Dr.Öğr. Üyesi ÖZGEN KANGAL


BİLDİRİLER 1 - Sivas Havzasi Erken Oligosen Yaşli Denizel Evaporitlere Bir Örnek Eğribucak Kesiti KANGAL ÖZGEN,VAROL BAKİ ERDOĞAN,ÖZGEN ERDEM NAZİRE (14.04.2014-18.04.2014), Yayın Yeri: 67. Türkiye Jeoloji Kurultayı Ulusal Özet bildiri ISBN: 2 - Sivas Havzasının Senozoyik Jipsli Çökellerinin Palinoflorasi ve Paleoiklimi Orta Anadolu AKKİRAZ M.S., ÖZGEN-ERDEM N., KANGAL Ö. (01.04.2013-05.04.2013), Yayın Yeri: 66. Türkiye Jeoloji Kurultayı Ulusal Özet bildiri ISBN: 3 - Palynoflora and Palaeoclimate of gypsiferous formations of the Oligo Miocene Sivas Basin Central Turkey AKKİRAZ M.S., ÖZGEN-ERDEM N., KANGAL Ö. (01.10.2012-04.10.2012), Yayın Yeri: NECLIME Conference, Climate and Vegetation Evolution in the Paratethys, Eastern Mediterranean and Black Sea Area. Uluslararası Özet bildiri ISBN: 4 - Depositional Environments and Biogenic Characterization of the Lower Miocene Deposits of Sivas basin Central Anatolia Turkey KANGAL Ö., ÖZGEN-ERDEM N., VAROL B. (19.09.2011-21.09.2011), Yayın Yeri: 6th International Conference EMMM-2011 Uluslararası Özet bildiri ISBN: 5 - An Example of Siliciclastic Carbonate and Evaporite Transitions Sivas Eocene Basin Central Anatolia Özgen Kangal, Baki Varol, Haluk Temiz, Andre Poisson, Levent Karadenizli (11.05.2011-13.05.2011), Yayın Yeri: 18. International petroleom and natural gass congress and exhibition of Turkey Uluslararası Özet bildiri ISBN: 6 - Sivas Havzası denizel Miyosen inde evaporit silisiklastik karbonat geçişleri KANGAL ÖZGEN (19.01.2004-23.01.2004), Yayın Yeri: Evaporitler ve tuzlar semineri Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 7 - Fluvial lacustrine coastal and shallow marine sedimentation in Sivas Lower Miocene Basin Central Anatolia Turkey KANGAL ÖZGEN (24.09.2001-28.09.1998), Yayın Yeri: Fourth İnternational Turkish Geology Symposium Uluslararası Poster ISBN: 8 - Clay mineral and grain size distribution in sediment cores from the southern Maramara shelves possible effects of tectonic source and depositional controls during the late Quaternary Ergin M., Kapur S., Karakaş Z., Akça E., Kangal Ö. (31.08.1998-04.09.1998), Yayın Yeri: Third İnternational Turkish Geology Symposium Uluslararası Özet bildiri ISBN: 9 - Clay mineralogy of sediment cores from the southern Marmara shelves effects of climatic provenance and hydronamic chances Ergin M., Kapur S., Karakaş Z., Akça E., Kangal Ö. (14.05.1998-15.05.1998), Yayın Yeri: Progress in Marine Geological Studies in Turkey. Ulusal Özet bildiri ISBN: 10 - Gölsel delta gelişimine bir örnek Malak Formasyonu Sivas Türkiye Kangal Ö., Karadenizli L., Bilici B. (-), Yayın Yeri: 58. Türkiye Jeoloji Kurultayı (2005) Ulusal Özet bildiri ISBN: 11 - Sivas Havzası Alt Miyosen jipslerinin sedimantolojisi Kangal Ö., Özden S. (-), Yayın Yeri: 55. Türkiye Jeoloji Kurultayı (2002) Ulusal Özet bildiri ISBN: 12 - Sivas Havzası Alt Miyosen istifnde havza kenarı fasiyesleri KANGAL ÖZGEN (-), Yayın Yeri: 53. Türkiye Jeoloji Kurultayı (2000) Ulusal Özet bildiri ISBN: 13 - Les Paleoenvironments Olico Miocenes Dans le Bassin de Sivas Kangal Ö., Poisson A. (-), Yayın Yeri: Congres Français de Sedimentologia. 1999 Uluslararası Poster ISBN: 14 - Oligocene Ostracoda from the Sivas Basin Central Anatolia Turkey TUNOĞLU C., TUNCER A., ÖZGEN-ERDEM N, KANGAL Ö. (-), Yayın Yeri: 17 th International Symposium on Ostracoda Uluslararası Özet bildiri ISBN: 15 - Sivas Havzası Sığ Denizel Eosen Istifinin Bentik Foraminifer Içeriği 2010 Kangal Ö, Poisson A, Özgen-Erdem N. (-), Yayın Yeri: 45. Yıl Jeoloji Sempozyumu Ulusal Özet bildiri ISBN: