Prof.Dr. ALİ UÇURUM


MAKALELER 1 - Sisorta (Koyulhisar-Sivas) Yüksek Sül dasyon Epitermal Altın Yatağının Jeoloji-Mineralojisi ve İzotop (O-D, S, Cu ve Ar/Ar) Jeokimyası ŞAHİN DEMİR ÇİĞDEM,UÇURUM ALİ, Yayın Yeri: Türkiye Jeoloji Bülteni, Yıl: 2016 Ulusal Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 2 - Apaptite bearing Magnetite Deposit of Pinarbasi Adıyaman Geological Geochemical Properties and Economic Potential Celebi Hüseyin, Helvaci Cahit, Ucurum Ali, Yayın Yeri: Bulletin of MTA, Yıl: 2010 Ulusal Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 3 - A Geochemistry of the Middle Miocene Collision related Yamadagi Eastern Anatolia Calc alkaline Volcanics Turkey Ekici Taner, Alpaslan Musa, Parlak Osman, Ucurum Ali, Yayın Yeri: Turkish Journal of Earth Sciences, Yıl: 2009 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 4 - Geology Geochemistry Stable Isotope and Fluid Inclusion Investigation of the Iron Oxide Gold Mineralization in Bakir Tepe East Central Turkey Ucurum Ali, Usman Ahmet, Lechler Paul J, Arehart Greg B, Molnar Frenc, Yayın Yeri: International Geology Review, Yıl: 2007 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 5 - Platinum Group Element Stable Isotope and Fluid Inclusion Investigation of the Ultramafic Rock Hosted Gunes Sogucak Ni Cu Sulfide Mineralization in the Gunes Ophiolite East Central Turkey Ucurum Ali, Lechler Paul J, Arehart Greg B, Molnar Ferenc, Yayın Yeri: International Geology Review, Yıl: 2007 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 6 - Main Component Geochemistry and Platinum Group Element Potential of Turkish Chromite Deposits with Emphasis on the Mugla Area Ucurum Ali, Koptagel Osman, Lechler Paul J, Yayın Yeri: International Geology Review, Yıl: 2006 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 7 - Bursa Eskişehir ve Fethiye Köyceğiz Bölgeleri Krom Yatakları ve Yan Kayaçlarının Platin Grubu Element PGE Dağılımları Uçurum Ali, Lechler Paul J, Ekici Taner, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, Seri A-Yerbilimleri, Yıl: 2000 Ulusal Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 8 - Platinum Group Element Distribution in Chromite Ores from Ophiolite Complexes Western Turkey Ucurum Ali, Lechler Paul J, Larson Lawrence T, Yayın Yeri: Trans. Inst Min. Metall. (Sect. B: Appl.Earth Sci.),, Yıl: 2000 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 9 - Listwaenites in Turkey Perspectives on Formation and Precious Metal Concentration with Reference to Occurrences in East Central Anatolia Ucurum Ali, Yayın Yeri: Ofioliti, Yıl: 2000 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 10 - Geology Geochemistry and Evolution of the Divriği and Kuluncak Ophiolitic Mélanges with Reference to Serpentinites in East Central Turkey Ucurum Ali, Yayın Yeri: International Geology Review, Yıl: 2000 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 11 - Application of the Correspondence Type Geostatistical Analysis on the Co Ni As Ag and Au Concentrations of the Listwaenites from Serpentinites in the Diviriği and Kuluncak Ophiolitic Mélanges Ucurum Ali, Yayın Yeri: Turkish Journal of Earth Sciences, Yıl: 1999 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 12 - Geology Base Precious Metal Concentration and Genesis of the Silica Carbonate Alteration Listwaenites From Late Cretaceous Ophiolitic Mélanges at Central East Turkey Ucurum Ali, Larson Lawrence T, Yayın Yeri: Chemie der Erde, Geochemistry, Yıl: 1999 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 13 - Atypical High Fe2O3 Alpine type Chromite Mineralization at Güneyocak Sivas Province East Central Turkey Ucurum Ali, Koptagel Osman, Larson Larence T, Yayın Yeri: International Geology Review, Yıl: 1998 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 14 - Geochemical Characteristics of Yamadağı Volcanics in Central Anatolia An Example From Collision Zone Volcanism Yalcın Hüseyin, Gundogdu M Niyazi, Gourggaud Alain, Vidal Philippe, Ucurum Ali, Yayın Yeri: Journal of Volcanology and Geothermal Research, Yıl: 1998 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 15 - Fluid Inclusion Study of the Tad Deresi Fluorite Deposit Yukari Çulhalı Akdağmadeni Yozgat Central East Turkey Ucurum Ali, Koptagel Osman, Larson Lawrence T, Yayın Yeri: Turkish Journal of Earth Sciences, Yıl: 1997 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 16 - Geology Geochemistry and Petrology of the Alkaline Subvolcanic Trachyte Hosted Iron Deposit in the Karakuz Area Northwestern Hekimhan Malatya Ucurum Ali, Larson Lawrence T, Boztug durmus, Yayın Yeri: International Geology Review, Yıl: 1996 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 17 - Güney Ocak Krom Cevherleşmesinin Kangal Sivas Ana Bileşen Kimyası ve Ofiyolitik Dizilimdeki Yeri Koptagel Osman, Uçurum Ali, Larson Lawrence T, Sjoberg James J, Yayın Yeri: TJK Bülteni, Yıl: 1995 Ulusal Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 18 - Eskiköy Ulaş Sivas Krom Yöresinde Genç Magmatik Evre Kromit Oluşumu İstatiksel Bir Çözümleme Koptagel Osman, Uçurum Ali, Sjoberg James J, Yayın Yeri: TJK Bülteni, Yıl: 1994 Ulusal Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 19 - Alacahan Yöresi GD Sivas Listfenitlerinin Jeolojik Konumu Mineralojisi ve Değerli metal İçeriği Boztug Durmuş, Larson Lawrence T, Yılmaz Sabah, Uçurum Ali, Öztürk Ali, Yayın Yeri: Çukurova Üniversitesi, 15. Yıl Sempozyumu, Yıl: 1994 Ulusal Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale
BİLDİRİLER 1 - Positive correlation between ?34S and ?65Cu Isotope values in sulfides from Ultramafic Rock-Hosted Gunes-Sogucak Ni-Cu-Sulfide Mineralization in the Gunes Ophiolite, East- Central Turkey. UÇURUM ALİ,ŞAHİN DEMİR ÇİĞDEM,MATHUR RYAN,EKİCİ TANER (07.05.2018-11.05.2018), Yayın Yeri: 9th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 2 - Sölestin Yataklarının ?D İzotop Verileri Işığında Sivas Tersiyer HavzasındaPetrolün Varlığı, Türkiye UÇURUM ALİ,ŞAHİN DEMİR ÇİĞDEM,EFE AHMET,HOFSTRA ALBERT H,AREHART GREG B,PERNICKA ERNST (02.05.2018-06.05.2018), Yayın Yeri: 8th Geochemistry Symposium Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 3 - Sr, O, D and S Isotopic Compositions of Celestine Deposits from the Tertiary Sivas Basin, Turkey ,EFE AHMETHOFSTRA ALBERT H,UÇURUM ALİ,PERNICKA ERNST,MOLNAR FERENC,AREHART GREG B,BAKKER RONALD J,ŞAHİN DEMİR ÇİĞDEM (17.09.2017-20.09.2017), Yayın Yeri: Society of Economic Geologists 2017 Uluslararası Özet bildiri ISBN: 4 - Origin of solutions formed barite and sulphide bearing barite deposits and Pb-Zn mineralization in the Taurus Belt, Southern Turkey: Sulphur and lead isotope data CENGİZ OYA,UÇURUM ALİ (13.08.2017-18.08.2017), Yayın Yeri: Goldschmidt2017 Uluslararası Özet bildiri ISBN: 5 - Isotope Geochemistry Sr O S D Fluid Inclusion and Raman Micro Spectroscopy of Celestine Deposits from the Evaporitic Sarkisla Celalli Sub Basin in the Tertiary Sivas Basin Turkey UÇURUM ALİ (27.06.2015-29.06.2015), Yayın Yeri: European Current Research on Fluid Inclusion (ECROFI XXIII) Uluslararası Sözlü Bildiri ISBN:
