Araştırma Görevlisi ANIL CAN BİRDAL


BİLDİRİLER 1 - ANDROID-BASED STUDENT DORMITORY INFORMATION SYSTEM: A CASE STUDY IN SIVAS PROVINCE AKTAŞ M NEZİR,DİLEK BARIŞ,ABİÇ TURGUT,BİRDAL ANIL CAN,TÜRK TARIK (26.10.2018-27.10.2018), Yayın Yeri: Cilicia International Symposium on Engineering and Technology (CISET2018) Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-975-6900-60-42 2 - ANDROID-BASED PUBLIC TRANSPORTATION SYSTEM: A CASE STUDY IN SIVAS PROVINCE AYKURT MUSTAFA,DENİZ ALİ ARMAĞAN,SUGÖLÜ GÖRKEM BARIŞ,BİRDAL ANIL CAN,TÜRK TARIK (26.10.2018-27.10.2018), Yayın Yeri: Cilicia International Symposium on Engineering and Technology (CISET2018) Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-975-6900-60-4 3 - COMPARISON OF LITHOLOGIC MAPPING WITH ASTER AND HYPERION DATA: A CASE STUDY IN THE NORTHERN OF ZARA (SİVAS), TURKEY CANBAZ OKTAY,ATUN RUTKAY,GÜRSOY ÖNDER,GÖKCE AHMET,TÜRK TARIK,BİRDAL ANIL CAN (15.05.2018-16.05.2018), Yayın Yeri: 4th International Scientific Conference Geobalcanica 2018 Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 4 - INTEGRATION OF UNMANNED AERIAL VEHICLE DATA WITH GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEMS TÜRK TARIK,BİRDAL ANIL CAN,GÜRSOY ÖNDER,ATUN RUTKAY (15.05.2018-16.05.2018), Yayın Yeri: 4th International Scientific Conference Geobalcanica 2018 Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 5 - Monitoring Climate Changes by Geographical Information Systems: A Case Study of Izmir Province BİRDAL ANIL CAN,KORKMAZ ENGİN,ERŞEN GÖKHAN,TÜRK TARIK,ATUN RUTKAY (15.11.2017-18.11.2017), Yayın Yeri: UCTEA International Geographical Information Systems Congress 2017 Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 6 - Detecting Suitable Areas for Wind Power Plant by the use of GIS: A Case Study of Sivas Province ATUN RUTKAY,GÜRSOY ÖNDER,BİRDAL ANIL CAN (15.11.2017-18.11.2017), Yayın Yeri: UCTEA International Geographical Information Systems Congress 2017, 15-18 November 2017, Adana, Turkey. Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 7 - Monitoring Climate Changes by Geographical Information Systems: A Case Study of Izmir Province BİRDAL ANIL CAN,KORKMAZ ENGİN,ERŞEN GÖKHAN,ATUN RUTKAY,TÜRK TARIK (15.11.2017-18.11.2017), Yayın Yeri: UCTEA International Geographical Information Systems Congress 2017 Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 8 - Estimating Tree Heights and Crowns from an Unmanned Aerial Vehicle with Consumer-Grade Camera Systems BİRDAL ANIL CAN,AVDAN UĞUR,TÜRK TARIK (18.10.2017-21.10.2017), Yayın Yeri: INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON GIS APPLICATIONS IN GEOGRAPHY AND GEOSCIENCES Uluslararası Özet bildiri ISBN: 9 - Modeling of Climate Change on Sivas Province with The Help of Geographical Information Systems BİRDAL ANIL CAN,ATUN RUTKAY,TÜRK TARIK (04.10.2017-06.10.2017), Yayın Yeri: 19th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region Uluslararası Özet bildiri ISBN: 10 - Android Ortamında Kent Rehberi Geliştirilmesi: Sivas İli Örneği TAMER TAŞKIN,BİRDAL ANIL CAN,TÜRK TARIK (03.05.2017-06.05.2017), Yayın Yeri: 16. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 11 - Android Ortamında Kent Rehberi Geliştirilmesi: Sivas İli Örneği Taşkın Tamer,BİRDAL ANIL CAN,TÜRK TARIK (03.05.2017-06.05.2017), Yayın Yeri: 16. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 12 - Kent Bilgi Sistemi (KBS) Çalışmalarında Kullanıcı Arayüz Programının Gerekliliği: Erzurum İli Örneği KÖSE DERYA DİLARA,BİRDAL ANIL CAN,TÜRK TARIK (27.04.2017-29.04.2017), Yayın Yeri: Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği (TUFUAB) 9. Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 13 - En Uygun Arazi Kullanım Planlarının CBS ile İncelenmesi: Sivas İli Örneği SAYKILI İLKNUR,BİRDAL ANIL CAN,TÜRK TARIK (27.04.2017-29.04.2017), Yayın Yeri: Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği (TUFUAB) 9. Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 14 - İnsansız Hava Araçları ile Elde Edilen Verilerden Ağaç Yüksekliklerinin Tahmin Edilmesi BİRDAL ANIL CAN,AVDAN UĞUR,TÜRK TARIK (05.10.2016-07.10.2016), Yayın Yeri: Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu 2016 Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 15 - İnsansız Hava Araçları ile Elde Edilen Verilerin Değerlendirilmesinde Yaygın Kullanılan Yazılımların İncelenmesi AKTAŞ HASRET,ÇINAR MURAT CAN,BİRDAL ANIL CAN,TÜRK TARIK (05.10.2016-07.10.2016), Yayın Yeri: Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu 2016 Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 16 - Taşkın Risk Alanlarının Coğrafi Bilgi Sistemleri ile İncelenmesi Karaca Cengiz,BİRDAL ANIL CAN,TÜRK TARIK (05.10.2016-07.10.2016), Yayın Yeri: Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu 2016 Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 17 - Optik Uydu Görüntüleriyle Heyelan Alanlarında Ki Kütle Hareketlerinin İncelenmesi Kuzey Anadolu Fay Zonu Örneği TÜRK TARIK,GÖRÜM TOLGA,BİRDAL ANIL CAN (21.05.2015-23.05.2015), Yayın Yeri: Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği (TUFUAB) VIII. Sempozyumu (Konya) Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 18 - Determining and Monitoring the Water Quality of Kizilirmak River of Turkey First Results GÜRSOY ÖNDER,BİRDAL ANIL CAN,ÖZYONAR FUAT,KASAKA ERGÜN (11.05.2015-15.05.2015), Yayın Yeri: 36th International Symposium on Remote Sensing of Environment (ISRSE) (Berlin/Germany) Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 19 - The Eastern Part Of Gediz Graben Determination Methods of Tectonic Movements GPS And Ps Insar The First Results POYRAZ FATİH,HASTAOĞLU KEMAL ÖZGÜR,TİRYAKİOĞLU İBRAHİM,TATAR ORHAN,GÜRSOY ÖNDER,KOÇBULUT FİKRET,TÜRK TARIK,Demirel Mehmet,DUMAN HÜSEYİN,Ahmet Faruk Ciğer,BİRDAL ANIL CAN (12.04.2015-17.04.2015), Yayın Yeri: European Geosciences Union General Assembly 2015 (Austria/Vienna) Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 20 - Comparing the Results of Terrasar X And Envisat Sar Images With Ps InSAR Methods On Slow Motion Landslides Koyulhisar Turkey Demirel Mehmet,POYRAZ FATİH,HASTAOĞLU KEMAL ÖZGÜR,TÜRK TARIK,TATAR ORHAN,BİRDAL ANIL CAN (12.04.2015-17.04.2015), Yayın Yeri: European Geosciences Union General ASsembly 2015 (Austria/Vienna) Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 21 - Landslide displacement measurements from Optical Satellite Images A Case Study on the North Anatolian Fault Zone TÜRK TARIK,GÖRÜM TOLGA,BİRDAL ANIL CAN,TATAR ORHAN (12.04.2015-17.04.2015), Yayın Yeri: European Geosciences Union General Assembly 2015 (Austria/Vienna) Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 22 - The Water Quality Assesment of Kizilirmak River of Turkey First Results GÜRSOY ÖNDER,BİRDAL ANIL CAN,ÖZYONAR FUAT,KASAKA ERGÜN (18.03.2015-19.03.2015), Yayın Yeri: Mapping Water Bodies from Space - MWBS 2015 (Frascati/Rome/Italy) Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 23 - Farklı Uydu Verilerinin Bant Birleştirilmesinden Sonra Spektral Sınıflandırmalarda Kullanılması GÜRSOY ÖNDER,BİRDAL ANIL CAN (14.10.2014-17.10.2014), Yayın Yeri: 5. Uzaktan Algılama-Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu (İstanbul) Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 24 - Mimari Belgelemede Lazer Tarama Uygulamaları Kurşunlu Külliyesi Okuma Salonu Örneği Y. YAZAR, U. AVDAN, A. BİRDAL, M, TÜN (20.10.2010-22.10.2010), Yayın Yeri: Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, Mühendislik Ölçmeleri STB Komisyonu 5. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu (Zonguldak) Ulusal Tam metin bildiri ISBN: