Prof.Dr. MEHMET ŞİMŞİR


MAKALELER 1 - Investigation of Mechanical Properties of Fe-Based Metal Matrix Composites by Warm Compaction for Gear Production Gün Tarık,ŞİMŞİR MEHMET, Yayın Yeri: Acta Physica Polonica A, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 2 - The Effects of Austempering and Induction Hardening on the Wear Properties of Camshaft Made of Ductile Cast Iron Karaca Bahadır,ŞİMŞİR MEHMET, Yayın Yeri: Acta Physica Polonica A, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 3 - Effect of Austempering Heat Treatment on the Tensile Properties of CamShaft Made of Ductile Cast Iron Karaca Bahadır,ŞİMŞİR MEHMET, Yayın Yeri: International Refereed Journal of Engineering and Science, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: Index International Copernicus Özgün Makale 4 - Effect of induction hardening of Fe-C-Ni-Cu-Mo-B metal matrix composites by powder metallurgy for gear production Gün Tarık,ŞİMŞİR MEHMET,Özaydın Fatih, Yayın Yeri: Journal of Achivements in Materials and Manufacturing Engineering, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: Directory of Open Access Journals,Google Scholar,Scirus,Ulrich''s Periodical Directory,Dragon Library Catalogue,Baztech,Journalseeker,Worldcat,Libsearch. Özgün Makale 5 - Investigating the effect of testing parameters on adhesive wear using Taguchi method ŞİMŞİR MEHMET,SELÇUK BURHAN,ASLAN NEVZAT, Yayın Yeri: Advances in Materials and Processing Technologies, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 6 - Optimization of selective leaching of Zn from electric arc furnace steelmaking dust using response surface methodology KUL MEHMET,OSKAY KÜRŞAD OĞUZ,ŞİMŞİR MEHMET,Halit Sübütay,habip Kırgezen, Yayın Yeri: Transactions of Nonferrous Metals Society of China, Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 7 - Processing and Mechanical Properties of B4C Diamond Impregnated Fe Co MMC ÖKSÜZ KERİM EMRE,ŞİMŞİR MEHMET, Yayın Yeri: Acta Physica Polonica A, Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 8 - Investigation on the machinability of steel steel laminates by CO2 laser ŞİMŞİR MEHMET,ÖZER ALİ,KUMRUOĞLU LEVENT CENK, Yayın Yeri: International Journal of Materials and Product Technology, Yıl: 2014 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 9 - Investigation of Mechanical Properties and Microstructure of AA2024 and AA7075 ÖKSÜZ KERİM EMRE,BAĞIROV HANLAR,ŞİMŞİR MEHMET,Ceyhun Karpuzoğlu,Aykut Özbölük,YZ Demirhan,Utku Bilgin, Yayın Yeri: Applied Mechanics and Materials, Yıl: 2013 Uluslararası Hakemli Endeks: Engineering Index Özgün Makale 10 - Characterization and Mechanical Properties of PM Fe Cu SiCp Alloys ÖKSÜZ KERİM EMRE,Gün Tarık,ŞİMŞİR MEHMET, Yayın Yeri: Advanced Materials Research, Yıl: 2013 Uluslararası Hakemli Endeks: Scopus Özgün Makale 11 - Effects of sintering temperature and addition of Fe and B4C on hardness and wear resistance of diamond reinforced metal matrix composites ŞİMŞİR MEHMET,ÖKSÜZ KERİM EMRE, Yayın Yeri: Journal of Superhard Materials, Yıl: 2013 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 12 - Wear Behavior of Diamond SiCp Reinforced Metal Matrix Composite by Taguchi Method ŞAHİN YUSUF,ÖKSÜZ KERİM EMRE,ŞİMŞİR MEHMET, Yayın Yeri: Advanced Materials Research, Yıl: 2012 Uluslararası Hakemli Endeks: Index Copernicus,Thomson Reuters (WoS) Özgün Makale 13 - Caratterizzazione di materiali compositi a matrice metallica Fe Co a rinforzo B4C impregnati di diamente ÖKSÜZ KERİM EMRE, SIMSIR MEHMET, ŞAHİN YUSUF, Yayın Yeri: Diamante Applicazioni & Tecnologia, Yıl: 2012 Uluslararası Hakemli Endeks: Engineering Index Özgün Makale 14 - Investigation of the tensile properties of continuous steel wire reinforced gray cast iron composite AKDEMİR AHMET,KUŞ RECAİ,ŞİMŞİR MEHMET, Yayın Yeri: MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE AND PROCESSING, Yıl: 2011 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 15 - Investigation of the wear behavior of B4C reinforced Fe Co matrix composites produced by hot press ŞİMŞİR MEHMET,ÖKSÜZ KERİM EMRE,ŞAHİN YUSUF, Yayın Yeri: Procedia Engineering, Yıl: 2011 Uluslararası Hakemli Endeks: SCOPUS Özgün Makale 16 - An investigation into stainless steel structural alloy steel bimetal produced by shell mould casting ŞİMŞİR MEHMET,KUMRUOĞLU LEVENT CENK,ÖZER ALİ, Yayın Yeri: Materials & Design, Yıl: 2009 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 17 - Mechanical and microstructural properties of low carbon steel plate reinforced gray cast iron AVCI AHMET,Nevzat İlkaya,ŞİMŞİR MEHMET,Akdemir Ahmet, Yayın Yeri: Journal of Materials Processing Technology, Yıl: 2009 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 18 - Impact toughness and microstructure of continuous steel wire reinforced cast iron composite Akdemir Ahmet,KUŞ RECAİ,ŞİMŞİR MEHMET, Yayın Yeri: MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE AND PROCESSING, Yıl: 2009 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 19 - Effect of Heat Treatment on Fracture Behavior of Steel Wire Reinforced Gray Cast Iron ŞİMŞİR MEHMET, Yayın Yeri: INTERNATIONAL JOURNAL OF FRACTURE, Yıl: 2008 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 20 - Fracture behavior and microstructure of steel fiber reinforced cast iron ŞİMŞİR MEHMET, Yayın Yeri: JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE, Yıl: 2007 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 21 - Comparison of two non destructive inspection NDI techniques on the basis of sensitivity and reliability ŞİMŞİR MEHMET,Alpay Ankara, Yayın Yeri: Materials and Design, Yıl: 2007 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 22 - Modelling of Fracture Toughness in Steel Laminates with Finite Element Method ŞİMŞİR MEHMET,ÖZTÜRK TAYFUR,Mustafa Doruk, Yayın Yeri: Turkish Journal of Engineering & Environmental Sciences, Yıl: 2005 Ulusal Hakemli Endeks: Scopus Özgün Makale 23 - Investigation of the Fracture Behavior of Steel Steel Laminates in Crack Divider Orientation ŞİMŞİR MEHMET,ÖZTÜRK TAYFUR,Mustafa Doruk, Yayın Yeri: Turkish Journal of Engineering & Environmental Sciences, Yıl: 2004 Ulusal Hakemli Endeks: Scopus Özgün Makale
BİLDİRİLER 1 - A Study on the Fabrication of TiNi/SiCp Alloys By PM Method and its Characterization ÖKSÜZ KERİM EMRE,ŞİMŞİR MEHMET,Akkan Hülya (11.10.2017-13.10.2017), Yayın Yeri: IMSTEC 2017 Uluslararası Özet bildiri ISBN: 978-605-4163-40-3 2 - Effect of Metal Coated Diamond on Microstructure and Mechanical Properties of Metal Matrix Composites Sübütay Halit,ŞİMŞİR MEHMET (11.10.2017-13.10.2017), Yayın Yeri: IMSTEC 2017 Uluslararası Özet bildiri ISBN: 978-605-4163-40-3 3 - Characterization of CrN Coatiıng on DIN1.2379 and DIN 1.2842 Cold Work Tool Steels By Physical Vapor Deposition Korkmaz Selim,ŞİMŞİR MEHMET,KUL MEHMET (11.10.2017-13.10.2017), Yayın Yeri: IMSTEC 2017 Uluslararası Özet bildiri ISBN: 978-605-4163-40-3 4 - Effect of SiC Particle Size on the Physical and Mechanical Properties of NiTi Alloys AKKAN HÜLYA,ŞİMŞİR MEHMET,ÖKSÜZ KERİM EMRE (08.03.2017-11.03.2017), Yayın Yeri: 10th International Conference on Materials Science Engineering (Bramat 2017) Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-3-0357-1075-5 5 - EFFECT OF INDUCTION HARDENING OF Fe C Ni Cu Mo B METAL MATRİXCOMPOSİTES BY POWDER METALLURGY FOR GEAR PRODUCTION Gün Tarık,ŞİMŞİR MEHMET,Özaydın Fatih (12.10.2016-14.10.2016), Yayın Yeri: ISMP''16 Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 6 - EFFECT OF HEAT TREATMENT ON THE TENSILE PROPERTIES OF CAM SHAFTMADE OF DUCTILE CAST IRON Karaca Bahadır,ŞİMŞİR MEHMET,Akkan Hülya (12.10.2016-14.10.2016), Yayın Yeri: IMSP''16 Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 7 - DÖKME DEMİRDEN ÜRETİLMİŞ KAM MİLLERİNİN AŞINMA ÖZELLİKLERİNE ISIL İŞLEMİN ETKİSİ KARACA BAHADIR,ŞİMŞİR MEHMET,AYDIN MURAT (29.09.2016-01.10.2016), Yayın Yeri: IMMC 2016 Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 8 - DİŞLİ ÜRETİMİ İÇİN TOZ METALURJİSİ YÖNTEMİ İLE ÜRETİLMİŞ Fe C Ni Cu Mo B METAL MATRİKSLİ KOMPOZİTİN MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI GÜN TARIK,ŞİMŞİR MEHMET,ÖZAYDIN FATİH (29.09.2016-01.10.2016), Yayın Yeri: IMMC 2016 Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 9 - Effect of heat treatment on the wear properties of cam shaft made of ductile cast iron KARACA BAHADIR,ŞİMŞİR MEHMET (01.06.2016-03.06.2016), Yayın Yeri: APMAS 2016 Uluslararası Özet bildiri ISBN: 10 - Investigation of mechanical Properties of Fe C Ni Cu Mo B metal matrix composites by powder metallurgy for gear production GÜN TARIK,ŞİMŞİR MEHMET (01.06.2016-03.06.2016), Yayın Yeri: APMAS 2016 Uluslararası Özet bildiri ISBN: 11 - Farklı Aşılayıcıların Kam Mili Döküm Kalitesine Etkisinin İncelenmesi ŞİMŞİR MEHMET,Kırgezen Habib,Özaydın Fatih (06.04.2016-08.04.2016), Yayın Yeri: IMSTEC''16 Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 12 - VORTEX DÖKÜM YÖNTEMİ İLE SİC TAKVİYELİ Al 7075 ALAŞIMMATRİSLİ KOMPOZİT KAM ÜRETİMİ Tuğçe Yasemin Onurlubaşgil,ŞİMŞİR MEHMET,Arslan Zeynep,Aydın Murat,Bahadır Karaca (05.11.2015-07.11.2015), Yayın Yeri: ULUSLAR ARASI KATILIMLI III. EGE KOMPOZIT MALZEMELER SEMPOZYUMU Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 13 - TOZ METALURJİSİ YÖNTEMİ İLE KOMPOZİT KAM ÜRETİMİ VEKARAKTERİZASYONU Arslan Zeynep,ŞİMŞİR MEHMET,Tuğçe Yasemin Onurlubaşgil,Bahadır Karaca,Hülya Akkan (05.11.2015-07.11.2015), Yayın Yeri: ULUSLAR ARASI KATILIMLI III. EGE KOMPOZIT MALZEMELER SEMPOZYUMU Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 14 - BALLISTIC PERFORMANCE OF KEVLAR49 UHMW PEHB26 HYBRID LAYEREDCOMPOSITE mert onur yavaş,AVCI AHMET,ŞİMŞİR MEHMET,AKDEMİR AHMET (09.04.2015-10.04.2015), Yayın Yeri: ULUSLARARASI KATILIMLI 1. SAVUNMA SANAYİ SEMPOZYUMU Ulusal Özet bildiri ISBN: 15 - 16MnCr5 ÇELİĞİNDEN İMAL EDİLEN KAM MİLİNİN MİKROYAPISINA ISIL İŞLEMİN ETKİSİ halit Sübütay,ŞİMŞİR MEHMET,Bahadır Karaca,Yıldırım Erdoğan (01.04.2015-03.04.2015), Yayın Yeri: Second International Iron and Steel Symposium Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 16 - Investigating the effect of testing parameters onadhesive wear using Taguchi method ŞİMŞİR MEHMET,SELÇUK BURHAN,ASLAN NEVZAT (17.11.2014-20.11.2014), Yayın Yeri: Advances in Materials and Processing Technologies Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 17 - The microstructure and wear behaviour of sintered Astaloy 85Mo ÖKSÜZ KERİM EMRE,Gün Tarık,ŞİMŞİR MEHMET (09.06.2014-11.06.2014), Yayın Yeri: High Performance and Optimum Design of Structures and Materials Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 18 - Toz Metalurjisi Yöntemiyle Üretilen ve Mermer Doğal Taş Kesmede Kullanılan Kesici Uçlara B4C İlavesinin Etkilerinin İncelenmesi ÖKSÜZ KERİM EMRE,ŞİMŞİR MEHMET,ŞAHİN YUSUF (05.10.2011-09.10.2011), Yayın Yeri: 6th International Powder Metallurgy Conference & Exhibition Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 19 - Wear Studies on Diamond Reinforced Fe Co Based Metal Matrix Composites ÖKSÜZ KERİM EMRE,ŞİMŞİR MEHMET,ŞAHİN YUSUF (05.10.2011-09.10.2011), Yayın Yeri: 6th International Powder Metallurgy Conference & Exhibition Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 20 - Tribological behavior of diamond reinforced Fe Co composite by Taguchi method ÖKSÜZ KERİM EMRE,ŞİMŞİR MEHMET,ŞAHİN YUSUF (21.08.2011-26.08.2011), Yayın Yeri: 18th International Conference on Composite Materials, ICCM18 Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 21 - AISI 4140 ve DIN 100Cr6 Çeliklerine Fiziksel Buhar Biriktirme Yöntemi Kullanılarak Yapılmış CrN Kaplamanın Karakterizasyonu ŞİMŞİR MEHMET,KUL MEHMET,Kara Murat,Çil Gökhan,Volkan Hügül (15.06.2011-18.06.2011), Yayın Yeri: 1.Uluslararası Yüzey İşlemleri Sempozyumu Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 22 - Aşınma Dayanımı için İstatistiki Model ŞİMŞİR MEHMET, SELÇUK BURHAN, DİKMEN SERTEL, ASLAN NEVZAT (11.11.2010-13.11.2010), Yayın Yeri: Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 23 - Soğuma Hızının Çelik Takviyeli Dökme Demirin Arayüzey Dayancı ve Mikroyapıya Etkisi ŞİMŞİR MEHMET (14.11.2009-15.11.2009), Yayın Yeri: III. Isıl İşlem Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 24 - Çelik çelik tabakalı kompozitlerin CO2 lazer yöntemiyle kesimi ve özelliklerinin incelenmesi ŞİMŞİR MEHMET, ÖZER ALİ, KUMRUOĞLU LEVENT CENK (15.10.2008-17.10.2008), Yayın Yeri: Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 25 - Çelik tel takviyeli lamel grafitli dökme demirin kırılma davranışının incelenmesi ŞİMŞİR MEHMET (07.11.2007-09.11.2007), Yayın Yeri: 8. Uluslararası Kırılma Konferansı Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 26 - Kısa çevrimli yorulma çatlaklarının tahribatsız muayene yöntemi ile incelenmesi ŞİMŞİR MEHMET, ANKARA ALPAY (07.11.2007-09.11.2007), Yayın Yeri: 8. Uluslararası Kırılma Konferansı Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 27 - Effect of SiC Particle Size on the Physical and Mechanical Properties ofNiTi Alloys Akkan Hülya,ŞİMŞİR MEHMET,ÖKSÜZ KERİM EMRE (-), Yayın Yeri: BRAMAT 2017 Uluslararası Tam metin bildiri ISBN:
PROJELER 1 - Soket Üretiminde Metal Kaplı Elmasların Kulanımı Karakterizasyonu ve Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi. Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 20.01.2016 - 12.09.2017 10000 TÜRK LİRASI 2 - Toz Metalurjisi Yöntemi İle Kompozit Kam Üretimi Karakterizasyonu ve Mevcut Yöntem İle KarşılaştırmasıProje Kodu 1139B411500787 TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı 01.05.2015 - 31.10.2015 3 - Vorteks Döküm Yöntemi İle SiC Takviyeli 7075 Alüminyum Alaşım Matrisli Kompozit Kam ÜretimiProje Kodu 1139B411402991 TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı 01.02.2015 - 30.06.2015 4 - Elmas Katkili soket Üretimi ve Kesici Delici Takimlarin Imalati TR72 12 KOBİ 0178 Oran Kalkınma Ajansı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı 26.05.2013 - 26.03.2014 5 - Demir Kobalt Esasli Elmas Katkili Metal Matriks Kompozitlerin Uretimi CÜBAP M388 Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 02.02.2009 - 01.06.2011 6 - Investigation of Fracture Behavior of Steel Steel Laminated Composite Made by Diffusion Bonding Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 02.02.1998 - 01.06.2003 7 - Cumhuriyet Universitesi Merkezi Arastırma ve Gelistirme Laboratuarinin Muhendislik Bilimleri Arastırma Gelistirme ve Uygulama Altbiriminin Kurulması Projesi DPT 2011K120250 Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Devam Ediyor 01.02.2011 - 8 - Grafen Takviyeli CuCr1Zr Matrisli Kompozitlerin Elektriksel, Termal ve Mekanik özelliklerinin İncelenmesi Araştırmacı TÜBİTAK PROJESİ Devam Ediyor 15.10.2017 - 570233 TÜRK LİRASI 9 - Elektro çözündürme-biriktirme ile elmas testere hurda soketlerinden elmas geri kazanımı ve toz metal üretimi Araştırmacı TÜBİTAK PROJESİ Devam Ediyor 15.02.2017 - 495000 TÜRK LİRASI