yrd.Doç.Dr. Çiğdem TARHAN Yrd.Doç.Dr. Can AYDIN, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 360, ISBN: 978-605-60047-5-9, Bölüm Sayfaları: 71-80 2016 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü SMART TECHNOLOGY SMART MANAGEMENT Bölüm Adı: ÖZEL YETENEK SINAV KONTROL OTOMASYON SİSTEMİNİN TEK KARTLIBİLGİSAYAR (SİNGLE BOARD COMPUTER -SBC) SİSTEMLERİ ÜZERİNDE ÇEVİKYAZILIM GELİŞTİRME YÖNTEMİ KULLANILARAK GELİŞTİRİLMESİ,YÜKSEK AHMET GÜRKAN,KAYNAR OĞUZ,ARSLAN HALİL,ÇİFÇİ Gülşah, Yayın Yeri: Gülermat Matbaacılık, Editör: Prof.Dr. Vahap TECİM, Yrd.Doç.Dr. Çiğdem TARHAN, Yrd.Doç.Dr. Can AYDIN, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 370, ISBN: 978-605-60047-5-9, Bölüm Sayfaları: 71-80 2016 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü
MAKALELER 1 - USABILITY AND QUALITY TESTS IN SOFTWARE PRODUCTS TO ORIENTEDOF USER EXPERIENCE ARSLAN HALİL,YÜKSEK AHMET GÜRKAN,ELYAKAN M LEMİ,CANAY ÖZKAN, Yayın Yeri: The Online Journal of Quality in Higher Education, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 2 - Intrusion detection with autoencoder based deep learning machine KAYNAR OĞUZ,YÜKSEK AHMET GÜRKAN,Gormez Yasin, Yayın Yeri: IEEE Xplorer Digital Library, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: Biliişim Özgün Makale 3 - Examining of single sign on protocols and a model of business application ARSLAN HALİL,karki H Dogan,YÜKSEK AHMET GÜRKAN, Yayın Yeri: IEEE Xplorer Digital Library, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: Bilişim Özgün Makale 4 - Stacked Autoencoder Method for Fabric Defect Detection ŞEKER ABDULKADİR,YÜKSEK AHMET GÜRKAN, Yayın Yeri: , Yıl: 2017 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 5 - Stacked Autoencoder Method for Fabric Defect Detection. ŞEKER ABDULKADİR,YÜKSEK AHMET GÜRKAN, Yayın Yeri: Cumhuriyet Science Journal, Yıl: 2017 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 6 - Comparison of the Effects of Different Dimensional Reduction Algorithms on the Training Performance of Anfis (Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System) Model YÜKSEK AHMET GÜRKAN,ARSLAN HALİL,KAYNAR OĞUZ,DELİBAŞ EMRE,ŞEKER ABDULKADİR, Yayın Yeri: Cumhuriyet Science Journal, Yıl: 2017 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 7 - Comparison of the effects dimensionalty methods in the training of neuro-fuzzy (ANFIS) classifications YÜKSEK AHMET GÜRKAN,ARSLAN HALİL,KAYNAR OĞUZ, Yayın Yeri: IEEE EXPLORER Digital Library, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: Bilgisayar Özgün Makale 8 - Kurumsal Kolektif Süreçler için E-Posta İletilerinden Görev Keşfi ve Gerçek Zamanlı Görev Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi ARSLAN HALİL,KAYNAR OĞUZ,YÜKSEK AHMET GÜRKAN, Yayın Yeri: Bilişim Teknolojileri Dergisi, Yıl: 2017 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 9 - Kurumsal Kolektif Süreçler için E-Posta İletilerinden Görev Keşfi ve Gerçek Zamanlı Görev Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi ARSLAN HALİL,KAYNAR OĞUZ,YÜKSEK AHMET GÜRKAN, Yayın Yeri: Bilişim Teknolojileri Dergisi, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 10 - Evaluation of blast-induced ground vibrations in open-pit mines by using adaptive neuro-fuzzy inference systems KOÇASLAN ARZU,YÜKSEK AHMET GÜRKAN,GÖRGÜLÜ KAZIM,ARPAZ ERCAN, Yayın Yeri: Environmental Earth Sciences, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 11 - Evaluation of blast induced ground vibrations in open pit mines by using adaptive neuro fuzzy inference systems KOÇASLAN ARZU,GÖRGÜLÜ KAZIM,ARPAZ ERCAN,YÜKSEK AHMET GÜRKAN, Yayın Yeri: Environmental Earth Sciences, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 12 - Evaluation of blast-induced ground vibrations in open-pit mines by using adaptive neuro-fuzzy inference systems KOÇASLAN ARZU,GÖRGÜLÜ KAZIM,YÜKSEK AHMET GÜRKAN,ARPAZ ERCAN, Yayın Yeri: Environmental Earth Sciences, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 13 - Fabric defect detection using deep learning ŞEKER ABDULKADİR,Peker Kadir Aşkın,YÜKSEK AHMET GÜRKAN,DELİBAŞ EMRE, Yayın Yeri: IEEE Xplorer Digital Library, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: Bilişim Özgün Makale 14 - Cevik Yazilim Gelistirme Yaklasimi ile Beden Egitimi ozel Yetenek Sinav Otomasyon Sisteminin Tasarimi YÜKSEK AHMET GÜRKAN,ARSLAN HALİL,TÜRKAY YAVUZ,KAYNAR OĞUZ,TORUN YUNİS, Yayın Yeri: Istanbul Aydin Universitesi Dergisi, Yıl: 2016 Ulusal Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale 15 - GENETİK ALGORİTMA İLE EĞİTİLMİŞ DESTEK VEKTÖRREGRESYON KULLANILARAK TÜRKİYE NİN ELEKTRİKTÜKETİM TAHMİNİ KAYNAR OĞUZ,YÜKSEK AHMET GÜRKAN,DEMİRKOPARAN FERHAN, Yayın Yeri: T..C İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, Yıl: 2016 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 16 - Comparison of the Web based multimedia protocols for NAT traversal performance ARSLAN HALİL,TÜNCEL SİNAN,YÜKSEK AHMET GÜRKAN, Yayın Yeri: IEEE Xplorer Digital Library, Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: Bilişim Özgün Makale 17 - Investigation of the effects of blasting design parameters and rock properties on blast induced ground vibrations GÖRGÜLÜ KAZIM,ARPAZ ERCAN,UYSAL ÖNDER,DURUTÜRK YAVUZ SELİM,YÜKSEK AHMET GÜRKAN,KOÇASLAN ARZU,DİLMAÇ MEHMET KÜRŞAT, Yayın Yeri: Arabian Journal of Geosciences, Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 18 - Modeling of reflectance properties of ZnO film using artificial neural networks YÜKSEK AHMET GÜRKAN,ŞENADIM TÜZEMEN EBRU,ELAGÖZ SEZAİ, Yayın Yeri: JOURNAL OF OPTOELECTRONICS AND ADVANCED MATERIALS, Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 19 - Investigation of blast induced ground vibrations in the Tülü boron open pit mine GÖRGÜLÜ KAZIM,ARPAZ ERCAN,KOÇASLAN ARZU,DİLMAÇ MEHMET KÜRŞAT,YÜKSEK AHMET GÜRKAN, Yayın Yeri: Bulletin of Engineering Geology and the Environment, Yıl: 2013 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 20 - Prediction of the strength and elasticity modulus of gypsum using multiple regression ANN and ANFIS models YILMAZ IŞIK,YÜKSEK AHMET GÜRKAN, Yayın Yeri: International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, Yıl: 2009 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 21 - An Example of Artificial Neural Network ANN Application for Indirect Estimation of Rock Parameters YILMAZ IŞIK,YÜKSEK AHMET GÜRKAN, Yayın Yeri: Rock Mechanics and Rock Engineering, Yıl: 2008 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 22 - SİVAS İLİNDE YAPAY SİNİR AĞLARI İLE HAVA KALİTESİ MODELİNİN OLUŞTURULMASI ÜZERİNE BİR UYGULAMA YÜKSEK AHMET GÜRKAN,BİRCAN HÜDAVERDİ,ZONTUL METİN,KAYNAR OĞUZ, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Dergisi, Yıl: 2007 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 23 - SOM Tipinde Yapay Sinir Ağlarını Kullanarak Türkiye nin İhracat Yaptığı Ülkelerin Kümelenmesi Üzerine Bir Çalışma BİRCAN HÜDAVERDİ,ZONTUL METİN,YÜKSEK AHMET GÜRKAN, Yayın Yeri: Atatürk Ü. İİBF DErgisi, Yıl: 2006 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale
BİLDİRİLER 1 - Kapalı Ortam Konum Algılama Yöntemleri ile Kişi Takip Sisteminin Modellenmesi YÜKSEK AHMET GÜRKAN,ARSLAN HALİL,ÇİFÇİ Gülşah,ELYAKAN M LEMİ (28.10.2018-30.10.2018), Yayın Yeri: International Conference on Artificial Intelligenceand Data Processing (IDAP) Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-1-5386-6878-8 2 - IoT ortamları için Kullanıcı Erişim Yönetimi Sorununa Blok Zinciri Tabanlı Yeni Bir Yaklaşım ARSLAN HALİL,YÜKSEK AHMET GÜRKAN,ARSLAN HİLAL (28.10.2018-30.10.2018), Yayın Yeri: İnternational Conferance On Artificial Intelligence and Data Processing Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-1-5386-6878-8 3 - Blockchain and Security in the IoT Environments: Literature Review ARSLAN HALİL,ASLAN HİLAL,KARKI HAMDİ DOĞAN,YÜKSEK AHMET GÜRKAN (20.09.2018-23.09.2018), Yayın Yeri: 2018 3rd International Conference on Computer Science and Engineering (UBMK) Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-1-5386-7893-0 4 - Design of project based positioning and project planning system for mobile employee ARSLAN HALİL,YÜKSEK AHMET GÜRKAN,GÜN OSMAN (02.05.2018-05.05.2018), Yayın Yeri: 2018 26th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU) Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-1-5386-1501-0 5 - Usability and Quality Tests in Software Products to Oriented of User Experience ARSLAN HALİL,YÜKSEK AHMET GÜRKAN,ELYAKAN Mustafa Lemi,CANAY ÖZKAN (07.12.2017-08.12.2017), Yayın Yeri: International Conference on Quality in Higher Education - ICQH Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 6 - DETERMINING USER BEHAVIORS WITH USABILITY TESTING TOOLS AND PLANNING USER INTERFACES YÜKSEK AHMET GÜRKAN,ARSLAN HALİL,ELYAKAN Mustafa Lemi,Çifçi Gülşah (02.11.2017-04.11.2017), Yayın Yeri: 1st International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 7 - Analyzing the Exam of Special Skills in Physical Education and Sport College via Data Visualization Method: An Example of Cumhurıyet University ARSLAN HALİL,ŞEKER ABDULKADİR,DELİBAŞ EMRE,FİŞNE MÜCAHİT,YÜKSEK AHMET GÜRKAN,GÜL MEHMET (27.10.2017-28.10.2017), Yayın Yeri: International Educational Technology Symposium Uluslararası Özet bildiri ISBN: 978-605-4561-55-1 8 - BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖZEL YETENEK SINAVI VERİLERİNİN VERİ GÖRSELLEŞTİRME YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ ARSLAN HALİL,ŞEKER ABDULKADİR,DELİBAŞ EMRE,FİŞNE MÜCAHİT,YÜKSEK AHMET GÜRKAN,GÜL MEHMET (27.10.2017-28.10.2017), Yayın Yeri: INTERNATIONAL EDUCATIONALTECHNOLOGY SYMPOSIUM Uluslararası Özet bildiri ISBN: 9 - DEVELOPMENT OF A CENTRAL ADMINISTRATIVE AUTOMATION PROJECT WITH OBJECTS INTERNET PLATFORM ON THE EXAMPLE OF AUTOMATIC DOOR CONTROL SYSTEM YÜKSEK AHMET GÜRKAN,ARSLAN HALİL,ÇİFÇİ Gülşah,LEYAKAN Mustafa Lemi (17.10.2017-20.10.2017), Yayın Yeri: Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 10 - COMPARISON OF THE EFFECTS DIMENSIONALTY METHODS IN THE TRAINING OF NEURO-FUZZY (ANFIS) CLASSIFICATIONS YÜKSEK AHMET GÜRKAN,ARSLAN HALİL,KAYNAR OĞUZ (16.09.2017-17.09.2017), Yayın Yeri: 2017 International Artificial Intelligence and Data Processing Symposium (IDAP) Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-1-5386-1880-6 11 - Examining of single sign on protocols and a model of business application ARSLAN HALİL,KARKI HAMDİ DOĞAN,YÜKSEK AHMET GÜRKAN,KAYNAR OĞUZ (15.05.2017-18.05.2017), Yayın Yeri: 2017 25th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU) Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-1-5090-6494-6 12 - Tekli Oturum Açma Protokollerinin incelenmesi Ve Kurumsal Uygulama Modeli ARSLAN HALİL,KARKI HAMDİ DOĞAN,YÜKSEK AHMET GÜRKAN,KAYNAR OĞUZ (15.05.2017-18.05.2017), Yayın Yeri: 25. IEEE SINYAL ISLEME ve ILETISIM UYGULAMALARI KURULTAYI Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 13 - Oto Kodlayıcı Tabanlı Derin öğrenme Makinaları ile Saldırı Tespiti KAYNAR OĞUZ,YÜKSEK AHMET GÜRKAN,GÖRMEZ YASİN,IŞIK YUNUS EMRE (15.05.2017-18.05.2017), Yayın Yeri: 25. IEEE SINYAL ISLEME ve ILETISIM UYGULAMALARI KURULTAYI Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 14 - Examining of single sign on protocols and a model of business application. ARSLAN HALİL,YÜKSEK AHMET GÜRKAN,karki H Dogan,KAYNAR OĞUZ (15.05.2017-18.05.2017), Yayın Yeri: 2017 25th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU) Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-1-5090-6494-6 15 - Arayüz Geliştirme Sürecinde Kullanıcı Deneyimlerinin Ürün Tasarımlarına Olan Etkisi ve Kullanıcı Odaklı Ekran Tasarımlarının Oluşturulması YÜKSEK AHMET GÜRKAN,KAYNAR OĞUZ,ARSLAN HALİL,ELYAKAN Mustafa Lemi (06.09.2016-08.09.2016), Yayın Yeri: 3 rd International Management Information Systems Conference Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-605-60047-6-6 16 - Özel Yetenek Sınav Kontrol Sisteminin Tek Kartlı Bilgisayar Sstemleri Üzerinde Çevik Yazılım Geliştirme Yöntemleri Kullanılarak Geliştirilmesi YÜKSEK AHMET GÜRKAN,KAYNAR OĞUZ,ARSLAN HALİL,ÇİFTÇİ Gülşah (06.09.2016-08.09.2016), Yayın Yeri: 3 rd Intenational Management Information Systems Conference Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-605-60047-5-9 17 - Fabric defect detection using deep learning Şeker Abdül Kadir,DELİBAŞ EMRE,YÜKSEK AHMET GÜRKAN (16.05.2016-19.05.2016), Yayın Yeri: 2016 24th Signal Processing and Communication Application Conference (SIU) Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-1-5090-1679-2 18 - Kurumsal Kolektif Süreçler için E Posta İletilerinden Görev Keşfi ve Gerçek Zamanlı Görev Yönetim SistemininGeliştirilmesi ARSLAN HALİL,KAYNAR OĞUZ,YÜKSEK AHMET GÜRKAN (12.05.2016-14.05.2016), Yayın Yeri: Selected Paper of 5th World Conference on Innovation And Computer Sciences Uluslararası Özet bildiri ISBN: 19 - ANFIS KULLANARAK ZNO İNCE FİLMİN YANSITMA ÖZELLİKLERİNİN MODELLENMESİ VE REGRESYON ANALİZİ İLE SONUÇLARIN KARŞILAŞTIRILMASI YÜKSEK AHMET GÜRKAN,ŞENADIM TÜZEMEN EBRU,ELAGÖZ SEZAİ,ARSLAN HALİL (08.10.2015-10.10.2015), Yayın Yeri: 2. ULUSAL YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ KONGRESİ Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 20 - Comparison of the Web based multimedia protocols for NAT traversal performance ARSLAN HALİL,TÜNCEL SİNAN,YÜKSEK AHMET GÜRKAN (16.05.2015-19.05.2015), Yayın Yeri: 2015 23nd Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU) Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-1-4673-7386-9 21 - Kaya Kütle Özellikleri ve Patlatma Tasarım Parametrelerinin Patlatma Kaynaklı Yer Sarsıntıları Üzerine Etkilerinin İncelenmesi ARPAZ ERCAN,GÖRGÜLÜ KAZIM,KOÇASLAN ARZU,YÜKSEK AHMET GÜRKAN,DİLMAÇ MEHMET KÜRŞAT (07.10.2013-08.10.2013), Yayın Yeri: VII Delme Patlatma Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 22 - The Prediction and Comparison of SO2 Concentration Using Multivariate Regression, Artificial NeuralNetworks and Neuro Fuzzy (ANFIS) Methods YÜKSEK AHMET GÜRKAN,TÜRKAY YAVUZ,BİRCAN HÜDAVERDİ (29.06.2009-01.07.2009), Yayın Yeri: International Symposium on INnovations in Intelligent SysTemsand Applications Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 23 - ANALYZING THE EXAM OF SPECIAL SKILLS IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORT COLLEGE VIA DATA VISUALIZATION METHOD: AN EXAMPLE OF CUMHURIYET UNIVERSIT ARSLAN HALİL,ŞEKER ABDULKADİR,DELİBAŞ EMRE,FİŞNE MÜCAHİT,YÜKSEK AHMET GÜRKAN,GÜL MEHMET (28.10.2017-), Yayın Yeri: INTERNATIONAL EDUCATIONAL TECHNOLOGY SYMPOSIUM Uluslararası Özet bildiri ISBN: 978-605-4561-55-1
PROJELER 1 - HİBRİT YAZILIM PROJELERİ ARAYÜZ TASARIMLARININ GELİŞTİRİLMESİNDE KULLANICI DENEYİMLERİNİN SÜREÇLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Yönetici Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 14.02.2017 - 13.02.2018 9850 TÜRK LİRASI 2 - GSM ile Sayaç okuma ve arıza tespit sistemi Danışman TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı 01.08.2015 - 16.06.2017 375.548,57 TÜRK LİRASI 3 - Derin Öğrenme Yaklaşımı ile Otomatik Kumaş Hata Tespiti Sistemi İçin Performansı ve Verimi Yüksek Algoritma Geliştirme Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 28.02.1025 - 24.12.2016 19948 TÜRK LİRASI 4 - TRH2 2 IQVETII P 03 977 Araştırmacı Avrupa Birliği Tamamlandı 01.09.2014 - 31.08.2015 260831,09 EURO 5 - Zno ince filmlerinin açıya bağlı olarak yansıma ölçümlerinin yapay zeka sistemler ile incelenmesi Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 12.12.2012 - 13.05.2015 20000 TÜRK LİRASI 6 - Beden Eğitimi Yüksekokulu Yetenek Sınav Programı Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 02.12.2012 - 12.05.2015 129000 TÜRK LİRASI 7 - İkiboyutlu düzgün dörtgen geometrilerde doğal ve zorlanmış taşınım ile ısı geçişlerinin dördüncü dereceden sonlu hacimler yöntemi kullanarak sayısakl incelenmesi Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 02.12.2012 - 05.05.2015 20000 TÜRK LİRASI 8 - Bilimsel Projeler Değerlendirme ve Takip Otomasyon Sisteminin Bilimsel Verimliliğe Katkısının Araştırılması Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 02.12.2012 - 05.05.2015 70000 TÜRK LİRASI 9 - Danışman TÜBİTAK PROJESİ Devam Ediyor 01.02.2018 - 148.926,00 TÜRK LİRASI
DERSLER Önlisans 2009-2010 Grafik ve ANimasyton Türkçe 1 Önlisans 2008-2009 Grafik ve ANimasyton Türkçe 1 Önlisans 2008-2009 İnternet Progrmcılığı Türkçe 4 Önlisans 2007-2008 Grafik ve ANimasyton Türkçe 1 Önlisans 2007-2008 İnternet Progrmcılığı Türkçe 4 Önlisans 2006-2007 Grafik ve ANimasyton Türkçe 1 Önlisans 2006-2007 İnternet Progrmcılığı Türkçe 4 Önlisans 2005-2006 Grafik ve ANimasyton Türkçe 1 Önlisans 2005-2006 İnternet Progrmcılığı Türkçe 4 Lisans 2016-2017 GÖMÜLÜ SİSTEMLER Türkçe 3 Lisans 2016-2017 GRAFİK PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Türkçe 3 Lisans 2016-2017 İNTERNET MÜHENDİSLLİĞİ Türkçe 3 Lisans 2016-2017 İNTERNET PROGRMCILIĞI Türkçe 3 Lisans 2015-2016 Gömülü Sistemler Türkçe 3 Lisans 2015-2016 Görsel Programlama Türkçe 4 Lisans 2015-2016 Grafik Programlamaya Giriş Türkçe 4 Lisans 2015-2016 İnternet Mühendislliği Türkçe 4 Lisans 2015-2016 Nesneye Dayalı Programlama Türkçe 4 Lisans 2015-2016 Sistem Programlama Türkçe 3 Lisans 2014-2015 Gömülü Sistemler Türkçe 3 Lisans 2014-2015 Görsel Programlama Türkçe 4 Lisans 2014-2015 Grafik Programlamaya Giriş Türkçe 4 Lisans 2014-2015 MÜHENDİSLİKTE YAPAY SİNİR AĞLARI UYGULAMALARI Türkçe 1 Lisans 2013-2014 Bilgisayar Destekli Lineer Cebir Türkçe 3 Lisans 2013-2014 Bilgisayar Programlama Türkçe 1 Lisans 2013-2014 Grafik Programlamaya Giriş Türkçe 4 Lisans 2013-2014 Grafik ve Animasyon Türkçe 3 Lisans 2013-2014 Mikroişlemciler Türkçe 3 Lisans 2013-2014 Nesneye Dayalı Programlama Türkçe 4 Lisans 2013-2014 Nesneye Dayalı Programlama Türkçe 3 Lisans 2013-2014 Sistem Analizi ve Tasarımı Türkçe 2 Lisans 2013-2014 Sistem Programlama Türkçe 3 Lisans 2013-2014 web tEKNOLOJİLERİ Türkçe 2 Lisans 2012-2013 Bilgisayar Destekli Lineer Cebir Türkçe 3 Lisans 2012-2013 Bilgisayar Programlama Türkçe 1 Lisans 2012-2013 Görsel Programlama Türkçe 4 Lisans 2012-2013 Grafik Programlamaya Giriş Türkçe 4 Lisans 2012-2013 Mikroişlemciler Türkçe 3 Lisans 2012-2013 Nesneye Dayalı Programlama Türkçe 4 Lisans 2012-2013 Sistem Programlama Türkçe 3 Lisans 2012-2013 web tEKNOLOJİLERİ Türkçe 2 Lisans 2011-2012 Bilgisayar Programlama Türkçe 1 Lisans 2011-2012 Görsel Programlama Türkçe 4 Lisans 2011-2012 Görsel Programlama Türkçe 1 Lisans 2011-2012 Grafik ve Animasyon Türkçe 3 Lisans 2010-2011 Bilgisayar Programlama Türkçe 1 Lisans 2010-2011 Görsel Programlama Türkçe 1 Lisans 2010-2011 Grafik ve Animasyon Türkçe 3 Lisans 2009-2010 Bilgisayar Programlama Türkçe 1 Lisans 2009-2010 Görsel Programlama Türkçe 1 Lisans 2009-2010 Grafik ve Animasyon Türkçe 3 Lisans 2008-2009 Grafik ve Animasyon Türkçe 3 Yüksek Lisans 2016-2017 BİLİŞİM PROJE YÖNETİMİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2016-2017 MÜHENDİSLİKTE YAPAY SİNİR AĞLARI UYGULAMALARI Türkçe 3 Yüksek Lisans 2016-2017 YAPAY SİNİR AĞLARI VE UYGULAMALARI Türkçe 3 Yüksek Lisans 2015-2016 Bilişim Proje Yönetimi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2015-2016 Bilişim Sistemlerinde Yapay Zeka Uygulamaları Türkçe 3 Yüksek Lisans 2015-2016 MÜHENDİSLİKTE YAPAY SİNİR AĞLARI UYGULAMALARI Türkçe 3 Yüksek Lisans 2014-2015 Bilişim Proje Yönetimi Türkçe 1 Yüksek Lisans 2014-2015 Bilişim Sistemlerinde Yapay Zeka Uygulamaları Türkçe 3 Yüksek Lisans 2010-2011 Yapay Sinir Ağları ve Uygulamaları Türkçe 1 Yüksek Lisans 2009-2010 Mühendislikte Yapay Sinir Ağları Uygulamaları Türkçe 1