Doç.Dr. ÖZLEM PELİN CAN


MAKALELER 1 - Kimyasal Kontaminantların Çevre Sağlığı ve Gıda Güvenliği Üzerine Etkileri GÜLER ÜLKER ASLI,CAN ÖZLEM PELİN, Yayın Yeri: Sinop Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, Yıl: 2017 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Derleme Makale 2 - The Detection Microbiologycal Quality Ground Water in Sivas CAN ÖZLEM PELİN, Yayın Yeri: scholar bulletin, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: Google Scholar, OAIJ, Easy Bib, Academic Resource Index, Journal Index.Net , Directory of Openn Access Resources (DOAR), WorldCat, Eurasian Scientific Journal Index ,Infobase Index , Journal Seek, Scientific Indexing Services Özgün Makale 3 - Biberiye Ekstraktı İlavesinin Tavuk Köftesinin Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi CAN ÖZLEM PELİN,AĞAOĞLU SEMA,ALEMDAR SÜLEYMAN, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Yıl: 2016 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 4 - Effects of chitosan coating and rosemary oil on rainbow trout Oncorhynchus mykiss W 1792 filets CAN ÖZLEM PELİN,YALÇIN HALİL,ARSLAN ALİ, Yayın Yeri: Indian Journal of Animal Research, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 5 - Sivas İlinde Tüketime Sunulan Isıl İşlem Görmüş Sucukların Mikrobiyolojik Kalitesi CAN ÖZLEM PELİN,ŞAHİN SEYDA,Dinçer Abdulkadir,Eligüzel Abdullah, Yayın Yeri: International Journal of Pure and Applied Sciences, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: . Özgün Makale 6 - Shelf Life of Chicken Meat Balls Submitted toSous Vide Treatment CAN ÖZLEM PELİN, Yayın Yeri: Brazilian Journal of Poultry Science, Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 7 - ROSEMARY OIL WITH DECONTAMINATION OF HORSE MACKEREL(TRACHURUS TRACHURUS L. 1758) AND DETECTION OF SHELF LIFE CAN ÖZLEM PELİN, Yayın Yeri: Bulgarian Journal of Agricultural Science, Yıl: 2014 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 8 - Geleneksel Yöntemle Üretilen Sucuklarda Listeria monocytogenes Staphylococcus aureus ve Koliform Varlığının Araştırılması YALÇIN HALİL,CAN ÖZLEM PELİN, Yayın Yeri: Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi, Yıl: 2013 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 9 - Tüketime Hazır Bazı Et Yemeklerinin Mikrobiyolojik Kalitesi YALÇIN HALİL,CAN ÖZLEM PELİN, Yayın Yeri: Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, Yıl: 2013 Uluslararası Hakemli Endeks: . Özgün Makale 10 - RESPONSE SURFACE METHODOLOGY FOR OPTIMIZING THE MARINATION CONDITIONS DURING THE PROCESSING OF RAINBOW TROUT FILLETS CAN ÖZLEM PELİN,ERŞAN MEHTAP, Yayın Yeri: The Journal of Animal & Plant Sciences, Yıl: 2013 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 11 - SIVAS KOFTE AND EXAMINATION OFMICROBIOLOGICAL QUALITY CAN ÖZLEM PELİN,ŞAHİN SEYDA,ERŞAN MEHTAP, Yayın Yeri: Biotechnology in animal husbandry, Yıl: 2013 Uluslararası Hakemli Endeks: . Özgün Makale 12 - Effect of eugenol oil and sauced treatments on fresh carp Cyprinus carpio L fillets during storage at 4 C CAN ÖZLEM PELİN, Yayın Yeri: African Journal of Microbiology Research, Yıl: 2012 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 13 - MERSİN İLİNDE TÜKETİME SUNULAN SALAM SOSİS VE SUCUKLARDAKİ KALINTI NİTRAT VE NİTRİT DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ CAN ÖZLEM PELİN, Yayın Yeri: GIDA, Yıl: 2012 Ulusal Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale 14 - THE EFFECT OF THYME OIL ON THE SHELF LIFE OF CHICKEN BALLS DURING STORAGE PERIOD CAN ÖZLEM PELİN, Yayın Yeri: SLOVENIAN VETERINARY RESEARCH (ISI), Yıl: 2012 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 15 - FARKLI SÜRELERDE ÖUENOL LÜ SALAMURA SOLÜSYONUNDA BEKLETİLEN AYNALI SAZAN BALIĞI CYPRİNUS CARPİO CARPİO L 1758 FİLETOLARININ KALİTE KRİTERLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ CAN ÖZLEM PELİN, Yayın Yeri: KARADENİZ FEN BİLİMLERİ DERGİSİ, Yıl: 2012 Ulusal Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale 16 - VAKUM PAKETLEMENİN VE ZEİN İLE KAPLAMANIN BALIK FİLETOLARININ KALİTE KRİTERLERİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI CAN ÖZLEM PELİN, Yayın Yeri: BİYOLOJİ BİLİMLERİ ARAŞTIRMA DERGİSİ (ISI), Yıl: 2012 Ulusal Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale 17 - AYNALI SAZAN BALIĞI CYPRİNUS CARPİO CARPİO L 1758 KIYMASINDAN HAZIRLANAN KÖFTELERİN RAF ÖMRÜ ÜZERİNE TİMOL ÜN ETKİSİ CAN ÖZLEM PELİN, Yayın Yeri: ETLİK VETERİNER MİKROBİYOLOJİ DERGİSİ (ISI), Yıl: 2012 Ulusal Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale 18 - EUGENOL KATKILI AYNALI SAZAN BALIĞI KÖFTELERİNİN RAF ÖMRÜNÜN BELİRLENMESİ CAN ÖZLEM PELİN, Yayın Yeri: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN DERGİSİ (E-DERGİ) (ISI), Yıl: 2012 Ulusal Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale 19 - THE EFFECT OF ACTİVE PACKAGİNG FİLM CONTAİNİNG ROSEMARY EXTRACT ON THE QUALİTY OF SMOKED RAİNBOW TROUT ONCORHYNCHUS MYKİSS CAN ÖZLEM PELİN, Yayın Yeri: JOURNAL OF AQUATİC FOOD PRODUCT TECHNOLOGY (ISI), Yıl: 2012 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 20 - EFFECT OF EUGENOL OİL AND SAUCED TREATMENTS ON FRESH CARP CYPRİNUS CARPİO L FİLLETS DURİNG STORAGE AT 4 C CAN ÖZLEM PELİN, Yayın Yeri: AFRİCAN JOURNAL OF MİCROBİOLOGY RESEARCH (ISI), Yıl: 2012 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 21 - Kitosan Kaplamanın Gökkuşağı Alabalığı(Oncorhynchus mykiss, W. 1792) Filetolarının Raf Ömrü Üzerine Etkisi CAN ÖZLEM PELİN, Yayın Yeri: Türk Mikrobiyoloji Cemiyetleri Dergisi, Yıl: 2012 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 22 - MERSİN DE TÜKETİME SUNULAN KREMALI PASTALARIN MİKROBİYOLOJİK KALİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ CAN ÖZLEM PELİN, Yayın Yeri: GIDA TEKNOLOJİLERİ ELEKTRONİK DERGİSİ (ISI), Yıl: 2011 Ulusal Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale 23 - ORGANİKASİTLERLEKARKAS DEKONTAMİNASYONU CAN ÖZLEM PELİN, Yayın Yeri: ULUSAL GIDA REFERANS LABORATUVARI DERGİSİ (ISI), Yıl: 2011 Ulusal Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale 24 - COMBİNE EFFECT OF POTASSİUM SORBATE AND DRY SALTİNG ON THE SHELF LİFE SARDİNE SARDİNA PİLCHARDUS CAN ÖZLEM PELİN, Yayın Yeri: JOURNAL OF FOOD TECHNOLOGY (ISI), Yıl: 2011 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 25 - DETERMINATION OF SHELF LIFE OF MARINATED CARP FILLETS CAN ÖZLEM PELİN, Yayın Yeri: BIOTECHNOLOGY IN ANIMAL HUSBANDRY (ISI), Yıl: 2011 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 26 - COMBINE EFFECT OF SALTING AND THYME THYMUS VULGARIS ESSENTIAL OIL ON SHELF LIFE OF RAINBOW TROUT ONCORHYNCHUS MYKISS STORED AT 4 C CAN ÖZLEM PELİN, Yayın Yeri: BULLETIN OF THE VETERINARY INSTITUTE IN PULAWY (ISI), Yıl: 2011 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 27 - FARKLI İLLERDEN TOPLANAN ÇİĞ İNEK SÜTLERİNDE SOMATİK HÜCRE SAYILARI PATIR BAHRİ, CAN ÖZLEM PELİN, GÜRSES MURAD, Yayın Yeri: FIRAT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ (ISI), Yıl: 2010 Ulusal Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale 28 - EVALUATİON OF THE MİCROBİOLOGİCAL CHEMİCAL AND SENSORY QUALİTY OF CARP PROCESSED BY THE SOUS VİDE METHOD CAN ÖZLEM PELİN, Yayın Yeri: INTERNATİONAL JOURNAL OF AGRİCULTURAL AND BİOLOGİCAL SCİENCES (ISI), Yıl: 2010 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale 29 - POTASYUM SORBAT UYGULANMIŞ FIRINLANMIŞ ALABALIK Oncorchynchus mykiss W FİLETOLARININ KİMYASAL VE MİKROBİYOLOJİK KALİTESİNİN İNCELENMESİ CAN ÖZLEM PELİN, ARSLAN ALİ, Yayın Yeri: DOĞU ANADOLU BÖLGESİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ (ISI), Yıl: 2007 Ulusal Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale 30 - EUGENOLÜN ÇİĞ BALIK FİLETOLARININ MUHAFAZA SÜRESİ ÜZERİNE ETKİSİ CAN ÖZLEM PELİN, ARSLAN ALİ, ÖZDEMİR PINAR, Yayın Yeri: DOĞU ANADOLU BÖLGESİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ (ISI), Yıl: 2007 Ulusal Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale 31 - MİCROBİOLOGİCAL AND CHEMİCAL QUALİTY OF COKELEK MARKETED İN ELAZIĞ ÖKSÜZTEPE GÜLSÜM ATEŞ, PATIR BAHRİ, DİKİCİ ABDULLAH, BOZKURT Ö. PELİN ,ÇALICIOĞLU MEHMET, Yayın Yeri: FIRAT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ (ISI), Yıl: 2007 Ulusal Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale 32 - ÇİĞ BALIK FİLETOLARININ RAF ÖMRÜNÜN EUGENOL KONSANTRASYONLARI VE BEKLEME SÜRESİNE BAĞLI OLARAK MATEMATİKSEL MODELLENMESİ CAN ÖZLEM PELİN, Yayın Yeri: DOĞU ANADOLU BÖLGESİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ (ISI), Yıl: 2007 Ulusal Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale 33 - PROBIYOTiK MİKROORGANİZMALARIN İMMUM SİSTEM ÜZERİNE ETKİSİ CAN ÖZLEM PELİN, Yayın Yeri: DOĞU ANADOLU BÖLGESİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ (ISI), Yıl: 2007 Ulusal Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale 34 - PROBİYOTİK MİKRO ORGANİZMALARIN YARARLARI CAN ÖZLEM PELİN, Yayın Yeri: DOĞU ANADOLU BÖLGESİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ (ISI), Yıl: 2007 Ulusal Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale 35 - KANATLI HAYVAN ETLERİNDE ET ORJİNİNİN RANDOM AMPLIHIED POLYMORPHIC DNA RAPD YÖNTEMİ İLE TESPİTİ ARSLAN ALİ, İLHAK İRFAN, BOZKURT ÖZLEM PELİN, ŞEKER PINAR, Yayın Yeri: VETERNER BİLİMLERİ DERGİSİ (ISI), Yıl: 2004 Ulusal Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale 36 - ELAZIĞ DA TÜKETİME SUNULAN KAYMAKLI SADE DONDURMALARIN MİKROBİYOLOJİK VE KİMYASAL KALİTESİ PATIR BAHRİ, OKSÜZTEPE GÜLSÜM, İLHAK İRFAN, BOZKURT PELİN, Yayın Yeri: VETERINER BILIMLERI DERGISI (ISI), Yıl: 2004 Ulusal Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale
BİLDİRİLER 1 - SÜT KAYNAKLI STAPHYLOCOCCUS AUREUS SUŞLARI ÜZERINE FARKLI KONSANTRASYONLARDAKI NISININ ETKISI CAN ÖZLEM PELİN,HASTAOĞLU EMRE (26.10.2017-28.10.2017), Yayın Yeri: İç Anadolu Bölgesi 3. Tarım ve Gıda Kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: 2 - THE DETECTION MICROBIOLOGYCAL QUALITY GROUND WATER IN SIVAS CAN ÖZLEM PELİN (31.08.2016-03.09.2016), Yayın Yeri: 1st INTERNATIONAL BLACK SEA CONGRESS ON ENVIRONMENTAL SCIENCES(IBCESS) Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 3 - EUGENOL UN 4 C DE MUHAFAZA EDİLEN SOSLU ÇİĞ BALIK FİLETOLARININ RAF ÖMRÜ ÜZERİNE ETKİSİ CAN ÖZLEM PELİN (-), Yayın Yeri: 2. ULUSAL VETERİNER GIDA HİJYENİ KONGRESİ Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 4 - EUGENOL UN ÇİĞ BALIK FİLETOLARININ MUHAFAZA SÜRESİ ÜZERİNE ETKİSİ CAN ÖZLEM PELİN (-), Yayın Yeri: 2. ULUSAL VETERİNER GIDA HİJYENİ KONGRESİ Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 5 - EUGENOL UN VAKUM AMBALAJLI GÖKKUŞAĞI ALABALIĞI ONCORHYNCHUS MYKİSS W 1792 MARİNATLARI ÜZERİNE CAN ÖZLEM PELİN (-), Yayın Yeri: 4.ULUSAL VETERİNER GIDA HİJYENİ KONGRESİ Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 6 - KIYMALI PİDE ÜRETİM KOŞULLARININ SALMONELLA LİSTERİA MONOCYTOGENES VE E COLİ O157 H7 PATOJENLERİNİN İNAKTİVASYONU ÜZERİNE ETKİSİ CAN ÖZLEM PELİN (-), Yayın Yeri: 2. ULUSAL VETERİNER GIDA HİJYENİ KONGRESİ Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 7 - KİTOSAN İLE KAPLAMANIN GÖKKUŞAĞI ALABALIĞININ ONCORHYNCHUS MYKİSS W 1792 FİLETOLARININ RAF ÖMRÜ ÜZERİNE ETKİSİ CAN ÖZLEM PELİN (-), Yayın Yeri: 4.ULUSAL VETERİNER GIDA HİJYENİ KONGRESİ Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 8 - MERSİNDE TÜKETİME SUNULAN SALAM SOSİS VE SUCUKLARDAKİ KALINTI NİTRAT VE NİTRİT DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ CAN ÖZLEM PELİN (-), Yayın Yeri: 4.ULUSAL VETERİNER GIDA HİJYENİ KONGRESİ Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 9 - III GELENEKSEL GIDA SEMPOZYUMU BİLDİRİ KİTAPÇIĞINDAKİ SİVAS KÖFTESİ VE MİKROBİYOLOJİK KALİTESİNİN İNCELENMESİ CAN ÖZLEM PELİN (-), Yayın Yeri: III. GELENEKSEL GIDA SEMPOZYUMU KONFERANSI Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 10 - 16 ULUSAN SU ÜRÜNLERİ SEMPOZYUMU BİLDİRİ KİTAPÇIĞINDAKİ SICAK TÜTSÜLENMİŞ GÖKKUŞAĞI ALABALIĞININ ONCORHYNCHUS MYKISS KİMYASAL VE ORGANOLEPTİK KALİTESİ ÜZERİNE FİLETO KALINLIĞININ ETKİSİ CAN ÖZLEM PELİN (-), Yayın Yeri: 16.ULUSAN SU ÜRÜNLERİ SEMPOZYUMU Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 11 - VAKUM PAKETLEMENİN VE ZEİN İLE KAPLAMANIN BALIK FİLETOLARININ KALİTE KRİTERLERİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI CAN ÖZLEM PELİN (-), Yayın Yeri: 16.ULUSAL SU ÜRÜNLERİ SEMPOZYUMU Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 12 - 7 GIDA MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ BİLDİRİ KİTAPÇIĞINDAKİ AYNALI SAZAN BALIĞI CYPRİNUS CARPİO CARPİO L 1758 KIYMASINDAN HAZIRLANAN KÖFTELERİN RAF ÖMRÜ ÜZERİNE TİMOL ÜN ETKİSİ CAN ÖZLEM PELİN (-), Yayın Yeri: 7.GIDA MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ KONFERANSI Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 13 - BALIKÇILIK VE AQUATİK BİLİMLER ÖZET KİTAPÇIĞI BİLDİRİ KİTAPÇIĞINDAKİ FARKLI SÜRELERDE ÖJENOL LÜ SALAMURA SOLÜSYONUNDA BEKLETİLEN AYNALI SAZAN BALIĞI FİLETOLARININ KALİTE KRİTERLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ CAN ÖZLEM PELİN (-), Yayın Yeri: FABA 2011 KONFERANSI Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 14 - GELENEKSEL YÖNTEMLE ÜRETİLEN SUCUKLARDA LİSTERİA MONOCYTOGENES VARLIĞININ ARAŞTIRILMASI YALÇIN HALİL, CAN ÖZLEM PELİN (-), Yayın Yeri: III. GELENEKSEL GIDA SEMPOZYUMU KONFERANSI Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 15 - GÖKKUŞAĞI ALABALIKLARININ ONCORHYNCHUS MYKİSS W 1792 BİBERİYE VE KEKİK YAĞI İLE MARİNASYONU CAN ÖZLEM PELİN, KAŞIKÇI GONCA (-), Yayın Yeri: TÜRKİYE 11. GIDA KONGRESİ KONFERANSI Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 16 - DONDURULARAK MUHAFAZA EDİLEN KALAMAR LARIN Todadores pacificus MİKROBİYEL KALİTESİ YALÇIN HALİL, CAN ÖZLEM PELİN (-), Yayın Yeri: TÜRKİYE 11. GIDA KONGRESİ KONFERANSI Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 17 - İSTAVRİT BALIĞI Trachurus trachurus L 1758 NA BİBERİYE YAĞI UYGULANMASININ RAF ÖMRÜ ÜZERİNE ETKİSİ CAN ÖZLEM PELİN, ŞAHİN SEYDA, YALÇIN HALİL (-), Yayın Yeri: ÜRKİYE 11. GIDA KONGRESİ KONFERANSI Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 18 - FARKLI SICAKLIK VE SÜRELERDE PİŞİRİLEN KÖFTELERDE HETEROSİKLİK AROMATİK AMİN OLUŞUMUNUN BELİRLENMESİ CAN ÖZLEM PELİN (27.10.2017-), Yayın Yeri: TARGİD 3 Uluslararası Özet bildiri ISBN: 19 - CAN ÖZLEM PELİN (19.10.2017-), Yayın Yeri: IATS Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 20 - Ayçekirdeği İçinin Tavuk Köftesinde Kullanım Olanaklarının Araştırılması CAN ÖZLEM PELİN (19.10.2017-), Yayın Yeri: IATS Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: