Dr.Öğr. Üyesi ADNAN ÖZTÜRK


MAKALELER 1 - Effect of Impeller Diffuser Radial Gap Ratio In a Centrifugal Pump Ozturk A, Aydin K, Sahin B, Pinarbasi A, Yayın Yeri: Journal of Scientific and Industrial Research, Yıl: 2009 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 2 - Measurements of Reynolds stresses in centrifugal compressor vaned diffusers Pinarbasi A, Guleren K M, Ozturk A, Yayın Yeri: Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science, Yıl: 2008 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 3 - Flow Analysis in a Centrifugal Compresor Vaneless Diffusers Tatar O, Ozturk A, Pinarbasi A, Yayın Yeri: Journal of Scientific and Industrial Research, Yıl: 2008 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 4 - Computation of flow in a Target Fluidic Flowmeter Temel U N, Ozturk A, Pinarbasi A, Yayın Yeri: Journal of Scientific and Industrial Research, Yıl: 2008 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 5 - Wedge Type Vaned diffuser Flow Measurements in a Low Speed Centrifugal Compressor Temel U N, Ozturk A, Pinarbasi A, Yayın Yeri: Journal of Scientific and Industrial Research, Yıl: 2008 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 6 - Konik ve Paralel yüzeyli kompresör Difüzöründeki Akışın Nümerik İncelenmesi Tatar O, Ozturk A, Pinarbasi A, Yayın Yeri: Hidrolik&Pnömatik, Yıl: 2007 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 7 - Komplex Geometriler İçin Düşük Reynolds Sayısında 2 Boyutlu Akış İncelenmesi Ozturk A, Pinarbasi A, Yayın Yeri: Fen ve Mühendislik Dergisi, DEÜ, Yıl: 1999 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale
BİLDİRİLER 1 - Bir Kanat Profili Üzerindeki Girdap Tuzağının Akış Yapısı Üzerine Etkisinin Deneysel İncelenmesi ÇOBAN MEHMET,ÖZTÜRK ADNAN (08.09.2014-10.09.2014), Yayın Yeri: V. Ulusal Havacılık Ve Uzay Konferansı, Kayseri, 2014 Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 2 - Karıştırıcı Tanklarda Farklı Kanat Yapılarının Sayısal Yöntemlerle İncelenmesi Alnak D E, Ozturk A, Pinarbasi A, Ozalp C (21.05.2008-23.05.2008), Yayın Yeri: IV. Ege Enerji Sempozyumu İZMİR Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 3 - Düşük Reynolds Sayılı Akışlar İçin Hedef Akış Ölçer Modellemesi Temel U N, Ozturk A, Pinarbasi A (01.09.2005-07.09.2005), Yayın Yeri: TIBTK Trabzon Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 4 - Karıştırıcı Tanklarda Farklı Kanat Yapılarının Sayısal Yöntemlerle İncelenmesi Alnak D E, Ozturk A, Pinarbasi A (01.09.2005-07.09.2005), Yayın Yeri: TIBTK Trabzon Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 5 - Konik ve Paralel Yüzeyli Kompresör Difüzöründeki Akışın Nümerik İncelenmesi Tatar O, Ozturk A, Pinarbasi A (01.09.2005-07.09.2005), Yayın Yeri: TIBTK Trabzon Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 6 - Turboşarj Çıkışındaki Difüzörde 3 Boyutlu Akış İncelenmesi Pinarbasi A, Ozturk A (01.07.1999-23.07.1999), Yayın Yeri: 1.Uluslar arası Otomotiv Teknolojisi Kongresi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 7 - Flow Investigation in a Single Stage Turbine Cascade Ozturk A, Pinarbasi A (18.07.1999-23.07.1999), Yayın Yeri: ASME/JSME Fluids Engineering Summer Meeting FEDSM-7195 San Francisco, USA Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: