Dr.Öğr. Üyesi SEMİHA BULUT


MAKALELER 1 - İki Uzuvlu Planar Manipülatörün Gerilme Dağılımının ANSYS ile Analizi BULUT SEMİHA,DANIŞMAZ MERDİN, Yayın Yeri: MakinaTek, Yıl: 2014 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 2 - Strain measurement under the minimal controller synthesis algorithm and an extensometer design Bulut S., Yayın Yeri: Journal of Materials Processing Technology, Yıl: 2009 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 3 - İki Uzuvlu Planar Bir Manipülatörün Ters Kinematik Analizi II BULUT SEMİHA,TERZİOĞLU M BARIŞ, Yayın Yeri: MakinaTek, Yıl: 2008 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 4 - İki Uzuvlu Planar Bir Manipülatörün Ters Kinematik Analizi I BULUT SEMİHA,TERZİOĞLU M BARIŞ, Yayın Yeri: MakinaTek, Yıl: 2008 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 5 - Derecesi İndirgenmiş Minimal Denetleyici Sentezi Yönteminin Popov Teorisi ile Kararlılık Analizi I BULUT SEMİHA, Yayın Yeri: Endüstri ve Otomasyon, Yıl: 2007 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 6 - Comparative implementation studies of the minimal controller synthesis algorithm on an electrohydraulic actuator plant Bulut S, Yayın Yeri: Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part G: Journal of Aerospace Engineering, Yıl: 2007 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 7 - Derecesi İndirgenmiş Minimal Denetleyici Sentezi Yönteminin Popov Teorisi ile Kararlılık Analizi II BULUT SEMİHA, Yayın Yeri: Endüstri ve Otomasyon, Yıl: 2007 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 8 - Joint angle variations analyses of the two link planar manipulator in welding by using inverse kinematics Bulut S, Terzioğlu M B, Yayın Yeri: Robotica, Yıl: 2006 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 9 - Malzemelerin Genleşme Miktarının Minimal Controller Sythesis MCS Kontrol ile Ölçülmesi ve Extensometre Dizaynı II BULUT SEMİHA, Yayın Yeri: MakinaTek, Yıl: 2006 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 10 - Derecesi İndirgenmiş Minimal Controller Synthesis MCS Kontrolün Plastik Bölgedeki Kararlılığı ve Karşılaştırmalı Testler BULUT SEMİHA, Yayın Yeri: Hidrolik & Pnömatik, Yıl: 2005 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 11 - Makinelerde Güç İletim Mekanizmalarının Bilgisayar Destekli Modelinin Oluşturulması III Bakşiyev İ, Bulut S, Kocabıyık T, Yayın Yeri: Endüstri ve Otomasyon, Yıl: 2005 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 12 - Makinelerde Güç İletim Mekanizmalarının Bilgisayar Destekli Modelinin Oluşturulması II Bakşiyev İ, Bulut S, Kocabıyık T, Yayın Yeri: Endüstri ve Otomasyon, Yıl: 2005 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 13 - Makinelerde Güç İletim Mekanizmalarının Bilgisayar Destekli Modelinin Oluşturulması I Bakşiyev İ, Bulut S, Kocabıyık T, Yayın Yeri: Endüstri ve Otomasyon, Yıl: 2005 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 14 - Elektrohidrolikle Çalışan Bir Robot Kolunun Matematiksel Modellenmesi Bulut S, Yayın Yeri: Endüstri ve Otomasyon, Yıl: 2005 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 15 - Malzemelerin Genleşme Miktarının Minimal Controller Synthesis MCS Kontrol ile Ölçülmesi ve Extensometre Dizaynı I BULUT SEMİHA, Yayın Yeri: MakinaTek, Yıl: 2005 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 16 - The robustness of reduced order minimal controller synthesis control in plastic region BULUT SEMİHA, Yayın Yeri: Proc I MechE, Part I: Journal of System and Control Engineering, Yıl: 2000 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 17 - Application of the MCS Algorithm to the Control of an Electrohydraulic System Stoten D P, Bulut S, Yayın Yeri: IEEE Industrial Electronics, Control and Instrumentation, 1994. IECON'94., 20th International Conference on, Yıl: 1994 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale
BİLDİRİLER 1 - Elektrohidrolik İtici Bir Sistemde Karşılaştırmalı Testler Bulut S (13.10.2009-16.10.2009), Yayın Yeri: TOK 2009, Yldız Teknik Üniversitesi, İstanbul Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 2 - İki Uzuvlu Planar bir Manipülatörün Eklem Açılarının Değişiminin Ters Kinematik Denklemler ile Analizi Bulut S, Terzioğlu M B (07.09.2007-09.09.2007), Yayın Yeri: UMTS 2007, 13. Ulusal Makine Teorisi Sempozyumu, Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 3 - Strain Measurement Under the Minimal Controller Synthesis MCS Algorithm and Extensometer Design Bulut S (29.05.2006-31.05.2006), Yayın Yeri: Proceedings of 5th International Symposium on Intelligent Manufacturing Systems, Sakarya, Türkiye Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 4 - Minimal Controller Synthesis MCS Kontrol ile Malzemelerin Genleşme Miktarlarının Ölçülmesi ve Ekstensometre Dizaynı Bulut S (09.06.2005-11.06.2005), Yayın Yeri: UMTS 2005, 12. Ulusal Makine Teorisi Sempozyumu, Erciyes Üniversitesi, Kayseri Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 5 - Derecesi İndirgenmiş Minimal Controller Synthesis MCS Kontrolün Plastik Bölgedeki Kararlılığı Bulut S (04.09.2003-06.09.2003), Yayın Yeri: UMTS 2003, 11. Ulusal Makine Teorisi Sempozyumu, Gazi Üniversitesi, Ankara Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 6 - Makinelerin Güç İletim Mekanizmalarının Bilgisayar Destekli Dinamik Modelinin Oluşturulması Bakşiyev İ, Bulut S, Kocabıyık T (04.09.2003-06.09.2003), Yayın Yeri: UMTS 2003, 11. Ulusal Makine Teorisi Sempozyumu, Gazi Üniversitesi, Ankara Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 7 - Sistemlerin Derecelerinin İndirgenmesinde Lineer ve Adaptive Yöntemlerin Kullanımı Bulut S (12.09.2001-14.09.2001), Yayın Yeri: UMTS 2001, 10. Ulusal Makine Teorisi Sempozyumu, Selçuk Üniverstesi, Konya Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 8 - Elektro Hidrolikle Çalışan Bir Robot Kolunun Matematiksel Modelinin Yapılması Bulut S (15.09.1999-17.09.1999), Yayın Yeri: UMTS 1999, 9. Ulusal Makine Teorisi Sempozyumu, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 9 - The Reduced Order MCS Control of Materials Tests in Plastic Region Stoten D P, Bulut S (24.03.1998-24.04.1998), Yayın Yeri: SRCFE''98, Bristol Uluslararası Özet bildiri ISBN: 10 - Robustness of the MCS Control in the Face of Model Reduction and Plant Parameter Changes Stoten D P, Bulut S (30.04.1997-30.04.1997), Yayın Yeri: SRCFE''97, Bristol Uluslararası Özet bildiri ISBN: 11 - Application of the MCS Algorithm to the Control of an Electrohydraulic Systems Stoten D P, Bulut S (22.08.1994-25.08.1994), Yayın Yeri: EURISCON''94: European Robotics and Intelligent Systems Conference Uluslararası Tam metin bildiri ISBN:
DERSLER Lisans 2018-2019 Bitirme Projesi (II. Öğretim) Türkçe 2 Lisans 2018-2019 Makine Laboratuvarı I (II. Öğretim) Türkçe 2 Lisans 2018-2019 Otomatik Kontrol (II. Öğretim) Türkçe 2 Lisans 2018-2019 Otomatik Kontrol (Normal Öğretim) Türkçe 2 Lisans 2018-2019 Temel Bilgisayar Bilimleri (Harita Mühendisliği Bölümü) Türkçe 3 Lisans 2017-2018 Bitirme Ödevi (II. Öğretim) Türkçe 2 Lisans 2017-2018 Dinamik 1 (II. Öğretim) Türkçe 2 Lisans 2017-2018 Dinamik 1 (Normal Öğretim) Türkçe 2 Lisans 2017-2018 Makine Laboratuvarı (II. Öğretim) Türkçe 2 Lisans 2017-2018 Makine Proje 2 (II. Öğretim) Türkçe 3 Lisans 2017-2018 Makine Proje 2 (Normal Öğretim) Türkçe 3 Lisans 2017-2018 Otomatik Kontrol (II. Öğretim) Türkçe 2 Lisans 2017-2018 Otomatik Kontrol (Normal Öğretim) Türkçe 2 Lisans 2016-2017 Bitirme Projesi I Türkçe 2 Lisans 2016-2017 Bitirme Projesi II Türkçe 2 Lisans 2016-2017 Dinamik I Türkçe 4 Lisans 2016-2017 Dinamik II Türkçe 4 Lisans 2016-2017 Makine Proje 1 Türkçe 6 Lisans 2016-2017 Makine Proje 2 Türkçe 6 Lisans 2016-2017 Mühendislikte Bilgisayar Uygulamaları Türkçe 6 Lisans 2016-2017 Otomatik Kontrol Türkçe 4 Lisans 2016-2017 Statik Türkçe 4 Lisans 2016-2017 Statik Türkçe 2 Lisans 2015-2016 BİTİRME PROJESİ Türkçe 2 Lisans 2015-2016 Bitirme Projesi I Türkçe 2 Lisans 2015-2016 Bitirme Projesi II Türkçe 2 Lisans 2015-2016 Dinamik I Türkçe 4 Lisans 2015-2016 Dinamik II Türkçe 4 Lisans 2015-2016 Makine Proje 1 Türkçe 6 Lisans 2015-2016 Makine Proje 2 Türkçe 6 Lisans 2015-2016 Mühendislikte Bilgisayar Uygulamaları Türkçe 3 Lisans 2015-2016 Otomatik Kontrol Türkçe 4 Lisans 2015-2016 OTOMATİK KONTROL Türkçe 2 Lisans 2015-2016 Statik Türkçe 4 Lisans 2015-2016 Statik Türkçe 2 Lisans 2015-2016 STATİK Türkçe 2 Lisans 2014-2015 BİTİRME PROJESİ Türkçe 2 Lisans 2014-2015 DİNAMİK I Türkçe 2 Lisans 2014-2015 DİNAMİK II Türkçe 2 Lisans 2014-2015 MAKİNE PROJE Türkçe 2 Lisans 2014-2015 MÜHENDİSLİKTE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI Türkçe 3 Lisans 2014-2015 OTOMATİK KONTROL Türkçe 2 Lisans 2014-2015 STATİK Türkçe 2 Lisans 2013-2014 BİTİRME PROJESİ Türkçe 2 Lisans 2013-2014 DİNAMİK II Türkçe 2 Lisans 2013-2014 MAKİNE PROJE Türkçe 3 Lisans 2013-2014 OTOMATİK KONTROL Türkçe 2 Lisans 2013-2014 STATİK Türkçe 2 Lisans 2013-2014 TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ Türkçe 3 Lisans 2013-2014 TEMEL BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ KULLANIMI Türkçe 2 Lisans 2012-2013 BİTİRME PROJESİ Türkçe 2 Lisans 2012-2013 DİNAMİK I Türkçe 2 Lisans 2012-2013 DİNAMİK II Türkçe 2 Lisans 2012-2013 MAKİNE PROJE Türkçe 3 Lisans 2012-2013 OTOMATİK KONTROL Türkçe 2 Lisans 2012-2013 STATİK Türkçe 2 Lisans 2012-2013 TEMEL BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ KULLANIMI Türkçe 2 Lisans 2011-2012 BİTİRME PROJESİ Türkçe 2 Lisans 2011-2012 DİNAMİK I Türkçe 2 Lisans 2011-2012 DİNAMİK II Türkçe 2 Lisans 2011-2012 MAKİNE PROJE Türkçe 3 Lisans 2011-2012 OTOMATİK KONTROL Türkçe 2 Lisans 2011-2012 STATİK Türkçe 2 Lisans 2011-2012 TEMEL BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ KULLANIMI Türkçe 2 Lisans 2010-2011 BİTİRME PROJESİ Türkçe 2 Lisans 2010-2011 DİNAMİK I Türkçe 2 Lisans 2010-2011 DİNAMİK II Türkçe 2 Lisans 2010-2011 MAKİNE PROJE Türkçe 3 Lisans 2010-2011 OTOMATİK KONTROL Türkçe 2 Lisans 2010-2011 STATİK Türkçe 2 Lisans 2009-2010 BİTİRME PROJESİ Türkçe 2 Lisans 2009-2010 DİNAMİK II Türkçe 2 Lisans 2009-2010 MAKİNE PROJE Türkçe 3 Lisans 2009-2010 OTOMATİK KONTROL Türkçe 2 Lisans 2009-2010 STATİK Türkçe 2 Lisans 2009-2010 TEMEL BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ KULLANIMI Türkçe 2 Lisans 2008-2009 BİTİRME PROJESİ Türkçe 2 Lisans 2008-2009 DİNAMİK II Türkçe 2 Lisans 2008-2009 MAKİNE PROJE Türkçe 3 Lisans 2008-2009 OTOMATİK KONTROL Türkçe 2 Lisans 2008-2009 SAYISAL ANALİZ Türkçe 2 Lisans 2008-2009 TEMEL BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ KULLANIMI Türkçe 2 Lisans 2007-2008 BİTİRME PROJESİ Türkçe 2 Lisans 2007-2008 DİNAMİK II Türkçe 2 Lisans 2007-2008 MAKİNE PROJE Türkçe 3 Lisans 2007-2008 OTOMATİK KONTROL Türkçe 2 Lisans 2007-2008 SAYISAL ANALİZ Türkçe 2 Lisans 2007-2008 TEMEL BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ KULLANIMI Türkçe 2 Lisans 2006-2007 BİTİRME PROJESİ Türkçe 2 Lisans 2006-2007 DİNAMİK II Türkçe 2 Lisans 2006-2007 MAKİNE PROJE Türkçe 3 Lisans 2006-2007 OTOMATİK KONTROL Türkçe 2 Lisans 2006-2007 SAYISAL ANALİZ Türkçe 2 Lisans 2006-2007 TEMEL BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ KULLANIMI Türkçe 2 Lisans 2005-2006 BİTİRME PROJESİ Türkçe 2 Lisans 2005-2006 DİNAMİK II Türkçe 2 Lisans 2005-2006 MAKİNE PROJE Türkçe 3 Lisans 2005-2006 OTOMATİK KONTROL Türkçe 2 Lisans 2005-2006 SAYISAL ANALİZ Türkçe 2 Lisans 2005-2006 TEMEL BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ KULLANIMI Türkçe 2 Lisans 2004-2005 BİTİRME PROJESİ Türkçe 2 Lisans 2004-2005 DİNAMİK II Türkçe 2 Lisans 2004-2005 MAKİNE PROJE Türkçe 3 Lisans 2004-2005 OTOMATİK KONTROL Türkçe 2 Lisans 2004-2005 SAYISAL ANALİZ Türkçe 2 Lisans 2004-2005 TEMEL BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ KULLANIMI Türkçe 2 Lisans 2003-2004 BİTİRME PROJESİ Türkçe 2 Lisans 2003-2004 DİNAMİK II Türkçe 2 Lisans 2003-2004 MAKİNE PROJE Türkçe 3 Lisans 2003-2004 OTOMATİK KONTROL Türkçe 2 Lisans 2003-2004 SAYISAL ANALİZ Türkçe 2 Lisans 2003-2004 TEMEL BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ KULLANIMI Türkçe 2 Lisans 2002-2003 BİTİRME PROJESİ Türkçe 2 Lisans 2002-2003 DİNAMİK II Türkçe 2 Lisans 2002-2003 MAKİNE PROJE Türkçe 3 Lisans 2002-2003 OTOMATİK KONTROL Türkçe 2 Lisans 2002-2003 SAYISAL ANALİZ Türkçe 2 Lisans 2002-2003 TEMEL BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ KULLANIMI Türkçe 2 Lisans 2001-2002 BİTİRME PROJESİ Türkçe 2 Lisans 2001-2002 DİNAMİK II Türkçe 2 Lisans 2001-2002 MAKİNE PROJE Türkçe 3 Lisans 2001-2002 OTOMATİK KONTROL Türkçe 2 Lisans 2001-2002 SAYISAL ANALİZ Türkçe 2 Lisans 2001-2002 TEMEL BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ KULLANIMI Türkçe 2 Lisans 2000-2001 BİTİRME PROJESİ Türkçe 2 Lisans 2000-2001 DİNAMİK II Türkçe 2 Lisans 2000-2001 MAKİNE PROJE Türkçe 3 Lisans 2000-2001 SAYISAL ANALİZ Türkçe 2 Lisans 2000-2001 TEMEL BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ KULLANIMI Türkçe 2 Yüksek Lisans 2018-2019 Danışmanlık Türkçe 1 Yüksek Lisans 2018-2019 Uzmanlık Alan Dersi Türkçe 5 Yüksek Lisans 2017-2018 Danışmanlık Türkçe 1 Yüksek Lisans 2017-2018 Uzmanlık Alan Dersi Türkçe 5 Yüksek Lisans 2016-2017 Manipülatörlerin Dinamiği ve Kontrolü Türkçe 3 Yüksek Lisans 2016-2017 Manipülatörlerin Yapısı ve Kinematik Analizi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2016-2017 Otomatik Kontrol Yöntemleri Türkçe 3 Yüksek Lisans 2016-2017 Seminer Dersi I Türkçe 2 Yüksek Lisans 2016-2017 Seminer Dersi II Türkçe 2 Yüksek Lisans 2016-2017 Sinyal Analizi ve Modelleme Türkçe 3 Yüksek Lisans 2016-2017 Uzmanlık Alan Dersi I Türkçe 5 Yüksek Lisans 2016-2017 Uzmanlık Alan Dersi II Türkçe 5 Yüksek Lisans 2015-2016 Manipülatörlerin Dinamiği ve Kontrolü Türkçe 3 Yüksek Lisans 2015-2016 Manipülatörlerin Yapısı ve Kinematik Analizi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2015-2016 MANİPÜLATÖRLERİN YAPISI VE KİNEMATİK ANALİZİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2015-2016 Otomatik Kontrol Yöntemleri Türkçe 3 Yüksek Lisans 2015-2016 OTOMATİK KONTROL YÖNTEMLERİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2015-2016 Seminer Dersi I Türkçe 2 Yüksek Lisans 2015-2016 Seminer Dersi II Türkçe 2 Yüksek Lisans 2015-2016 Sinyal Analizi ve Modelleme Türkçe 3 Yüksek Lisans 2015-2016 Uzmanlık Alan Dersi I Türkçe 5 Yüksek Lisans 2015-2016 Uzmanlık Alan Dersi II Türkçe 5 Yüksek Lisans 2013-2014 OTOMATİK KONTROL YÖNTEMLERİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2012-2013 MANİPÜLATÖRLERİN DİNAMİĞİ VE KONTROLÜ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2012-2013 MANİPÜLATÖRLERİN YAPISI VE KİNEMATİK ANALİZİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2012-2013 OTOMATİK KONTROL YÖNTEMLERİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2012-2013 SİNYAL ANALİZİ VE MODELLEME Türkçe 3 Yüksek Lisans 2011-2012 MANİPÜLATÖRLERİN YAPISI VE KİNEMATİK ANALİZİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2011-2012 OTOMATİK KONTROL YÖNTEMLERİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2011-2012 SİNYAL ANALİZİ VE MODELLEME Türkçe 3 Yüksek Lisans 2010-2011 MANİPÜLATÖRLERİN YAPISI VE KİNEMATİK ANALİZİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2010-2011 OTOMATİK KONTROL YÖNTEMLERİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2009-2010 OTOMATİK KONTROL YÖNTEMLERİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2009-2010 SİNYAL ANALİZİ VE MODELLEME Türkçe 3 Yüksek Lisans 2008-2009 OTOMATİK KONTROL YÖNTEMLERİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2008-2009 SİNYAL ANALİZİ VE MODELLEME Türkçe 3 Yüksek Lisans 2007-2008 MANİPÜLATÖRLERİN YAPISI VE KİNEMATİK ANALİZİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2007-2008 OTOMATİK KONTROL YÖNTEMLERİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2005-2006 MANİPÜLATÖRLERİN YAPISI VE KİNEMATİK ANALİZİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2005-2006 OTOMATİK KONTROL YÖNTEMLERİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2005-2006 SİNYAL ANALİZİ VE MODELLEME Türkçe 3 Yüksek Lisans 2003-2004 MANİPÜLATÖRLERİN YAPISI VE KİNEMATİK ANALİZİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2003-2004 OTOMATİK KONTROL YÖNTEMLERİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2003-2004 SİNYAL ANALİZİ VE MODELLEME Türkçe 3 Yüksek Lisans 2001-2002 MANİPÜLATÖRLERİN YAPISI VE KİNEMATİK ANALİZİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2001-2002 OTOMATİK KONTROL YÖNTEMLERİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2001-2002 SİNYAL ANALİZİ VE MODELLEME Türkçe 3 Yüksek Lisans 2000-2001 MANİPÜLATÖRLERİN YAPISI VE KİNEMATİK ANALİZİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2000-2001 OTOMATİK KONTROL YÖNTEMLERİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2000-2001 SİNYAL ANALİZİ VE MODELLEME Türkçe 3