PROJELER 1 - Evliyatepe Sisorta Koyulhisar Sivas Epitermal Altın Cevherleşmesinin Kılavuz Hedef Metal Duraylı İzotop O S H ve Radyojenik İzotop Ar Ar K Ar Jeokimyası Yönetici ARAŞTIRMA PROJESİ Tamamlandı - 11,000 TÜRK LİRASI 2 - Stable Isotope O H S C Geochemistry of Epithermal Gold Mineralization Deposits in Northeastern Turkey Yönetici DİĞER Tamamlandı - 28300 EURO 3 - Platinum Group Element Chromite Association in Bursa Eskişehir and Fethiye Köyceğiz Area Western Anatolia Turkey Yönetici DİĞER Tamamlandı - 9000 DOLAR 4 - Geology Geochemistry Hydrothermal Alteration and Mineralization of the Silica Carbonate Alteration Listwaenite From Late Cretaceous Ophiolites in Divriği Sivas and in Hekimhan Malatya Central East Anatolia Turkey Yönetici DİĞER Tamamlandı - 20000 DOLAR 5 - Sivas Baseni Sölestin Yataklarının Sıvı Kapanım İncelemeleri ve Jeokimyasal Özellikleri Araştırmacı BAP Tamamlandı - 161433000 TÜRK LİRASI 6 - Sivas Baseni Sölestin Yataklarının Jeolojik ve Jeokimyasal İncelenmesi Yönetici BAP Tamamlandı - 72388 TÜRK LİRASI 7 - Sisorta Ortakent Koyulhisar Sivas Yöresi Altın Yatağının Jeolojik ve Jeokimyasal Özellikleri Yönetici BAP Devam Ediyor - 20000 TÜRK LİRASI 8 - Orta Toroslardaki Şarkikaraağaç Isparta Hüyük Beyşehir Konya ve Gazipaşa Antalya Barit Yataklarının Kökeninin Sıvı Kapanım ve S O D C Sr ve Pb İzotop İncelemeleri ile Belirlenmesi Araştırmacı TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı - 40000 TÜRK LİRASI 9 - Doğu Karadeniz Bölgesi Hidrotermal Altın Yatağı Cevherleşmelerinin Uzaktan Algılama ve İzotop Jeokimyası Yöntemleriyle İncelenmesi Yönetici DİĞER Tamamlandı - 350000 TÜRK LİRASI 10 - Akkaya Ulaş Sivas Sölestin Yatağının Jeolojik ve Jeokimyasal İncelemesi Yönetici BAP Tamamlandı - 600 TÜRK LİRASI 11 - Bakırtepe Kangal Sivas Hidrotermal Altın Kuvars Hematit Cevherleşmesinin Jeolojisi Jeokimyası Duraylı İzotop O H Oranları ve Sıvı Kapanım İncelemesi Yönetici TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı - 1200 TÜRK LİRASI 12 - Bulam Adıyaman Apatitili Manyetit Yatağının Vanadyum Nadir Toprak Elementleri ve Flor Açısından İncelenmesi ve Ekonomikliğinin Araştırılması Araştırmacı TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı - 20000 TÜRK LİRASI 13 - Hekimhan KB Malatya ve Kangal GD Sivas Yörelerinde Mevcut Maden Yataklarının Jeolojik ve Madencilik Açısından Değerlendirilmesi Çalışmaları Araştırmacı DİĞER Tamamlandı - 100000 TÜRK LİRASI 14 - Güneş Soğucak Divriği Sivas Yöresi Ni Cu Cevherleşmesinin Jeolojisi Jeokimyası ve Platin Grubu Element PGE İçeriklerinin Araştırılması Yönetici TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı - 6235 TÜRK LİRASI 15 - Çamardı Ulukışla Havzası Paleosen Eosen Yaşlı Volkanitlerin Petrolojisi ve Hidrotemal Oluşumların Altın Potansiyeli Araştırmacı TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı - 5900 TÜRK LİRASI 16 - Bursa Eskişehir ve Fethiye Köyceğiz Bölgelerindeki krom Yataklarının ve Yan Kayaçlarının Platin Grubu Element PGE İçeriklerinin Araştırılması Yönetici BAP Tamamlandı - 600 TÜRK LİRASI