Dr.Öğr. Üyesi MEHMET AKYAZI


MAKALELER 1 - GEOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE REGION GEREDE (BOLU) TOPRAK ÖZLEM,AKYAZI MEHMET, Yayın Yeri: Nature Sciences, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 2 - The Mesozoic Stratigraphy and Ammonite Fauna of Ladik-Akdag(Samsun) Territory TOPRAK ÖZLEM,AKYAZI MEHMET, Yayın Yeri: INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND VOCATIONAL JOURNAL, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: İndex Copernicus,DRJI,ResarchBib, Google Scholar, Özgün Makale 3 - STRATIGRAPHY OF THE REGİON ERBAA (TOKAT) TOPRAK ÖZLEM,AKYAZI MEHMET, Yayın Yeri: International Journal of Engineering Research and Development (IJERAD), Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 4 - Yolcubal H G Akyazı M Sezen T F Toprak Ö Canpolat M Y Koçak F Özkan A 2014 Turhal Pazar Zile Tokat Yöresinin Üst Mesozoyik Stratigrafisi TJK Bült Baskıda Yolcubal H G,, Akyazı M,, Toprak Ö, Yayın Yeri: TJK, Yıl: 2014 Ulusal Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 5 - Orta Pontidlerde (Niksar-Erbaa-Reşadiye) Yüzeyleyen Titonik fasiyesteki kireçtaşlarının biyostratigrafik karşılaştırılması. C.Ü. Mühendislik Fakültesi dergisi, seri A. c.25/1-2, s. 15-32. AKYAZI MEHMET, Yayın Yeri: C.Ü. Yerbilimleri, Yıl: 2008 Ulusal Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 6 - Akyazı M Tunç M 2007 Doğu Pontidlerde Yüzeyleyen Titonik Fasiyesteki Kireçtaşlarının Biyostratigrafik Karşılaştırması C Ü Yerbilimleri Dergisi c24 1 2 s 19 46 AKYAZI MEHMET, Yayın Yeri: C.Ü Yerbilimleri Dergisi, Yıl: 2007 Ulusal Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 7 - Doğu Pontidlerde Yüzeyleyen Titonik fasiyesteki kireçtaşlarının biyostratigrafik karşılaştırılması. C.Ü. Mühendislik Fakültesi dergisi AKYAZI MEHMET, Yayın Yeri: C.Ü Yerbilimleri, Yıl: 2007 Ulusal Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 8 - Biostratigraphic interpretation and systematics of Alveolina asseblages from the Ilerdian Cuisian limestones of Southern Eskişehir Central Turkey ÖZGEN ERDEM NAZİRE,AKYAZI MEHMET,KARABAŞOĞLU ASLI, Yayın Yeri: Journal of Asian Sciences, Yıl: 2006 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 9 - ÖZGEN ERDEM N AKYAZI M And TUNUĞLU C 2005 Shallow water Foraminiferal Assemblages and microfacies studies from Danian to Lutetian sequences of Bolu region NW Turkey Stratigraphy and Geological Correlation 13 5 AKYAZI MEHMET, Yayın Yeri: Stratigraphy and Geological Correlation,, Yıl: 2005 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 10 - ÖZGEN ERDEM N İNAN N AKYAZI M AND TUNOGLU C 8220 BENTHONİC FORAMİNİFERAL ASSEMBLAGES AND MİCROFACİES ANALYSİS OF PALEOCENE EOCENE CARBONATE ROCKS İN THE KASTAMONU REGİON NORTHERN TURKEY 8221 JOURNAL OF ASİAN EARTH SCİENCES 25 3 403 417 20 ÖZGEN ERDEM NAZİRE,İNAN NURDAN,AKYAZI MEHMET,TUNOĞLU CEMAL, Yayın Yeri: JOURNAL OF ASİAN EARTH SCİENCES,, Yıl: 2004 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 11 - Akyazı M Özgen Erdem N 2004 Batı Pontidlerde Bilecik Kastamonu Merzifon Yüzeyleyen Titonik Fasiyesteki Kireçtaşlarının Biyostratigrafik Karşılaştırması C Ü Yerbilimleri Dergisi c21 1 2 s 19 39 ÖZGEN ERDEM NAZİRE,AKYAZI MEHMET, Yayın Yeri: C.Ü Yerbilimleri Dergisi, Yıl: 2004 Ulusal Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 12 - AKYAZI M AND N ÖZGEN ERDEM 8220PALEONTOLOGY AND STRATİGRAPHY OF THE UPPER CRETACEOUS SEDİMENTS İN THE ILGAZ REGİON ÇANK YACUTER YACUTE TURKEY 8221 THE ARABİAN JOURNAL FOR SCİENCE AND ENGİNEERİNG AJSE 28 1A 25 34 2003 AKYAZI MEHMET,ÖZGEN ERDEM NAZİRE, Yayın Yeri: THE ARABİAN JOURNAL FOR SCİENCE AND ENGİNEERİNG (AJSE, Yıl: 2003 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 13 - AKYAZI M KARABAŞOĞLU A UTAR A KESGİN Ö ÖZGEN ERDEM N ve URSAVAŞ T Ş 2001 Merzifon Amasya Yöresindeki Jura Kretase yaşlı Kireçtaşlarının Calpionel Biyostratigrafisi C Ü Müh Fak Derg Seri A Yerbilimleri 18 2 123 148 AKYAZI M, KARABAŞOĞLU A, UTAR A, Yayın Yeri: C.Ü. Yerbilimleri Dergisi, Yıl: 2001 Ulusal Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 14 - ÖZGEN N AKYAZI M 2001 PADRİCİANO İTALYA SOPADA SLOVENYA VE BATI PONTİD TÜRKİYE TANESİYEN 8217İNİN BENTİK FORAMİNİFER TOPLULUĞU H Ü YERBİLİMLERİ BÜLTENİ 23 87 98 ÖZGEN N, AKYAZI M, Yayın Yeri: H.Ü. Yerbilimleri Bülteni, Yıl: 2001 Ulusal Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 15 - AKYAZI M 2001 Caliponellidler Mavi gezegen popüler Yerbilimleri Derg 5 70 73 AKYAZI MEHMET, Yayın Yeri: Mavi Gezegen Dergisi, Yıl: 2001 Ulusal Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 16 - Akyazı M Toprak Ö Erdoğan T Karabaşoğlu A ve Ursavaş T Ş 2001 Bilecik Yöresinin Mesozoyik Stratigrafisi C Ü Müh Fak Derg Seri A Yerbilimleri 18 1 27 46 AKYAZI MEHMET, Yayın Yeri: C.Ü Yerbilimleri Dergisi, Yıl: 2001 Ulusal Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 17 - ÖZGEN N İNAN N ve AKYAZI M 1996b Güney Pirene Havzası İspanya Sopada Slovenya ve Çibanköy Kastamonu Türkiye Alt İlerdiyen bentik foraminifer biyostratigrafisine bir yaklaşım Türkiye Jeoloji Kurultayı 1996 Bülteni 11 117 125 Ankara ÖZGEN N, İNAN N, AKYAZI M, Yayın Yeri: TJK, Yıl: 1998 Ulusal Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 18 - AKYAZI M TUNÇ M 1998 Sarıalan Formasyonunun Ilgaz Çankırı Tanımlanması T J K Bült 41 2 79 94 AKYAZI Mehmet, TUNÇ Mahmut, Yayın Yeri: TJK, Yıl: 1998 Ulusal Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 19 - AKYAZI M ÖZGEN N İNAN N 1998 ADRİYATİK PLATFORMU VE TORİD PLATFORMU 8217NDA BENTİK FORAMİNİFERLERLE K T GEÇİŞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 51 TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLT 41 2 165 176 AKYAZI M, İNAN N, ÖZGEN N, Yayın Yeri: TJK, Yıl: 1998 Ulusal Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 20 - AKYAZI M ÖZGEN N İNAN N 1998 ADRİYATİK PLATFORMU VE TORİD PLATFORMU 8217NDA BENTİK FORAMİNİFERLERLE K T GEÇİŞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 51 TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLT 41 2 165 176 AKYAZI MEHMET, Yayın Yeri: TJK, Yıl: 1998 Ulusal Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 21 - ÖZGEN N İNAN N ve AKYAZI M 1996b Güney Pirene Havzası İspanya Sopada Slovenya ve Çibanköy Kastamonu Türkiye Alt İlerdiyen bentik foraminifer biyostratigrafisine bir yaklaşım Türkiye Jeoloji Kurultayı 1996 Bülteni 11 117 125 Ankara ÖZGEN N, İNAN N, AKYAZI M, Yayın Yeri: TJK, Yıl: 1996 Ulusal Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 22 - İNAN N AKYAZI M VE ÖZGEN N 1996A SİRELİNA ORDUENSİS MERİÇ VE İNAN 1996 8216IN ILGAZ ÇANKIRI YÖRESİNDE VARLIĞI HAKKINDA TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLTENİ 39 2 103 109 ANKARA İNAN N, AKYAZI M, ÖZGEN N, Yayın Yeri: TJK, Yıl: 1996 Ulusal Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 23 - ÖZGEN N İNAN N ve AKYAZI M 1993 Harabekayış Formasyonunun Elazığ Stratigrafik Tanımlaması Türkiye Jeoloji Kurultayı 1993 Bülteni 8 135 147 Ankara ÖZGEN N, İNAN N, AKYAZI M, Yayın Yeri: TJK, Yıl: 1993 Ulusal Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 24 - AKYAZI M ve TUNÇ M 1992 Zile Tokat Yöresinin Stratigrafisi T J K Bült 35 2 s 35 47 AKYAZI M, TUNÇ M, Yayın Yeri: TJK, Yıl: 1992 Ulusal Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 25 - AKYAZI M ve TUNÇ M 1992 Zile Tokat Yöresinin Stratigrafisi T J K Bült 35 2 s 35 47 AKYAZI M, TUNÇ M, Yayın Yeri: TJK, Yıl: 1992 Ulusal Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale
BİLDİRİLER 1 - NİKSAR-ERBAA (TOKAT) YÖRESİNİN MESOZOYİK STRATİGRAFİSİ VE AMMONİT FAUNASI TOPRAK ÖZLEM,AKYAZI MEHMET (05.07.2018-08.07.2018), Yayın Yeri: II. International Scientific and Vocational Studies Congress Uluslararası Özet bildiri ISBN: 2 - Taşova (Amasya) Yöresinin Mesozoyik Stratigrafisi ve Ammonit Faunasi TOPRAK ÖZLEM,AKYAZI MEHMET,ÖZGEN ERDEM NAZİRE,SUATA ALPASLAN FADİME (04.05.2018-05.06.2018), Yayın Yeri: II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 3 - JURA DÖNEMİ DENİZLERİNİN HAKİMLERİ AMMONİTLER VEDENİZ LALELERİNE AİT FOSİL ÖRNEKLERİ TAŞOVA(AMASYA)-NiKSAR (TOKAT). TOPRAK ÖZLEM,AKYAZI MEHMET,ÖZGEN ERDEM NAZİRE,SUATA ALPASLAN FADİME (04.05.2018-05.05.2018), Yayın Yeri: II. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 4 - STRATIGRAPHY OF THE REGİON ERBAA (TOKAT) TOPRAK ÖZLEM,AKYAZI MEHMET (05.10.2017-08.10.2017), Yayın Yeri: I. International Scientific and Vocational Studies Congress Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 5 - GEOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE REGION GEREDE (BOLU) TOPRAK ÖZLEM,AKYAZI MEHMET (05.10.2017-08.10.2017), Yayın Yeri: I. International Scientific and Vocational Studies Congress Uluslararası Özet bildiri ISBN: 6 - Yıldızeli (Sivas) ile Akdağmadeni (Yozgat) arasındaki Paleojen Tortullarının Biyostratigrafisi AKYAZI MEHMET,ÖZGEN ERDEM NAZİRE,KOÇAK FİLİZ (28.09.2017-01.10.2017), Yayın Yeri: 18. PALEONTOLOJİ-STRATİGRAFİ ÇALIŞTAYI Uluslararası Özet bildiri ISBN: 978-605-01-1060-9 7 - Reşadiye (Tokat) Yöresi Mesozoyik Stratigrafisi AKYAZI MEHMET,KOÇAK FİLİZ,SÖNMEZ ÖZLEM (28.09.2017-01.10.2017), Yayın Yeri: 18. PALEONTOLOJİ-STRATİGRAFİ ÇALIŞTAYI Uluslararası Özet bildiri ISBN: 978-605-01-1060-9 8 - Yıldızeli (Sivas) ile Akdağmadeni (Yozgat) arasındaki Paleojen Tortullarının Biyostratigrafisi AKYAZI MEHMET,ÖZGEN ERDEM NAZİRE,Koçak Filiz (28.09.2017-01.10.2017), Yayın Yeri: Uluslararası katılımlı 18. Paleontoloji-Stratigrafi Çalıştayı Uluslararası Özet bildiri ISBN: 9 - STRATIGRAPHY OF UNITS IN THE ALAÇAM (SAMSUN-TURKEY) REGION AKYAZI MEHMET,BİRİCİK İMMİHAN,KOÇAK FİLİZ,SÖNMEZ ÖZLEM (11.09.2017-15.09.2017), Yayın Yeri: WMESS 2017 Uluslararası Özet bildiri ISBN: 10 - Reşadiye Yöresindeki Üst Jura Alt Kretase Birimlerinin Kalpionellid Biyostratigrafisi TOPRAK ÖZLEM,AKYAZI MEHMET (12.10.2016-16.10.2016), Yayın Yeri: 17.Paleontoloji-Stratigrafi Çalıştayı Uluslararası Özet bildiri ISBN: 11 - The stratigraphy of t Taşova Amasya Turkey region AKYAZI MEHMET,KOÇAK FİLİZ,ÜNSAL E MERAL,YILDIRIM YEŞİM,SEZEN T FİKRET (05.09.2016-09.09.2016), Yayın Yeri: World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium Uluslararası Poster ISBN: 12 - The Geology of Akincilar and vicinity Sivas Turkey SEZEN T FİKRET,AKYAZI MEHMET (05.09.2016-09.09.2016), Yayın Yeri: World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium Uluslararası Poster ISBN: 13 - Biostratigraphy of Upper Jurassic Early Cretaceous units in central Pontids Region Turkey AKYAZI MEHMET,SEZEN T FİKRET,DOYMUŞ BERDEL,KOÇAK FİLİZ,BOLAT ŞEYMA (07.09.2015-11.09.2015), Yayın Yeri: World Multidisciplinary Earth Sciences Sypmosium Uluslararası Özet bildiri ISBN: 14 - The Biostratigraghy data on unit of Upper Jurassic Lower Cretaceous age in the Amasya region Northern Turkey CANBOLAT MEHMET YASİN,AKYAZI MEHMET,ESRA BAŞOL (07.09.2015-11.09.2015), Yayın Yeri: World Multidisciplinary Earth Sciences Sypmosium Uluslararası Özet bildiri ISBN: 15 - Geology of Erbaa and Niksar vicinity Turkey SEZEN T FİKRET,AKYAZI MEHMET,AYDIN HÜNKAR (07.09.2015-11.09.2015), Yayın Yeri: World Multidisciplinary Earth Sciences Sypmosium Uluslararası Özet bildiri ISBN: 16 - AKYAZI M TUNÇ M ve ÖZGEN N 1994a Jura Kretase sınırının karşılaştırmalı Calpionellid ve Ammonit zonları ile irdelenmesi VIII Mühendislik Haftası Tebliğ Özetleri s 24 Müh Mim Fak Isparta AKYAZI.M, TUNÇ.M, ÖZGEN (-), Yayın Yeri: VIII.Mühendislik Haftası Ulusal Özet bildiri ISBN: 17 - İNAN S AKYAZI M 1999 17 Ağustos 1999 Kocaeli Depremi Yüzey Kırıkları ve Rotasyonal Hareketler ATAG 3 Aktif Tektonik Araştırma Grubu Üçüncü Toplantısı C Ü Jeo Müh Böl 4 5 Kasım 1999 Bildiri Özleri s 10 Sivas İNAN. S, AKYAZI. M (-), Yayın Yeri: C.Ü YERBİLİMLERİ DERGİSİ Ulusal Özet bildiri ISBN: 18 - İNAN S AKYAZI M TOPAL S 2000 12 Kasım 1999 Düzce Depremi yüzey kırıkları 53 Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri s 155 156 Ankara İNAN. S, AKYAZI. M, TOPAL.Ş (-), Yayın Yeri: TJK KURULTAYI Ulusal Özet bildiri ISBN: 19 - TUNÇ M AKYAZI M 2000 Kop Dağları KB Erzurum yöresinde yüzeyleyen Üst Jura Alt Kretase yaşlı titonik fasiyesteki kireçtaşlarının biyostratigrafisi 53 Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri s 261 262 Ankara TUNÇ. M, AKYAZI.M (-), Yayın Yeri: TJK KURULTAYI Ulusal Özet bildiri ISBN: 20 - AKYAZI M TUNÇ M 2002 Kuzey Anadoluda yüzeyleyen titonik fasiyesteki kireçtaşlarının biyostratigrafik karşılaştırılması 55 Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri s 17 Ankara AKYAZI. M, TUNÇ. M (-), Yayın Yeri: TJK KURULTAYI Ulusal Özet bildiri ISBN: 21 - KARABAŞOĞLU A ÖZGEN ERDEM N ve AKYAZI M 2002 Eskişehir güneyinde yüzeyleyen Paleosen Eosen birimlerin foraminifer biyostratigrafisi 55 Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri s 141 142 Ankara KARABAŞOĞLU. A, ÖZGEN ERDEM. N, AKYAZI. M (-), Yayın Yeri: TJK KURULTAYI Ulusal Özet bildiri ISBN: 22 - TOPRAK Ö TUNÇ M Ve AKYAZI M 2004 İbradi Antalya Yöresinin Stratigrafisi ve mikropaleontolojisi 57 Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri s 220 Ankara TOPRAK. Ö, TUNÇ.M, AKYAZI. M (-), Yayın Yeri: TJK KURULTAYI Ulusal Özet bildiri ISBN: 23 - AKYAZI M ÖZGEN N İNAN N 1998 ADRİYATİK PLATFORMU VE TORİD PLATFORMU 8217NDA BENTİK FORAMİNİFERLERLE K T GEÇİŞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 51 TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI BİLDİRİ ÖZLERİ S 79 80 ANKARA AKYAZI. M, ÖZGEN.N, İNAN. N (-), Yayın Yeri: TJK KURULTAYI Ulusal Özet bildiri ISBN: 24 - AKYAZI M ÖZGEN EREM N ve İNAN N 2002 Köklüce Sivas Omurgalı fosil yatağı 55 Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri s 18 Ankara AKYAZI. M, ÖZGEN ERDEM. N, İNAN. N (-), Yayın Yeri: TJK KURULTAYI Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 25 - AKYAZI M TOPRAK Ö GÜLER T 2005 PONTİD TEKTONİK KUŞAĞI 8217NDA YÜZEYLEYEN TİTONİK FASİYESTEKİ KİREÇTAŞLARININ BİYOSTRATİGRAFİK KARŞILAŞTIRILMASI 58 TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI BİLDİRİ ÖZLERİ S 287 ANKARA AKYAZI. M, TOPRAK. M, GÜLER. T (-), Yayın Yeri: TJK KURULTAYI Ulusal Poster ISBN: 26 - AKYAZI M and ÖZGEN N 1995a About the presence of Selimina spinalis İnan and Laffitteina boluensis Dizer in the Upper Maastrichtian outcrops at Ilgaz Mountains Çankırı Second International Turkish Geology Workshop Abstracts p 3 September 6 8 AKYAZI MEHMET (-), Yayın Yeri: Turkish Geology Workshop Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 27 - AKYAZI M AND ÖZGEN N 1996A AN EXAMPLE OF DETERMİNATİON OF JURASSİC CRETACEOUS BOUNDARY WİTH CALPİONELLİDS FROM TURKEY ILGAZ MOUNTAİNS ÇANKIRI 8220THE ROLE OF IMPACT PROCESS İN THE GEOLOGİCAL AND BİOLOGİCAL EVOLUTİON OF PLANET EARTH 8221 I AKYAZI. M, ÖZGEN.N (-), Yayın Yeri: INTERNATİONAL WORKSHOP,ABSTRACTS, P.16 Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 28 - ÖZGEN N AND AKYAZI M 1996B FORAMİNİFERA OF THE K T BOUNDARY FROM THE KASTAMONU REGİON NW TÜRKİYE 8220THE ROLE OF IMPACT PROCESS İN THE GEOLOGİCAL AND BİOLOGİCAL EVOLUTİON OF PLANET EARTH 8221 INTERNATİONAL WORKSHOP ABSTRACTS P 17 POSTOJNA AKYAZI MEHMET (-), Yayın Yeri: INTERNATİONAL WORKSHOP,ABSTRACTS, P.17 Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 29 - Toprak Ö Akyazı M ve Güler T 2005 Pontid Tektonik Kuşağı nda Yüzeyleyen Titonik Fasiyesteki Kireçtaşlarının Biyostratigrafik Karşılaştırılması 58 TJK Bildiri özleri s 287 TOPRAK. Ö, AKYAZI. M (-), Yayın Yeri: TJK Kongresi Ulusal Tam metin bildiri ISBN:
PROJELER 1 - M 642. Kuzey Anadolu Mesozoyik yüzleklerinin karşılaştırmalı stratigrafisi ve Ammonitler Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 17.06.2016 - 30.11.2017 9.947,95 TÜRK LİRASI 2 - Yıldızeli (Sivas) ile Akdağmadeni (Yozgat) arasında kalan alanın biyostratigrafisi ve paleoekolojisi Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 15.03.2016 - 07.11.2017 9.850 TÜRK LİRASI 3 - Tokat İlinde (Erbaa Niksar Başçiftlik ve Reşadiye İlçeleri) Triyas - Jura - Kretase Dönemi Yüzey Araştırması Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı 15.07.2017 - 24.07.2017 4 - Serik Manavgat Antalya Yöresindeki birimlerin stratigrafisi Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 25.08.2014 - 24.09.2016 8.525.00 TÜRK LİRASI 5 - Sapanca Sakarya Yöresinin jeolojisi Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 25.06.2014 - 24.06.2016 7.907.00 TÜRK LİRASI 6 - Taşova Amasya yöreisinin stratigrafisi Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 25.08.2014 - 25.02.2016 10.000.00 TÜRK LİRASI 7 - M 522 Alaçam Samsun yöresindeki birimlerin stratigrafisi ve paleontolojisi Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 17.07.2013 - 16.07.2015 10.000.00 TÜRK LİRASI 8 - M 481Amasya Yöresindeki Mesozoyik Yaşlı Birimlerin Stratigrafisi ve Paleontolojisi Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 05.11.2012 - 04.11.2014 9.951.00 TÜRK LİRASI 9 - M 452 Osmaneli Bilecik yöresinin stratigrafisi Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 30.10.2011 - 30.10.2013 10 - M 447Orta Pontidlerde Yüzeyleyen Örtü Birimlerin Stratigrafisi Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 03.10.2011 - 06.10.2013 7.500.00 TÜRK LİRASI 11 - M 444Batı Pontidlerde Yüzeyleyen Jura Kretase Yüzleklerinin Stratigrafisi Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 01.07.2011 - 30.06.2013 20.000.00 TÜRK LİRASI 12 - M 226 Tosya Karadere Kastamonu Eoseninde Alveolin biyostratigrafisi ve paleoekolojisi Araştırmacı BAP Tamamlandı - 13 - M 191 Yozgat yöresinin senozoyik stratigrafisi ve paleontolojisi Araştırmacı BAP Tamamlandı - 14 - M 187 Batı Toroslarda yüzeyleyen Jura Kretase yaşlı Titonik fasiyesteki kireçtaşlarının Calpionel biyostratigrafisi Araştırmacı BAP Tamamlandı - 15 - M 83 Kop Dağları KB Erzurum yöresinde yüzeyleyen Üst Jura Alt Kretase yaşlı Titonik fasiyes kireçtaşlarının biyostratigrafisi Araştırmacı BAP Tamamlandı - 16 - Zile Tokat Yöresinin jeolojik ve Paleontolojik Özellikleri Araştırmacı BAP Tamamlandı - 17 - Ilgaz Yöresindeki Üst Jura Alt Kretase Yaşlı Kireçtaşlarının Stratigrafisi ve Paleontolojisi Araştırmacı BAP Tamamlandı - 18 - M 231 Kuzey Anadoluda yüzeyleyen Titonik Fasiyesteki Kireçtaşlarının Biyostratigrafik Karşılaştırılması Araştırmacı BAP Tamamlandı - 19 - M 198 Altınekin Bozkır Aksu Sütçüler Orta Toroslar Yöresinin Jura Kretase stratigrafisi Danışman BAP Tamamlandı - 20 - M 167 Merzifon Amasya yöresinde yüzeyleyen Jura Kretase yaşlı Titonik fasiyesteki kireçtaşlarının stratigrafisi Danışman BAP Tamamlandı - 21 - M 125 Bilecik civarında yüzeyleyen Jura Kretase yaşlı Titonik fasiyesteki kireçtaşlarının Calpionel biyostratigrafisi Danışman BAP Tamamlandı -
DERSLER Lisans 2016-2017 Stratigrafi ilkeleri Türkçe 2 Lisans 2016-2017 Tarihsel Jeoloji Türkçe 2 Lisans 2016-2017 Teknik Resim Türkçe 4 Lisans 2015-2016 Stratigrafi ilkeleri Türkçe 2 Lisans 2015-2016 Tarihsel Jeoloji Türkçe 2 Lisans 2015-2016 Teknik Resim Türkçe 4 Lisans 2014-2015 Stratigrafi ilkeleri Türkçe 2 Lisans 2014-2015 Tarihsel Jeoloji Türkçe 2 Lisans 2014-2015 Teknik Resim Türkçe 4 Lisans 2013-2014 STRATİGRAFİ İLKELERİ Türkçe 2 Lisans 2013-2014 Tarihsel Jeoloji Türkçe 2 Lisans 2013-2014 Tarihsel Jeoloji Türkçe 2 Lisans 2013-2014 Teknik Resim Türkçe 4 Lisans 2012-2013 STRATİGRAFİ İLKELERİ Türkçe 2 Lisans 2012-2013 Tarihsel Jeoloji Türkçe 2 Lisans 2012-2013 Teknik Resim Türkçe 4 Lisans 2011-2012 STRATİGRAFİ İLKELERİ Türkçe 2 Lisans 2011-2012 Teknik Resim Türkçe 4 Lisans 2010-2011 STRATİGRAFİ İLKELERİ Türkçe 2 Lisans 2010-2011 Teknik Resim Türkçe 4 Lisans 2008-2009 STRATİGRAFİ İLKELERİ Türkçe 2 Lisans 2008-2009 Teknik resim Türkçe 4 Lisans 2007-2008 STRATİGRAFİ İLKELERİ Türkçe 2 Lisans 2007-2008 Teknik Resim Türkçe 4 Lisans 2006-2007 STRATİGRAFİ İLKELERİ Türkçe 2 Lisans 2005-2006 STRATİGRAFİ İLKELERİ Türkçe 2 Lisans 2004-2005 STRATİGRAFİ İLKELERİ Türkçe 2 Lisans 2002-2003 STRATİGRAFİ İLKELERİ Türkçe 2 Lisans 2001-2002 STRATİGRAFİ İLKELERİ Türkçe 2 Lisans 2000-2001 Stratigrafi İlkeleri Türkçe 2 Yüksek Lisans 2016-2017 Biyostratigrafi birimlerinin tanımlanması ve yorumu Türkçe 3 Yüksek Lisans 2016-2017 Fasiyes Analizleri Türkçe 3 Yüksek Lisans 2016-2017 Fasiyes ve Kontur Haritaları Türkçe 3 Yüksek Lisans 2016-2017 Sekans Stratigrafisi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2016-2017 Stratigrafide araştırma yöntemleri Türkçe 3 Yüksek Lisans 2016-2017 Stratigrafide yöntem ve yorum Türkçe 3 Yüksek Lisans 2016-2017 Titonik Fasiyes Türkçe 3 Yüksek Lisans 2016-2017 Uzmanlık alan dersi Türkçe 5 Yüksek Lisans 2016-2017 Üst Mesozoyik Stratigrafisi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2015-2016 Biyostratigrafi birimlerinin tanımlanması ve yorumu Türkçe 3 Yüksek Lisans 2015-2016 Fasiyes Analizleri Türkçe 3 Yüksek Lisans 2015-2016 Fasiyes ve Kontur Haritaları Türkçe 3 Yüksek Lisans 2015-2016 Sekans Stratigrafisi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2015-2016 Stratigrafide araştırma yöntemleri Türkçe 3 Yüksek Lisans 2015-2016 Stratigrafide yöntem ve yorum Türkçe 3 Yüksek Lisans 2015-2016 Titonik Fasiyes Türkçe 3 Yüksek Lisans 2015-2016 Uzmanlık alan dersi Türkçe 5 Yüksek Lisans 2015-2016 Üst Mesozoyik Stratigrafisi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2014-2015 Biyostratigrafi birimlerinin tanımlanması ve yorumu Türkçe 3 Yüksek Lisans 2014-2015 Fasiyes Analizleri Türkçe 3 Yüksek Lisans 2014-2015 Fasiyes ve Kontur Haritaları Türkçe 3 Yüksek Lisans 2014-2015 Sekans Stratigrafisi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2014-2015 Stratigrafide araştırma yöntemleri Türkçe 3 Yüksek Lisans 2014-2015 Stratigrafide yöntem ve yorum Türkçe 3 Yüksek Lisans 2014-2015 Titonik Fasiyes Türkçe 3 Yüksek Lisans 2014-2015 Uzmanlık alan dersi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2014-2015 Üst Mesozoyik Stratigrafisi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2013-2014 Biyostratigrafi Birimlerinin Tanımlaması ve Yorumları Türkçe 3 Yüksek Lisans 2013-2014 Fasiyes Analizleri Türkçe 3 Yüksek Lisans 2013-2014 Fasiyes ve Kontur Haritaları Türkçe 3 Yüksek Lisans 2013-2014 Titonik Fasiyes Türkçe 3 Yüksek Lisans 2013-2014 Üst Mesozoyik Stratigrafisi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2012-2013 Biyostratigrafi Birimlerinin Tanımlaması ve Yorumları Türkçe 3 Yüksek Lisans 2012-2013 Fasiyes Analizleri Türkçe 3 Yüksek Lisans 2012-2013 Fasiyes ve Kontur Haritaları Türkçe 3 Yüksek Lisans 2012-2013 Fasiyes ve Kontür Haritaları Türkçe 3 Yüksek Lisans 2012-2013 Titonik Fasiyes Türkçe 3 Yüksek Lisans 2012-2013 Üst Mesozoyik Stratigrafisi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2011-2012 Biyostratigrafi Birimlerinin Tanımlaması ve Yorumları Türkçe 3 Yüksek Lisans 2011-2012 Fasiyes Analizleri Türkçe 3 Yüksek Lisans 2011-2012 Fasiyes ve Kontur Haritaları Türkçe 3 Yüksek Lisans 2011-2012 Fasiyes ve Kontür Haritaları Türkçe 3 Yüksek Lisans 2011-2012 Titonik Fasiyes Türkçe 3 Yüksek Lisans 2011-2012 Üst Mesozoyik Stratigrafisi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2010-2011 Biyostratigrafi Birimlerinin Tanımlaması ve Yorumları Türkçe 3 Yüksek Lisans 2010-2011 Fasiyes Analizleri Türkçe 3 Yüksek Lisans 2010-2011 Fasiyes ve Kontur Haritaları Türkçe 3 Yüksek Lisans 2010-2011 Fasiyes ve Kontür Haritaları Türkçe 3 Yüksek Lisans 2010-2011 Titonik Fasiyes Türkçe 3 Yüksek Lisans 2010-2011 Üst Mesozoyik Stratigrafisi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2008-2009 Biyostratigrafi Birimlerinin Tanımlaması ve Yorumları Türkçe 3 Yüksek Lisans 2008-2009 Fasiyes Analizleri Türkçe 3 Yüksek Lisans 2008-2009 Fasiyes ve Kontur Haritaları Türkçe 3 Yüksek Lisans 2008-2009 Fasiyes ve Kontür Haritaları Türkçe 3 Yüksek Lisans 2008-2009 Titonik Fasiyes Türkçe 3 Yüksek Lisans 2008-2009 Üst Mesozoyik Stratigrafisi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2007-2008 Biyostratigrafi Birimlerinin Tanımlaması ve Yorumları Türkçe 3 Yüksek Lisans 2007-2008 Fasiyes Analizleri Türkçe 3 Yüksek Lisans 2007-2008 Fasiyes ve Kontur Haritaları Türkçe 3 Yüksek Lisans 2007-2008 Fasiyes ve Kontür Haritaları Türkçe 3 Yüksek Lisans 2007-2008 Titonik Fasiyes Türkçe 3 Yüksek Lisans 2007-2008 Üst Mesozoyik Stratigrafisi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2006-2007 Biyostratigrafi Birimlerinin Tanımlaması ve Yorumları Türkçe 3 Yüksek Lisans 2006-2007 Fasiyes Analizleri Türkçe 3 Yüksek Lisans 2006-2007 Fasiyes ve Kontur Haritaları Türkçe 3 Yüksek Lisans 2006-2007 Titonik Fasiyes Türkçe 3 Yüksek Lisans 2006-2007 Üst Mesozoyik Stratigrafisi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2005-2006 Biyostratigrafi Birimlerinin Tanımlaması ve Yorumları Türkçe 3 Yüksek Lisans 2005-2006 Fasiyes Analizleri Türkçe 3 Yüksek Lisans 2005-2006 Fasiyes ve Kontur Haritaları Türkçe 3 Yüksek Lisans 2005-2006 Fasiyes ve Kontür Haritaları Türkçe 3 Yüksek Lisans 2005-2006 Titonik Fasiyes Türkçe 3 Yüksek Lisans 2005-2006 Üst Mesozoyik Stratigrafisi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2004-2005 Biyostratigrafi Birimlerinin Tanımlaması ve Yorumları Türkçe 3 Yüksek Lisans 2004-2005 Fasiyes Analizleri Türkçe 3 Yüksek Lisans 2004-2005 Fasiyes ve Kontur Haritaları Türkçe 3 Yüksek Lisans 2004-2005 Fasiyes ve Kontür Haritaları Türkçe 3 Yüksek Lisans 2004-2005 Titonik Fasiyes Türkçe 3 Yüksek Lisans 2004-2005 Üst Mesozoyik Stratigrafisi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2003-2004 Biyostratigrafi Birimlerinin Tanımlaması ve Yorumları Türkçe 3 Yüksek Lisans 2003-2004 Fasiyes Analizleri Türkçe 3 Yüksek Lisans 2003-2004 Fasiyes ve Kontur Haritaları Türkçe 3 Yüksek Lisans 2003-2004 Titonik Fasiyes Türkçe 3 Yüksek Lisans 2003-2004 Üst Mesozoyik Stratigrafisi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2002-2003 Biyostratigrafi Birimlerinin Tanımlaması ve Yorumları Türkçe 3 Yüksek Lisans 2002-2003 Fasiyes Analizleri Türkçe 3 Yüksek Lisans 2002-2003 Fasiyes ve Kontur Haritaları Türkçe 3 Yüksek Lisans 2002-2003 Fasiyes ve Kontür Haritaları Türkçe 3 Yüksek Lisans 2002-2003 Titonik Fasiyes Türkçe 3 Yüksek Lisans 2002-2003 Üst Mesozoyik Stratigrafisi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2001-2002 Biyostratigrafi Birimlerinin Tanımlaması ve Yorumları Türkçe 3 Yüksek Lisans 2001-2002 Fasiyes Analizleri Türkçe 3 Yüksek Lisans 2001-2002 Fasiyes ve Kontur Haritaları Türkçe 3 Yüksek Lisans 2001-2002 Titonik Fasiyes Türkçe 3 Yüksek Lisans 2001-2002 Üst Mesozoyik Stratigrafisi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2000-2001 Biyostratigrafi Birimlerinin Tanımlaması ve Yorumları Türkçe 3 Yüksek Lisans 2000-2001 Fasiyes Analizleri Türkçe 3 Yüksek Lisans 2000-2001 Fasiyes ve Kontur Haritaları Türkçe 3 Yüksek Lisans 2000-2001 Fasiyes ve Kontür Haritaları Türkçe 3 Yüksek Lisans 2000-2001 Titonik Fasiyes Türkçe 3 Yüksek Lisans 2000-2001 Üst Mesozoyik Stratigrafisi Türkçe 3 Doktora 2013-2014 Sekans Stratigrafisi Türkçe 3 Doktora 2013-2014 Stratigrafide Araştırma Yöntemleri Türkçe 3 Doktora 2013-2014 Stratigrafide Yöntem ve Yorum Türkçe 3 Doktora 2013-2014 Uzmanlık Alan Dersi Türkçe 5 Doktora 2012-2013 Sekans Stratigrafisi Türkçe 3 Doktora 2012-2013 Stratigrafide Araştırma Yöntemleri Türkçe 3 Doktora 2012-2013 Stratigrafide Yöntem ve Yorum Türkçe 3 Doktora 2012-2013 Uzmanlık Alan Dersi Türkçe 5 Doktora 2011-2012 Sekans Stratigrafisi Türkçe 3 Doktora 2011-2012 Stratigrafide Araştırma Yöntemleri Türkçe 3 Doktora 2011-2012 Stratigrafide Yöntem ve Yorum Türkçe 3 Doktora 2011-2012 Uzmanlık Alan Dersi Türkçe 5 Doktora 2010-2011 Sekans Stratigrafisi Türkçe 3 Doktora 2010-2011 Stratigrafide Araştırma Yöntemleri Türkçe 3 Doktora 2010-2011 Stratigrafide Yöntem ve Yorum Türkçe 3 Doktora 2008-2009 Sekans Stratigrafisi Türkçe 3 Doktora 2008-2009 Stratigrafide Araştırma Yöntemleri Türkçe 3 Doktora 2008-2009 Stratigrafide Yöntem ve Yorum Türkçe 3 Doktora 2007-2008 Sekans Stratigrafisi Türkçe 3 Doktora 2007-2008 Stratigrafide Araştırma Yöntemleri Türkçe 3 Doktora 2007-2008 Stratigrafide Yöntem ve Yorum Türkçe 3 Doktora 2006-2007 Sekans Stratigrafisi Türkçe 3 Doktora 2006-2007 Stratigrafide Araştırma Yöntemleri Türkçe 3 Doktora 2006-2007 Stratigrafide Yöntem ve Yorum Türkçe 3 Doktora 2005-2006 Sekans Stratigrafisi Türkçe 3 Doktora 2005-2006 Stratigrafide Araştırma Yöntemleri Türkçe 3 Doktora 2005-2006 Stratigrafide Yöntem ve Yorum Türkçe 3 Doktora 2004-2005 Sekans Stratigrafisi Türkçe 3 Doktora 2004-2005 Stratigrafide Araştırma Yöntemleri Türkçe 3 Doktora 2004-2005 Stratigrafide Yöntem ve Yorum Türkçe 3