Doç.Dr. MEHTAP ERŞAN


MAKALELER 1 - The investigation of Cu(II) removal by biocomposites synthesized with the immobilization of R. delemar and Candida microorganisms KİP FERAY,AÇIKEL ÜNSAL,ERŞAN MEHTAP, Yayın Yeri: DESALINATION AND WATER TREATMENT, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 2 - S cerevisiae cells modified with nZVI a novel magnetic biosorbent for nickel removal from aqueous solutions GÜLER ÜLKER ASLI,ERŞAN MEHTAP, Yayın Yeri: Desalination and Water Treatment, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 3 - Removal of tetracycline using new biocomposites from aqueous solutions ERŞAN MEHTAP, Yayın Yeri: Desalination and Water Treatment, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 4 - Investigation of inhibition kinetics of Zn II Ions on the acid phosphatase activity and growth of R delemar and Zn II bioaccumulation ERŞAN MEHTAP,AÇIKEL ÜNSAL, Yayın Yeri: Desalination and Water Treatment, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 5 - Mono and simultaneous removal of crystal violet and safranin dyes from aqueous solutions by HDTMA modified Spirulina sp GÜLER ÜLKER ASLI,ERŞAN MEHTAP,Tuncel Eliza,Düğenci Feride, Yayın Yeri: Process Safety and Environmental Protection, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 6 - Synthesis of hydroxyapatite clay and hydroxyapatite pumice composites for tetracycline removal from aqueous solutions ERŞAN MEHTAP,GÜLER ÜLKER ASLI,AÇIKEL ÜNSAL,SARIOĞLU CEBECİ MELTEM, Yayın Yeri: Process Safety and Environmental Protection, Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 7 - R delemar ın asit fosfataz üretimi ve Zn II biyobirikiminin cevap yüzey yöntemi kullanarak optimize edilmesi ERŞAN MEHTAP,AÇIKEL ÜNSAL, Yayın Yeri: Journal of The Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, Yıl: 2014 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 8 - Çiğ sütün mikrobiyolojik kalitesi ve lipaz enzim aktivitesinin belirlenmesi CAN ÖZLEM PELİN,PATIR BAHRİ,ERŞAN MEHTAP,ERCAN NAZLI,DÜĞENCİ FERİDE,BULUT ELİF, Yayın Yeri: Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi, Yıl: 2014 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 9 - R delemar ın üremesi ve lipaz üretimi üzerine karıştırma ve havalandırma hızlarının etkisinin glukoz veya melas sakkarozu ve pfriçeren ortamlarda araştırılması SAĞ AÇIKEL YEŞİM,ERŞAN MEHTAP,AÇIKEL ÜNSAL, Yayın Yeri: Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, Yıl: 2013 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 10 - Use of response surface methodology RSM to investigate the effect of carp Cyprinus carpio fillets cooked at different temperature and oil amount CAN ÖZLEM PELİN,ERŞAN MEHTAP, Yayın Yeri: African Journal of Microbiology Research Vol., Yıl: 2013 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 11 - Investigation of adsorptive removal of tetracycline with sponge like Rosa caninagall extract modified polyacrylamide cryogels BAĞDA ESRA,ERŞAN MEHTAP,Bağda Efgan, Yayın Yeri: Journal of Environmental Chemical Engineering, Yıl: 2013 Uluslararası Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 12 - Investigation of Kinetic and Thermodynamic Characteristics of Removal of Tetracycline with Sponge Like Tannin Based Cryogels vailable ERŞAN MEHTAP,BAĞDA ESRA,BAĞDA EFGAN, Yayın Yeri: Colloids and Surfaces B: Biointerfaces A, Yıl: 2013 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 13 - Sivas kofte and examination of microbiological quality CAN ÖZLEM PELİN,ŞAHİN SEYDA,ERŞAN MEHTAP,Fidan Harun, Yayın Yeri: Biotechnology in Animal Husbandry Biotehnologija u stocarstvu, Yıl: 2013 Uluslararası Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 14 - Response surface methodology for optimizing the marination conditions during the processing of rainbow trout fillets CAN ÖZLEM PELİN,ERŞAN MEHTAP, Yayın Yeri: The Journal of Animal Plant Sciences, Yıl: 2013 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 15 - Gökkuşağı alabalık filetolarının marinasyon süresinin ve sıcaklığının merkezi bileşke tasarımı ile optimizasyonu CAN ÖZLEM PELİN,ERŞAN MEHTAP, Yayın Yeri: Etlik Vet Mikrobiyol Derg, Yıl: 2012 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 16 - The effects of the composition of growth medium and fermentation conditions on the production of lipase by R delemar AÇIKEL ÜNSAL,ERŞAN MEHTAP,SAĞ AÇIKEL YEŞİM, Yayın Yeri: Turkish Journal of Biology, Yıl: 2011 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 17 - Acid phosphatase production by Rhizopus delemar A role played in the Ni II bioaccumulation process AÇIKEL ÜNSAL,ERŞAN MEHTAP, Yayın Yeri: Journal of Hazardous Materials, Yıl: 2010 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 18 - Optimization of critical medium components using response surface methodology for lipase production by Rhizopus delemar AÇIKEL ÜNSAL,ERŞAN MEHTAP,SAĞ AÇIKEL YEŞİM, Yayın Yeri: Food and Bioproducts Processing, Yıl: 2010 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 19 - Factors Affecting the Oil Agglomeration of Sivas Divriği Uluçayir Lignite ÜNAL İLKAY,ERŞAN MEHTAP, Yayın Yeri: Energy sources Part A, Yıl: 2007 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 20 - Oil agglomeration of a lignite treated with microwave energy effect of particle size and bridging oil ÜNAL İLKAY,ERŞAN MEHTAP, Yayın Yeri: Fuel Processing Technology, Yıl: 2005 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale
BİLDİRİLER 1 - Removal of Tetracyclines from Wastewaters by Using Polypropylene, Ecology DÜĞENCİ FERİDE,ERŞAN MEHTAP (17.04.2017-18.04.2017), Yayın Yeri: Ecology Uluslararası Özet bildiri ISBN: 2 - Application of Enzyme Kinetics To Rhizopus Delemar Lipase for Removal of Tetracycline in Wastewaters Containing Boron DÜĞENCİ FERİDE,ERŞAN MEHTAP (17.04.2017-18.04.2017), Yayın Yeri: Ecology Uluslararası Özet bildiri ISBN: 3 - Investigation of Adsorptive Removal of Tetracycline with Sodium Alginate ERŞAN MEHTAP,Düğenci Feride,Karasu Aysun,Bayalan Meryem,Kırıkgöz Büşra,Kendir Özge (31.08.2016-03.09.2016), Yayın Yeri: 1st International Black Sea Congress On Environmental Sciences Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 4 - Tetracycline Removal Via Waste Turkish Coffee Ground ERŞAN MEHTAP,DÜĞENCİ FERİDE,GÜLER ÜLKER ASLI (20.05.2015-23.05.2015), Yayın Yeri: Uluslararası Poster ISBN: 5 - Nanomalzemelerin Toksikolojisi GÜLER ÜLKER ASLI,TUNCEL ELİZA,ERŞAN MEHTAP (26.09.2014-28.09.2014), Yayın Yeri: 2nd International Symposıum on Environment and Morality Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 6 - Candida utilis ve Rhizopus delemar mikroorganizmalarının lipaz enzimi üretiminin karşılaştırılmalı incelenmesi Mehtap Erşan, Neşe Keklikçioğlu, Ünsal Açıkel, Yeşim Sağ Açıkel (16.06.2009-18.06.2009), Yayın Yeri: 23. Ulusal Kimya Kongresi Ulusal Poster ISBN: 7 - Adsorptive removal of tetracycline TC from aqueous environment by a new type of sorbent ERŞAN MEHTAP,BAĞDA ESRA,DÜĞENCİ FERİDE,BULUT ELİF,ÖZTÜRK DERYA,ARSLANLI DEMET (11.08.2013-), Yayın Yeri: 44. World Chemistry Congress Uluslararası Özet bildiri ISBN: 8 - R delemar mantarı ile asit fosfataz üretim koşullarının incelenmesi ERŞAN MEHTAP,AÇIKEL ÜNSAL (22.06.2010-), Yayın Yeri: 9. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 9 - Rhizopus delemar ın üreyen yaş ve kuru hücrelerinin Ni II biyosorpsiyon kapasitelerinin karşılaştırılması ERŞAN MEHTAP,AÇIKEL ÜNSAL (03.09.2012-), Yayın Yeri: 10. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 10 - Rhizopus delemar ile asit fosfataz üretiminin incelenmesi ERŞAN MEHTAP,AÇIKEL ÜNSAL (03.09.2012-), Yayın Yeri: 10. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 11 - Cevap Yüzey Yöntemi Kullanarak Hidroksiapatit Kil Kompoziti ile Cu II Giderimi İçin Optimum Deney Koşullarının Belirlenmesi ERŞAN MEHTAP,AÇIKEL ÜNSAL,ALTINOK YUNUS,DÜĞENCİ FERİDE (01.10.2012-), Yayın Yeri: 26. Ulusal Kimya Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 12 - Çiğ Sütün Mikrobiyolojik Kalitesi ve Lipaz Enzim Aktivitesinin Belirlenmesi CAN ÖZLEM PELİN,PATIR BAHRİ,ERŞAN MEHTAP,ERCAN NAZLI,DÜĞENCİ FERİDE,BULUT ELİF (04.06.2013-), Yayın Yeri: 5. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 13 - Listeria monocytogenes e Karşı Biberiye Esansiyel Yağının Antibakteriyel Etkileri ve Cevap Yüzey Metodu ile Optimizasyonu CAN ÖZLEM PELİN,ERŞAN MEHTAP (04.06.2013-), Yayın Yeri: 5. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 14 - Rhizopus delemar ın lipaz üretim kinetiğinin incelenmesi Mehtap Erşan, Sabiha Aliman, Ünsal Açıkel (26.08.2008-), Yayın Yeri: 8. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Malatya Ulusal Sözlü Bildiri ISBN: 15 - Sivas Divriği Uluçayır Linyitini Yağ Aglomerasyonu ve Mikrodalga enerjisinin Etkisi Mehtap Görgün Erşan, ilkay Ünal (04.02.2004-), Yayın Yeri: Altıncı Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi Ulusal Sözlü Bildiri ISBN: 16 - Zonguldak Bitümlü Kömürünün Yağ Aglomerasyonu Mehtap Görgün Erşan, İlkay Ünal (04.02.2004-), Yayın Yeri: Altıncı Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi Ulusal Sözlü Bildiri ISBN: 17 - Poli Metil Metakrilat Çimento Kompozitlerinin Bazı Mekanik Özellikleri Satılmış Basan, Mehtap Görgün, Cem Aktaş (08.02.2000-), Yayın Yeri: XIV. Ulusal Kimya Kongresi, Dicle Üniversitesi Ulusal Sözlü Bildiri ISBN: 18 - Effects of stirring and aeration rates on lipase production and growth of R delemar ERŞAN MEHTAP,AÇIKEL ÜNSAL,SAĞ AÇIKEL YEŞİM (23.06.2012-), Yayın Yeri: 15TH Europan Congress on Biotechnology Uluslararası Poster ISBN: 19 - Comparison of heavy metal uptake capacities of growing resting and dead cells of R delemar via acid phosphatase activity ERŞAN MEHTAP,AÇIKEL ÜNSAL (23.06.2012-), Yayın Yeri: 15TH Europan Congress on Biotechnology Uluslararası Poster ISBN: 20 - The Effect of Some Factors on the oil agglomeration of Sivas Divriği Uluçayır Lignite ERŞAN MEHTAP,ÜNAL İLKAY (04.06.2004-), Yayın Yeri: International Mineral Processing Symposium Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 21 - Adsorptive Removal of Cu II with novel alumina ıron oxide and alumina ıron oxide modified polymeric composites ERŞAN MEHTAP,BAĞDA ESRA,DÜĞENCİ FERİDE,BULUT ELİF,ÖZTÜRK DERYA,DEMET ASLANLI (11.08.2013-), Yayın Yeri: 44.World Chemistry Congress Uluslararası Özet bildiri ISBN: 22 - Effects of surfactants activators and inhibitors on lipase production by R delemar AÇIKEL ÜNSAL,ERŞAN MEHTAP,SAĞ AÇIKEL YEŞİM (14.05.2007-), Yayın Yeri: Somer Symposium Uluslararası Poster ISBN: 23 - The detection lipase activity and microbioloygıcal quality of sterile milk ERŞAN MEHTAP,CAN ÖZLEM PELİN,AÇIKEL ÜNSAL,DÜĞENCİ FERİDE (11.08.2013-), Yayın Yeri: 44. World Chemistry Congress Uluslararası Özet bildiri ISBN: 24 - Removal of uranyl ions with cryogels having extreme characteristics produced from Quercus macrenthera gall s extract BAĞDA ESRA,ERŞAN MEHTAP,YABAŞ EBRU,BULUT ELİF (11.08.2013-), Yayın Yeri: 44. World Chemistry Congress Uluslararası Özet bildiri ISBN: 25 - Candida lipolytica nın üreme ve bakır II biyobirikim kinetiğinin incelenmesi Biyoteknoloji 2007 Bildiri Kitabı 215 218 Mehtap Erşan, Ünsal Açıkel, Tuğba Alp (28.10.2007-), Yayın Yeri: XV. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 26 - Bakır II ve nikel II iyonlarının Rhizopus delemar a biyosorpsiyonu için biyosorpsiyon ısısı ve aktivasyon enerjisinin hesaplanması Ünsal Açıkel, Mehtap Erşan, Tuğba Alp, Şeyda demirFunda AkrapGüvenç Arın (30.05.2007-), Yayın Yeri: 16. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 27 - R delemar ile lipaz enzimi üretimi üzerine farklı karbon kaynakları içeren ortamlarda çevresel faktörlerin etkisinin incelenmesi Mehtap Erşan, Bekir Çelebi, Ünsal Açıkel, Yeşim Sağ Açıkel (05.09.2006-), Yayın Yeri: 7. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi Ulusal Tam metin bildiri ISBN:
PROJELER 1 - Farmosetik bileşiklerin farklı topraklar tarafından sorpsiyonu desorpsiyonu ve biyodegradasyonu Danışman Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 27.11.2014 - 09.12.2017 9436 TÜRK LİRASI 2 - Farklı Adsorbanlar Kullanarak Atıksulardan İlaç Atıklarının Giderimi ve Karakterizasyonu Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 26.11.2015 - 25.05.2017 3 - Medikal Uygulamalar İçin Nano Yapıda Hidroksiapatit HA Biyopolimer Kompozitlerinin Sentezi ve Sentez Koşullarının Optimizasyonu Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 25.05.2014 - 28.02.2017 19985 TÜRK LİRASI 4 - Biyo etanolün ikincil yakıt olarak benzinli motorlarda kullanımının Deneysel olarak incelenmesi Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 13.01.2014 - 29.12.2015 16986 TÜRK LİRASI 5 - Cevap Yüzey Yöntemi CYY kullanılarak Cu II iyonlarının adsorpsiyon koşullarının belirlenmesi Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi CÜBAP M 466 Nolu Proje A Tipi Bireysel Araştırma Projesi Sivas 2013 Yürütücü BAP Tamamlandı - 6 - Rhizopus delemar mantarının lipaz enzimi üretimi üzerine enzim aktivitesini arttırıcı ve azaltıcı fermentasyon koşullarının belirlenmesi Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi CÜBAP M 353 Nolu Proje Doktora tez projesi Araştırmacı BAP Tamamlandı - 7 - Kömürün Yağ Aglomerasyonu Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi CÜBAP M 196 Nolu Proje Yüksek Lisans tez projesi Sivas 2001 Araştırmacı BAP Tamamlandı -
DERSLER Lisans 2015-2016 KMÜ-2023 Fiziksel Kimya-1 Türkçe 3 Lisans 2014-2015 KMÜ-2023 Fiziksel Kimya-1 Türkçe 3 Lisans 2014-2015 KMÜ-2024 Fiziksel Kimya-2 Türkçe 3 Lisans 2014-2015 KMÜ-3011 Organik Kimya Türkçe 3 Lisans 2014-2015 KMÜ-3110 Enstrumental Analiz Labaratuarı Türkçe 4 Lisans 2014-2015 KMÜ-3110 Enstrumental Analiz Laboratuarı Türkçe 4 Lisans 2014-2015 KMÜ-4005 Kimya Mühendisliği Labaratuarı-1 Türkçe 4 Lisans 2014-2015 KMÜ-4497 Mühendislik Projeleri Türkçe 3 Lisans 2014-2015 KMÜ-4499 Bitirme Ödevi Türkçe 2 Lisans 2013-2014 KMÜ-2023 Fiziksel Kimya-1 Türkçe 3 Lisans 2013-2014 KMÜ-2024 Fiziksel Kimya-2 Türkçe 3 Lisans 2013-2014 KMÜ-3011 Organik Kimya Türkçe 3 Lisans 2013-2014 KMÜ-3110 Enstrumental Analiz Labaratuarı Türkçe 4 Lisans 2013-2014 KMÜ-4497 Mühendislik Projeleri Türkçe 3 Lisans 2013-2014 KMÜ-4497 Mühendislik Projeleri Türkçe 3 Lisans 2013-2014 KMÜ-4499 Bitirme Ödevi Türkçe 2 Lisans 2013-2014 TMB-2278 Mukavemet Türkçe 2 Lisans 2012-2013 KMÜ-3110 Enstrumental Analiz Labaratuarı Türkçe 4 Lisans 2012-2013 KMÜ-4497 Mühendislik Projeleri Türkçe 3 Lisans 2012-2013 KMÜ-4499 Bitirme Ödevi Türkçe 2 Lisans 2012-2013 KMÜ-4499 Bitirme Ödevi Türkçe 2 Lisans 2012-2013 TMB-2278 Mukavemet Türkçe 2 Yüksek Lisans 2014-2015 KMÜ-5000 Uzmanlık Alan Türkçe 4 Yüksek Lisans 2014-2015 KMÜ-5016 Mühendislikte İleri Kalite Teknikleri Türkçe 3 Yüksek Lisans 2014-2015 KMÜ-5026 Mühendislikte Deneysel Tasarım Yöntemleri Türkçe 3 Yüksek Lisans 2014-2015 KMÜ-5028 Mühendislikte Mikrodalga Enerjisinin Endüstriyel Uygulamaları Türkçe 3 Yüksek Lisans 2014-2015 KMÜ-5999 Seminer Dersi Türkçe 1 Yüksek Lisans 2013-2014 KMÜ-5000 Uzmanlık Alan Türkçe 4 Yüksek Lisans 2013-2014 KMÜ-5016 Mühendislikte İleri Kalite Teknikleri Türkçe 3 Yüksek Lisans 2013-2014 KMÜ-5026 Mühendislikte Deneysel Tasarım Yöntemleri Türkçe 3 Yüksek Lisans 2013-2014 KMÜ-5028 Mühendislikte Mikrodalga Enerjisinin Endüstriyel Uygulamaları Türkçe 3 Yüksek Lisans 2013-2014 KMÜ-5999 Seminer Dersi Türkçe 1 Yüksek Lisans 2012-2013 KMÜ-5026 Mühendislikte Deneysel Tasarım Yöntemleri Türkçe 3 Yüksek Lisans 2012-2013 KMÜ-5999 Seminer Dersi Türkçe 1